ELIFAS LEVI
MISTERIJA
KABALE
ILI OKULTNA
HARMONIJA
DVA ZAVETA
G
F
H
H
G
F
H
F
'
G
Alphonse Louis Constant - Les mystères de la Kabbale
MISTERIJA KABALE
ILI OKULTNA HARMONIJA DVA ZAVETA
Éliphas Lévi
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
PREDGOVOR IZDAVAČA
Ova knjiga Éliphas Lévi-a objavljena je posthumno u Francuskoj prvi put 1920. godine.
Ovde ne nameravamo da damo uvod delu koje se samo preporučuje, kako zbog imena onog koji
ga je napisao, tako i zbog svog sadržaja. Ipak, znatiželjnim čitaocima i ljubiteljima okultizma
želeli bismo da damo nekoliko podataka o istoriji ovog rukopisa.
Delo je u potpunosti priredio Éliphas Lévi 1861. godine, tada u punoj snazi uma i talenta, za svog
omiljenog učenika barona J. Spedalijerija, da bi ga ovaj 1880. ustupio jednom drugom
učiteljevom učeniku. Tako je rukopis postao vlasništvo J. Charrota, koji je bio duša jedne grupe
lionskih Rozekrojcera.
Nećemo se baviti time kako je ovaj tajni dokument, s kojim su dolazili u dodir samo određeni
posvećenici, postao vlasništvo doktora Z..., jednog od učitelja modernog okultizma, ali izvesno je
da je ostao u njegovim rukama sve do 1916. godine kada ga je prodao zajedno sa velikim delom
svoje biblioteke.
U poslednjim redovima rukopisa Éliphas Lévi izjavljuje da ne zna da li će jednog dana delo biti
objavljeno. Biće - kaže on - onako kako odredi proviđenje. Trenutak za objavljivanje došao je bez
sumnje onda kada je rukopis dospeo u ruke francuskog izdavača koji ga je, kao što smo već
napomenuli, objavio 1920. godine.
Éliphas Lévi je, priređujući rukopis, koristio dve vrste mastila, sa ciljem da jasno razgraniči
biblijski tekst od svog komentara. Mi smo proročke tekstove štampali kurzivom, a komentare
učitelja kurentom.
Rukopis sadrži neke napomene barona Spedalijerija i gospodina J. Charrota. Mi smo ih gotovo u
potpunosti preneli, sa izuzetkom nekih manje poznatih mesta, određujući, od slučaja do slučaja,
njihovo poreklo.
Originalne slike bile su u boji ili barem obojene, dok su najznačajnije bile istaknute zlatom.
Nadamo se da će ovo izdanje sa radošću prihvatiti ne samo negovatelji okultnih nauka, već i svi
oni koji su uživali u drugim delima ovog obnovitelja modernog okultizma. Oni će ovde naći isti
jezik, istu intuiciju, istu čar.
Izdavačka kuća "Atanor"*
______________________________________________________________________________
* "Atanor" je italijanska izdavačka kuća koja je prva štampala ovo delo na italijanskom jeziku.
_______________________________________________________________________________
3
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
PREDGOVOR PREVODIOCA
U istoriji modernog ezoterizma figura Éliphas Lévi-a izdvaja se primatom istraživačkih
preduzeća, širinom i dalekosežnošću uticaja i spektakularnošću biografije. Sin siromašnog
obućara, Alphonse Louis Constant, alias Éliphas Lévi, prvo obrazovanje je stekao u katoličkoj
školi, gde se pripremao za svešteničku karijeru. Premda je kasnije prećutno prihvatao titulu
"opata" - on nikada nije stekao veću eklezijastičku titulu od đakonske. Doživevši neku vrstu
socijalne krize, Lévi je napustio školu da bi se posvetio revolucionarnoj akciji, proizvodnji
pamfleta u duhu utopijskog socijalizma i panhumanizma, koji su mu otvarali vrata zatvora i
najpomodnijih salona epohe. Neočekivano, 1850. godine, dakle u četrdesetoj godini života, Lévi
doživljava novu, ovog puta spiritualnu ili spiritualističku krizu, koja ga uvodi u svet modernog
ezoterizma i okultizma, gde ga vaspitavaju dela de Rosenrotha, Swedenborga, de Saint-Martina,
d'Oliveta i naročito Wronskog, pod čijim uticajem piše prvo delo takve vrste: Dogma i ritual
visoke Magije. Kao poslednja veza sa prethodnim svetom, njegova lepa i mlada žena ga napušta,
nevoljna da ga sledi na novom putu.
Vrlo brzo Lévi je stekao profil originalnog mislioca i pisca čija su dela privlačila pažnju veoma
heterogenih ambijenata epohe, od Pariza do Londona, od ezoterista do umetnika romantičarskog
ili simbolističkog nadahnuća. Svoju samostalnost je izrazio i napuštanjem masonske lože Velikog
Orijenta, smatrajući da je u pitanju vid moderne sekularizacije, gde su izgubljena znanja
originalnih značenja simbola i rituala.
Duhovno preduzeće Lévi-a karakteriše ambicija ujedinjenja različitih tradicija (hrišćanske,
kabalističke, jevrejske) pod svetlom uverenja da one potiču iz jedinstvenog korena i da njihovi
tekstovi sadrže i "skriveno" značenje. Dakle, u širem smislu, u pitanju je značajna intuicija
"primordijalne tradicije" koju je tek u XX veku, po planetarnom vidokrugu različitih kultura,
osvetlio René Guénon delima poput Velika Trijada. Osobito je zanimljiv Lévi-ev skepticizam
kojim je odlučno odbijao sujeverja epohe, poput spiritizma i reinkarnacionizma. Po rečima
Guénona "opat je suštinski bio anti-spiritista i nikada nije verovao u reinkarnaciju. Ako se
ponekad predstavljao kao reinkarnacija Rabelaisa - činio je to samo u smislu intelektualne šale".
Jasno je da su vreme i razvoj neo-metafizičke misli, uz trezor filoloških saznanja, devalvirali
mnoge aspekte Lévi-evog učenja, ali ono ipak ostaje nezaobilazna pojava kulture XIX veka, bez
koje nije moguće razumeti mnoge njene tokove i plodove. Delo Misterija Kabale je najpogodniji
rad za upoznavanje modernog, savremenog, čitaoca sa Lévi-em. To je ujedno i najzanimljivije i
najprihvatljivije nastojanje Lévi-a. U pitanju su komentari i tumačenja najneprozirnijih objava
Jezekija i teologa Jovana iz Apokalipse. Činjenica da su to i najtajanstveniji tekstovi hrišćanstva predmet milenarnih napora "dešifrovanja" - osvetljava značaj i privlačnost Lévi-evog nastojanja
da dosegne tajni smisao predanja.
_______________________________________________________________________________
4
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
I DEO
JEZEKIJEVO PROROČANSTVO
KNJIGA PROROKA JEZEKIJA
Kabalistička analiza i objašnjenje proročanstva
Jerusalimu, kome su pretili Asirci, a koga su uzaludno opominjali njegovi proroci, već se uveliko
bližio kraj. Joakim je sa mnoštvom Jevreja već pet godina bio porobljen, dok je Jezekij, sveštenik
upućen u tajne Hrama, koji se i sam nalazio u ropstvu, napisao svoje proročanstvo sa ciljem da
sačuva, sakrivenu pod tradicionalnim simbolima, veliku doktrinu jevrejske okultne teologije i
ključeve sveopšte nauke starog sveta.
Veliki Jezekijev pečat
preslikan sa magičnih kalendara
Pycho-Brahe-a i Duchanteau-a.
Jezekijeva vizija.
_______________________________________________________________________________
5
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Na gornjoj slici četiri reke Rajskog vrta1 života ljudskih civilizacija u četiri oblika, potiču iz
jednog jedinog trokrakog izvora koji je oko božansko. To je zvuk harmonije sfera, predstavljen
okom večnog razuma koji svojim sjajem obasjava krug trostrukog Svetog Trojstva. U središtu je
Elipsa života koja ukršta Elipsu oblika života: dve su Elipse u krstu duhovnog života i dve su
Elipse u krstu prirodnog života.
Središte Edena je jedinstveni izvor jedinstvenog principa od koga potiču oblici prirode, kao što je
ćelija jedinstveni oblik biljnog i životinjskog carstva i ljudskog roda.
JEZEKIJEVO PROROČANSTVO
POGLAVLJE I
Godine tridesete, meseca četvrtoga...
Tri pomnoženo sa deset (30) u ciklusu broja dvanaest. Deoba trojnosti sa četvornošću u ciklusu
broja dvanaest.2
... petoga dana...
Pet, broj duše koja vlada nad četiri elementa, koga u nauci o broju tri objašnjava broj deset i kojim
upravlja broj dvanaest.
... kad sam bio među robljem na reci Hevaru...
r b c Reka zvezdanog i proročanskog svetla, koju predstavlja Šin, koja udahnjuje život Bet-u i
koja se obnavlja u Reš-u.
... otvoriše se nebesa...
Znači data mi je inteligencija nebeskih analogija.
______________________________________________________________________________
1
Knjiga Postanja 2, 10. (prim. prev.)
2
Ovaj kratki komentar J. Charrot razvija na sledeći način: 3 × 10 = 30 "decans", a 30 × 12 = 360 i
3 × 24 = 72 što predstavlja trojnost podeljenu sa četiri, iz čega dobijamo 18 (72 : 4 = 18). Tako 30
"decans" u ciklusu broja 12, tj. dvanaest puta trideset daje 360 od doba jedne "eklezije" u ciklusu
12 meseci četiri godišnja doba jedne civilizacije. Dodavanjem nule dobija se 3600 što predstavlja
šest Mojsijevih nedelja. Shvatate li? 1800 predstavlja upravo polovinu udvostručene civilizacije.
Ovoj belešci koja bi uistinu mogla izgledati dosta nerazumljiva, Umberto Gorel Porciatti,
strastveni okultista i naš dragi prijatelj, dao je sledeće tumačenje:
"Decan je francuska reč koja, iako potiče od latinskog decanus, nema, koliko je meni poznato,
odgovarajućeg izraza u italijanskom: to je ime koje su stari astronomi dali desetini svakog stepena
svakog zodijačkog znaka (uporedi Larousse - Decan).
Charrot bi bio precizniji da je napisao "3 × 10 = 30 (3 decans)" i na taj način bi opravdao upotrebu
pojma trojnosti koji kasnije koristi; ali možda je on radije - zbog jednostavnosti - spojio pojam
decan sa grčkom lambdom (L) koja je odgovarala broju 30 i koja zbog svog oblika otvorenog
ugla, podseća na luk koji se nalazi između dva znaka (Kuće Sunca) i istovremeno na dane meseca.
Ecclesia (gr. ekklesia - od predloga ek-u, sa, između i kaleim - sjediniti), treba da se shvati u
smislu skupštine, zbora, gde broj 12 (broj koji je tradicionalno i svuda sveti; 12 bogova u Grčkoj,
Etruriji i Rimu, 12 pruteva u etrurskom i rimskom liktorskom snopu, 12 apostola itd.) obrazuje
čitav ciklus civilizacije.
Zatim Mojsijeva nedelja (vidi Knjigu Postanja) sastoji se od 6 dana Postanja (Stvaranje sveta);
šest je doba beskrajnih dana; beskrajnost je ovde predstavljena brojem 100, koji je već bio
Argovih očiju, Tifoevih glava, Brijarevih ruku, itd."
(Beleška izdavača)
_______________________________________________________________________________
6
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Velika vizija Jezekija.
I videh utvare božje.
To jest vidljive hijeroglife koji pokazuju božje ideje koje bi se razboritošću mogle spoznati.
I videh, i gle, silan vetar dolazi od severa.
Impuls pokretačkog principa dat je na negativnom polu, a prikazuje se na pozitivnom polu.
... I velik oblak...
Univerzalna supstanca zgušnjava se putem molekularne polarizacije i materija se u prvom
trenutku javlja u gasovitom stanju, a zatim u obliku pare.
... I oganj koji se raspaljuje...
Aktivna sila koja je izražena u vatri snažno se prenosi sa jednog pola na drugi i stvara u svim
delovima materije ili zgusnutog etra pokret u obliku rotacije. Tada se obelodanjuje sila privlačenja
i sila projekcije.
...i oko njega svetlost, a ispred ognja kao jaka svetlost...
I evo kako se u središtu prvobitne zemaljske kugle, odakle potiče sila odbijanja i gde vodi sila
projekcije, pojavljuju likovi četiri životinje:
1. Orao: vazduh, inteligencija, duh, duša.
2. Čovek: nada, znanje, život, svetlost.
3. Lav: vatra, snaga, akcija, pokret.
4. Bik: zemlja, rad, izdržljivost, oblik.
_______________________________________________________________________________
7
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Princip rada.
Vizija uskovitlane vatre.
Skupljanje svetlosti i oblikovanje
astralnog električnog jezgra.
Životinje predstavljaju hijeroglife. To su, dakle, prihvaćeni oblici. Ljudski oblik je u središtu.
Čovek je sinteza oblika i umno središte stvaranja.
Životinja je jedinstvena u svom obliku i četiri puta se ponavlja kao ime, HVHI, ime jedinstveno i
sastavljeno od četiri slova ima četiri lica, četiri krila (četiri obeležja koja predstavljaju četiri misli)
i četiri ruke sa svake strane ispod krila.
Snaga akcije ovde odgovara misli, a njena uspravljena stopala liče na volovska: ova fikcija za
osnovu je imala misteriju žrtvovanja.
I noge im... sijahu kao uglađeni med.
Dakle, predstavlja četiri strane neba posutog zvezdama.
...i lica im i krila bejahu na četiri strane...
Svaki od četiri hijeroglifa ima svoje apsolutno značenje.
_______________________________________________________________________________
8
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Sastavljena su im krila jedno s drugim.
U stvari misli koje krila predstavljaju slične su i odnose se jedna na drugu.
...i ne okreću se idući, nego svaka ide prema sebi.
Krug kruži, a četiri strane sveta okreću se same oko sebe i nikada se ne vraćaju unazad.
I lice bejaše u sve četiri, lice čovečije i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volovsko i
lice orlovo u sve četiri.
Čovek, kojim vlada inteligencija, smešten je u središte aktivne i pasivne sile, jer njegova je duša
aktivna a telo pasivno, pa ga na pokret potstiče duša.
Sile koje se udružuju stvaraju primarne sile.
Lévi na ovom mestu ubacuje seriju idola i inicijativnih likova sa ciljem da dokaže da je upotreba
životinja i delova njihovih tela u potpunosti prihvaćena i da ih je potrebno smatrati hijeroglifima.
Dužina ove digresije pokazuje značaj koji on pripisuje ovoj istini, a raznolikost primera pokazuje
da je on smatra univerzalnom.
(Napomena izdavača)
_______________________________________________________________________________
9
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Odlomak iz asirske skulpture, koji predstavlja silu koja pokorava materiju
- Inteligencija pobeđuje silu.
Čovek udisanja. Etarska voda ili univerzalna materija (sa jedne skulpture iz Ninive).
Dvadeset i prvi Ključ Tarota (Univerzum).
Višnu u centru Svemira.
_______________________________________________________________________________
10
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Velika Sfinga u Tebi.
Éliphas Lévi, ovde bez ikakvog komentara, uvodi Kovčeg zaveta;3 ali evo jednog koji nam je
ostavio neki od njegovih učenika, komentara koji je sigurno uzet iz učiteljeve prepiske.
U oblicima koji su hijeroglifski predstavljeni Kovčegom zaveta ogleda se svet ideja.
Četiri simboličke životinje obeležje su duhova ravnoteže četiri osnovna oblika, u fizičkom,
moralnom, intelektualnom i religioznom poretku, u carstvu minerala, biljnom i životinjskom
carstvu i carstvu ljudskog roda. Svaki duh ova četiri oblika poseduje dvostruku težnju koju
predstavljaju dva krila, od kojih je jedno spušteno a drugo podignuto, da označe život koji se
uzdiže dušom a spušta telom.
Četiri krila koja prekrivaju žrtvenik predstavljaju četiri nebeske reke univerzalne pokretačke sile
na četiri strane sveta, a četiri krila koja pokrivaju zidove Kovčega izražavaju da je ono što je dole
isto kao i ono što je gore; da ono što je čvrstog oblika, da ranije nije bilo u obliku pare, tela ne bi
postojala, kao što ne bi postojali ni zakoni koji njima upravljaju u četiri carstva.
U unutrašnjosti Kovčega univerzuma, tj. u nevidljivom procesu sagorevanja elemenata i njihovih
oblika, spajaju se zraci svetlosti da bi, po analogiji, od onoga što upravlja razlogom postojanja
stvari kojih više nema, proizveli ono što upravlja razlogom postojanja stvari koje bi trebalo da
budu; i to u savršenom, gotovo matematičkom odnosu.
Kovčeg Zaveta i Heruvimi.
Kovčeg Zaveta viđen spreda.
______________________________________________________________________________
3
Egzodus 25, 10. (prim. prev.)
_______________________________________________________________________________
11
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Tamo, pod onim nebeskim svodom kome teže sve duše, uzrocima su ozračene ideje - pramajke
svih oblika; tamo, gde dobročiniteljsko delovanje sunčevog sjaja uliva toplinu i život da bi
oblikovalo tela duša predodređenih na zemaljsko postojanje.
I upravo pod tim svodom čuveni sveštenik je podstakao Boga da govori o sudbini dvanaest
izraelskih plemena.
Dva trougla koja razdvajaju spuštena krila, od kojih jedan crni a drugi beo, pokazuju dvojnost
ideja i oblika; tako beli trougao izražava ono što je poznato; međutim, okrenut, on je senka Boga a
ta senka za nas predstavlja svetlost; dok crni trougao, sa jednim uglom okrenutim nagore,
predstavlja božansku svetlost koja je za nas senka.
Tako ova dva trougla predstavljaju borbu između konačnog i beskonačnog koja se prenosi na
pulsirajuće srce univerzuma.
Četvorougaona osnova predstavlja kocku nepromenljivih zakona. Dve poluge predstavljaju
krajnje tačke polova; prstenovi kroz koje su one provučene su četiri mene civilizacije i ljudskog
roda.
Na primer: jedan svet nestaje iz stvarnosti i tu ostavlja razlog postojanja jednog novog sveta, koji
će biti progresivan ili regresivan, u zavisnosti od toga da li je prethodni bio uzlazan ili silazan, ali
uvek u suprotnom smeru prema zakonu polarizacije.
Pet ukrasa koji se vide između dva krila izraz su nesaopštivog imena kojim upravlja razlog
postojanja četiri slova božanskog imena, da bi se izrazilo da je sve što se nalazi u spoljašnjem
biću prouzrokovano unutrašnjim bićem; u stvari, u ovom žrtveniku svi brojevi svih oblika
združuju se da bi umnogostručili postojanje univerzalnog i večnog života: to je broj duše.
Taj oganj prolazi između životinja i svetli, i iz ognja izlazi munja.
Dvostruko kretanje spiralne svetlosti ovde je opisano izuzetnim prikazivanjima koja izazivaju
čuda a u spisima svete magije predstavljena su uobičajenim karakterima.
I životinje trče i vraćaju se...
Zvezdana neba okreću se oko sebe.
... kao munja...
To kretanje u stvari proizvodi svetlost, a kružno trenje razvija elektricitet.
_______________________________________________________________________________
12
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
I dok gledah životinje...
Tj. četiri krajnje tačke neba,
... gle, točak jedan bejaše na zemlji uz svaku životinju...
Shvatio sam da mere Zemlje odgovaraju podeli neba.
... prema četiri lica njihova.
Zemaljskoj kugli odgovaraju četiri paralele kocke.
Obličjem i napravom bejahu točkovi kao boje hrisolitove.
To znači bezgranični i koji se šire do najudaljenijih tačaka zemljine kugle.
... obličjem i napravom bejahu kao da je jedan točak u drugom.
Prvi elementi prstenaste sfere, tj. ekliptike i ekvatora.
Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu.
Rotacija i sila zemljine teže.
I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih;
Kretanje Zemlje koje odgovara godišnjim dobima.
I kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi.
Podela neba na Zenit i Nadir, Apogej i Perigej.
... jer duh životinjski bejaše u točkovima.
Reka univerzalne i žive svetlosti.
I kad stanuvši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koji bejaše nad glavama njihovim.
Božija reč uslovljava trajanje velikih perioda posle kojih se univerzum obnavlja.
I ozgo na onom nebu što im bejaše nad glavama, bejaše kao presto po viđenju kao kamen safir, i
na prestolu bejaše po obličju kao čovek.
Radi se o alegorijskoj figuri čoveka, koja nam daje ideju koja se odnosi na beskonačnu i
nedosežnu suštinu Boga.
I videh kao jaku svetlost,
vatra, svetlost univerzuma, OD, OB i AUR kabalista. Etar uravnotežen svojom dvostrukom
polarizacijom.
_______________________________________________________________________________
13
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Sfera uzroka.
Sfera postanja.
... i u njoj unutra kao oganj naokolo od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost
oko njega, kao duga u obliku kad je kiša, takva na oči bejaše svetlost unaokolo.
Dva kruga u jednom, središnja trojnost i sedam stepenova svetlosti.
To bejaše viđenje slave Božije na očima; i kad videh, padoh na lice svoje i čuh glas nekoga koji
govoraše. I reče mi: sine čovečiji, ustani na noge da govorim s tobom.
Prvi religiozni pokret čoveka je da padne ničice pred priviđenjima i prikazama. Naginjanje
idolopoklonstvu obeležje je svih naroda na njihovim prapočecima. Ali posvećen čovek se diže i
licem u lice posmatra alegorijski lik Boga. I upravo onda, kada je u stanju da ga stojeći obožava,
Bog govori njegovom umu i razumu.
Ovo je sjajan i misteriozan uvod u Jezekijevo proročanstvo, sadržan u prvom poglavlju. Posvećeni
čovek ovde pronalazi simbole visoke teologije, koje su sveštenici njegovog vremena
omalovažavali i već zaboravili. Jezekij dalje kaže da ga je Bog načinio čuvarem njegovog naroda;
on treba, po cenu smrti, da ga upozori na opasnosti koje mu prete; od tog trenutka sve ono što
prorok bude učinio biće simbolička upozorenja upućena nevernom narodu Jerusalima i njegovim
sveštenicima koji su zaboravili istinu i svoje dužnosti.
On na jednoj ploči crta plan Jerusalima i predstavlja ga opsednutim, kao što je uskoro trebalo da
se dogodi; zatim se prepušta mučnom gladovanju, što predstavlja nestašicu koja će zadesiti
okupirane Jevreje; hrani se običnim hlebom uprljanim najodvratnijim prljavštinama. Ovaj način
propovedanja, koji je odgovarao preterano ushićenom karakteru orijentista, imao je za cilj da
pobudi njihovu uobrazilju i da ih natera da shvate koliko je prorok zaista bio ubeđen u ono što im
je nagoveštavao. Od osmog do dvanaestog poglavlja prorok opisuje skrnavljenje Hrama.
_______________________________________________________________________________
14
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Da bi se bolje razumelo ovo skrnavljenje, treba znati da hram po svojoj arhitekturi i položaju
predstavlja doktrinu istine, i da je Mojsije izričito zabranio da se u njemu klešu hijeroglifi i da se
postavljaju slike kao što su to činili Egipćani koji su, u želji da umnogostruče simbole visoke
teologije, doveli narod do strahovitog idolopoklonstva.
Neobrazovani ljudi poređenja rado shvataju kao razloge, a apstrakcije simbolizma kao materijalnu
stvarnost.
Duh Izraela bio je obuzet mržnjom prema idolima i zbog toga, pošto su se udaljili od nacionalne
tradicije, Samarićani su se izgubili, i deset otpadničkih plemena se kasnije pomešalo sa drugim
narodima tako da se više nisu našli na kraju velikog izgnanstva.4
Samarićanski idoli bili su upravo hijeroglifske slike visokih poimanja kabale. Međutim, kako su
Egipćani imitirali te slike, one su se kasnije pomešale sa grčkim i rimskim idolima i postale
predmet poruge sofista iz epohe dekadentizma.
Evo kako su izgledale te slike:
Rempham ili goruća zvezda od koje je kasnije stvorena glava magarca.
Nisroch. Falus.
______________________________________________________________________________
4
Samarićani su poreklom od azijskih robova koje su u ovu oblast doveli Asirci pri kraju VIII v. p.
n. e. i koji su se pomešali sa Izraelcima koji su tu bili nastanjeni.
_______________________________________________________________________________
15
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Nibbas, isto što i Anubis. Sveštenička nauka,
crna magija. Demon Belial.
Thartak ili Onochoetites. Nepoznavanje vere,
koban život. Demon Astarot.
Azima, jarac, fizička ljubav.
Nergal. Petao Sabe. Abraxas. Zmija Marsa.
Filozofski zmaj.
_______________________________________________________________________________
16
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Marcolis. Kubni kamen. Postojanost.
Sudbonosnost. Moloh.
Anamalech, kao i Pegaz, reč za lepotu, kralj
Analogije.
Succoth Benot, priroda, crna kokoš čarobnjaka.
Adramelech, paun, svetski ponos.
Pokušajmo da shvatimo Jezekijeve vizije ili opise koji se odnose na hram pravoga Boga.
_______________________________________________________________________________
17
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
POGLAVLJE VIII
I pruži kao ruku...
Ne ruku, već kao ruku, tj. snagu, čin.
... i uhvati me za kosu na glavi...
Što će reći za najuzvišenije težnje.
... I podiže me duh među nebo i zemlju...
U proročansko carstvo univerzalnih analogija.
... u utvari Božijoj...
Hoće reći uzvišenim nadahnućem.
...i odnese me u Jerusalim...
Na način zanesenjaka.
... na vrata unutrašnja koja gledaju na sever...
Vrata severa odgovaraju znaku i (Jod).
... gde stajaše idol od revnosti, koji teži ka predanosti.
Svaka slika koja se zamenjuje božanskim znakom i predstavlja neverstvo i religioznu izdaju.
A on mi reče: sine čovečiji, prokopaj ovaj zid.
Gledaj kroz njega kao što se gleda za vreme zanosnog sna.
_______________________________________________________________________________
18
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
I prokopah zid... I ušavši videh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi...
Bakarna zmija i četiri životinje iz hijeroglifa pretvorene u idole.
... i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bejahu napisani po zidu svuda unaokolo.
Nečisti bogovi Samarićana crtani na magijskim znacima stvarali su lažne kabalističke oblike.
Prorok zatim vidi starce i sveštenike kako nude tamjan idolima i u istom hramu vidi žene koje
oplakuju Adonajevu smrt. Ozlojeđen, on revnosno obnavlja sjaj čuvenih kabalističkih slika koje je
video na obalama reke Hevar.
Deseto poglavlje ponavlja misterije prvoga. Ono razumu čitalaca ponovo predstavlja zagonetno
biće koje je Jedno sačinjeno od četiri oblilka, onaj problem Edipa koji se mnogo puta na razne
načine ponavlja u sveštenim hijeroglifima staroga sveta.
U nastavku dajemo nekoliko takvih slika.
Amajlija starih Gnostika.
Duh koji bdi: Dvostruka zmija - voda.
Podređena materija ili pripitomljena volja:
Konj - zemlja. Sila i akcija: Lav - vatra.
Promenljiv i prolazan oblik: Petao - vazduh.
Hermetički Simbol - Središna vatra, zemaljska
i vazdušna, koju pokreće voda.
Stara Grčka medalja.
Orao - vazduh: Nadahnuće. Čovek - zemlja:
Misao. Žena - voda: Ljubav. Lav - vatra: Život i
njegove strasti.
Hermetički Simbol - Misterija središnje vatre
koja je stvorena udruživanjem zemlje, vazduha i
vode.
Simbolističke slike bile su bliske posvećenima, ali neke od njih su bile čiste a neke nečiste. Dok
neke predstavljaju vladavinu duha nad materijom i stavljaju figuru čoveka u središte životinjskih
oblika da njima vlada, druge izražavaju vladavinu zle kobi i ljudski lik podređuju hijeroglifima
nagona.
Tako Jezekij zamera lažnim prorocima i nedostojnim jeromonasima da su izvrtali i krivotvorili
istinu.
On upoređuje sveti grad u kome su čuvane tradicije okultizma sa prostitutkom zavedenom lošim
primerom svoje sestre. Jerusalim je želeo da podražava Samariju.
Svetovni simbolizam napunio je svetilište pravoga Boga idolima i čudovišnim figurama. On se
poredi sa jalovom vinovom lozom koju treba iskoreniti i baciti u vatru.
_______________________________________________________________________________
19
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Amajlija.
Petao - inteligencija. Konj - mašta i volja.
Čovek - razum. Ovan - sudbonosni nagoni.
Inicijali znače: L - lux (svetlost); T - terra
(zemlja); F - forma (oblik); C - caro (drag).
Amajlija - (starija, pripisuje se Sokratovim
učenicima) - Silu predstavlja ovan, simbol
univerzalnog rođenja i proleća. Petao: svetlost inteligencija - vatra. Konj: zemlja - mašta - volja.
Ovan: vazduh - proleće - oblik. Čovek: meso krv - voda.
Nerede u Jerusalimu i Samariji, predstavljene dvema ženama, prorok opisuje sa toliko energijje
da, čitajući ga, i sami osećamo stid. Besramno idolopoklonstvo falusu oslikano je u svoj svojoj
golotinji. Oolla i Ooliba se prostituišu sa svakim pridošlicom i traže gadne udove i životinjske
zagrljaje.
Poglavlja XVI i XVII ovoga proročanstva puna su ovakvih zamerki i pretnji koje se ponavljaju i
potvrđuju i u XVIII poglavlju. Dva grada prekršitelja dobila su imena Oolla i Ooliba što znači
"šator" i "tabernakl". Jedno ime bez zamenice, a drugo sa prisvojnom zamenicom koja posebno
pokazuje a se radi o tabernaklu Gospoda. Jezekij proklinje pet kraljeva proneveritelja i nevernike
koji su potkupili i podjarmili Izrael. Ovo su njegove reči:
O Vavilonu: oholost.
O Tiru: pohlepnost.
O Amonu: idolopoklonstvo.
O Egiptu: ropstvo.
O Seiru ili Idumeji: poniženje.
Rođenje smrti. Slika reprodukovana samo u svetim hieroglifima.
_______________________________________________________________________________
20
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Ove kletve zajedno sa onima koje je Jezekij izgovorio protiv Jerusalima i Samarije čine sedam
posebnih delova proročanstva, a mi ćemo u Apokalipsi po Jovanu videti njima odgovarajuće, kada
budemo objašnjavali sedam pečata, sedam truba, sedam pehara i sedam glava zveri.
Pošto je izrekao ove reči koje kao da su opustošile zemlju, Jezekij vidi svet kao ogromnu ravnicu
u obliku kruga, prekrivenu okamenjenim kostima. Ljudski pepeo seme je novog života. Četiri
osnovne sile udahnjuju ovom prahu novi život i od njega stvaraju novog čoveka. Tako nestaju
samo istrošeni oblici i čovečanstvo se neumorno podmlađuje novim oblicima stvorenim od
ostataka smrti.
Magijski znak vaskrsnuća.
Tabla života i smrti. Smrt stvara život.
Masonski simbol. Smrt održava život.
Kao što se iz smrti stvara život, tako će se, po rečima proroka, roditi novi hram iz ruševina starog
koji je oskrnavljen i upropašćen nedelima zlih sveštenika.
Rekli smo da Solomonov hram predstavlja kabalističku ili tradicionalnu teologiju Jevreja.
Same mere hrama bile su simboličke i u sebi su nosile svete brojeve. Tako svuda vidimo
misterioznu trojnost; čitav hram bio je u obliku kvadrata ili piramide. Sastavljen je od tri
kvadratna dela koja su postavljena jedan na drugi, sedam vrata kao u drevnoj Tebi, dok su osma
bila nedodirljiva. To su bila ona koja se nisu smela otvoriti, osim za Mesiju.
_______________________________________________________________________________
21
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Solomonov hram, kako je prikazan
u knjigama drevnog Izraela.
Hram.
Po Bibliji i Talmudu.
Opšta karta Hrama i njegovih oblasti,
po Flavius Josephus-u i Talmudu.
Nar, glavni stub.
Izli dva stuba od meda...
I postavi te stubove u predvorju crkvenom, i postavivši desni stub nazva ga Jahin, potom
postavivši stub levi nazva ga Voas.
Dvadeset i dva broja i dvadeset i dva slova. Stubovi su predstavljali afirmaciju i negaciju, duh i
materiju, uzrok i posledicu, ideju i formu, čoveka i ženu, Elohim5 koji se suprotstavljaju jedni
drugima i nalik su jedni drugima.
Kao piramide i kao sveti trougao.
... (jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu) a unaokolo od dvanaest lakata;...
Dvanaest je broj godišnjeg ciklusa; to je broj stvaranja i ostvarenja. To je četiri pomnoženo sa tri,
kvadrat pomnožen trouglom.
... jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu...
Broj dogme i misterije. Deset je broj Sefirota,6 to jest čitave nauke, a osam broj deobnog dela.
______________________________________________________________________________
Elohim je plural od Eloh; to je ime koje su Jevreji i Haldejci dali Vrhunskom Biću. (prim. prev.)
6
Vidi É. Lévi - Transcendentalna Magija.
_______________________________________________________________________________
5
22
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Pregled Hrama.
Hram sa galerijama i ogradom prema svim drevnim spomenicima.
I navrh stubova namesti izrađeno cveće ljiljanovo.
Beli ljiljan predstavlja svetlost koja je kao cvet dogme i ostvarenje simbola.
I četiri stotine šipaka na dve pletenice.
Simbol lanca i harmonije bića, koji se sažima u jedinstvo, kao zrnevlje nara u jednom jedinom
plodu, kao četiri stotine zrnevlja u jednom jedinom naru.
Univerzalni oblici se u spirali uzdižu i spuštaju oko jedinstva koje predstavlja svaki od stubova.
Broj devet predstavlja trojnost zamišljenu i ostvarenu u tri sveta. U univerzumu se sve drži i sve je
povezano poput venca.
Još jedan oblik božanske trojnosti. Pre nego što se sažmu u jedinstvo, brojevi se grupišu u tri reda.
Ovo su članovi vrhunske jednačine, to je hijerarhijska harmonija koja se otkriva u oblicima,
idejama i najuzvišenijim težnjama duše. Posle ove trostruke serije univerzalne sinteze, cveta sveti
ljiljan, sjajno jedinstvo, bljesak univerzalne poezije. Iznad ovog cveta nalazi se nar svih narova,
sinteza svih sinteza, božanski plod nauke. U atrijumu hrama nalazio se ogroman okrugli sud u
obliku polulopte koji predstavlja more koje prekriva polovinu zemljine kugle. Ovaj sud, koji se
zvao bakarno more, podupiralo je dvanaest bronzanih bikova raspoređenih tako da su u grupama
od po tri sačinjavali krst čiji su vrhovi bili upereni na sve četiri strane sveta; bikovi predstavljaju
Zemlju u toku dvanaest meseci jedne godine i večno proticanje vremena koje prolazeći, od
uzburkane površine vode, obrazuje krug.
Bakarno More.
Velika posuda koja je služila za čuvanje zaliha u Hramu.
Ovo bakarno more predstavljalo je zalihu vode neophodnu sveštenicima i žrtvovanjima.
_______________________________________________________________________________
23
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Tu se nalazilo i deset manjih sudova koji su služili za javno čišćenje grehova; nad ovim sudovima,
bolje reći pod ovim sudovima, bile su naslikane figure četiri misteriozne životinje. Sudovi su bili
poređani pet po pet ispred vrata hrama i predstavljali su deset jevrejskih saznanja koja su
prethodila svakom izučavanju kabale.7
Sve ove simboličke figure velikih misterija nauke bile su određivane i izvršavane pod upravom
Hirama. Moderni masoni još uvek oplakuju smrt graditelja ovog hrama da bi nas uverili kako je
Solomonova uzvišena teologija pala u zaborav i kako je anarhistički duh potčinjenih radnika
uništio Hiramovu genijalnost.
Hijeroglifski znak krsta, simbol imena koji u sebi sažima sva imena, slika četiri strane sveta i
kvadrature kruga, odnosno kružnog kretanja kvadrata, dakle ovaj znak predstavlja i sadrži čitavu
filozofiju i čitavu teologiju kabale. Tako Jezekij vidi znak koji ovaj anđeo crta na čelima izabranih
i u razumu sveštenika. I svi oni koji ne budu nosili znak Tau moraju umreti, kao što umiru sve
doktrine koje nisu zasnovane na večnoj istini.
Tau u modernom
jevrejskom jeziku.
Sveti Tau.
Tau ezoterični.
Tau narodni na prvobitnom je
nejevrejskom jeziku.
Sveto Tau i vulgarno Tau,
prema Rabbi Azariah-u.
Forma ove figure, Sveti Tau, prati nivo Hrama budućnosti.
______________________________________________________________________________
7
É. Lévi - Ibid.
_______________________________________________________________________________
24
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
I upravo sledeći figuru svetoga Tau prorok crta plan hrama budućnosti.
Poslednjih pet poglavlja ove knjige posvećeni su opisu ovog hrama. On je slika univerzuma i
odgovara magijskom znaku životinja i točkova.
Tako prorok kaže da mu se slava božja, onakva kakvu je video na obalama Hevara, prikazala još
jednom i poslužila mu kao model da nacrta plan novoga hrama.
Filozofski Krst.
Plan Hrama prema Jezekiju.
Jezekij želi da hram bude prototip univerzuma kojim upravlja teokratija koja vlada svetom
zemljom.
On želi da Judeja bude podeljena kao i hram, a da svet bude napravljen prema slici Judeje.
On, dakle, nagoveštava dolazak hijerarhije inteligencija i istine koja će sva zemaljska carstva
ujediniti u jedno.
Hram je stvoren po uzoru na božanski tetragramon i ima samo jednu ogradu od koje nastaju
druge, uvek u kombinaciji broja četiri.
Spoljni oblik ograde je kvadrat sa upadnim uglovima, dok je unutrašnji oblik kružan.
Na hramu postoji četvoro vrata i četiri predvorja. Svako predvorje sadrži tri velike sale i oblikuje
tri sjedinjene celilne zgrade, sve u svemu dvanaest, po uzoru na dvanaest meseci jedne godine i na
broj izraelskih plemena. Hram je okružen jarkom u koji otiču vode iz četiri česme, po jedna ispod
svakih vrata, što podseća na četiri reke koje oplakuju Zemaljski raj.
_______________________________________________________________________________
25
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
POGLAVLJE XL, 18-25
A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bejaše niži pod.
Potom izmeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trema spolja, i bejaše sto lakata ka
istoku i severu.
I vrata koja bejahu ka severu na tremu spoljašnjem izmeri u dužinu i u širinu:
I bejahu tri dvorane tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi bejahu iste mere kao u prvih vrata;
pedeset lakata bejaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;
I bejahu prozori na njima i na tremovima njihovim, unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata
bejaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Mere su analogne i sa svih strana odgovaraju merama od dvadeset pet, pedeset i sto lakata.
Videli smo da je prvi trougao, Solomonov,
predstavljao trougao sa vrhom na gore.
Simbol koji odgovara simbolu masonskog
šestara, slika proviđenja čiji su zakoni tačni
kao brojevi i precizni kao geometrija.
Jezekij daje svom novom hramu oblik
obrnutog trougla, koji je simbol jednak
simbolu masonskog trouglog uglomera, slika
istinske nauke koja u svim tačkama odgovara
božanskoj tačnosti, tako da je hijeroglifski
Novi oblik masonskog znaka, analogan i slavni
oblik staroga hrama povezan sa oblikom
magijski znak poznat pod imenom
hrama.
"Solomonov pečat".
_______________________________________________________________________________
26
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Unutar ovih kabalističkih mera nalazi se i nešto što nije ostvarljivo u arhitekturi, ali onda se radi o
simbolu a ne o građevini. Građevina, koja istovremeno ima religioznu, naučnu i društvenu ulogu,
je građevina velikog racionalnog jedinstva istine, stvarnosti, razuma i pravde, koji odgovaraju
večnom biću i kojima upravlja Veliki Graditelj Univerzuma. Plan ili veličanstveni nacrt koji su
uvek negirale ljudske strasti, sačuvan je u tajnim udruženjima ljudi upućenih u visoku kabalu, pa
se i dan danas može naći među simbolima masonstva, koje je prihvatilo ove znake od cistercita i
templara. Ovaj plan nazivaju filozofskim krstom i mi ćemo ga ovde u potpunosti predstaviti.
Ulaz u Jezekijev Hram prema masonskim dokumentima.
Jezekijevo proročanstvo je delo jednog reformatora; to je ono što bismo danas nazvali poemom
preobražaja.
Autor od početka otkriva tajne stvaranja. On opisuje ujednačene sile prirode i dalje razvija
kabalističku teoriju božanskog ideala, zamišljenog prema slici i prilici misterije prirode.
Fizika, metafizika i religija proroka podražavaju jedna drugu i obrazuju veličanstveno jedinstvo
svetlosti. Oblici nebeskih životinja, točkovi koji se okreću jedni u drugima, sfere sjaja
uravnotežene sferama vatre - sve ovo kreće se i zaustavlja u isto vreme, sve ovo potiče od dubine
koja stvara preobražaj.
Prorok zatim sedam puta proklinje zemaljske prekršitelje i opisuje materijalizam u koji je pala
službena religija. On protestvuje protiv svakog idolopoklonstva i oštro opisuje bludni život
propale crkve, a zatim teši one koje je ovim ražalostio.
Iz dubine svake smrti on izvlači novu iskru života, on od čitavog sveta stvara veliku grobnicu koja
treba da postane kolevka jednog novog naroda.
_______________________________________________________________________________
27
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Čuje se reč: dašak života se spušta sa četiri strane neba i novi ljudski rod trepteći od radosti
uspravlja se i upire pogled ka večnoj čistoti.
Upravo se kroz Jezekijevo proročanstvo visoka teologija Jevreja nadovezuje na hrišćanstvo. Ta
teologija služila je kao osnov i uzor za Apokalipsu svetog Jovana, koja pod znacima kabale skriva
najdublje tajne hrišćanske teologije.
Sveti Jovan nam neće, kao Jezekij, pričati o tajnama stvaranja; ono što nam on pre svega
predstavlja je savršen čovek, čovek svetlosti, otelovljena reč, stvaralac moralnog sveta.
Upravo tu reč istine daje mu kabalistička nebeska inteligencija proroka Jezekija. On će zatim,
korak po korak, slediti proroka Hebara; pošto je prikazao sedam svetlosti svetih brojeva koji
predstavljaju sedam hrišćanskih vrlina, on će zaratiti protiv sedam brojeva koji su smrtni gresi
predstavljeni sa sedam pečata knjige i sedam glava zveri.
I čuće se sedam truba koje će oglasiti pobedu istine; i on će videti kako se na zemlju proliva
lekoviti sadržaj iz sedam pehara koji će izlečiti bolesti staroga sveta; on zatim vidi kako se
pojavljuju sunce i mesec novoga neba i mlađane zemlje, čovek i društvo, Isus Hrist i njegova
crkva, Anđeo Sunca i žena koja Mesec drži pod nogama. Na ovu ženu navaljuje zver sa sedam
glava, greh sa svojim divljim nagonima; i u jednom trenutku će izgledati da ta zver pobeđuje.
Sveti Jovan vidi izopačeno društvo u obliku prostitutke koja, ukrašena sa mnogo dijadema, sedi
na zveri.
Ali ubrzo reč istine pobeđuje i čuje se glas koji kliče:
... pade, pade Vavilon veliki,...
... jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode;
Sveti Jovan oslikava strahovite posledice kataklizme društva, zatim nam pokazuje novi Jerusalim
koji se sa neba spušta na zemlju da bi Božija volja bila ostvarena na zemlji kao i na nebu.
Opis ovog novog Jerusalima sličan je Jezekijevom opisu. To je magijski znak apsolutne i
univerzalne istine. To je ključ nauka i religije, to je hijeroglifska sinteza svih tekovina ljudskog
roda.
_______________________________________________________________________________
28
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
II DEO
APOKALIPSA
ILI OTKROVENJE SVETOG JOVANA
PREDGOVOR APOSTOLA
Otkrivanje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će uskoro biti, i
pokaza, poslavši po anđelu svojemu Jovanu.
Koji svedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, i šta god je video.
Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je
vreme blizu.
_______________________________________________________________________________
29
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
PRVA SLIKA
SEDAM CRKAVA I SEDAM DOBA
I POGLAVLJE
Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodet vam i mir od onoga koji jeste, i koji bejaše i
koji će doći;
Ime Jovan znači samilostan, plemenit i milosrdan.
To je ime koje pristaje apostolu milosrđa.
Sedam crkava Azije predstavljaju sedam uzastopnih doba Univerzalne Crkve.8
... i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim.
Sedam duhova predstavljaju inteligencije sedmostrukosti.
Božansko biće je izvan svakog broja i svakog oblika, ono je ono što jeste što je bilo i što će biti.
Ali mi možemo sebi da ga predstavimo kao jedinstvo koje upravlja silama, princip ravnoteže, kao
ono što je predstavljeno trouglom.
Ravnoteža u samoj sebi jednaka je samoj sebi.
Visina je jednaka dubini. Širina onoga što je desno jednaka je širini onoga što je levo.
Ovi odnosi predstavljeni su krstom i kvadratom čiji je broj četiri.
Tri i četiri je sedam. Tri pomnoženo sa četiri je dvanaest.9
I od Isusa Hrista, koji je svedok verni, i prvenac iz mrtvih, i knez nad carevima zemaljskim,
Pošto je on kao prvi, u apsolutnom smislu, ušao u večno ponovno rođenje.10
______________________________________________________________________________
Azija ovde predstavlja Istok, tj. poreklo, svet uzroka; (Na početku beše reč) tako je i tamo gde je
misao Boga i pravednika; pošto je u početku sedam Elohima ili sedam umova stvaranja (On,
Bogovi) koje je sam Bog tri puta stvorio. (Beleška J. Charrota.)
9
Presto Boga ili Onoga koji se ne imenuje, koji postoji tri puta. On sam je treći stepen svojih
nepromenljivih zakona gde vlada Sveto Trojstvo koje je on sam, i odakle se on prikazuje srcima;
zatim, puta tri na četvrti stepen da bi se osnovala njegova univerzalna dogma, doveka. (Beleška J.
Charrota.)
10
Sada je ercex večan, on je rođen pre nego što se rodio; u stvari, znak c u središtu Isusovog
imena izražava suverensku inteligenciju univerzalne ravnoteže, koja svedoči o mudrosti božijoj u
univerzalnoj suštini, gde je po zakonu podudaranja suprotnosti sve analogija i harmonija.
Ovaj, u potpunosti verni svedok, koji sve ujednačuje božanskom žrtvom, koji će i mrtvima
ponovo dati život, unoseći u dušu ljudima dobre volje koji su među mrtvima duh čiste ljubavi, to
jest egoisti mrtvi u srcu, i religije ili mrtve doktrine zbog fanatičnog praznoverja i težnje da se
materijalizuje sve ono što nije ništa drugo osim duha i života.
Mesto večnog obnavljanja koje simbolizuje slovo r, je tačka gde se jedna civilizacija okončava, a
druga počinje na pepelu uništenja, ali može se obnoviti samo apsolutnom žrtvom. (Beleška
barona Spedalierija.)
_______________________________________________________________________________
8
30
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
... koji nas ljubi i umi nas od greha naših krvlju svojom; I učini nas careve i svestenike Bogu i ocu
svome...
Savršen čovek posvećen u istinsku nauku sveštenik je i kralj na zemlji.
... tome slava i država na vek vekova.
Božansku moć večno će uravnotežavati pravda i milosrđe, snaga i ljubav koji se sažimaju u jednu
jedinu reč: milosrđe.
Eno, ide s oblacima...
Doktrina, još uvek pokrivena velom senki simbolizma.
... i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše;
Kasnije će ovo i sami Jevreji shvatiti.
... i zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Ja sam A i Ω... govori Gospod koji jeste i
koji bejaše, i koji će doći, hvhi svedržitelj.
Prvi pečat. Pečat svetog Jovana.
Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji i u carstvu i u trpljenju Isusa Hrista, bio na ostrvu
koje se zove Patam11 za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista.
Bio u duhu u dan nedeljni, i čuo za sobom glas veliki kao glas trube koja govoriše: što vidiš napiši
u knjigu, i pošalji crkvama koje su u Aziji:
U Efes: crkva prvog doba
i u Smirnu: crkva drugog doba
i u Pergam: crkva trećeg doba
i u Tijatir: crkva četvrtog doba
______________________________________________________________________________
Za vreme proganjanja koje je pokrenuo Domicijan protiv Judejaca i Hrišćana u poslednjim
godinama svoje vladavine (81-90), Jovan je bio inspirisan na ostrvu Patam, gde je napisao
Apokalipsu. (Beleška prevodioca.)
_______________________________________________________________________________
11
31
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
i u Sard: crkva petog doba
i u Filadelfiju: crkva šestog doba
i u Laokardiju: crkva sedmog doba.
Ovim dobima odgovara sedam anđela, sedam svećnjaka, sedam zvezda, sedam pečata, sedam
pehara, sedam truba i sedam glava zveri.
Svako doba sastoji se od tri i po veka, jednog vremena, dva vremena i polovine jednog vremena.
Ispunjenje Jevanđelja treba dakle da traje dvadeset četiri i po veka. To je broj i dvadeset i četiri
ugledna starca i jednog perioda.
Brojeći dva i po dana hiljadu puta po jedan dan, treći dan biće dan vaskrsenja.
I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom;
Reč simbolizma ima misteriozno i skriveno značenje; treba se okrenuti da bi se značenje videlo.
... videh sedam svećnjaka zlatnih.
Zlato je najsavršeniji metal. On u simbolizmu odgovara svetlosti i istini.
Sedam je, kao što smo već ranije objasnili, sveti broj.
I usred sedam svećnjaka kao sina čovečijeg...
Čovek je sinteza stvaranja; njegov lik uzet je ovde za sintezu svetlosti.
... obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim,
Haljina koja ga pokriva je simbolizam: njena tačnost predstavljena je ovde pojasom od zlata.
A glava njegova i kosa bejaše bela kao bela vuna, kao sneg...
Belo je boja svetlosti, kosa je kao zraci misli.
... i oči njegove kao plamen ognjeni.
Oči upravljaju nad životom i nad toplinom.
I noge njegove kao med kad se rastopi u peći;
Napredak koji pročišćava doktrinu na zemlji.
... i glas njegov kao huk mnogih voda...
Reč istine oblikuje mišljenje mnoštva. Bujice mišljenja preinačuju verovanje.
I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvezda.
Sedam planeta kabalističkog neba.
...i iz usta njegovih izlaži mač oštar s obe strane,...
Simbolička reč uvek ima dva značenja.
... i lice njegovo bejaše kao što sunce sija u sili svojoj.
Lice je ogledalo čoveka; ono ovde predstavlja sintezu istine.
_______________________________________________________________________________
32
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Drugi pečat.
DRUGA SLIKA
NEBO I KNJIGA
SEDAM PEČATA
POGLAVLJE IV- VII
I gle presto stajaše na nebu, i na prestolu sedi neko. I onaj što sedi bejaše po viđenju kao kamen
jaspis i sard.
Ljudska figura izčezla je sa neba pošto je otelovljena reč došla na zemlju. Tako je ono što Judejci
smatraju idolopoklonstvom samo, u stvari, transformacija simbola.
...i oko prestola bejaše duga po viđenju kao smaragd.
... Zeleno preovladava u hrišćanskoj dugi jer predstavlja sjaj dva zakona i dve boje.
_______________________________________________________________________________
33
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Treći pečat.
Otvoreno nebo, 4 životinje, kamen jaspis, 24 starca.
I oko prestola bejahu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine...
Dvanaest patrijarha i dvanaest apostola - dvadeset i četiri tačke koje sačinjavaju kabalističko ime
Jehove.
Shema hamphoras ili analiza božanskog imena.
... i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spreda i otpozadi.
Sve sile su dvostruke, one se sažimaju u središtu sveta i zrače prema četiri strane sveta.
Životinje sa mnogo očiju predstavljene ovim silama su sazvežđa zmije i orla, lava i bika koja dele
astralno nebo na četiri dela.
I videh u desnici onoga što sedi na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa
sedam pečata.
Sveti spis ima dvostruko značenje, ezoterično i egzoterično; unutrašnje i spoljašnje značenje.
I niko ne mogaše... da otvori knjigu ni da pogleda u nju.
Tajne božanske kabale bile su izgubljene a misteriozno značenje spisa sakriveno i za sveštenika i
za narod.
... evo nadvladao je lav...
Hrist, ostvarujući božanski zakon, postaje gospodar zakona.
On uništava poroke i neznanja koja zatvaraju knjigu i razbija jedan po jedan, sedam pečata.
_______________________________________________________________________________
34
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Knjiga Istine sa sedam pečata.
I videh kad otvori jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao
glas gromovni: dođi i vidi.
On izvlači iz obamrlosti ljudski rod otkrivajući snagu morala i pojavljuje se kao kralj i osvajač.
I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gde govori: dođi i vidi!
I izađe drugi konj, riđ, i onome što sedi na njemu... dade mač veliki.
Pravda se javlja na svetu, zavist se protiv nje bori, spremaju se velike revolucije, eto i Atiline
najezde.
I jedan od starešina reče mi: ne plači,...
Onaj koji se nalazio pored simbola lava.
(evo nadvladao je lav) koji je od roda judinog.
Znači, evo snage kraljevske porodice Izraela.
I videh, i gle, nasred prestola... jagnje...
Božanska snaga za vladavine Jevanđelja ogleda se kroz krotkost i nevinost.
... kao zaklano...
Spasitelj se žrtvuje za sve i krvlju svoje sopstvene žrtve sprečava krvave žrtve drugih.
... i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koji su sedam duhova...
Sedam rogova predstavljaju snagu svih vrlina, a sedam očiju sjaj sedam svetlosti.
- kad otvori treći pečat, čuh treću životinju kako govori: dođi i vidi.
- videh, gle, konj vranac i onaj što sedi na njemu imaju merila u ruci svojoj.
I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje kako govori: dođi i vidi.
_______________________________________________________________________________
35
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Četvrti pečat.
I videh, i gle, konj bled, i onome što sedi na njemu bejaše ime smrt, i pakao ide za njim.
Orgije staroga sveta donele su bedu. Uzdržanost je lek ovoj muci. Vino i ulje treba poštovati;
znači ostaje lek za rane u religiji koja daje utehu.
Zatim hrišćanski heroji pobeđuju zbog blagosti srdžbe i smrti.
Smrt i pakao predstavljaju najstrašnije mučenje za ljude, oni su najveći neprijatelji koje je
pobedila moć Spasitelja.
I kad otvori pečat, videh pod oltarom duše pobijenih za reč Božiju i za svedočanstvo koje imaju.
Ovde se otkriva zajedništvo duše. Pravednici neće naći spokoja sve dok se pravda ne zadovolji.
Sveti neće naći utehu i neće biti srećni sve dok njihova braća na zemlji ne budu srećna.
I povikaše glasom velikim govoreći: dokle, gospodaru sveti i istiniti! Ne sudiš i ne kaješ krvi naše
na onima što žive na zemlji?
I date bejahu svakome od njih haljine bele,...
Pravednici pate sa nama, ali oni imaju dokaz svoje nevinosti i sigurni su u pobedu pravde.
... i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova,
koji valja da budu pobijeni kao i oni.
Posle borbe slobodne svesti protiv progona, doći će borba ljudskog dostojanstva protiv
despotizma, borba poretka protiv anarhije. Sve dok se hrišćanstvo ne učvrsti na zemlji, mučenici
će čekati i neće moći da uživaju u miru nebeske sreće.
I videh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja jako, i sunce posta crno kao vreća od
kostreti.
_______________________________________________________________________________
36
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Pečat oholosti je uništen, vera se otkriva, nebo se menja, a stara svetla postaju tama.
... i mesec posta kao krv.
Krv mučenika obeščastila je stari simbolizam. Religiju staroga sveta obeščastila je okrutnost
gonitelja.
Šesti pečat.
Crno sunce, mesec i zvezde krvave padaju.
I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupoljke svoje kad je veliki vetar
zaljulja.
Bogovi odlaze, a njihovi likovi, kojima su stari narodi nastanjivali nebo, nestaju.
Drvo verovanja je poljuljano i truli plodovi padaju na zemlju.
Mesec između sedam planeta kao novac carice Faustine.
_______________________________________________________________________________
37
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
I nebo se izmače kao knjiga kad se savije...
Knjiga prirode se za trenutak zaustavlja, nejasni strahovi se šire; izgleda da se svet bliži svome
kraju.
I carevi zemaljski... sakriše se... I govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, o sakrite nas od
lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetovog.
Sveti Jovan zatim vidi na četiri strane neba četiri anđela koji zadržavaju četiri vetra: to znači
simbol četvorostrukosti koja vlada tokovima života. Onda se u pravcu istoka pojavljuje anđeo koji
nosi božanski pečat, to je Tau Jezekija i krst hrama i stega koji su predstavljeni sa dvanaest
plemena Izraela. Dvanaest hiljada ljudi svakog plemena označeno je ovim znakom koji je kao
obred posvećenja i jedinstvo istine. Oni su apostoli sveta; posle njih dolazi bezbrojno mnoštvo
svih naroda; nebo se otvara čitavom ljudskom rodu, pročišćenom od velilkih muka. Beda je
pobeđena, milosrđe je pobednik, univerzalno milosrđe pokidalo je sve lance i uništilo sve zidove,
svi su obučeni u belo, u boju jedinstva, svetlosti i čistote; otkupljenje sveta je završeno.
I kada sedmi pečat bi uništen, nastade nebeska tišina.
Sedmi pečat. Konzumacija.
Bog odmara nakon što je stvorio čoveka po drugi put.
Prva truba. Anđeo Mihael.
_______________________________________________________________________________
38
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
TREĆA SLIKA
SEDAM TRUBA
POGLAVLJE VIII - XV
I videh sedam anđela koji stoje pred Bogom,...
Znači sedam inteligentnih moći koje predstavljaju svete brojeve tri i četiri, od kojih je sastavljena
božanska sedmostrukost.
... i dade im sedam truba...
Svaka sila mora da poseduje svoj zvučni i svetlosni izraz. I prvi anđeo, Mihailo - anđeo istine,
zatrubi i objavi reč jevanđelja, i posta grad i oganj, i pomešani s krvlju padoše na zemlju.
Dižu se oluje; hladnoća i toplota se sjedinjuju u borbi protiv harmonije i padaju pobeđene svojim
naporima.
I trećina zemlje izgore...
Kada je jedan oblik uništen, dva uvek ostaju.
... i trećina drva izgore...
Ona što ne mogu da se odupru toploti i hladnoći.
...i svaka trava zelena izgore.
Ono što sasvim nestane upravo je trava koja se, međutim, uvek iznova obnavlja.
I drugi anđeo, Gabriel - kralj tajni, zatrubi, najavljujući novu dogmu, i kao da velika gora ognjem
zapaljena pade u more,...
Druga truba. Anđeo Gabriel.
_______________________________________________________________________________
39
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Dogma je za narode istovremeno i hridina i svetionik.
... i trećina mora posta krv.
Fanatizam se razbuktao, krv se proliva. Krv muka i velikih žrtava.
I pomre trećina stvorenja koja žive u moru.
More predstavlja uzburkana i nadošla mišljenja naroda, ribe iz mora su ideje i organizacije koje
nastaju i koje žive od mišljenja. Ideje i organizacije umiru.
... i trećina lađi propade.
Lađe predstavljaju civilizacije i narode; kada su dvoje u sukobu, jedan od njih mora da nestane,
ali ravnoteža se ponovo uspostavlja univerzalnim zakonom trajnosti i uvek ostaju dva da bi
ponovo uspostavili ravnotežu.
I treći anđeo, Rafael - kralj nauke je onaj koga kabalistička knjiga takođe naziva Hermesom,
zatrubi, objavi tajne i pade s neba velika zvezda, koja gori kao sveća, i pade na trećinu nivo reka i
izvori vode.
Treća truba. Anđeo Rafael.
Goruća zvezda pada na izvore ideja, ali se tajne ne otkrivaju bez gorkih iskušenja.
I ime zvezde bejaše Pelen;... i mnogi ljudi pomreše od vode, jer bejahu gorke.
Posvećenje je potrebno i istinu je potrebno učiti hijerarhijskim redom; ono što daje život jakima
može isto tako donositi smrt slabima; i ne mogu se svi jednako hraniti istim hlebom i pojiti istim
vinom.
Dakle, svako otkrovenje ima svoju sudbonosnu stranu; spasenje jednih i uništenje drugih.
_______________________________________________________________________________
40
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
I četvrti anđeo, kralj sveštenika i kraljevstva, zatrubi, objavi novi zakon, i udarena bi trećina
sunca, i trećina meseca, i trećina zvezda,...
Četvrta truba. Anđeo Saquiel-Melec.
Svetla sveta se menjaju. Poražene vlasti pomračene su.
... da se smrači trećina njihova, i trećina dana da ne svetli, tako i noći.
I videh, i čuh jednog anđela gde leti posred neba...
Simbol despotizma koji pobeđuje u revolucijama i koji objavljuje nove nesreće na svetu.
... i govori glasom velikim: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova
trubljenja trojice anđela, koji će trubiti.
Poslednja iskušenja su najteža jer bi trebalo da budu odlučujuća i uspešna.
I peti anđeo, anđeo koji upravlja planetom Jupiter i koji vlada kraljevstvima i kraljevima
zemaljskim, zatrubi.
_______________________________________________________________________________
41
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Peta truba. Anđeo Anael.
Objavi političku istinu Jevanđelja, to jest vladavinu pravde i bratstva.
... i videh zvezdu gde pada s neba na zemlju,...
Ljudski razum ponižen pohlepom.
... i dade joj ključ od vrela bezdana;
To jest sposobnost da se materijalizam pobudi varljivim rečima.
... i iziđe dim iz bunara kao dim velike peći,...
Sumnja poplavi zemlju.
... i iz dima iziđoše skakavci na zemlju.
Znači razvrati koji proždiru a koje materijalizam čini vladarima sveta. Ljudi osećaju jaram u
imenu pravde i pre svega žele da oslobode svoje poroke.
... i na glavama njihovim kao krune od zlata i lica njihova kao lica čoveka. I imaju kose kao kose
žena,...
Pohlepa, raskoš, blud.
...i data im bejaše oblast da rukovode ljudima pet meseci.
I imahu nad sobom cara anđela bezdana...
Njihov vladar je anđeo ponora koji se zove anđeo smrti.
I šesti anđeo, anđeo planete Saturn, usamljenosti i suza, zatrubi.
_______________________________________________________________________________
42
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Šesta truba. Anđeo Cassiel.
Daje znak za početak revolucije.
_______________________________________________________________________________
43
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Religiozni Duh Čoveka.
Sedma truba.
Religiozni Duh Žene.
Sedma truba.
Anđeo nadahnjivač.
Veliki magijski znak večne svetlosti čiji su
simboli sunce i čovek
- sinteza jedinstva kojoj odgovaraju sedam
glasova analize.
Veliki magijski znak svetlosti izražen simbolima
meseca i žene.
I čuh glas... Gde govori šestome anđelu... i odreši četiri anđela...
Četiri biča koja uništavaju.
... koji bejahu prepravljeni na sat, dan, i mesec,...
Jer ništa se u prirodi ne dešava slučajno.
...da pobiju trećinu ljudi.
To jest najslabije u hijerarhijskom redu trojnosti.
I broj vojnika na konjima bejaše dvesta hiljada hiljada, i čuh broj njihov.
I tako videh u utvari konje, i one što sedi na njima, koji imaju oklope ognjene i plavetne i
sumporne;
Crveni oganj, sumpor je bio žut i beo, hijacint ljubičast i plav - tri boje.
_______________________________________________________________________________
44
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
... i glave konja njihovih bejahu kao glave lavova,
Bes i snaga koja sudbonosno vuče revolucionare.
... i iz usta njihovih izlaži oganj i dim i sumpor.
Svi principi pomešani: tama, svetlost i toplota.
... jer repovi njihovi bejahu kao zmije i imaju glave, i njima idu.
Posledice revolucije sudbonosne su i smrtonosne.
I videh drugog jakog anđela gde silazi s neba.
Posle velike revolucije dolazi veliko otkrovenje.
... koji bejaše obučen u oblak...
Senke simbolizma.
... i duga bejaše na glavi njegovoj,...
Univerzalno rastavljanje svetlosti.
... i lice njegovo bejaše kao sunce,...
Spajanje i jedinstvo u središtu sjaja.
... i noge njegove kao stubovi ognjeni;
Prirodne sile osnov su otkrovenja.
... i metnu svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju.
Predstavlja postojanu i pokretnu silu.
I povika glasom velikim, kao lav kad riče; i kad on povika, govori sedam gromova glasove svoje.
Na reč jedinstva, koju je objavila pobednička moć tame, odgovaraju sedam glasova prirode. To
jest sve istine nastale u rastavljanju i spajanjem dozvane u jedinstvo.
Na prethodnoj strani nalazi se veliki magijski znak direktne svetlosti čiji su simboli sunce i čovek,
kao i magijski znak svetlosti izražen simbolima meseca i žene. Kod čoveka glava predstavlja
razum, a kod žene utroba, jer je sva njena slava u materinstvu.
I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmeri crkvu Božiju i oltar.
Hram i njegove mere alegorijske su. Mere oltara odgovaraju merama hrama, sve je verno
božanskim simbolima.
... i one što se klanjaju njoj.
Ove mere jednake su merama čoveka i predstavljaju ljudski rod.
A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je meri, jer je data neznabošcima;
Atrijum je spoljnje obeležje, to je prosti oblik vere.
I daću dvojici svojih svedoka i proricaće hiljadu i dvesta i šezdeset dana obučeni u vreće.
Ilija, žrtva predanosti, Enoh, žrtva nauke. Ilija je stvoritelj opravdanog protesta koji odoleva
samovolji zlih popova i zlih kraljeva, on je stvoritelj Svetog Bernarda i Savonarole. Enoh
predstavlja kabalističku nauku. U stvari, prvobitni ključevi okultizma, sveti znaci i sveštenički
brojevi, pripisuju se ovom patrijarhu.
_______________________________________________________________________________
45
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se život zaveta njegova u crkvi njegovoj,...
Proroku je data spoznaja simbola.
Žena obučena u sunce.
Religija ili crkva kao vid nestvorene mudrosti.
... i mesec pod nogama njenim.
Ona se nalazi iznad onoga što se menja.
... i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda.
Njena misao nalazi se u središtu nebeskog kretanja, u središtu znakova zodijaka.
... i bejaše trudna, i vikaše od muke, i mučiše se da rodi.
Svaka religija rađa novu nauku i novi svet. To je religija žrtvovanja, kazne i njihovih težina,
religija propovedi i njihovih večitih uzvika.
- pokazao se drugi znak na nebu,...
Znak nagonske i surove sile.
Aždaja ili surovi nagon.
... i gle, velika crvena aždaja, koja ima sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam
kruna.
Sedam glava predstavljaju sedam smrtnih grehova, deset rogova nepokornost prema deset Božijih
zapovesti, a sedam kruna pobedu greha u ljudskim prosvećenjima.
I aždaja stajaše pred ženom koja hteše da se porodi, da joj proždere dete kad rodi.
Zlo napade ženu zbog njene slabosti, a ona je sveta zato što treba da postane majka.
I rodi muško, sina, koji će spasti sve narode s palicom gvozdenom;
_______________________________________________________________________________
46
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Žena je majka Boga ljudskoga roda. Ona je kraljica majka sveta. Ono što se kaže za nju, može se
reći za društvo i za crkvu čiji je ona živi izvor.
I posta rat na nebu.
Verovanja novoga sveta bore se protiv verovanja staroga sveta.
I zbačena bi aždaja velika,... i zbačena bi na zemlju,
Idoli staroga sveta predstavljaju sudbonosnu silu prirode. Elektromagnetna vatra predstavljena je
u svim teogonijama krilatom zmijom ili aždajom. Ova sila prestala je da se smatra prvim
principom i potpala je pod vlast materije.
Pokvareni sveštenik. Propovednik satane.
i... progoni ženu...
Ona ostaje podložna magnetnim uticajima.
I ženi bejaše data dva krila orla velikoga...
Ženi je dato da moli i da se mišlju uzdigne iznad magnetskih uticaja njenog osetljivog i
razdražljivog organizma.
I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku,... i ode da se pobije s ostalim semenom
njenim.
_______________________________________________________________________________
47
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Uzvišeni duhovi biće izloženi svim podsmesima i svim odbacivanjima i obožavaće se samo
materijalna vrednost.
Ako ko ima uho, neka čuje.
Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden.
Ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen.
Ovde je trpljenje i vera svetih.
Prema nepromenljivom zakonu ravnoteže svi prestupi prouzrokuju suprotne prestupe: zlo se
kažnjava zlom, nasilje izaziva nasilje. Prestup nosi sa sobom kaznu i onaj ko tiraniše, pre ili
kasnije biće tiranisan.
Ko ima um, neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset šest.
Šest, broj dana u nedelji je broj vremena kao što je sedam broj koji predstavlja večnost.
Šest predstavlja ravnotežu u konačnom, to je tri uravnoteženo brojem tri, to jest borba duše protiv
materije.
Privremena vlast zveri. Sinteza učinjenog zla.
Stari kabalisti priznavali su tri duhovna elementa u ljudskoj duši: PSICHE, NEFESH,
NESHAMAH, tj. osećajnu dušu, razumnu dušu i čisti duh. Tri oblika duše odgovarala su trima
svetovima: materijalnom, duhovnom i božanskom, a njima u materiji odgovarala su tri osnovna,
izvorna oblika: so, sumpor, živa.
_______________________________________________________________________________
48
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
U kabali je broj šest predstavljen sa dva trougla koja, kada se sjedine i kada im se da zajedničko
središte predstavljeno brojem sedam, oblikuju Solomonov pečat. Ti trouglovi ne mogu oblikovati
ni jedan pravilan oblik ako im se kao središte ne može dati broj sedam.
Vizija Daniela. Četiri oblika đavolje sfinge.
Tajanstveno jagnje.
Ovan, solarna slika novog otkrovenja. Domaćin žrtvovanja.
_______________________________________________________________________________
49
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Zna se da je skala progresije brojeva broj deset, tako da broj 666 predstavlja broj šest, broj
suprotnosti duha i tela, tj. broj bića ili čoveka, pošto je prema simboličkoj priči o postanju čovek
stvoren šestoga dana; predstavlja - rekli bismo - broj tri sa dvostrukom progresivnom moći, i koji
znači razumni materijalizam, materijalizam uzdignut do vere i religije.
Ovaj broj napisan jevrejskim slovima daje SAMAEL - rđav čovek, duh tame.
Ja sam progledao u svetlosti intuicije.
i videh, i gle, oblak beli (jasno načelo vere). I na oblaku sedi kao sin čovekov.
Ljudska figura koja služi kao hijeroglifski model poimanju Boga.
... i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci srp oštar. I drugi anđeo iziđe iz crkve vičući
velikim glasom onome što sedi na oblaku: Zamahni srpom svojim i požnji, jer dođe vreme da se
žnje, jer se osuši žito zemaljsko. I onaj što sedi na oblaku baci srp svoj na zemlju, i požnjevena bi
zemlja.
Velike religiozne manifestacije znak su velikih ratova i velikih revolucija.
I drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu, i imaše i on srp oštar.
Hram koji je na nebu je precizna doktrina predstavljena hijeroglifskim planom hrama. Ova
doktrina treba da pokosi sva lažna verovanja.
I drugi anđeo iziđe iz oltara, koji imaše oblast nad ognjem.
Nauka o vatri je praktična strana religioznog okultizma.
... i povika s velikom vikom onome koji imaše srp, govoreći: Zamahni srpom svojim oštrim i
odreži grožđe vinograda zemaljskog; jer već sazreše puca njegova.
Dogma, dok se razvija, označava čas uništenja.
I baci anđeo srp svoj na zemlju, i obra vinograd zemaljski, i metnu u kacu velikoga gneva Božijeg.
I prolije se kaca izvan grada i iziđe krv iz kace do uzda konjima hiljadu i šest stotina trkališta.
Ali ruševine su plodne. Prorok ih upoređuje sa žetvom i berbom. Krv ljudskoga roda kao i
Hristova postaće vino pričesti za buduće narode.
_______________________________________________________________________________
50
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
ČETVRTA SLIKA
SEDAM PEHARA
POGLAVLJE XVI
I čuh glas veliki iz crkve gde govori sedmorici anđela: idite, i prolite sedam čaša gneva Božijeg
na zemlju.
Pehari krvi koji prethode čaši vina, svako novo otkrovenje istine najavljuje uništenje grešaka. Do
mira se dolazi samo ratom.
I ode prvi anđeo i proli čašu svoju na zemlju, i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig
zveri i koji se klanjaju ikoni njenoj.
Trube su oživljujući organ aktivne reči. Pehari su primaoci pasivne reči. Truba kao palica i kao
skiptar odgovara slovu i, prvom slovu Jehovinog imena, drugo slovo odgovara slovu h, drugom
slovu božanskoga imena; radi se uvek o sedam istih anđela, ali su njihova delovanja različita.
I drugi anđeo proli čašu svoju u more; i posta krv kao od mrtvaca, i svaka duša živa umre u moru.
Zemlja i more stavljeni su ovde kao uravnotežene suprotnosti; videli smo da se velikom anđelu
sinteze, simbolu univerzalne nauke, jedno stopalo nalazi na zemlji a drugo na vodi, kao staroj
Izidi, kao kraljici Berti duga stopala ili srednjevekovnoj kraljici Piedoca čija se jedna noga
završava guskinim perajem, da bi pokazala da ona mora da se odmara na vodi pošto joj je noga
poput patkine ili labudove.
Drugi pehar. Anđeo mora proglašava jedinstvo života.
Voda, prema fizici starih naroda, predstavlja univerzalnog prenosioca života, ona postaje slična
krvi leša da bi pokazala raspadanje ideja, koje prethodi društvenim promenama i same činioce
života pretvara u znake smrti.
_______________________________________________________________________________
51
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
I treći anđeo proli čašu svoju na reke i na izvore vode; i posta krv.
Reke i izvori predstavljaju postojeća mišljenja i ideje. Čini se da napredak, taj zakon proviđenja, u
periodu revolucija postaje paklena fatalnost. Sve se rasipa u periodu rasula.
Treći pehar. Anđeo Rafael proglašava jedinstvo istine.
I čuh anđela vodenog gde govori: pravedan si, Gospode, koji jesi, i koji bejaše, i svet, što si ovo
sudio.
Jer proliše krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju, jer su zaslužili.
Suprotne strane se optužuju i s vremena na vreme opravdavaju nasiljem. Deca mučenika postaju
gonitelji i trpe krvave odmazde, tako univerzalnost grešaka i zločina priprema univerzalnost kazne
i nove greške.
Jevreji su prolili krv Isusa Hrista; hrišćani su na svoj način prolili krv Izraela. Muke Božijeg
čoveka okajane su mukama Božijeg naroda. Tako je upravo za Izrael rečeno: "Ovo je moj najdraži
sin."
Četvrti anđeo proli čašu svoju na sunce.
Negativna reč pojavila se na svetlosti i sumnja osvaja svet; ova sumnja ne dolazi iz pakla već
potiče od samoga anđela sunca.
I upališe se ljudi od velike vrućine...
Istina pali onda kada ne obasjava; ljudi ne mogu da podnesu muke koje im donosi sumnja,
odsustvo vere za njih je pakao.
... i huliše na ime Boga koji ima oblast nad zlima ovima, i ne pokajaše se da mu dadu slavu.
Ljudi ruže jer pate; ne vređa se Bog kada postoji utešno osećanje njegovog postojanja; ateizam je
prolazna groznica. Čovečanstvo razbija idole, ali se ne može odreći Boga. Svet se ipak ne
preobraća pod teretom nedaća; bol čisti, ali ne daje utehu, on uništava zlo, ali čovek ne oseća da
zbog toga postaje bolji. Bol samo priprema dobro, kao snažne oluje što dolaze da očiste
atmosferu. Kada se Bog prikaže u svem svom milosrđu, ljudi više neće ružiti.
_______________________________________________________________________________
52
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Četvrti pehar. Anđeo sunca objavljuje jedinstvo svetlosti.
I peti anđeo proli čašu svoju na presto zveri; i carstvo njeno posta tamno,...
Anđeo Jupitera izliva osudu na prestole uskogrudog egoizma i izgovara sud kraljeva.
Peti pehar. Anđeo Saquiel-Melec proglašava jedinstvo sile.
... i žvaću jezike svoje od bola. I huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih, i ne
pokajaše se zbog dela svojih.
Političke teskobe i verolomstva u vreme borbi između naroda i kraljeva, laži potkupljivog
novinarstva i koristoljubivog govorništva, eto šta, prema energičnom izrazu apostola,
predstavljaju ljudi koji sami sebi grizu jezik.
_______________________________________________________________________________
53
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Oni su zaista nesrećni i ruže i svoga i tuđega Boga, i žele da ga načine oruđem svojih zlih strasti.
Usred ovih pobuna i besa ne treba pripremati obnovu koja sledi spasonosnu kaznu. Bes ispravlja
zlo samo drugim zlom. I upravo zato samo žrtva, samo žrtva jagnjeta, dobrovoljna žrtva, žrtva
pomirena sa sudbinom, može pobediti bes ljudi i umiriti Božiju srdžbu.
I šesti anđeo proli čašu svoju na veliku reku Eufrat: i presuši voda njena da se napravi put
carevima od istoka sunčanog.
Ovde podsećamo na četiri reke Zemaljskog vrta koje predstavljaju četiri strane sveta i četiri
osnovne supstance. Eufrat je takođe reka ropstva; vode predstavljaju doktrine i narode; reka koja
presušuje je sila koja nestaje.
Šesti pehar. Anđeo Samael proglašava jedinstvo pravde.
I videh iz usta aždajinih i iz usta zverinih, i iz usta lažnoga proroka, gde iziđoše tri nečista duha,
kao žabe. Jer su oni duhovi đavolski, koji čine čudesa, i izlaze k carevima svega sveta, da ih skupe
na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja.
Zver, tj. vlast ljudi egoista koji teže materijalnom, aždaja, znači sudbonosna sila koja stvara zle
strasti, i lažno jagnje, tj. sveštenik okrenut materijalnom, pohlepan na svetovna dobra - svi oni
uzvikuju svoje poslednje reči. Ne radi se više samo o glasu čoveka, već i o dosadnom kreketanju
žabe koja se žali na sušu u isušenom rečnom koritu. To je, dakle, buka lažnih zasluga i čudovišta
postavljenih da prevare i pobune mnoštvo, ali ih ono napušta i ostavlja da propovedaju u pustinji.
I sedmi anđeo proli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prestola govoreći:
svrši se,
Tada se kaže: "Ideje su u vazduhu"; u stvari, stiže trenutak u kome se one osećaju, u kome se one
uzdižu.
Veruje se samo u njih i za njih, tada. Učinjeno je, napredak je ispunjen jer je stvoreno mišljenje, a
mišljenje je vladar sveta.
I bejaše sevanja munja i gromova, i glasovi, i bi veliko tresenje zemlje kakvo nikad ne bi otkako
su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko.
_______________________________________________________________________________
54
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Munje razuma, glasovi mnoštva, gromovi govora tresu zemlju.
Sedmi pehar.
Saturnov Anđeo proglašava jedinstvo večnog kraljevstva.
I grad veliki razdeli se na tri dela, i gradovi neznabožački padoše.
Tri stepena hijerarhije prestaju da budu sjedinjena, jedinstvena zastava dobija tri različite boje,
klase se odvajaju i utemeljuju u društvenim suprotnostima.
Vavilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina svojega ljutog gneva.
I sva ostrva pobegoše i gore se ne nađoše.
I grad veliki kao glava pade s neba na ljude; i ljudi huliše na Boga od zla grada, jer vrlo je velika
muka njegova.
Anarhija tada potresa svet, ali Bog se upliće i kažnjava ljude oštećujući ih u njihovim intresima;
grad podseća na talent srebra. Radi se o novcu koji obara sve entuzijazme i koji pobeđuje sve
suprotne strane.
POGLAVLJE XVII
I dođe jedan od sedam anđela koji imaju sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti
pokažem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogim;
S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njena.
Ova bludnica, u kojoj su protestanti hteli da prepoznaju Rimsku crkvu, predstavlja zapravo
pohlepu staroga sveta. Upravo se o toj nečistoj ćerki Vavilona govori u psalmu 136, čiju malu
decu, tj. nečiste ljubavi, prorok želi da razbije na kamenu deset zapovesti.
To je Venera Astarte Istoka, to je rim Cezara i Bordžije. Ali samo sa moralne, a ne i teološke
tačke gledišta.
I uvede me duh u pusto mesto;
_______________________________________________________________________________
55
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Znači u pustinji, tj. u vladavini apstraktnog i izvan svih intuicija, bilo božanskih bilo ljudskih,
očituje se ova vizija.
... i videh ženu gde sedi na zveri crvenoj, koja bejaše puna imena hulnih...
Crvena zver predstavlja vrhovnu vlast koja se obeščašćuje.
... i imaše sedam glava i deset rogova.
Sedam grehova i deset kletvi.
I žena bejaše obučena u porfir i skerlet, i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom,...
Raskoš povećava neumerenost i nemoralno bogatstvo je upravo sluga nečistote; sa svoje strane,
nečistota neizbežno vodi idolopoklonstvu bogatstvima.
... i imaše čašu u ruci svojoj punu mržnje i poganštine kurvarstva svojeg;
Sud ili pehar simbolizuje KTEIS, ženski polni organ, pasivno oruđe razuzdanosti.
I na čelu njenom napisano ime: tajna,
Razuzdanost je neprijatelj mudrosti, a prijatelj ludosti koja sumnja u sve i za koju sve predstavlja
tajnu.
... Vavilon veliki, mati kurvama i mržnje zemaljske.
To je, dakle, nešto univerzalno, a ne posebno.
I videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih;
Ona iskorištava samoprekor onih koji umiru.
... i začudih se čudom velikim kad je videh.
Ona začuđuje, kako svojom moći, tako i svojom bestidnošću.
I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i zveri što je nosi i ima sedam glava i
deset rogova.
Zatim anđeo samom Rimu pripisuje ovu alegoriju univerzalne čistote, ali ovde se misli na Rim iz
vremena svetog Jovana. Znači Rim Cezara i Domicijana; on proriče da će Rim rastrgnuti i
progutati kraljevi koje je on potkupio, da će sići sa prestola i biti doveden do očaja i bede. Nema
sumnje da se ovo proročanstvo može odnositi i na Rim iz vremena Bordžija, ali se pretnje mogu
uputiti rimskom dvoru kardinala otpadnika od vere, a ne glavnom sedištu svetoga Petra.
POGLAVLJE XVIII-XX
I posle ovoga videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji ima oblast veliku; i zemlja se zasvetli
od slave njegove.
Drugi anđeo, tj. drugi izraz duha istine, silazi sa neba, tj. sa uzvišenih predela inteligencije.
I povika jakim glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki,...
Duhovi obasjani istinom shvataju da je vladavina zabluda postala nemoguća. Pobeda nepravde u
suštini je uvek pobeda zablude i kada se narodi prosvete, oni ubrzo poriču ropstvo i tiraniju. Ne
menja se svet požarima, već novim svetlima.
I uze jedan anđeo jak kamen velik, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: tako će sa
hukom biti bačen Vavilon grad veliki, i neće se više naći;
_______________________________________________________________________________
56
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Ovde se oslikava čudesna, tamna slika uništenja staroga sveta, koje je već opisao Jezekij govoreći
o propasti Tira. Beskonačnost mora odbija rumenilo vatre čiji se dim penje ka nebu, kao što se ka
njemu, kroz vreme, penje strašna pravda; grad zlih sunovratio se u ponore sramote i prezira.
Uplašeni kraljevi ustaju sa prestola da bi još jednom pogledali plamenove ovog ogromnog ognja,
zastrašene lađe zaustavljaju se na moru, čini se kao da čitava priroda ćuti da bi se čuo poslednji
prasak ovog velikog carstva koje se ruši.
Vavilon više ne postoji. Za njega je sve okonačno. Još juče je bio pun radosti i vreve, njegove
svetlosti blještale su u noći, ulice njegove bile su osvetljene, čuo se smeh sa pijanki, a zaljubljeni
su šetali okićeni cvećem uz zvuke harfi i truba. Avaj! - uzvikuje prorok skoro i sam ganut
iznenadnom i neizmernom propašću - kako je moguće da ovako velilki grad nestane za tili čas!
Tada se nebo, koje je sveti Jovan opisao na početku svoga proročanstva, pojavljuje još jednom;
trube anđela, potresi mora, gromovi svetova koji se kreću u krug izražavajući slavu Boga - svi oni
izazivaju pobedničku pesmu pobedonosne istine i krunisane pravde. Reč istine, koja je na početku
izražena blistavim oblikom sunčanog jagnjeta, pojavljuje se u veličanstvenoj odeći mladoženje.
To je misao koja upravo dobija svoj oblik.
Nebo počinje da slavi svoje venčanje sa zemljom. Konačno će se i carstvo Mesije pojaviti na
zemlji. Spasitelj nije više raspeti neženja, već mladoženja koji pobeđuje; posle oslobođenja
čoveka došlo je do oslobođenja žene. Duh naposletku uzima dobrotu za ženu. Srećni su oni,
uzvikuje anđeo, koji su pozvani na ovo nebesko venčanje; piši, dodaje on, jer Božija se reč sada
ogleda u svoj svojoj istinitosti. Tada sveti Jovan pada na kolena i želi da se pokloni objavljivaču,
ali ga anđeo zadržava i kaže da ništa ne čini. Ja sam tvoj sluga, kaže mu opet sluga istine i pravde,
obožavaj samo Boga. Boga, koji je Isusovim usnama dao da svedoče o duhu svetih i proroka.
Tako apostol svečano otkriva konačno carstvo Svetoga duha i poslednju objavu ovoga Boga koga
ljudi više neće obožavati isključivo u jerusalimskom hramu ili na drugim uzvišenim mestima
Samarije, već po proročanstvu Učitelja:
U duhu istine, u razumu i pravdi.
I videh nebo otvoreno,
Kao na početku.
... i gle, konj beli,
Čisti oblik reči.
... i ko sedi na njemu zove se veran i istinit,
To jest čovek istine i pravde.
... i sudi po pravdi i ratuje.
Moć i vlast pripadaju pravdi.
A oči su mu kao plamen ognjeni,
Kao u prvoj viziji lava.
... i na glavi njegovoj krune mnoge,
Sva vlast se ponovo sjedinjuje u ruci pravednika. ...
I imaše ime napisano, koje niko ne zna do on sam.
Ime Boga čija je on živa reč.
_______________________________________________________________________________
57
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
I bejaše obučen u haljinu crvenu od krvi,
On je prošao kroz rat i žrtvovanja.
... i ime se njegovo zove: reč Božija.
I vojske nebeske idu za njim (na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu).
Sve se pokorava vrhovnom razumu i živoj reči.
I iz usta njegovih iziđe mač oštar,
Kao u prvoj viziji.
...da njime pobije neznabošce; i on će ih pasti palicom gvozdenom;
Pravda je nesalomiva kao i istina, jer su istina i dobro nepromenljivi.
I videh jednoga anđela gde stoji na suncu i povika glasom velikim, govoreći svim pticama koje
lete ispod neba: dođite i sakupite se na veliku večeru Božiju, da jedete mesa od careva, i mesa od
vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja, i od onih koji sede na njima, i mesa od svih
slobodnjaka i robova, i od malih i od velikih.
Ova slika je velika i strašna i podseća na reči Isusa Hrista iz Jevanđelja: "Gde je leš, sakupiće se
lešinari".
I videh anđela gde silazi s neba, koji ima ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
Ključ nauke i lanac brojeva.
I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana,
Zvezdana životna svetlost, sudbonosna moć za pravednike, tajna vatra vračeva, aždaja Jazona i
Kadme.
... i sveza je na hiljadu godina, i u bezdan baci je,...
Nju je vezala nauka, a hiljadu godina predstavlja multiplikaciju dekade.
... i zatvori je, i zapečati nad njom,
Rafaelov, Solomonov i Hermesov pečat.
... da više ne preplašuje narod, dok se ne navrši hiljadu godina;
Budući da je ravnoteža večni zakon života, svaka akcija nagoveštava reakciju, svako sabijanje
nagoveštava širenje; upravo su zbog toga posvećeni hrišćani prvih vekova nagovestili dolazak
antihrista.
... i potom valja da bude puštena na kratko vreme.
Isto će se ponoviti u mesijanskom dobu. Konačna pobeda dobra ne bi bila dovršena bez pokreta
koji bi u oslobođenom dobu stvorio potrebu za suprotnim pokretom, ali pokret pobede je bio slab
jer je povratak, izgleda, bio miran.
I videh presto,
Mudraci i pravednici su kraljevi čije kraljevstvo nije sa ovoga, već u budućem svetu.
... i sede na njima, i sudi im se, i duše posečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se
ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj,
...i primiše žig na čelima svojim i na ruci svojoj;
Znači nisu mislili niti radili po shvatanjima sveta koji je rob novca i laži.
_______________________________________________________________________________
58
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
... i oživeše i carovaše, s Hristom hiljadu godina.
Prorok je toliko siguran da će se to dogoditi da govori kao da se već dogodilo.
A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne navrši hiljadu godina.
Svi će ponovo živeti, ali svako prema životnom pravilu koje je izabrao; za one što nisu voleli
pravdu, neće biti mesta u kraljevstvu pravednih.
Ovo je prvo vaskrsenije.
Blažen je i svet onaj ko ima deo u prvom vaskrseniju.
Prvo je vaskrsenje duše koja je postala besmrtna zbog svog jedinsva sa istinom i pravdom.
... nad njima druga smrt nema oblasti,
Umirati moralno znači izložiti se večnom umiranju u fizičkom poretku.
... nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina.
Pravednici su sveštenici i kraljevi i oni treba da vladaju sa Isusom Hristom. Hiljadu godina je, kao
što smo rekli, simboličan broj i ne treba ga shvatiti po jeresi milenarista.
Kada prođe hiljadu godina, Satana će se odvezati, izaći iz svog zatvora i zavesti narod koji se
nalazi na četiri strane sveta.
Otpor će se stvoriti materijalnim moćima koje predstavljaju anđeli iz kvadrata ucrtanog u krug.
(I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje.)
Goga i Magoga,
Znači moći anarhije i smrti, 6.666 plus 13 - broj smrti i A Ω. - početak i kraj; ovde je sadržan broj
jevrejskih i simbolizam grčkih slova.
... da ih sakupi na boj, (kojih je broj kao pesak morski).
Čitav svet će se podići protiv istine i pravde u ime životinjskih i egoističnih nagona.
I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetih, i grad ljubazni.
Ova pobuna, koja treba da se dogodi, kao da je već prošla. To je Sennacherib-ova vojska
uklonjena daškom anđela.
... i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
Mene više nema, oni više ne postoje, rekao je na veličanstven način jedan drugi prorok.
I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporno,
Mrtvilo života, nerad, nepokretnost, to je muka đavola koji je bio prvi veliki varalica u prvim
vekovima hrišćanstva; tobožnji Bog zla sveden je na nemoć.
... Gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć za vek vekova.
Ova nemoć biće muka sebičnih nagona i licemerstva sve dok bude trajala pobeda dobra, ali Bog
će spasiti grešnike samom mukom greha, pretvarajući zlo u nepodnošljivo mučenje; on će
preobratiti zle i prisiliće ih da se vrate dobru.
I videh veliki beli presto,
Znak sinteze i jedinstva.
_______________________________________________________________________________
59
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
... i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica beže nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.
Kao što belo upija plavo i crveno, dva suprotna kraja u skali boja.
I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše.
Dobro pobeđuje i uskoro će suditi dušama, da svoju konačnu pobedu stavi u beskonačnost.
... i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života;
Dve su knjige kao što je bilo dva drveta. Drvo znanja i drvo života, kao što je u Bogu mudrost
postojana a sloboda delotvorna.
... i sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.
Ljudi imaju dva načela delovanja, zakon i svoju slobodu; u njihovoj je moći sloboda izbora, koja
se ogleda kroz njihova dela. Zbog toga će im se suditi prema njihovim delima.
I smrt i pakao bačeni bejaše u jezero ognjeno.
Novi svet je odbacio pakao i smrt kao nekorisne stvari; oni su bačeni u neaktivnost i mrtvilo
života.
I ovo je druga smrt.
Ovo je smrt same smrti i đavola.
I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.
Sve ono što je pripadalo đavolu i smrti, sva mračna verovanja, sve praznoverne surovosti, sve
podmuklosti fanatizma, sve ono što nije ni istina ni pravda, sve ono što nije napisano u knjizi
večnog života, sve to pade u jezero vatre i sumpora, u vatru koja tinja, u mrtvi život, u asfaltno
jezero večnosti.
POGLAVLJE XXI
I videh nebo novo i zemlju novu;
Otkrio se razum, a lice sveta se promenilo.
Plan raja i novi Jerusalim.
_______________________________________________________________________________
60
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
... jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Zemlja nepravdi više ne postoji i more više ne deli narode sada ujedinjene univerzalnim
očinstvom.
I ja Jovan videh grad sveti,
Pravda i istina postoje; pre nego što se predvidi njihovo kraljevstvo, vidi se budući grad iskrenih
duhova i pravedne volje.
Jerusalim nov, gde silazi (od Boga) s neba,
Oblik društvene savršenosti koja sa neba, tj. iz područja apstrakcija, prelazi u područje stvarnosti.
...od Boga...
Kraljevstvo Boga, koje mi dozivamo svaki dan je kraljevstvo istine i pravde. Sada ovo kraljevstvo
treba da dođe jer moć pripada pravdi.
... pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojem.
Oblik sličan misli, materija potčinjena duhu, reč i delo koji odgovaraju istini, grad ljudi kojima
upravlja Božiji zakon; sve to slično je braku u kome je nevesta prikladno izabrana i naklonjena
mladoženji.
I reče mi: završetak. Ja sam A i Ω, početak i kraj.
Početak i kraj, u latinskom A i Z, u jevrejskom A t; upravo na takav način posvećenici okultnih
nauka stvorili su moto AZOTH što znači Bog i univerzalna suština.
Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zaborava.
Srećni su oni, reče Hrist, koji su gladni i žedni pravde, jer će se zasititi.
Ko pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.
Jednog boga ima samo onaj koji je zadobio besmrtnost svojim sopstvenim snagama, koji je znao,
hteo, usudio se i koji se ubio.
A plašljivima i nevernima i lošima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i
svima lažima, njima je mesto u jezeru što gori ognjem i sumporom; (koje je smrt druga).
I dođe meni jedan od sedam anđela koji imaju sedam čaša napunjenih sa sedam ala poslednjih, i
reče mi govoreći: hodi da ti pokažem nevestu, jagnjetovu ženu.
I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s
neba od Boga.
Visoka planina je uzvišeno područje vrhunskog posećivanja, a novi Jerusalim je magijski znak
sličan Jezekijevom - Tebi i misterioznom planu vrta Zemaljskoga raja. To je kvadratura kruga,
problem čije su rešenje tražili ludaci tamo gde ga ne može biti, a koji predstavlja dva zakona
stvaranja i održavanja vaseljenja: pokret i postojanost.
... i svetlost njegova bejaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,..
Vidi se dobro da se ne radi o gradu već o hijeroglifskom simbolu; grad objedinjuje suprotne
osobine: tamni i neprozirni sjaj jaspisa i prozirnost kristala.
_______________________________________________________________________________
61
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Kvadratura i sinteza grada.
Projekcija cilindra. Velik i visok zid.
I imaše zid velik i visok,
Nije svima dozvoljeno da prodru u središte tajni, grad posvećivanja je utvrđenje, a njegov zid je
veliki i uzvišen. Videćemo u nastavku da magijski znak ima oblik zatvorene kocke ili da je,
možda, zatvoren u kuglu.
... i imaše dvanaestoro vrata i na vratima dvanaest nadela i imena zapisana, koja su imena
dvanaest kolena Izrailjevih.
Dvanaest znakova zodijaka, dvanaest vrlina koje se nazivaju plodovima Svetoga duha, dvanaest
staništa Sunca, dvanaest božanskih oblilka Egipta i Grčke.
Tri na istoku, trojstvo i.
Tri na zapadu, trojstvo h.
Tri na severu, trojstvo v.
Tri na jugu, trojstvo h ponovljeno.
I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovih...
I onaj što govori sa mnom imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.
Bog je sve stvorio sa težinom, brojem i merom, kaže Sveto pismo, sve u svetu je ravnoteža i
srazmera. Savršeno otkrovenje ogleda se samim zakonima prirode koji se temelje na večitoj
matematici, posledice su srazmerne uzrocima, reč se nalazi u razumu misli.
I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina... dužina, i širina, i visina
jednaka je.
_______________________________________________________________________________
62
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Gore - prva hijerarhija, jedinstvo Boga.
Sredina - Simbol božanskog tetragrama.
Krst templara.
Dole - Sinteza Tetragramatona, realizovano
stvaranje, jedinstvo četiri božanska obeležja.
Šema Svetog tetragrama sa hijeroglifima i njihove četiri analogije.
I razmeri zid njegov na sto četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova.
Svim inteligencijama upravljaju hijerarhijski i srazmerno same harmonije koje su delo analogija
mera i brojeva. Sve je deset puta broj kraljevstva ili Malchuth-a ili realizovanja stvorenih oblika
pomnoženih samim sobom. To je, dakle, realizovano stvaranje ili stvaranje koje odgovara istini.
Četrdeset je sama dekada ili broj deset kojim upravlja broj tetragrama. Četiri je sam tetragram.
Ako se saberu ova tri broja (1 + 4 + 4) dobija se devet, veliki božanski broj.
I bejaše građa zida njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
Zid je taman i predstavlja simbolizam; grad je, nasuprot njemu, svetao i proziran.
I temelji zidova gradskih bejahu ukrašeni svakojakim dragim kamenjem:
Prvi temelj bejaše jaspis (tamno zeleni)
sedmi hrisolit, (plavi, Neftali)
drugi safir, (plavi, Issachar)
osmi viril, (zeleno plavi, Manassè)
treći halkidon, (zamenjuje Hrisolit)
_______________________________________________________________________________
63
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
deveti topaz, (žuti, Simeon)
četvrti smaragd, (zeleni, Ruben)
deseti hrisopras, (plavi, Zabulon)
peti sardoniks, (zamenjuje beril)
jedanaesti jakint, (lila)
šesti sard, (zamenjuje oniks)
dvanaesti ametist, (ljubičasti, Efraim).
Plan i visina Novog Jerusalima.
Ovo kamenje, čije su boje složene četiri puta po tri, predstavlja osnovne nijanse svetlosti, slične
osnovnim akordima u muzici i oblikuje četiri magneta sa središtem i sa dva pola.
Drago kamenje zaista sadrži magnetne sile koje se pojačavaju i upućuju grupišući se prema
zakonima nauke. Način grupisanja objašnjen je mudrom kineskom geometrijskom figurom koja
se zove trigram Fo-hi. U stvari, uzvišena nauka bila je jednaka kod svih velikih naroda starih
vremena, a njihovi simboli, iako se ne razumeju, pozivaju se jedni na druge.
I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata bejahu od jednog zrna bisera;
Vrata prave nauke su ovaj biser za koji je Hrist rekao da treba prodati sve ono što se poseduje da
bi se on imao.
... i ulice gradske bejahu zlato čisto, kao staklo presvetlo.
I crkve ne videh u njemu, jer je njemu crkva Gospod Bog, Svedržitelj, i jagnje.
_______________________________________________________________________________
64
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Univerzalni magijski znak Svetlosti.
Plan masonskog hrama. Univerzalni Hermesov pečat.
I grad ne treba sunca ni meseca da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i iskra je njegova
jagnje.
Zlato je simbol istine i svetla, jagnje je sunce - inteligencija, svetlo zbog svoje nevinosti a goruće
zbog svoje žrtve. To je ovan proleća, ovan sa zlatnim runom Phrixus-a i Hellé-a. To je Shechinath
kabale koga moderni masoni nazivaju još i Shekenna. Ovom simbolu odgovara simbol goluba,
znamen svetlosti i blagosti. Nauka je mirna, ona je blaga jer joj pripada večnost, ona je sunce
duhova i toplina duša, ona je hram univerzalne vere, jer čitav svet preobražava u hram gde se
obožava nepristupačni um i pravda bez mane.
POGLAVLJE XXII
I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlazi iz prestola Božijeg i jagnjetovog.
Ista ona reka koja je izlazila iz Rajskoga vrta.
(Nasred ulica njegovih) i s obe strane reke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga
meseca svoj rod;
Smrtonosno drvo znanja promenilo se u drvo života.
Listovi ovog drveta služe za isceljenje ljudskoga roda.
Listovi su spisi predodređeni da pouče svet i da se umnožavaju kao što to čini proleće listovima
drveća i stabljikama travnatih livada.
Drvo znanja, koje je bilo ujedno i drvo ljubavi postalo je, zbog Evinog greha, drvo smrti; ali
ljubav je obnovljena i potomci nisu više prokleti. Drvo koje čini plodnim sve mesece je žena čija
krv od sada pa nadalje neće biti nečista i više se neće gubiti kao voda nekog ukletog izvora.
Smrtni greh biće zamenjen svetošću. Čast i slava, od sada pa nadalje, plodovima ljubavi, jer
ljubav je posvećena pravdom. Evo, kaže prorok, Bog upravo uništava sve bolove i briše sve suze.
_______________________________________________________________________________
65
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
On počinje od suza maloga dečaka koji plače dolazeći na svet jer je život proklet. Ljudi više nisu
robovi nepoznatog i strašnog Boga, oni ga vide ili, još bolje, oni čitaju njegovo ime na čelima
drugih.
Niko nikada nije video Boga, kaže apostol, ali onaj koji ne voli svoga oca koga vidi i koji se hvali
da voli Boga koga ne vidi, taj je lažljivac.
Ovde se ponavlja jedan od najvažnijih pasusa knjige. Sveti Jovan želi da obožava objavitelja koji
se njemu obraća u liku čoveka, ali otelotvorena reč ili gospodnji anđeo ga u tome sprečava i
govori mu da obožava samo Boga.
Na jednom drugom mestu u tekstu kaže se da će na kraju Hrist, kao verni vicekralj, staviti
kraljevstvo u ruke Boga, svoga oca. Idem prema svome ocu, jer moj otac je veći od mene - kaže
se u razgovoru posle Večere u Jevanđelju Svetoga Jovana.
I reče mi: ne zapečaćuj reči proroštva knjige ove; jer je vreme blizu.
Ova je knjiga, dakle, imala ključ koji su posedovali posvećeni iz vremena Svetoga Jovana.
Ko čini nepravdu, neka čini još nepravde; i ko je zao neka bude gori; i ko je pravedan, neka još
čini pravdu; i ko je svet, neka se još prosveti.
I evo doći ću uskoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.
Ja sam alfa i omega, početak i kraj, prvi i poslednji.
Blago onima koji govore zapovesti njegove, da im bude vlast nad drvom života, (i da uđu na vrata
u grad).
Da bi se posedovala moć nad drvetom života potrebno je prvo očistiti sopstveno telo
učestvovanjem u dobrovoljnoj žrtvi Jagnjeta, što znači u dobrovoljnoj žrtvi prvih posvećenih.
A napolju su psi, i vračari, i kurvari, i krvnici, i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž.
Psi predstavljaju ropske i gmizave duše, vračari krivotvornike doktrina, a kurvari one koji vređaju
ljubav.
_______________________________________________________________________________
66
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
EPILOG
Ja Isus poslah anđela svojeg da vam posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna
zvezda Danica.
I Duh i nevesta govore: dođi. I ko čuje neka govori: dođi.
I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava.
Jer svedočim svakome ko čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dosegne ovo, Bog će nametnuti
na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od
grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj.
Govori onaj ko svedoči ovo: da, doći ću uskoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Blagodat gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama.
Amin.
PROROČANSKA ŠEMA KNJIGE
OTKROVENJA
Budući da je Apokalipsa, kao što se već videlo, simbolički sadržaj nauke posvećenih, ona je i
ključ visoke kabale i pošlo bi se pogrešnim putem ako bi se u njoj tražio splet budućih događaja
drukčije nego u obliku transcedentalne i proročanske filozofije istorije.
Apostol je video kako se borba duha protiv zveri, znanja protiv neznanja, milosrđa protiv
samoljublja, i najzad, sedam vrlina protiv sedam smrtnih grehova odvija kroz vekove, ali nije
imao nameru da posebno oslika nekoga od ljudi budućnosti; nije imao u vidu ni Julijana, ni
Muhameda, niti Napoleona kao što su želeli da dokažu razni komentatori, od kojih su neki bili
veliki mislioci i veliki pisci, kao Newton i Bossuet, ali kako nisu poznavali misterije kabale bili su
potpuno onemogućeni da shvate jednu kabalističku knjigu.
Ono što je od rečenog bilo najprihvatljivije jeste da sedam svećnjaka, sedam zvezda, sedam
pečata, sedam anđela, sedam truba, sedam pehara i sedam crkava Azije predstavljaju sedam
uzastopnih i različitih doba kroz koja je crkva trebalo da prođe da bi dospela do konačne pobede i
do osnivanja novog Jerusalima.
Vidi se, zapravo, da se knjiga jevanđelja, knjiga istine najpre zapečaćena sa sedam pečata polako i
malo po malo otvarala. Otvaranje svakog pečata otkriva svetlost (zvezda), osniva crkvu (zlatni
svećnjak), uzdiže moć (anđeo), objavljuje istinu (truba), uzrokuje ratove i nevolje (pehar pun
krvi).
Čini se da je Sveti Jovan predstavio svih sedam uzastopnih doba univerzalne crkve sa sedam
pojedinačnih crkava Azije, kojima on upućuje upozorenja.
Efeska crkva, prvo doba, apostolskog vremena, velike muke i veliko strpljenje. Sveti Jovan joj
jedino zamera što je dozvolila da se ublaži žar njenog prvobitnog milosrđa.
Pečat duhovnog nemara je slomljen. Reč se ogleda u svoj svojoj snazi.
_______________________________________________________________________________
67
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Osvajač, to jest Reč odevena u belo i krunisana zlatom, polazi na svoj put odapinjući strele
svetlosti.
Arhanđeo Mihajlo, pobednik nad lošim bogovima, zasvira u trubu i objavljuje jedinstvo Boga, i
proterivanje demona; počinje nevreme, kiša krvi samo što ne padne.
Prvi pehar je proliven; to je voda krštenja, koja posvećujući izabrane osuđuje na sramotu i muke
one koji nisu obeleženi svetim znakom i koji nose znak zveri.
Isus Hrist govori ovoj Crkvi u ime sedam zvezda koje drži u svojoj ruci (svetlost zaslužena
dobrim delima), i obećava onima koji budu pobedili duh drveta života.
Crkva u Smirni predstavlja doba proganjanja i žrtvovanja.
Crkva je tada siromašna, ali je bogata vrlinom. Sinagoga, koja je odbacila hrišćane i prepustila ih
progonima Rimljana, izgubila je svoje staro dostojanstvo.
Oni se nazivaju Judejcima, ali to više nisu, oni predstavljaju sinagogu Satane.
Ne plašite se onoga zbog čega patite, dodaje glas Reči, klevetnik se sprema da stavi nekoga od vas
u zatvor da bi vas oprobao i deset dana trpećete mučenja (deset puta će vas progoniti rimski
carevi). Budite verni sve do smrti i daću vam krunu života.
Drugo doba, drugi pečat, drugi pehar odgovaraju ovom dobu; videti objašnjenje koje smo o tome
dali i preneti ga ovde.
Treće doba, doba učvršćenja hrišćanstva za vreme vladavine Konstantina predstavljeno je
Pergamskom Crkvom.
Udruživanje velikih sila priprema velike opasnosti. Ja znam gde ti obitavaš, govori Reč ovoj
crkvi. Na istom mestu gde je i sedište Satane. Ostaje ti moje ime i nisi se odrekao moje vere, ali
zapamti da je tamo gde sada obitavaš potekla krv mojih mučenika i da je sa prestola koje te štiti
potekla presuda za njihove muke. Reč zamera ovoj crkvi što je tolerisala doktrinu Balaama, to jest
onoga proroka koji se prodavao kralju Balacu da bi proklinjao i blagosiljao po njegovoj želji i što
je izopačio običaje da bi uništio čistotu vere. Reč preti ovim potkupljivačima da će se boriti protiv
njih dvoseklim mačem koji izlazi iz njegovih usta i onome ko pobedi obećava skrivenu činiju i
beli oblutak na kome će biti napisano misteriozno ime; tako okultizam postaje neophodan u
prisustvu ograničene pobede Crkve i potrebno je da se unutrašnji duh proročanstva pobuni protiv
drskosti bogatih i potkupljenih prelata.
Ovim upozorenjima može se dodati objašnjenje koje smo dali za odgovarajući pečat, trubu, pehar
i druge.
Tiatirska Crkva predstavlja četvrto doba Crkve. To je vreme velikih učitelja i velikih svetaca, to je
takođe doba opadanja kasnog Rimskog Carstva; vladarke vođene evnusima svim silama nastoje
da sve dogmatizuju. Ti dozvoljavaš, govori joj Reč, da se bezbožna Jezavel naziva proročicom, da
ona dogmatizuje, da ona privlači k sebi moje sluge i da ih podstiče na blud i na bezbožnu
zajednicu idola.
_______________________________________________________________________________
68
MISTERIJA KABALE
_______________________________________________________________________________
Ja sam joj ostavio vremena da se pokaje, a ona ne želi da izađe iz svojih nečistota. Ja želim da je
bacim na krevet bola; preljubni ljubavnici biće prepušteni najvećim mukama, a njihova deca
postaće plen smrti (propast Rimskog Carstva i invazija varvara); ali onaj ko bude pobedio i do
kraja se bude držao ispravne doktrine, on će razbiti narode kao vaze od gline, a ja ću mu dati
zvezdu jutarnju kao što sam je ja dobio od oca svoga.
Otvaranjem četvrtog pečata vidi se smrt na njenom belom konju, koja prolazi svetom i vuče za
sobom sve strahote pakla; to je Atila koji dolazi da počisti ostatke starog carstva Cezara.
Varvarsko doba predstavljeno je Sardskom Crkvom. Smatraju te živom, kaže joj Reč, a zapravo si
mrtva, probudi se! Udahni život onima koji još uvek drhte i koji se spremaju da umru. Pazi se, jer
će te sud ubrzo iznenaditi; pošto se ovde usred ove grobnice još uvek nalazi poneka čista duša
odevena u belo. Onaj ko bude pobedio i sam će biti odeven u belo, a ja neću izbrisati njegovo ime
iz knjige života; i neka onaj ko ima uši čuje ono što duh crkvama govori.
Šesto doba počinje renesansom. Pred Crkvom se otvara jedan novi put, put razuma i napretka.
Ova crkva je osrednja kad se radi o vrlini, ali ona je verno osmotrila svetu reč. Kažnjavanje
Judejaca je prestalo, mnogi od njih se vraćaju i preobraćaju se, ali sprema se veliko iskušenje,
ljudski rod treba da prođe kroz veliku krizu, revolucija je počela; ja ću te sačuvati, kaže Reč, u
času tog iskušenja koje treba da se proširi na čitav svet da bi ispitalo sve stanovnike zemlje.
Upravo stižem. Brižljivo čuvaj ono što poseduješ i neka ti niko ne otme krunu!
Onaj koji bude pobedio sagradiće stub božijeg hrama, a ja ću na njemu napisati ime Gospoda i
Svetoga grada, novog Jerusalima koji će ubrzo sići sa neba i pokazaću mu svoje novo ime; (radi
se, dakle, o nekoj vrsti novog otkrovenja ili barem o novoj inteligenciji univerzalnog otkrovenja,
oslikanog stubovima hrama Jakin i Bohas i svetim tetragramom koji oblikuje ime i nauku novog
Jerusalima kao što smo već pokazali).
Posle šestog doba dolazi sedmo, koje za crkvu treba da predstavlja doba odmora, ukoliko podelu
njenog trajanja na sedam doba podražava priča o Stvaranju; svako doba predstavlja jedan od
Mojsijevih dana, ali način otkrovenja je takav da mi nikada ne vidimo službenu i svešteničku
crkvu da se obnavlja sama od sebe i da se stavi na čelo naprednih kretanja. Sinagoga je oduvek
odbacivala i proganjala proroke. Čuveni sveštenik Caifa ekskomunicirao je učenike Hrista i na
krst razapeo Učitelja. Ista stvar će se dogoditi kada hrišćanstvo bude bilo obnovljeno
proročanskim duhom i ogledanjem uzvišene istine kabale.
Tako, u Knjizi svetog Jovana, vidimo kako Reč upućuje prekore i sedmoj crkvi, a to je
Laodikijska Crkva, poslednja od svih i koja poseduje najmanje milosrđa i istine.
I anđelu Laodikrijske Crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istinit, početak stvaranja
Božijega:
Znam tvoja dela da nisi ni leden ni vruć. O da si leden ili vruć!
Tako, budući mlak, i nisi ni leden ni vruć, ispljunuću te iz usta svojih.
Jer govoriš: bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne trebam; i ne znam da si ti nesrećan, i
nevoljan, i siromah, i slep, i go.
Tako će se ova crkva bez milosrđa i neprijatelj svakog napretka raspoznavati po svojoj
svojeglavosti i po svojoj oholosti; ona će poricati napredak govoreći da njoj ne nedostaje ništa, a u
stvari biće lišena svake svetlosti i značaja.
_______________________________________________________________________________
69
ELIFAS LEVI
_______________________________________________________________________________
Savetujem te, dodaje reč istine, da kupiš meni zlata usijanog u ognju, da se obogatiš: u bele
haljine (inteligencije) da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje;
Zatim Reč izjavljuje da će ponovo uzeti k sebi i kazniti one koje voli; ova, slepa i samovoljna
crkva, dakle, još uvek je njegova, to je nova sinagoga svojeglava kao i njena majka, crkva koja
predstavlja prepreku, smetnju Svetome duhu kao što je judejska sinagoga bila prepreka za
kraljevstvo Isusa Hrista. Evo, kako sam pred vratima i kako kucam, dodaje reč istine, a onaj ko
bude čuo moj glas i ko mi bude otvorio vrata, večeraće sa mnom i ja ću večerati s njim.
Onome ko pobedi dopustiću da sedi sa mnom na mome prestolu, kao što sam i ja pobedio i seo na
presto svoga oca.
Ovom objavom velikog kraljevstva mesijanskog završavaju se upozorenja upućena crkvama.
Tada je uništen i sedmi pečat, svira sedma truba, sedmi pehar je proliven i Otkupitelj ponovo
počiva, drugo stvaranje je završeno i tišina prekriva čitavu širinu neba.
OVO JE KLJUČ KRALJEVSTVA
Ovakve su misterije ove knjige koja je tokom osamnaest vekova za samu Crkvu bila zatvorena i
neobjašnjiva. Tradicija je govorila da će inteligencija ovih simbola biti otkrivena u poslednjem
dobu Crkve i da će objašnjenje Apokalipse biti jedan od karakterističnih znakova poslednjih
vremena.
Evo, dakle, tog objašnjenja. Ono je napisano, ali još uvek nije objavljeno.
Mogu proći i vekovi pre nego što ga upozna čitav svet.
Biće, dakle, onako kako proviđenje bude želelo.
Sveti Jovan, najomiljeniji apostol, nije trebao da umre, već je trebalo da čeka dolazak svoga
Učitelja, kaže stara tradicija.
U srednjem veku govorilo se da je sveštenik Jovan, ili premudri Jovan, kako je sam sebe nazivao
u svojim pismima, postao kralj Rajskoga vrta i da je u svojim Državama posedovao sva čuda
staroga i novoga sveta. Tamo su se nalazili pelikan i feniks, tamo će se odmarati Jevrej-lutalica od
svoga dugog puta.
U toj zemlji shvatili su se istina svih legendi i značenja svih simbola.
Ključem Apokalipse može se prodreti u kraljevstvo sveštenika Jovana.
Slava Bogu jedinome.
Obrada '
_______________________________________________________________________________
ýRYHNLPDSUDYRGDSLãHãWDPXMHYROMD
70
Download

MISTERIJA KABALE - Svetlost Balkana Loža Svetlost Balkana