Vaše učešće je važno!
Imate li pitanja?
Za uspešnu realizaciju našeg projekta, potrebna nam je
Vaša podrška!
Da li imate pitanja ili želite dodatne informacije o ovom
istraživačkom projektu? Možete nas kontaktirati u bilo
koje vreme!
Abteilung für Psychologie
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Ukoliko se slažete sa istraživanjem i testiranjem Vašeg
deteta, potpišite priloženu Izjavu o saglasnosti.
Vi sami učestvujete popunjavanjem upitnika za
roditelje. Kako bi Vaši podaci ostali poverljivi, priložili
smo Vam neutralni koverat. Molimo Vas da stavite
popunjeni upitnik u koverat i zalepite ga. Zatim
priloženi koverat i Vašu Izajvu o saglasnost dajte Vašem
detetu da ga ponese nazad u školu.
Informacije o projektu za
porodicu i roditelje
Ako želite upitnik na turskom ili ruskom jeziku, možete
da se obratite razrednoj starešini Vašeg deteta.
Ako umesto toga želite lični intervju, jednostavno
možete popuniti list „Telefonski intervju“ i staviti ga u
koverat.
U našem projektu sve porodice dolaze do reči. To je
moguće samo ako što više roditelja i dece iz vlastite
želje učestvuju. Naravno, učešće je dobrovoljno. Uvek
možete da povučete svoj pristanak ili da odbijete
korišćenje Vaših podataka.
Mi smo veoma srećni ako Vi i Vaše dete učestvuje u
našem projektu!
Dipl.-Päd. Claudia Pazen i Björn Serke, M.Ed.
Univerzitet Bielefeld
Fakultet obrazovnih nauka
AG 3: Školska teorija sa težištem na osnovnim i
specijalnim školama
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld
Tel.: 0521 106-67252
[email protected]
www.uni-bielefeld.de/inklusion
Sprache: Serbisch
© Grafik│Design, Universität Bielefeld 2012
Bielefeldska longitudinalna
studija za učenje u inkluzivnim
i ekskluzivnim podsticajnim
aranžmanima
Prof. Dr. Birgit Lütje-Klose
Specijalna pedagogija
Prof. Dr. Elke Wild
Pedagoška psihologija
Dr. Malte Schwinger
Univerzitet Gießen
Pedagoška psihologija
www.uni-bielefeld.de
Projekat BiLieF
Šta želimo?
Kako ćemo postupati?
U „Bielefeldskoj longitudinalnoj studiji za učenje u
inkluzivnim i ekskluzivnim podsticajnim aranžmanima“
(BiLieF Bielefeld) želimo da saznamo u kom školskom
obliku se deca sa specijalnim pedagoškim potrebama
u podsticajnom fokusu Učenje, najbolje razvijaju. U tu
svrhu će deca koja će u školskoj godini 2012/2013 posetiti
treći razred, biti više puta ispitivana i proveravana.
Mi želimo da ispitamo motivaciju pri učenju,
samopouzdanje i zadovoljstvo u školi kod dece sa
podsticajnim fokusom na Učenju. Ova pitanja su važna
za nas:
Ispitavanje dece održaće se tokom nastavnog
predavanja. Saradnica ili saradnik našeg istraživačkog
projekta će u nesmetanoj atmosferi ispitavati decu
pojedinačno ili će ako je to potrebno, u malim grupama
rešavati zadatke.
Projekat se sprovodi od strane Univerziteta u Bielefeldu
i Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje
(BMBF).
■■ Za koje nastavne predmete je Vaše dete najviše
zainteresovano?
■■ U kojim nastavnim predmetima je Vaše dete
posebno dobro?
■■ Koliko je Vaše dete zadovoljno sobom?
■■ Da li se Vaše dete oseća dobro u školi?
■■ Da li Vaše dete rado ide u školu?
Iskustva i pogledi roditelja mogu da budu veoma
raznovrsna. Kako bi mogli da uzmemo u obzir stavove
svih roditelja , takođe i Vas molimo da učestvujete u
anketi. Za nas je važno da znamo kako Vi vidite svoje dete
i njegovo školsko doba.
Kada smo u vašoj školi?
Škola Vašeg deteta učestvuje u ovom projektu. Stoga
želimo da obavestimo sve roditelje o našim planovima.
Molimo Vas za Vašu podršku i razumevanje.
Naše iskustvo pokazuje da deca drage volje učestvuju i
da se raduju našoj zahvalnosti. Učestovati mogu samo
ona deca koja imaju pismeni pristanak roditelja. Iz tog
razloga bilo bi lepo da dozvolite detetu da učestvuje.
Bićemo ukupno tri puta u školi Vašeg deteta kako bi
proveli ispitivanje. Zato su planirani sledeći vremenski
periodi:
■■ novembar 2012. do februara 2013. (početak/sredina 3.
razreda)
■■ septembar 2013. do decembra 2013. (početak 4.
razreda)
■■ april 2014. do jula 2014. (kraj 4. razreda)
Važno nam je takođe Vaše mišljenje kao roditelji. Zato
Vas molimo da popunite priloženi upitnik za roditelje.
Šta se dešava sa Vašim podacima?
Prema Vašim podacima se odnosimo pažljivo i poverljivo:
Svi podaci su anonimni, tako da treća lica ne mogu
pratiti koje su škole, razredi ili lica sudelovala. Takođe,
niko neće saznati kako ste Vi ili Vaše dete odgovarali.
Download

Informacije o projektu za porodicu i roditelje