Zamena za mleko za telad
Korišćenje punog mleka u ishrani teladi je skupo. Iz tog razloga kravlje mleko se zamenjuje zamenom za
mleko. Zamene za mleko su formulisane prema specifičnim potrebama teleta.

Proteini u Eurolac Green su skoro 100% iz mleka.

Eurolac Green je visoko energetsko hranivo sa minimum 15% masti.

Jedinstvena osobina: pripremljen rastvor može da stoji 24 sata na najtoplijem vremenu bez kvarenja.

Telad tokom dana uzimaju manje količine Eurolac Green u kraćim intervalima.

Higijena opreme za napajanje je manje kritična zbog bolje održivosti E.Green zamene za mleko.

Zbog visoke energije i posebno izabranih sastojaka koji obezbeđuju niži pH (zakišeljen!) mleko se može
pripremati samo jednom dnevno

Nizak pH sprečava razvoj štetnih bakterija i sprečava digestivne poremećaje.
Hemijska analiza :
protein
mast
minarali
celuloza
Ca
P
Dodati Vitamini u kg :
Vitamine A
50000
Vitamine B 1
5.0
Vitamine B 6
2.0
Vitamine C
100.0
Vitamine K 3
3.0
20.00
15.00
8.50
0.05
0.70
0.60
i.u.
mg
mg
mg
mg
Vitamine D 3
Vitamine B 2
Vitamine B12
Vitamine E
%
%
%
%
%
%
5000
4.0
0.05
100.0
i.u.
mg
mg
mg
Uputstvo za pripremu:
Promešati intenzivno zamenu za mleko sa polovinom potrebne količine tople vode (45oC-50oC). Kada je proizvod
homogeno rastvoren, dopuniti drugom polovinom vode do željene koncentracije (grama zamene u litri) i temperature
napajanja (36oC-40oC).
Dodati 125 gr praha u 875 ml vode za 1 lit. zamene. (odnos = 1 prema 7 => ca. 140 gr zamene na 1 lit. vode).
Preporuke za ishranu
➵ telad napajajte uvek u isto vreme svakog dana
➵ Telad se odbijaju kada konzumiraju minimum 1,5 kg startera na dan. Ovo se dešava u starosti od ca. 8 ned.
➵ Ako je temperature u štali ispod < 0°C, povećati količinu napoja (ili koncentraciju) za 10 %.
Schils BV, Dr. Nolenslaan 121, 6136 GM Sittard, The Netherlands
Tel +31-46459999, Fax +31-464599900, E-mail : [email protected]
www.schils.com
Download

Sačuvajte brošuru u PDF formatu.