Download

se pričvršćuje za osovinu prenosa iza dugmeta za skalu i to malim