TEHNIČKI LIST PROIZVODA
SRBIJA
Portland-kompozitni cement PC 35M(V-L) 42.5N
(CEM II/B-M(V-L)42.5N) prema
Pravilniku o kvalitetu cementa
Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom letećeg pepela i
krečnjaka koji se odlikuje umerenim priraštajem čvrstoća. Preporučuje se za spravljanje svih vrsta betona i maltera kod izgradnje individualnih stambenih objekata.
Sastav:
■■ portland-cementni klinker 65-79%
■■ leteći pepeo i krečnjak 21-35%
■■ gips i mineralna punila 0-5%
Osobine cementa:
■■ dobro zadržavanje konzistencije
■■ obezbeđuje pravilnu i glatku površinu betona
■■ umeren priraštaj čvrstoća
Preporučuje se za:
■■ spravljanje maltera za zidanje i malterisanje
■■ spravljanje betona za manje radove i popravke u sredinama sa
umerenim zahtevom za otpornost na agresivne sredine
Tehničke karakteristike cementa
jed
Uslovi
pravilnika
Prosečne
vrednosti
%
Nije
definisano
29,0-31,0
Početak vezivanja
min
≥75
160-250
Čvrstoća na pritisak
posle 2 dana
MPa
≥10
22,0-26,0
Čvrstoća na pritisak
posle 28 dana
MPa
≥42,5 ≤62,5
50,0-55,0
Standardna
konzistencija
Sertifikat o praćenju kvaliteta:
Kvalitet se prati u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu cementa (Sl. Glasnik
RS br 34/2013).
Isporuka cementa i način skladištenja:
Cement se isporučuje u vrećama od 5 kg, složen na palete sa zaštitnom
folijom.
Najduže preporučeno skladištenje je 180 dana od datuma pakovanja
označenog na vreći.
Skladištiti u suvoj prostoriji, zaštićeno od vlage. Ukoliko se cement čuva
na otvorenom, vreće držati položene na suvu paletu i propisno pokrivene
kako bi se sprečili atmosferski uticaji.
Saveti za bezbednu upotrebu:
■■ Upozorenje: MOŽE DA IZAZOVE IRITACIJU OČIJU, KOŽE I DISAJNIH PUTEVA.
■■ Držati van domašaja dece – sprečiti dodir sa očima, kožom i disajnim
organima.
■■ Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu: zaštitne rukavice, naočare,
odelo i masku za prašinu.
■■ Prva pomoć: u slučaju pojave zdravstvenih smetnji prilikom upotrebe
cementa, potražiti lekarsku pomoć. Kod kontaminacije oka, prvo ga
dobro isprati čistom vodom, a nakon toga obavezno potražiti lekarsku
pomoć. Kod iritacije kože, isprati vodom i sapunom, a zatim namazati zaštitnom kremom. Kod inhalacije napustiti kontaminirano mesto,
obavezno koristiti zaštitnu masku. Kod kontaminacije usne duplje,
usta dobro isprati vodom, ukoliko dođe do povraćanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.
Navedene informacije su date na osnovu postojećih znanja i iskustava u pogledu osobina
proizvoda i preporučene primene. Vrednosti i svojstva data u tabelama su tipična i približna.
Informacije navedene u tehničkom listu ne predstavljaju garanciju proizvođača po pitanju
preporučene primene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo izmena bez najave.
Lafarge BFC
Trg BFC 1, 21300 Beočin
021-874-100
www.lafarge.rs
Download

Beočin CEMENT - tehnički list