ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE SPISA
Obrazac 135
VIŠI SUD
U PIROTU
Molim da mi se dozvoli razgledanje spisa br._____ /____ a koji se nalazi:
- u pisarnici
- u arhivi
Podnosilac zahteva:
Ime i prezime ___________________________________________________________
Lična karta br.___________________ Advok.leg. br.___________________________
Svojstvo________________________________________________________________
Adresa_______________________________________Tel.br.____________________
Potpis
_________________
Razgledanje spisa dozvolio
sudija
__________________
Po odobrenju sudije obavestiti podnosioca zahteva da može da izvrši razgledanje
dana ___________________od ________ časova, soba br._____________
uz naplatu takse od din. _____________________ , koju iplatiti na žiro račun suda
br________________________
Spis razgledao
podnosilac molbe
dana__________________
Taksa naplaćena – prilog priznanica
Referent
_________________
Download

ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE SPISA Obrazac 135 VIŠI SUD U