Download

144. „Cogito, ergo sum“ ( Mislim, dakle postojim) je izjava: a. Baruha