ETKİLİ KONUŞMA VE
SUNUM YAPMA
TEKNİKLERİ
Eğitimlerin her düzeyinde
sunumun önemi;
Okuma-Yazma-Konuşma-Dinleme
Araştırma-Yorumlama
Becerilerinin geliştirilmesi.
Sözel-Görsel-İşitsel
etkileşimin sağlanması.
HAZIRLANMAYI
BAŞARAMAMAK,
BAŞARISIZLIĞA
HAZIRLANMAKTIR.
1-Sunumun analizinin yapılması,
2- Gerekli verilerin toplanması ve
düzenlenmesi,
3- Sunumun plânının yapılması,
4- Konuyla ilgili metinlerin hazırlanması
5- Yazılan metinlerin konuşmaya
dökülmesi,
6- Sunumun genel bir provası,
7- Sunumun yapılması.
UYGULAMALAR
HAZIRLIKLI SUNUM
HAZIRLIKSIZ SUNUM
DOĞAÇLAMA SUNUM
KAMERA ÖNÜNDE SUNUM
ANLATTIKLARINIZA SİZ
İNANIYORSANIZ,
KARŞINIZDAKİ
İNSANLARDA İNANIR.
ETKİLİ SUNUM YAPMAK
İSTEYEN KONUŞMACI
DİNLEYİCİSİNİN;
GÖZÜNÜ, Görsel
KULAĞINI, İşitsel
GÖNLÜNÜ, Ruhsal
Etkilemek durumundadır.
ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN
3 TEMEL DURUM;
1- VERİLECEK MESAJ,
2- ORTAMDA BULUNAN
DİNLEYİCİ,
3- KONUŞMAYI YAPAN SİZ.
KONUŞMACI HANGİ UNSURLARI
GÖZ ÖNÜNE ALMALIDIR ?
BİR DİNLEYİCİ: NELERİ !
1- MUTLAKA BİLMELİ ,
2- BİLMESİ YARARLI,
3- ZAMAN KALIRSA
ANLATILMALI.
ANA MESAJIN FORMÜLÜ;
KONUŞMANIN AMACI
+
DİNLEYİCİYE YARARI
=
ANA MESAJ
KONUŞMA PLÂNI
AÇILIŞ
ANA GÖVDE
KAPANIŞ
MODELLEME-YARATICILIK
KONSANTRASYON
SUNUM ÖNCESİ SORU ?
NE TÜR BİLGİ ?
NEDEN ?
KİMLERE ?
NEREDE ?
NE ZAMAN ?
HANGİ DESTEK ARAÇLARLA ?
NASIL ?
ETKİLİ SUNUM YAPMAK İÇİN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
KONUŞMA ÖNCESİNDE
KONUŞMA SIRASINDA
KONUŞMA SONRASINDA
KONUŞMA ÖNCESİNDE
Gönüllü olmak gerekiyor,
Konuşma nerede, kimlere
yapılacak,neden dinlenecek?
Detaylı mı?, Yüzeysel mi?
(Hedef kitleye göre )
Kitle homojen mi? (Benzer)
Heterojen mi? (Ayrı cins)
KONUŞMA ÖNCESİNDE
Grubun ağırlığını kimler
oluşturuyor ?
Grup deneyimli mi?
Deneyimsiz mi? Ona göre
düzenleme yapılmalı.
Kitlenin bilgi düzeyi nasıl?
Salon düzenini önceden
bilmek lâzım,önceden test
edilmeli, gidip görülmeli,
Sunum ne kadar zaman
alacak ? Bilinmeli.
Katılımcı sayısı ne ?
Beklentiler, ilgi alanları,
uzmanlık konuları,?
KONUŞMA ÖNCESİNDE
Sunumda kullanılacaklar
(Multivizyon, projektör,
tepegöz,slaytlar,teknoloji)
Konuşmanın kalitesi,
saygı gösterilmesi.
Konuşmanın plânlanması, yeterli hazırlık
safhası,
KONUŞMA ÖNCESİNDE
Kaynakları doğru değerlendirmek,
bilgileri paylaşmak önemli.
Konuşma kısa ve basit, anlaşılabilir
tutulmalı.
Konu başlıkları kafamızda hazır olmalı.
KONUŞMA ÖNCESİNDE
 Zaman
ayrımı mutlaka yapılmalı;
Giriş % 10 zaman
Anlatma % 80 zaman
Sonuç % 10 zaman
KONUŞMA ÖNCESİNDE
Tek mesajı tek
Eğer varsa görsel slaytta
verelim.
yardımcı seçilmeli.
KONUŞMA ÖNCESİNDE
 Renk ve zemin seçimi;
Koyu mavi, lâcivert zemin,
parlak sarı başlık,
beyaz yazı,
arada parlak yeşil yazılar
KONUŞMA ÖNCESİNDE
 Harfler ayrık ve büyük olmalı,
Kısaltma ve sembol kullanmayalım,
(insanlar çözemiyor! )
Tablolar sakıncalı olabilir,
anlaşılmaz
(ilk defa görenler için)
KONUŞMA ÖNCESİNDE
 Slaytları bozmamak kaydıyla
“süsleme” yapılabilir,
Grafik ve diyagram
kullanmalı, tablolar
Haritalar, resimler
Posterler,müzik
KONUŞMA ÖNCESİNDE
ETKİLEŞİM GERÇEKLEŞTİRECEK
ÇALIŞMALARA ÖRNEKLER
SORU-ANKET-TEST
PROBLEM ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ
BEYİN FIRTINASI
SIRALAMA-GRUPLAMA
EŞLİ ÇALIŞMA-GRUP ÇALIŞMASI
KONUŞMA ÖNCESİNDE
 Sunumda KARE KURALI, 36 kelime
1.BOŞLUK
2.BOŞLUK
6 SATIR
6 ARALIK
6 X 6 = 36
3.BOŞLUK
4.BOŞLUK
5.BOŞLUK
6.BOŞLUK
1. SATIR
2. SATIR
3. SATIR
4. SATIR
5. SATIR
6. SATIR
KONUŞMA SIRASINDA
Konuşmacıya ait kriterler, genç,yaşlı
ve görüntüsü. (Dış görünüm, kılık kıyafet
jestler, mimikler,bayanlarda şuh giyim)
Tanıtım, Pozisyon, Unvan.
Kurumsal, bireysel başarı
Akademik başarı
KONUŞMA SIRASINDA
Konuşma yeteneği dil ve doğru
sözcükler, konuşma ve yazım dili farklı
Konuyla ilgisi,konuşmanın kalitesi
İletişim elementleri, göz teması çok
önemli !, Beden dili, görüntü, duygular
Göz teması süresi genelleştirilmeli
(sözü göz dinler)
KONUŞMA SIRASINDA
Ses tonu ve anlaşılabilirlik,
duyulabilirlik, yükselt, alçalt,
renklendir, cümle yapıları
Vurgulama, tonlama, diksiyon,
fonetik, yavaş ve hızlı konuşma, yumuşak
geçişler,
El ve kol hareketleri ne kadar ve nasıl
olmalı ? (Karşısındakini yormamalı.)
KONUŞMA SIRASINDA
Duruş, vücut pozisyonları, doğallık,
El, cep pozisyonu yapılmamalı (laubâli
davranış olarak algılanıyor),
Konuşurken sallanmak,sarkaç duruşu,
Kürsü arkasında durmak ve oradan
konuşmak (boyumuza göre dikkat
etmeliyiz.),
Kitleye sırtı dönük konuşmak yanlış

KONUŞMA SIRASINDA
İlk intibaya dikkat (8 saniye);
Kelime ve cümleler % 7-10
Vücut dili % 55-65
Ses % 28
KONUŞMA SIRASINDA
Sunum yapılacak salona mutlaka
gelinmeli, kontrol yapılmalı,
Işık, ses, oturma düzeni kontrol
edilmeli,
KONUŞMA SIRASINDA
Etkileyici başlangıç için
10 saniye çok önemli !
Çarpıcı bir başlangıç, hikâye,
anektod olmalı…
Ne konuşacağının bilinmesi önemli,
zamanı doğru plânlamak lâzım.
KONUŞMA SIRASINDA
Konuşmacı kendini abartmadan
tanıtmalı, /övünmeden/
Sunum başında başlıklar,süre
açıklanmalı,
Slayttan okuma olmamalı,
çabuk çabuk aceleyle geçilmemeli,
Kağıttan okuma yanlış !!
KONUŞMA SIRASINDA
Anlatılanlar ile slaytlar arasındaki
bağlantı çok önemli!!
Yeterli zaman ayrılmalı,
40 dakika 20 slayt gibi…
Slaytlar atlanmamalı,
ileriye gidelim veya geri dönelim
Slayt sırası ezbere bilinmeli,
KONUŞMA SIRASINDA
Lazer tekniği çok önemli dikkatli
olalım, slayt üzerinde kullanalım,
Zaman ayarlama (masaya saat
konulmaz farkettirmeden zaman kontrolü
yapalım)
Kullandığımız kelimelerin anlamını
bilmek lâzım.
Fıkra, espri, korsan slaytlar
kullanılabilir,


KONUŞMA SIRASINDA
İnsanları sıkmadan, şaka dozunu
kaçırmadan ikna ederek anlatmak
lâzım.
Denetim sağlanmalı. Sıcak, samimi,
ölçülü bir ortam yaratılmalı,
Bilgilerin açık ve
anlaşılır biçimde iletilmesi,


KONUŞMA SIRASINDA
Dinleyici ile temas kaybedilmemeli
(Empati kurulmalı), davranış kontrolünün
sağlanması. İzleyicin aktif katılımı.
İlgi düzeyi yavaş yavaş
azalır, son 5-10 dakika
Kendine gelme zamanıdır.
KONUŞMA SIRASINDA
Son bölümde ÖZETLE diye
kısa bir toparlama yapılabilir,
Topluluk karşısında konuşma
korkusu, heyecan utangaçlık,
endişe ve kaygılar kontrol
altına alınmalıdır. (Nefes alma
teknikleri v.b.) çalışmalar
yapılmalıdır.
KONUŞMA SONRASINDA
Sorular için yeterli
zaman ayrılmalı,
Soruları soranları
yargılamamak lâzım!!
Gereksiz
iltifatlarda
bulunmamalıyız..!!!
KONUŞMA SONRASINDA
Soruların tüm salon tarafından
duyulması sağlanmalı,
Soru soran özel bireylere
cevap verme, yönlendirme
önemli. (Çökertirim,
mahvederim, benden kaçmaz)
Göz göze gelmemeye çalışıp
başka kişilere odaklanmalıyız.

KÖTÜ BİR SUNUM
İYİ BİR ÇİN
İŞKENCESİDİR!
ETKİLİ BİR SUNUM
YAPABİLMENİZ İÇİN
ÖNEMLİ İPUÇLARI
İyi bir sunucu olmanın
%10’u yeteneğe,
%90’ı ise çok çalışmaya ve etkili
teknikleri bilmeye bağlıdır.
Bu İP UÇLARININ amacı;
Sunuş becerilerinin geliştirilmesini
sağlamaktır.
Sunduğunuz konu ne olursa
olsun;
Dikkatinizi iki nokta üzerinde
toplamanız gerekiyor :
NE söylüyorsunuz ?
NASIL söylüyorsunuz ?
NE :
Söyledikleriniz mantıklı bir sıra içinde
olmalı, izleyenler bütün konuşma
boyunca sizi takip edebilmelidir.
NASIL :
Söyleyiş biçiminiz inandırıcı ve
etkileyici olmalı,
ses tonu, jestler ve mimikler, göz
teması gibi çeşitli iletişim teknikleri ile
izleyenler ikna edilebilmelidir.
Eğer bir sunucu
anlattığı konudan kendisi
heyecan duymuyorsa veya
duyduğu heyecanı gösterme
konusunda isteksiz veya yetersiz
ise,
izleyenler de anlatılanlardan
etkilenmezler.
Ördekler ve Kuğular
Sunucular genel olarak iki tiptir :
Ördekler ve Kuğular !
Küçük bir gölün kenarında durun.
Ördeğin suya dalıp nereden ne
zaman çıkacağını bilemezsiniz.
Ancak;Kuğuların süzülerek gölün
üzerinde yaptığı her hareketi
takip edebilirsiniz.
İnsanlarda böyledir.
Görsel Anlatım İçin Öneriler
İNSANLAR
Görsel Anlatım İçin Öneriler
ZAMAN
Toplantı ya da sunuş öncesinde:
1. Çok yemeyin, çok yemek nefes almanızı
güçleştirir.
2. Bir süre çok derin nefes alıp verin, bu
şekilde solunum ritminiz önemli ölçüde
normalden daha sakin düzeye gelecektir.
3. Omuz alıştırmaları yapın ve gevşeklik hissini
muhafaza edin.
4. Boğaz kaslarınıza ellerinizle ısınma hareketi
yapın.
5. Çenenizi rahatlatın, bunu esneyerek
yapabilirisiniz. Çenenizin yanaklarınıza asılı
olduğu hissini muhafaza edin ve ağzınız
kapalıyken dişlerinizin biraz aralık kalmasına
dikkat edin.
Toplantı ya da sunuş sırasında:
1. Düz ve dik duruşu unutmayın.
2. Toplantı öncesindeki kadar yavaş ve derin
olmasa da derin soluk almayı, birini dinlerken,
solunum ritminizi düşürmeyi unutmayın.
3. Omuzlarınızda ve çenenizde gevşeme hissini
muhafaza edin. Birini dinlerken kendinizi
kontrol edin.
4. Kendi sesinizi dinleyin, sert/boğuk mu,
ince/keskin mi ve ritmi genellikle hızlı mı
bunlara bakın.
5. Eğer 4. maddede belirtilen durumdaysanız
çenenizle büyük hareketler yapmalı,
omuzlarınızı indirmeli, solunum hızınızı
azaltmaya başlamalısınız. Bu şekilde durumun
kontrolünü yeniden kazanabilirsiniz.
Salon
İdeal salon






Aydınlatma
Akustik düzen
Havalandırma
Sıcak, soğuk
Gürültü
Su bardağı-su
Salon düzeni
 Hareket
alanı
 Balık sırtı
 U - biçimi
 Yuvarlak
masa





Teknik
gereçler
Tepegöz
Ekran
Slayt
projektörü
Mikrofon
Donanım
Balık sırtı oturma düzeni
Tepegöz ve masası
Malzeme masası
Çöp kovası
Ekran
Flip-chart
Salon Düzeni
U - biçimi oturma düzeni
En çok kullanılan masa düzenidir,
katılımcı sayısı 25 – 30 ile sınırlıysa bu en iyi
oturma şeklidir.
Bu düzenin faydası katılımcıların herhangi bir konu
tartışması sırasında birbirlerini
görebilmeleridir.
Sunucunun da her bir katılımcıyla direk göz teması
iletişim kurabilmesine olanak sağlar.
Tek kötü yanı sahnede yapılacak bir aktivite için
izleyicilerin başlarını çevirmelerinin
gerekmesidir.
U - biçimi oturma düzeni
.
Koridor
Tepegöz ve masası
Malzeme masası
Çöp kovası
Ekran
Flip-chart
Salon Düzeni
Yuvarlak masa oturma düzeni
Sunuşların çoğunda bu masa düzeninden kaçınmak
gerekir! Bu düzende sunucu üzerindeki dikkat
tamamen kaybolur.
Sadece yuvarlak masa toplantıları için uygundur.
Salon Düzeni
Sinema düzeni
İzleyicilerin not almaları ve/veya herhangi
bir yazılı malzeme kullanmaları
gerekmediği kısa süreli sunuşlarda uzun
sıralar halinde koltuklardan oluşan bu
düzen uygun olabilir.
İNSANLAR, ONLARA NE
SÖYLEDİĞİNİZİ VE NE
YAPTIĞINIZI UNUTABİLİRLER
AMA İNSANLAR,
ONLARA KENDİLERİNİ NASIL
HİSSETTİRDİĞİNİZİ ASLA
UNUTMAZLAR.
SUNUMDA ETKİLİ VE GÜZEL
KONUŞMA
Etkili konuşma neden zordur ?
Konuşma; iki yönlü bir eylem
olduğu için zordur.
İyi bir konuşmacı beynimizde bir
resim çizer
Konuşma; insanın duygu ve
düşüncelerini çeşitli sesler
aracılığıyla karşısındaki kişi yada
kişilere aktarmasıdır.
Amaç; Konuşmayı tek sesten
kurtarıp çok sesli hâle getirmek,
ona bir derinlik kazandırmaktır.
İYİ BİR KONUŞMACI
Zengin bilgi birikimi,
Sosyal Kültürel donanım,
Okumak, anlayabilmek
Dinlemek, anlayabilmek
İzleyip gözlemlemek
DİNLEMEK-DUYMAK
BAKMAKLA-GÖRMEK
ETKİLİ DİNLEMEK
İLETİŞİMİ ZENGİNLEŞTİRMEK
İNSANIN ÖNEMLİ AYRICALIĞI
Kendi bedenindeki müzik âletini
kendinin çalabilme yeteneğidir.
Konuşmaya başlamadan evvel !
Çok heyecanlıyım, heyecanımdan
dolayı bir yanlışlık yaparsam
beni bağışlayın
Cümlesinden kaçınalım. !!!!!!!!!!!!!!
TOPLULUK ÖNÜNDE YAPILAN
KONUŞMALAR
SORU SORMA TEKNİKLERİ !
Genel soru
Direk soru
Dolaylı soru
Teyit sorusu
Açık ve kapalı uçlu sorular.
TOPLULUK ÖNÜNDE YAPILAN
KONUŞMALAR
1-Katılımcı cevaplarının yorumlanması
2-Cevabın eksik yada yanlış olması
3-Cevabın karışık ancak doğru olması
4-Gruptan cevap alınamaması
5-Cevabın hemen alınması
KONUŞMADA PSİKOLOJİK
SORUNLAR
Korku-Utangaçlık-Heyecan
Hızlı ve Yavaş konuşma
KONUŞMADA FİZİKSEL SORUNLAR
Yüksek ve alçak Ses tonu-Ritim
Nefes-Beden duruşu-Baş,Ense,Sırt
Gözler-Parmaklar-Kollar-Bacaklar
Jestler-Mimikler-İmaj yaratma
SES VE NEFES
Ses; Bir cismin başka bir cisme çarpması,
değmesi yada sürtünmesi sonucu oluşan
titreşimin yarattığı gürültüdür.
Akciğerlerimizdeki belirli yoğunluktaki
havanın ses tellerimize çarpıp bunları
titretmesidir.
-İnsan sesi; Seda-Selen
-Ses ya da gürültü
Nefes; Soluk almak
SES VE NEFES
NEDEN KONUŞMAKTA ZORLUK
ÇEKERİZ ?
SORUN EZBERCİLİKTE !!!!!!!!!
Sesi tek düze yapar, monotonlaştırır.
Burun-Boğaz-Dil-Gırtlak-Ağız
boşluğu-Dudaklar
Dil ve Dudak tembelliği
Sesimizi canlı ve enerjik kullanmak.
SES VE NEFES
DURAĞAN NEFES; Akciğerlerin
nefes alması
HAREKET HALİNDE NEFES;
Konuşurken, zorunlu hareketler
yaparken, koşarken aldığımız
nefestir.
Güldüğümüzde yüzümüzde 17 kas
Mimik yaptığımızda 28 kas çalışır.
DUYULABİLİRLİK
Sesin doğru bir biçimde
kullanılmasıyla sağlanır.
ANLAŞILABİLİRLİK
Ağız organları aracılığıyla seslerin
doğru yerden ve doğru
zamanlamayla çıkmasıdır.
B-A-Ş-T-R-S-Z-
DİKSİYON
Konuşma sanatıdır. Seslerin değişik
boyutlarda çeşitli sesler aracılığıyla
vurgulama, tonlama, hız
özelliklerinin birlikte kullanılmasıdır.
VURGU
Bir sözcükte ya da cümlede hece
yada sözcüklerin diğerlerinden ağırlı
olarak farklı söylenmesidir.
Oturmaz mısınız ?- Gitmez misiniz ?
TONLAMA
Değişik ses renkleri kullanarak
konuşmayı renklendirmektir.
Tonlama; Söylenen düşüncelerin
mantığı ile uyumlu olmalıdır.
FONETİK
Dillerin seslendiriliş biçimini
inceler.Dilin matematiğidir.
Kar-kâr, Hala-hâlâ-lâcivert
Lâle-İkametgâh
ULAMA
Konuşmayı tek düzelikten
kurtaran akıcılık sağlayan bir
kuraldır.
Yaptıklarınız için teşekkür ederim.
Ğ Yumuşak G
Sesin estetiğini bozar
Kağnı-Rağbet-Ağlama-AğrıSağlamak-Soğan-Kağıt
ACAK-ECEK- EKLERİ
Kanacak-Yapacak-Gelecek-Gülecek
Kanıcak-Yapıcak-Gelicek-Gülücek
CÜMLE VURGUSU
Cümle vurgusu o cümlenin işaret
parmağıdır.Amacı gösterir.
Önem verilen sözcük, güçlü bir
vurguyla söylenir.
Dikkat çekmek gibi !!!
CÜMLE VURGUSU
Ahmet, yarın uçakla Ankara’dan geliyor.
Kim yarın uçakla Ankara’dan geliyor ?
AHMET
Ahmet ne zaman uçakla Ankara’dan geliyor ?
YARIN
Ahmet yarın neyle Ankara’dan geliyor ?
UÇAKLA
SÖYLEYİŞ YANLIŞLARI
Akabinde
Dâhi, üstün zekâ , yetenek- Dahi
Azametli-Hakem-Hamal-Hayır
Mütevazı= Alçak gönüllü
Mütevazi= Birbirine paralel
Elçilik- Açık e değil.
Elma- Açık e değil.
BAŞARILAR
Download

04.05.2015 Tarihinde Düzenlenen Etkili Konuşma ve Sunum Yapma