UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I PODEŠAVANJE VAŠEG PROFESORSKOG
E-MAIL-A NA ADRESI GEODETSKA.EDU.RS
Postoje 3 načina kako možete koristiti vaš mail:
1. Preko adrese www.geodetska.edu.rs/webmail
2. Preko vašeg postojećeg e-mail naloga (npr: Gmail)
3. Preko nekog mail klijenta (npr: Outlook)
Ako imate problema sa pristupom možete poslati mail na [email protected]
1. Preko adrese www.geodetska.edu.rs/webmail ili preko linka koji se nalazi na
stranici Zaposleni na sajtu škole.
Vaša e-mail adresa je [email protected], a za patern
šifre možete se obratiti profesorci Tamari Rilak. VAŽNO: Molimo Vas da pri prvom
korišćenju promenite šifru vašeg mail maloga, kako ne bi dolazilo do zloupotrebe.
Nakon unosa podataka kliknite na Change Password kako bi promenili šifru. Unesite
vašu željenu novu šifru i kliknite na Change Password. Kliknite na dugme Go Back.
Potrebno je da izaberete servis za pregledanje elektronske pošte, naša preporuka je
roundcube.
Ali pre nego što kliknete na njegovu ikonu, kliknite na Enable AutoLoad i kliknite OK.
(ovo se radi da sledeći put pri proveri pošte ne biste opet birali roundcube, već ćete
automatski biti upućeni na roundcube).
2. Preko vašeg postojećeg e-mail naloga, Gmail
Ako već posedujete nalog na Gmail-u i neželite da svaki dan proveravate njega, a i
profesorski mail, onda je ovo najbolje rešenje, jer će vam sve poruke poslate na
profesorski e-mail, automatski stizati na vaš Gmail nalog. VAŽNO: Pre podešavanja
Gmail, promenite vašu početnu šifru na način opisan iznad u 1. opciji.
Ispod se nalazi uputstvo za podešavanje Gmail naloga.
U vašem Gmail nalogu u desnom
uglu kliknite na ikonicu za
podešavanja i kliknite na
podešavanja.
Potom kliknite na Nalozi i uvoz
U odeljku „Šalji e-poštu kao“
videćete vašu postojeću adresu,
a ispod nje imate link: „Dodajte
još jednu svoju adresu e-pošte“.
Iskočiće vam sledeći prozor:
Unesite vaše ime i prezime i vaš profesorski e-mail. I kliknite Sledeći korak>>
U polje SMTP server unesite: mail.geodetska.edu.rs
U polje korisničko ime unesite početni deo vaše e-mail adrese: ime+prvo_slovo_prezimena
U polje lozinka unesite vašu šifru. (VAŽNO: Pre podešavanja Gmail, promenite vašu početnu
šifru na način opisan iznad u 1. stavci. Ako promenite početnu šifru naknadno posle
podešavanja Gmail-a, vaša pošta se možda neće prikazivati u Gmail-u )
Kliknite Sledeći korak>>
Kliknite na Pošaljite verifikaciju. Biće vam poslat mail na adresu koju ste uneli, u ovom
slučaju profesorski mail. Kliknite na http://www.geodetska.edu.rs/webmail ulogujte se i
trebalo bi da vam je stigao sledeći mail:
Kliknite na veliki link iz poruke I trebalo bi da vidite sledeću poruku:
3. Podešavanje mail klijenta, Outlook Express 2007
Otvorite Outlook Express 2007. Kliknite na Tools. Iz padajućeg menija odaberite
Account Settings.
Slika 1. Odabir opcije Account Settings
Kada ste odabrali Account Settings, dobijate izgled kao na Slici 2.
Slika2. Polje za dodavanje email accounta.
Potrebno je da kliknete na New da biste dodali novi mail account. Outlook Vas pita
da odaberete tip mail servera koji želite da podesite.Potrebno je izabrati Microsoft
Exchange, POP3, IMAP, or HTTP.
Slika3. Biranje tipa mail servera
U narednom polju nije potrebno unositi informacije i popunjavati polja. Potrebno je
samo označiti opciju Manually configure server settings or additional server types.
Slika 4. Biranje opcije za manuelno konfigurisanje
Na sledećem koraku izaberite E-mail Service koji želite da koristite. U ovom slučaju
potrebno je izabrati Internet E-mail.
Slika 5. Odabir Email servisa
Kada ste odabrali Internet Email, kliknite na Next. U sledećem koraku ćete uneti
informacije o Vašoj mail adresi, u sledećem formatu:
U polje Your name unesite Vaše ime.
U polju E-mail Address potrebno je uneti Vašu email adresu u formatu :
[email protected]
Kod Account Type iz padajućeg menija izabrati POP3.
U polje Incoming mail server potrebno je uneti : mail.geodetska.edu.rs
U polje Outgoing mail server (SMTP) potrebno je uneti : mail.geodetska.edu.rs
U polje User name potrebno je uneti Vašu email adresu u celosti :
[email protected]
U polje Password potrebno je uneti odgovarajuću lozinku za Vašu email adresu.
VAŽNO: Potebno je promeniti vašu početnu šifru/lozinku, objašnjeno u stavci 1.
Slika 6. Prikaz popunjenih polja za informacije o Vašem nalogu
Kada ste popunili informacije, kliknite na More Settings.
Na vrhu prozora će biti označena markica General, potrebno je da kliknete na opciju
pored nje Outgoing Server.
Slika 7. Štikliranje opcije za Outgoing Mail Server
Potrebno je štiklirati opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication.
Kliknite na OK, zatim na Test Account Settings. U Vaš inbox će stići test mail. Kliknite
na Next , zatim na Finish.
Vaš mail je spreman za upotrebu.
Ako imate problema sa pristupom vašem e-mail nalogu,
pošaljite mail na [email protected]
Download

uputstvo za korišćenje i podešavanje vašeg profesorskog e-mail