ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
: 26.06.1970
HARUN YAKIŞIK
Öğrenim Durumu
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Doktora
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2003-2006
Tez adı: Kırgızistan'da Kayıtdışı Ekonominin Boyutları, Etkileri ve Tahmini (2006) Tez Danışmanı:
(Cusup Pirimbayev)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2001-2003
Tez adı: Geçiş Ekonomilerinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının
Kırgızistan Açısından Önemi (2003) Tez Danışmanı:(SELAHATTİN SARI)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ
1989-1994
Görevler
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2003-2006
American University of Central Asia/null/Economics
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) American University of Central Asia/null/Economics
2007-2008
YARDIMCI DOÇENT
2008
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Projelerde Yaptığı Görevler:
1
"“Çankırı’dan Ankara’ya Göç Hareketleri ve Sonuçları”Proje No:211/12 ÇKÜ. BAP", BAP, Proje
Koordinatör Yrd. ,2012-2014
2
"Yoksullukla Mücadele Yöntemi Olarak Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) ve Gelir Getirici Projelerin
Değerlendirilmesi: Çankırı İli Örneği / Proje No: BAP2011/13 ÇKÜ. BAB", BAP, Proje Koordinatörü ,
2011-2012
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK
2012
Mevlana Değişim Programı
Kurum Koordinatörü
2012
Enstitü Yönetim Kurulu
üyeliği
2011
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT ANABİLİM
DALI (YL) (TEZLİ)
1
Dekan Yrd.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT
BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2009-2010
Bölüm Bşk.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT
BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2008-2010
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1.
2.
3.
Hukuk ve İktisat Forumu, VERGİ ETİĞİ VE KAYIT DIŞI EKONOMİ: Hukuk ve İktisat Yaklaşımından
Konunun İrdelenmesi, Danışman , 2009-2009
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), 4. HUKUK VE İKTİSAT FORUMU, Danışman ,
2009-2009
Türkiye Ekonomi Kurumu, Üye , 2012
Ödüller
1.
Doktora Sonrası Akademik Araştırma Bursu-Macaristan İlimler Akademisi, ÇANKIRI
KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, 2012
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
(2012-2013) DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ
Türkçe
3
(2012-2013) KALKINMA VE BÜYÜME
Türkçe
3
(2013-2014) İKTİSADA GİRİŞ II
Türkçe
3
(2012-2013) DOĞAL DÜNYA EKONOMİSİ
Türkçe
3
(2012-2013) İKTİSADA GİRİŞ II
Türkçe
4
(2013-2014) DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ
Türkçe
3
(2013-2014) KALKINMA VE BÜYÜME
Türkçe
3
(2013-2014) İKTİSADA GİRİŞ I
Türkçe
4
(2012-2013) KALKINMA EKONOMİSİ
Türkçe
3
(2012-2013) İKTİSADA GİRİŞ I
Türkçe
4
(2013-2014) KALKINMA EKONOMİSİ
Türkçe
3
(2012-2013) KALKINMA VE BÜYÜME
Türkçe
3
(2013-2014) İKTİSADİ BÜYÜME
Türkçe
3
(2012-2013) KALKINMA EKONOMİSİ
Türkçe
3
Lisans
Yüksek Lisans
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Eserler
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1
YAKIŞIK HARUN (2005). Public Power and Private Advantages. Reforma, 10(1), 31-34., (Kontrol
No: 817236)
A.2
YAKIŞIK HARUN (2006). Observation of Unregistered Economy in Kyrgyzstan and its Effects.
Reforma, 10(2), 10-13., (Kontrol No: 817162)
2
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
YAKIŞIK HARUN (2013). Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires and Sector
Concentration. Çankırı Karatekin Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 7591., (Kontrol No: 817822)
YAKIŞIK HARUN (2014). Rankings in Education, Economic Freedom, Democratization and Human
Development Index for Selected Country Groups. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi (KAU İİBF) Dergisi, 5(7), 127-146., (Kontrol No: 1092786)
YAKIŞIK HARUN ÇETİN KİBAR AHMET (2014). Eğitim, Sağlık ve Teknoloji Düzeyinin Ekonomik
Büyüme Üzerindeki
Etkisi: ARDL Sınır Test Yaklaşımı. SOSYOEKONOMİ, 10(21), 171-186., (Kontrol No: 1092784)
YAKIŞIK HARUN, ÇETİN KİBAR AHMET (2014). Yolsuzlukların Sosyoekonomik Belirleyicileri: Yatay
Kesit Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 28(3), 205-224., (Kontrol
No: 1092776)
YAKIŞIK HARUN, KUTLUTÜRK MURAT MUSTAFA (2014). The Factors of Billionaire Generating
Capacity of World Countries. Actual Problems of Economics, 7(157), 470-479., (Kontrol No:
1092778)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
YAKIŞIK HARUN (2004). “Kırgızistan’da Piyasa Ekonomisine Geçişte Karşılaşılan Dış Ticaret ve Dış
Borç Sorunları”. Kyrgyz Turkish Manas University Conference Series 5, 5(56), 491-499. ( Tam
metin bildiri ), (Kontrol No: 823184)
YAKIŞIK HARUN, PIGILDIN DMİTRİY (2007). “Observation of Unregistered Economy in Kyrgyzstan
and Its Effects”. 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in
Transitional Economies” ( Özet bildiri ), (Kontrol No: 823509)
YAKIŞIK HARUN (2009). “Aktörleri ve Enstrümanları Açısından Son Mali Kriz”. Global Mali Kriz:
Ekonomik Güvenliğin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi, 84-96. ( Tam metin bildiri ), (Kontrol
No: 824036)
YAKIŞIK HARUN, AKÇA HASAN (2010). “KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: Çankırı İli Örneğ. Türkiye”
Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitesi, Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, 327-338. ( Tam
metin bildiri ), (Kontrol No: 824266)
AKÇA HASAN, YAKIŞIK HARUN (2010). “Türkiye’de Global Mali Krizin Nedenleri ve Etkileri
Konusunda Halkın Düşüncesi”. Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitesi, Uluslararası Global Mali Kriz
Konferansı, 1-10. ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 824421)
YAKIŞIK HARUN, KUTLUAY DİLEK (2010). “Comparison Between Great Depression And 2008
Crisis: Impacts Of 2008 Crisis On Life Of Rural People”. Turgut Özal International Conference on
Economics and Politics-1 Global Crisis and Economics Governence, 1163-1176. ( Tam metin bildiri
), (Kontrol No: 824755)
YAKIŞIK HARUN (2010). Fakirlikle Savaşta Uzun Dönemli Politikaların Önemi: Düzenleyici
politikalar ve Eğitim Konuları. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu:
Deneyimler ve Yeni Fikirler, 17-26. ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 824918)
YAKIŞIK HARUN Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires and Sector Intensity.
Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No:
1220275)
YAKIŞIK HARUN (2013). Can the Bologna Process Improve the Turkish Education System?.
ERASMUS Congress and Exhibition, Poznan-Poland ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 825597)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D.1
D.2
D.3
YAKIŞIK HARUN (2007). Relationship between Inflation and Economic Growth in the Kyrgyz
Republic. SOSYOEKONOMİ, 3(6), 12-28. (Kontrol No: 817072)
YAKIŞIK HARUN (2009). Çankırı'nın Tarihi Kökleri, Tarihsel İzler, Kültürel Miras ve Geleneksel
Ekonomik Yapı. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 4(4), 173-181. (Kontrol No: 816696)
YAKIŞIK HARUN, ZÜLFİKAR ŞAFAK BERNA (2013). 2000 Sonrası Türkiye’de Kırsal ve Kentsel
Yoksulluk: Kırsal Yoksullukla Mücadele Uygulama Örnekleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 17
(2), 29-49. (Kontrol No: 818570)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1
YAKIŞIK HARUN (2008). Bilgi Çağında Temel Kentsel Sorunlar: Eğitim Sorunu ve Marmara Bölgesi
Örneği. 1. Güney Marmara Bölgesi Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi,
79-90., (Kontrol No: 826129)
3
E.2
YAKIŞIK HARUN (2008). Doğal Kaynakların Optimal Kullanımı ve Sürdürülebilir Büyüme. IV.
Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni 100.Yıla Doğru Çankırı, 263-282., (Kontrol No: 825745)
Yayın Hakemliği
1.
Dergi Alan endeksleri, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOEKONOMİ, Hakemlik Sayısı:2
2.
Dergi Alan endeksleri, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik
Sayısı:1
4
Download

harun yakışık özgeçmiş özgeçmiş ve eserler listesi