Download

Transformata falkowa Dla niektórych sygnałów lepiej jest stosować