1
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
Vodič za kupovinu sistema video
nadzora
1 ODABIR KAMERE ZA VIDEO NADZOR
Kamere za video nadzor se mogu podeliti na analogne kamere i ip kamere.
Razliku izmedju ip video nadzora I analognog video nadzora možete pogledati na ovom linku
http://www.ipkamere.org/video-nadzor/razlika-izmedju-ip-i-analognog-video-nadzora
Kamera je jako važna komponenta video nadzora i treba je pažljivo odabrati kako bi zadovoljila
uslove u kojima je potrebno da vrši funkciju nadzora.
1.1 ANALOGNE KAMERE
Analogne kamere za video nadzor vrše prenos signala putem koaksijalnog kabla (RG59) i napajaju se
putem 12 VDC .
Opremljene su sa 2 tipa senzora
-CCD
-CMOS
Do skora je važilo pravilo da CCD čipovi imaju neuporedivo kvalitetniju sliku u odnosu na
CMOS.Veličina senzora je uobičajeno 1/3” ,generalno veći senzor reprodukuje bolju sliku.
Rezolucija
Obratite pažnju na rezoluciju same kamere, meri se u broju horizontalnih linija koje kamera može da
podrži TVL . Što više TVL to je kvalitetnija slika. Standardan kvalitet u današnje vreme je 600700TVL .Visok kvalitet je 700TVL a 800-1000TVL je ultra visok kvalitet slike.
Dodatne karakteristike
Kamere su opremljene dodatnim funkcijama kao što su
-Infrared tehnologija (IR iluminatori) , ona omogućavaju kameri da vidi u noćnim uslovima u
totalnom mraku , ljudsko oko ne vidi taj deo IR spectra.
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
2
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
LUX – je SI izvedena jedinica osvetljenosti (iluminacije).Jednaka je jednom lumenu po kvadratnom
metru.
Kamere opremljene sa IR diodama – iluminatorima imaju oznaku sa 0 Lux zato što mogu da vrše
nadzor u totalnom mraku.
Neke kamere su označene kao Dan/Noć kamere i imaju oznaku sa veoma malim brojem Lux-a (0,01
Lux npr) , što znaci da im je potrebno vrlo malo svetlosti da bi usešno nadzirale u mračnim uslovima.
Tabela ispod objašnjava koliko Luxa daju odredjeni izvori svetlosti
Jako je bitno da obratite pažnju na broj Lux-a kako ne bi došli u sitauciju da kamera pri manjem
osvetljenju ne daje dobru sliku ili ne “vidi” ništa .
Primer kamere koja prelazi iz dnevnog režima rada u noćni (sa ir diodama) pogledajte na ovom linku
http://www.youtube.com/watch?v=o00Hg37fbxI
Mehanički IR filter služi da tokom dana blokira određeni deo IR spektra kako ne bi uticao na
reprodukciju boje ( tako da tokom dana imamo originalne boje) a tokom noći mehanički filter se
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
3
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
“svlači” sa senzora i noću je dozvoljen ulaz celog IR spektra kako bi dobili što jasniju i pregledniju
sliku.
Prilikom odabira proverite da li kamera poseduje IR filter i da li je on mehanički ili u vidu pločice koja
je zalepljena na sam senzor OLPF pass filter (što po meni nije najbolja opcija).
Sočivo – Optika
Još jedan jako bitna karakteristika kamere je sa kakvim sočivom je opremljena.
Postoje fiksna sočiva ( uobičajeno je da su 2,8 mm , 3,6mm ,4mm ,6mm itd..)
Varifokalna sočiva (2,8-12mm ,3,5-8mm , 5-50mm itd..)
Sočivo nam pomaže da odredimo polje nadzora i definisemo njegovu fokalnu dužinu
2,8mm će nam dati široko vidno polje
12mm će nam dati zumiranu sliku sa užim vidnim poljem
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
4
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
Auto iris ili ručni iris - kontrolise količinu svetlosti koja će proći kroz sočivo (otvara se i zatvara po
potebi da bi regulisao nivo svetla i oštrinu slike).Ručni iris je pogodan za prostore gde se nema naglih
promena u količini svetlosti,dok je automatski ris pogodan za otvorene prostore (parking
garaže,šoping centri,škole...)
Detaljnije objašnjenje o samim sočivima i njihovom izboru pogledajte na sledećem linku
http://www.ipkamere.org/videonadzor/izbor-sociva-za-kameru-za-video-nadzor-cctv
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
5
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
1.2 IP KAMERE
Pored nabrojanih funkcija , ip kamere obično poseduju PoE funkciju – tako da ih je moguće lako
napojiti putem jednog UTP/FTP kabla.
Rezolucije ip kamera
IP kamere se proizvode u rezolucijama
640x480 VGA rezolucija
1,3 MPIX
2MPIX (FULL HD 1920x1080)
3Mpix
5Mpix
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
6
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
2 UREĐAJI ZA SNIMANJE – ANALOGNI I IP VIDEO NADZOR
DIGITALNI VIDEO REKORDERI - DVR UREĐAJI
DVR snimači su uređaji bazirani na LINUX operativnom sistemu . Namena ovih uređajaja je da
snimaju sliku koju proizvedu kamere za video nadzor.
Dvr uređaji se mogu podeliti na broj kamera koje se mogu priključiti:
-Dvr uređaj 4 kanala
-Dvr uređaj 8 kanala
-Dvr uređaj 16 kanala
(postoje modeli sa 32 kanala i više ali je njihova upotreba ređa)
Snimanje se vrši na SATA hard disku (hard disk za pc uređaje) , podržani su diskovi do 2TB po jednom
sata interfejsu.(hard disk ne dolazi uz dvr,kupuje se zasebno).
Poseduju LAN priključak,opciono alarmne ulaze i izlaze,audio ulaz za mikrofon.
Napajanje dvr snimača je obično 12VDC i adapter dolazi uz dvr.
Kompresija je uobičajeno H.264 .
DVR snimač ima ugrađen web server tako da je moguće priključiti ga na LAN mrežu ili direktno na
INTERNET i pristupati mu udaljeno kako bi ostvatili funkciju udaljenog nadzora , pregleda snimaka ili
download-a zapisanog materijala. Pored ugrađenog web servera uz dvr dolazi i CMS software koji je
jako koristan ukoliko imate više uređaja na istim ili različitim lokacijama i objedinjuje ih u jedan
software,tako da je kontrola sa jedne tačke za sve.
Rezolucija dvr snimača je obično D1 (720x576) ili WD1- wide D1(960x576) pri 25fps .
Postoji i CIF 320x240 rezolucija ona je obično zastupljena u web prikazu (preko mobilnog telefona),
dok se za snimanje koristi D1 ili WD1 .
Snimanje se može vršiti kontinualno,na pokret,vremenski(po smenama).
PC baziran video nadzor uz pomoć PCI DVR kartica se polako izbacuje iz upotrebe imajući u vidu da
je cena DVR uređaja pristupačnija.
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
7
SIGURNOSNI SISTEMI
WWW.IPKAMERE.ORG
MREŽNI VIDEO SNIMAČI – NVR UREĐAJI – IP VIDEO NADZOR
NVR uređaji se koriste da snime sliku koju proizvode IP kamere.
Možemo ih podeliti po broju kamera koje mogu da istovremeno vrše zapis u određenoj rezoluciji
-
4kanala
8kanala
16kanala
32kanala
Podržane su rezolucije snimanja do 5Mpix po kameri.Naša preporuka je za sada 1,3Mpix ili ako vam
je potreban kvalitetniji zapis 2Mpix (full HD 1920x1080) po kameri.
Prilikom odabira NVR uređaja proverite ukupan bandwith koji uređaj može da podrži.
Ukoliko snimate 4 kamere u full HD 2Mpix bandwith koji je potreban bice skoro 40Mbps .
Podržavaju snimanje na pokret,kontinualno snimanje,vremensko snimanje.
Snimanje se vrši na SATA hard disku (hard disk za pc uređaje) , podržani su diskovi do 2TB po jednom
sata interfejsu.(hard disk ne dolazi uz dvr,kupuje se zasebno).
3 KABLOVI
Kabliranje sistema za video nadzor se može vršiti sa RG59 kablom + 2x0,75 za napajanje kamere.
UTP kabl se takođe može iskoristiti za kabliranje,na kraju se moraju postaviti VIDEO BALUNI kako bi
konvertovali priključak na RG59.Prednost ovakvog vida kabliranja je kasniji lakši prelaz na IP VIDEO
NADZOR.
Za kabliranje u IP video nadzoru potreban nam je UTP/FTP kabl poželjno Cat6 za prenos signala kao i
PoE switchevi uz pomoć kojih je moguće dati napajanje kamerama kao i umrežiti ih. Takođe je
moguće sprovesti dodatan kabl za napajanje kamera 2x0,75.
VODIČ ZA KUPOVINU SISTEMA VIDEO NADZORA
WWW.IPKAMERE.ORG
Download

Vodic za kupovinu sistema video nadzora