NLO – FENOMEN NEKADA I SADA
Tokom poslednjih stotinak godina svedoci smo pravog buma NLO-aktivnosti, koje se
ispoljavaju u vidu preleta letelica i zapisa o tome, fascinatnih krugova u žitu,
kanalisanih poruka, od kojih kod odreñenog broja kompaktnost i kvalitet
informacija potvrñuje njihovu autentičnost u smislu da ne potiču iz mašte medija,
ali i brojnih i veoma dobro dokumentovanih abdukcija (otmica ljudi) i mutilacija
životinja. Ipak, iako je tek u poslednje vreme postao vidljiv, ovo nije nov fenomen.
Zapisi u tekstovima starih kultura sadrže brojne opise letelica, uključujući i
tehničke nacrte, kao i opise „bogova“ i njihove interakcije sa ljudima. Jedan od
najizdašnijih izvora ove vrste informacija svakako predstavljaju i Vede, koje su
čuvene po svojim opisima Vimana (letelice) i opisima bića sa drugih planova. I ako
se odupremo iskušenju da na osnovu unapred stvorene slike o svetu proglasimo
ove opise za simbolične, mitološke, bajkolike i umesto toga ih jednostavno
obradimo kao podatke, uočićemo izuzetnu, čak i začuñujuću sličnost sa mnogim
aspektima NLO-fenomena danas.
Ipak, kod ovih opisa postoji jedna bitna
razlika. U zapisima starih kultura
postojanje interakcije sa drugim bićima
i letelica predstavlja samorazumljiv deo
tadašnje slike o svetu, vidljivi deo
pojavne stvarnosti. Sa druge strane,
NLO-fenomen je tek od skoro postao (delimično) vidljiv fenomen, koji je i dalje
okružen tajnom. Viñenja NLO-a su još uvek relativno retka s obzirom na verovatnu
zastupljenost ovih letelica na našem nebu i svedena su na svedočenje o kratkim
preletima. Izveštaji brojnih svedoka i žrtava otmica tek teško nalaze put do
pouzdanih svesnih sećanja, a još teže do zvaničnih sredstava informisanja. NLOistraživači često zastupaju tezu o tome da se NLO-i nalaze na opsegu frekvencija,
koji su nedostupni našim čulima i da su viñenja ograničena samo na one trenutke,
kada se u potpunosti materijalizuju na našem planu postojanja ili ako je reč o
ljudima, čije su frekvencije i sposobnost percepcije iz bilo kog razloga veći. U
kontekstu ove pretpostavke čini mi se interesantnim pitanjem razmotriti postojanje
otvorene interakcije u davno vreme, kada su ovi tekstovi nastajali, njenu potpunu
prikrivenost tokom veoma dugih vekova i njen ponovni proboj u naš svet u
poslednjih stotinak godina. Neka mogući razlozi za ovo ostanu podsticaj za
razmišljanje, ali bi u u kontekstu ponovnog proboja ovog fenomena u našu sliku o
svetu, možda vredelo razmotriti uporedne podatke iz vremena, kada je on bio deo
pojavne stvarnosti. Možda oni sadrže elemente, koji bi nam u veoma skoroj
budućnosti mogli zatrebati.
U nastavku slede izvodi iz dva članka jednog od najboljih poznavalaca Veda danas i
istovremeno dobrog poznavaoca današnjih zbivanja, koji obrañuju neke apsekte
NLO-fenomena, pre svega opise letelica i mutilacije životinja.
ARMIN RISI: OPISI NLO-A
U STARO-INDIJSKIM SPISIMA
Vedska slika sveta
„Bogovi“, „Demoni“ i vanzemaljski uticaji
Već decenijama ljudi govore o „neidentifikovanim letećim objektima“, takozvanim
NLO-ima, ali taj fenomen do sada jedva da se ozbiljno razmatrao. Naprotiv, u
medijima, nauci i na drugim zvaničnim mestima je uglavnom ismevan. Onaj ko
veruje u NLO-e od sugrañana bi ubrzo bio proglašen čudakom.
Zar nije neobično da ti isti mediji, koji su do skoro ismevali temu NLO-a ili ćutali,
odjednom promene mišljenje? „Može se samo ustanoviti: NLO-i zaista postoje.“
Tako je glasio zaključak u jednom zvaničnom „Izveštaju o NLO-ima“, koji je
švajcarska televizija emitovala 19. aprila 1994. U periodu od 19. aprila do 07. juna
je emitovano ukupno osam izveštaja o NLO-ima: utorkom uveče u 19:00 u magazinu
„Schweiz aktuell“, što je garantovalo najveću moguću gledanost. Da li grañani
postepeno treba da bude pripremljeni na to da sledi promena pogleda na svet?
Fenomen star kao čovečanstvo
Broj viñenja NLO-a je masovno porastao u poslednjih 50 godina, ali to ne znači da
izveštaji o NLO-ima postoje tek 50 godina. Ako pogledamo pismena predanja starih
kultura, uvek iznova se susrećemo sa božanskim
likovima i bićima, koja dolaze sa neba, izlaze iz
oblaka ili stižu sa drugih svetova. Što su opširnija ta
predanja, to više pojedinosti saznajemo o
fenomenima, koji bi mogli duboko da potresu pogled
na svet danas vladajućih sila. U to posebno spada
fenomen NLO-a.
Što su opširnija ta predanja, to više detalja saznajemo o tim revolucionarnim
aspektima. Kultura, koja je za sobom ostavila najobimnije izvore, je neosporno
staro-indijska kultura. Ti izvori nam prenose dragoceno znanje o svim važnim
oblastima ljudske egzistencije. I kada je reč o temi NLO-a, vanzemaljskih bića, nisu
nas ostavili na cedilu.
Prva važna informacija, koju dobijamo, kaže, da je u ranijim vekovima kontakt sa
bićima sa viših dimenzija bio normalan, dakle, ne paranormalan! Iz SrimadBhagavatam (1.16.3) saznajemo da su se visoke Deve pojavile na Zemlji: „Pošto je
Maharaja Pariksit [3138–3042 v. Chr.] Kripacarya prihvaćen kao duhovni majstor,
izveo je na obali reke Ganga tri ceremonije asvameda. Na toj žrtvenoj svečanosti
bili su prisutni i polubogovi (Devas) i čak su i obični ljudi mogli da ih vide.“
Sanskrit pravi jasnu razliku izmeñu dve vrste nezemaljskih bića: (1.) Vaimaanikas,
tj. bića, koja se se kretala u svemirskim brodovima i (2.) Siddhas, bića, koja su
mogla da se kreću kroz Univerzum bez svemirskih brodova. Ova podela ne
isključuje da postoje bića, koja su u stanju da se kreću i sa i bez svemirskih
brodova. Ova bića su koristila svemirske brodove najčešće onda, kada bi u grupi
krenuli ka nekom cilju. („Ra materijal“ u knjizi III nudi iste informacije u vezi sa
kretanjem na velikim razdaljinama. Prim.prev.).
Naravno, ovi opisi se mogu smatrati pukom fantazijom. Postojanje vanzemaljskih
životnih oblika se ne poklapa sa današnjim stavovima o strukturi i poreklu
Univerzuma, baš kao ni tvrdnje u vedskim tekstovima da je čitav Univerzum
naseljen i da je većina tih bića razvijenija od čoveka (pri čemu mnoga od tih bića
raspolažu i naprednom tehnologijom, koja daleko prevazilazi zemaljsku).
Čuveni primer za to ponovo nalazimo u Srimad-Bhagavatam. U desetom pevanju se
opisuje metalni, vanzemaljski leteći objekat, koji potiče sa planete Talatala.
Čuveni inženjer sa te planete po imenu Maya Danava je konstruisao taj leteći
objekat za svog saveznika sa Zemlje, kralja Shalvu, žednog moći i Shalva je krenuo
u bitku protiv Krsninog grada Dvaraka. Opis glasi ovako:
„Shalva je želeo leteću mašinu (yana), koju ne mogu da razore niti polubogovi,
niti Asuras (prema vedskoj terminologiji negativno polarizovana bića, prim.prev.),
ljudi, Gandharvas, Uragas, niti Raksasas. Ona je trebalo da bude kama-gam
[sposobna da leti zahvaljujući volji pilota] i trebalo je da učini da Vrsnis obamru od
straha. „Neka bude tako“, reče Siva i dade nalog Maya Danavi. Ovaj je stvorio
Saubha-letelicu [‚nalik Sabhi‘, umanjena kopija Sabhe] od metala i predao je
Shalvi…. Letelica, kojom je Shalva izveo svoje napade, je bila toliko misteriozna,
da su ljudi ponekad mislili da nebom leti više identičnih aviona, a ponekad da
nema nijednog. Ponekad je bila vidljiva, a ponekad nevidljiva. Tako Shalvini
protivnici nisu nikada tačno znali, gde je on. Stajao bi na tlu, u sledećem trenutku
leteo nebom, onda bi opet na kratko stajao na vrhu nekog brda, a onda odjednom
izronio iz vode. [Napadnuti grad Dvaraka je ležao na moru.] Kao uskovitlani
vatreni štap nikada nije ostajao na jednom mestu.“ (Srimad-Bhagavatam 10.76.6–
7, 21–22)
Ovaj opis letačkih svojstava Shalvine letelice (godina izgradnje 3000 p.n.e, made in
Talatala) se u detalje poklapa sa današnjim izveštajima o NLO-ima očevidaca iz
celog sveta: iznenadno pojavljivanje i nestajanje, lebdenje, cik-cak kretanje,
udvajanje objekta ili umnožavanje objekta u više objekata (iz objekta se pojavljuju
novi objekti).
Vanzemaljci različitog porekla
Da bi se mogao razumeti fenomen vanzemaljskih civilizacija, potreban nam je širi
pogled na svet. Materijalističko-empirijska slika o svetu nam ne može pomoći, jer
ona može da opstane samo na osnovu potiskivanja i izostavljanja mnogih činjenica.
Vedska slika sveta na jednostavan način objašnjava da je egzistencija ljudskih bića
različitih vrsta svakako moguća. Kada vedski spisi kažu da je većina planeta u
Univerzumu naseljena, to ne znači da je svuda reč o bićima sa zemaljskim telom.
Zemaljsko ljudsko telo je u najvećoj meri grubo-supstancijalno i sastoji se 90% od
elementa „vode“. Logično se može pretpostaviti da postoje i bića, čija se tela
sastoje pretežno od elementa „vatre“, „vazduha“ ili „etera“. Bića sa energetskim,
eteričnim, astralnim ili fino-supstancijalnim telom nisu vidljiva našim očima, pošto
mi možemo da vidimo samo grubo-supstancijalne, trodimenzionalne objekte. Druga
bića opet imaju telo finijih svojstava, usled čega mogu da izvode misteriozne
akcije, da lebde, prolaze kroz zidove, hipnotišu i teleportiraju ljude itd. Budući da
su granice izmeñu dimenzija propusne, sasvim je moguće da se neka bića na višem
nivou razvoja ili barem sa razvijenijom tehnologijom pojave na Zemlji.
Više razvijen ipak ne znači automatski da to biće ima višu, odnosno božansku svest.
Već i različiti oblici tela, koji se u vezi sa time spominju u 3. i 4. članku, ukazuju
na to da ne potiču svi sa istog mesta ili iste dimenzije. U skladu sa time različit je i
njihov mentalitet i motivacija.
Razlike se primećuju i kada se čuju poruke tih „vanzemaljaca“, koje se primaju
telepatskim putem: proročanstva, filozofska izlaganja ili ezoterijske objave o
poreklu ljudi. Kod tih poruka – bilo da su zemaljskog ili vanzemaljskog porekla – je
često reč o poluistinama, ateističkoj pseudo-duhovnosti ili jednostavno
falsifikatima, u kojima neki zemljanin iznosi svoje sopstveno mišljenje kao
vanzemaljac. Na primer:
„Istina je, ako volite svoju Zemlju, tada nemojte kupovati hamburger upakovan u
stiropor. Kupovati hamburger upakovan u stiropor znači odvojiti se od realnosti.
Biti jedno sa istinom znači, kupiti hamburger i uzeti ga u ruke. Pogledajte svoje
ruke. One se mogu oprati. Ne morate ih nikada baciti … To je jedan mali primer,
ali je primer za stanje, u kome nismo odvojeni od istine. To je primer za jedinstvo
u svesti …
„… izvesna Barbara Marchinak, koja u svum ludilu radi i kao medijum u transu, a
koja istinski nije ništa drugo do prepredeni lažov, prevarant i varalica i to u istom
obimu kao i Fred Bell … Ona laže, obmanjuje i vara ljude sa Zemlje … Sve tvrdnje
te lažljive prevarantkinje i varalice potiču iz njenih sopstvenih izmišljotina i
fantazije i nemaju ni trunku istine u sebi, sa izuzetkom nekih detalja koji su
ukradeni iz drugih tekstova, u kojima su u manjoj ili većoj meri preneti naši
razgovori sa tobom (Billy Meier) – pri čemu su ti tekstvi većinom objavljeni bez
tvoje dozvole ….“
Kako sam spomenuo u svom članku u poslednjem „UFO-Kurier-u“, u Univerzumu
prema vedskom opisu postoje dve osnovne vrste inteligentnih bića: božanska bića
svetlosti (Suras) i ateistička bića (Asuras). U članku [može se naći na ovoj webstranici pod naslovom “Kosmologija u staro-indijskim spisima“] je naveden jedan
citat Barbare Marciniak, odnosno njenih izvora, i on pokazuje da ona poseduje
duboko teističko razumevanje. Billy Meierova polemika i kritika u ime navodnih
vanzemaljaca (sa sumnjivo zemaljskim žargonom) je tipičan primer za to da su i
Asure potpuno uverene u svoja stanovišta i da „druge“ vide kao negativne i
„lažove“.
Božanske poruke?
Upadljivo je da se broj viñenja NLO-a ekstremno povećao upravo od 1947. Jedan od
mnogih mogućih razloga je i sledeći: 1945. se jedna zemaljska sila se po prvi put
usudila da baci atomske bombe, što je predstavljalo tragičan prilog
samouništavanju čovečanstva. Meñutim, pored svih nerazumljivih i zavodljivih
poruka nalaze se i božanske reči, jer „pozitivna bića svetlosti“ srećom ne žive samo
na Zemlji.
Te božanske poruke – nasuprot ateističkim – kažu da postoji jedan vrhovni Tvorac,
koji je ljudima dao slobodnu volju i da ljudi ponovo moraju da nauče, da
slobodnom voljom (=ljubav) slede Božije zakone. „Bića svetlosti“ poštuju slobodnu
volju ljudi i ne mešaju se zbog toga nikada manipulativno u zemaljske odnose moći
(za razliku od mračnih sila, koje to esto čine).
Naredni primer je poruka, koju je (navodno) telepatski primio kontaktirani Karl
Anderson. Ona potiče iz godine 1957. i bila je, dakle, jedna od prvih poruka te
vrste, kojih je bilo bezbroj:
„Veoma brzo će na Zemlji biti srušene negativne sile, koje su delovale poslednjih
7000 godina. Pad tih loših sila će pogoditi svaki centimetar ove planete, koju
nazivate Zemljom, a koju druga bića u Univerzumu nazivaju SHAN. Te sile sa
sobom donose veliko razaranje. Moram vam reći: trećina zemaljskog stanovništa će
pri tome poginuti. Vreme setve je prošlo, sada dolazi žetva. Veći delovi vašeg
kontinenta će biti uklonjeni. Iz okeana će se podići nove zemlje. Zemlja će
podrhtavati za vreme poroñajnih bolova Novog Doba, dok polovi budu zamenjivali
mesta. Vaša planeta će krenuti novom putanjom sa novih vibracijama trajnog mira
i sreće. Legende o potonulim kontinentima su tačne.“
Sledi proročanstvo, da će neki ljudi preživeti katastrofe. Kako se najbolje
pripremiti za to?
„Mnogi od vas su u stvari ispravno živeli, ali su njihove pozitivne vibracije
umanjene zloupotrebom fizičkog tela, konzumiranjem alkohola, pušenjem i
jedenjem mesa. To vodi do umanjenja pozitivnih vibracija, koje streme iz
energetskog polja vašeg tela. Zbog toga je važno jesti sveže voće, povrće itd. da
biste očistili svoje energetsko polje i auru..“ (Michael Hesemann, UFOs – Die
Kontakte, S. 70. Düsseldorf).
Multidimenzionalni svetovi i bića
Ako poñemo od toga da u Univerzumu ne postoji samo zemaljski manifestovana
dimenzija, već i više dimenzije, tada Univerzum odjednom moramo sagledati
drugačijim očima.
Takav multidimenzionalni pogled nam pružaju vedski spisi. U pogledu strukture
Univerzuma, oni opisuju četrnaest različitih dimenzija (na sanskritu nazvane Loka).
Svih četrnaest dimenzija je naseljeno. Najviši je svet Brahmana, prvog i najvišeg
poluboga unutar ovog Univerzuma. Mi ljudi se nalazimo na sedmoj Loki, dakle, u
sredini. Spisi Purana na više mesta spominju da u Univerzumu postoji ukupno
400.000 humanoidnih životnih oblika: visoki polubogovi, anñeoska bića, „demoni“,
bića iz mračnih svetova, astralna bića, elementali, zemaljski ljudi itd.
Ta bića su multidimenzionalna, što znači da se kreću u svetovima, u kojima
prevladavaju druge, manje zgusnute materije. Element „zemlja“ je najgušći
element i zbog toga bića, koja pripadaju jednom takvom „zemaljskom“ svetu,
nemaju pristup višim dimenzijama. Mora se ponovo naglasiti, da nisu sva bića, koja
pripadaju „višim dimenzijama“, božanska i pozitivna. Materijalni svet je svet
polariteta, a u polaritet spada kako pozitivno (sanskr. sura, „božansko“), tako i
negativno (sanskr. asura, ateisitčko).
Dimenzija Zemlje se nalazi u sredini i zbog toga na Zemlji nalazimo uticaje sa obe
strane, sa mračne i sa božanske.
Obe polovine naseljenog Univerzuma iz zemaljske perspektive pripadaju višoj
dimenziji. Isto tako i bića i tehnologija tih svetova pripadaju višim svetovima. Ona
nisu u toj meri vezana za grubu materiju i mogu da se kreću uz mnogo manje
ograničenja nego ljudi, zbog čega vedski spisi (često usput) spominju putovanja u
svemir, meñudimenzionalna pomeranja i materijalizacije. Drugim rečima, kretanje
tih bića sa viših dimenzija nije ograničeno samo na svemirske brodove.
Leteće kočije, hale i gradovi
Vedski spisi takoñe pružaju detaljne opise svemirskih brodova, koji se generalno
mogu podeliti u četiri kategorije: Pura, Sabha, Vimana, Purva.
Purve su svemirski brodovi nalik raketama, koji se mogu uporediti sa svemirskim
šatlovima. Iz opisa, koje sam do sada video, stekao sam utisak da se purve pokreću
mehaničkim pogonom i nemaju pristup na više dimenzije.
Izraz Vimana bukvalno znači „Objekt, koji je veoma/u svakom pogledu [vi-]
pokretljiv/koji prodire kroz prostor [-maana]“ i predstavlja najopštiji pojam za
„leteći objekat“ na sanskritu. Najrazličitiji svemirski i interdimenzionalni brodovi
su nazvani vimanama: npr. oni svemirski brodovi, koji su imali pristup višim
dimenzijama, ali su lako mogli da preñu u materijalno stanje; svemirski brodovi
bogova i demona i čak spiritualni transprostorni brodovi. Vimanama se često
nazivaju i oni svemirski brodovi, koji su u poreñenju sa dve naredne kategorije bili
mali i saobraćali samo u blizini Zemlje.
U vezi sa vimanama se često pominju i sabhas. Bukvalno sabha znači „hala za
okupljanje“. Već ovaj pojam ukazuje na veličinu tih objekata. Sabhe mogu biti
stacionirane na planetama, ali neke sabhe su u stanju da se kreću i da lete. One
ponekad nose mnogo vimana.
Jedan primer za to nalazimo u Srimad-Bhagavatam (8.15.8a, 10–11,16,23a). Tamo
je opisano, kako vojske sa nižih dimenzija napadaju peti planetarni sistem:
„Bali Maharaja, kralj Daitya i Asura, popeo se u svoje vozilo (Ratha) i sakupio svoju
vojsku. Izgledalo je, kao da su progutali nebo i spržili sve nebeske pravce svojim
pogledima. Svojom svemirskom flotom krenuo je Bali Mahārāja na put ka Indrapuri,
glavnom gradu na Indrinoj planeti. Kada su uzleteli, činilo se da se tlo podiže
zajedno sa njima ... U gradu kralja Indra bilo je nebrojeno mnogo zgrada, širokih
ulica i sabha – hala za okupljanje i ne manje nego sto hiljada miliona vimana ...
Bali, zapovednik nebrojenih vojnika, sakupio je svoje ljude izvan grada i napao
Indrino carstvo iz svih pravaca.“
Kada bi se sabha – svemirski brodovi stacionirali u svemiru, danas bi verovatno bili
nazvani matičnim brodovima. Ali sabha – svemirski brodovi i svemirske stanice još
nisu najviša kategorija svemirskih brodova, koji su poznati na sanskritu. Najveće su
pure, „leteći gradovi“.
Najčuveniji primer pura iz vedskih tekstova se odnosi na čitavu flotu pura – tri pure
sinova moćnog asure Taraka. Ovaj dogañaj, vedski Star Wars, je spomenut u većini
od osamnaest Purana i delimično čak detaljno opisan, pri čemu ponovo padaju u
oči paralele sa modernim fenomenima:
Jednom su polubogovi, predvoñeni Sivinim sinom po imenu Skanda, pobedili
imperijalističkog Taraka, koji je svojim svemirskim brodovima već pokorio mnoge
planete. Kada se to dogodilo, njegovi sinovi su do te mere bili zatečeni, da su puni
osvetoljubivih osećaja počeli da izvode asketske, magijske rituale, da bi mobilisali
veliku količinu energije. Snagom svoje askeze privoleli su Brahmana da im učini
milost i tako su dospeli u posed svemirske flote, koja još nije viñena na Zemlji.
Trojica braće Daitya [Tarakovi sinovi] su rekli Brahmanu: „Tvojom milošću će nam
biti moguće da osvojimo Zemlju i da se uz pomoć tri leteće tvrñave (pure) krećemo
nesmetano po svemiru. Jednom u hiljadu godina ćemo se susresti i tada će se te tri
tvrñave sjediniti u jednu. Samo ako nas veliki vladar, Siva, napadne tačno u tom
trenutku, kada su tri tvrñave sjedinjene, moći ćemo da budemo pobeñeni.“ Rečima
„Neka bude tako.“ Brahman je nestao pred njihovim očima.
Tada je herojski hrabri Maya konstruisao putem koncentracije tri pure. Ove tvrñave
Asura su zauzele sledeće pozicije: zlatna je lebdela u nebeskim regionima, srebrna
na nebeskom svodu, a željezna tvrñava se nalazila na Zemlji. Svaka od tih tvrñava
je bila 1200 km dugačka i široka. Tarakaksa je preuzeo komandu nad zlatnom
tvrñavom, Kamalaksa komandu nad srebrnom tvrñavom, a Vidyunmali je preuzeo
komandu na zemaljskom tvrñavom od željeza.
U tim tvrñavama obožavali su demoni Daitya i Danava danavskog maga Mayu, koji
je dao da mu se u sve tri tvrñave uredi jedna posebna soba za odavanje počasti i
živeo je u njoj. Na taj način, o božanski posvećeniku, su nastale tri nesavladive
tvrñave. Bile su opremljene kao planete. Datie sa ta tri sveta su se okupljali u
tvrñavama i uz njihovu pomoć zadobili tri planetarna sistema... U tim tvrñavama je
bilo bezbrojnih manjih letelica (viname), koje su nalikovale sunčevom disku i sa
svake strane imale prozore.“ (Linga Purana 1.71.11–26)
Ove tvrñave su bile tako dobro grañene, da niko nije mogao da prodre u njih, čak ni
uz pomoć mentalne snage, jer Mayine magijske moći su bile nesavladive... Meñu
njima je bilo i nemih bića koja se nisu samostalno kretala [bića nalik biorobotima];
oni su bili patuljci i imali se neprirodne proporcije tela; njihovo telo je imalo
plavičaste tonove; njihova kosa je bila tamna i kudrava. (Linga Purana 1.71.31–35)
Vanzemaljski uticaji u Kali Yugi
Dogañaj o Tripurama sadrži mnoge važne aspekte. Ovde mogu da izdvojim samo
jedan, koji ipak pokreće jednu važnu i osetljivu temu. Sile Tripure su želele da
dobiju neosvojive svemirske brodove, jer su planirali da se stacioniraju na Zemlji i
da ostvare potpuni uticaj, jer su bili uvereni da su istinski vlasnici planete.
Istovremeno su raspolagali ogromnom snagom, jer su praktikovali crno-magijske
tehnike. Maya, Bog Davanasa, koji je stvorio brodove, napravio je u svakoj od tri
tvrñave jedno posebno mesto za svoje obožavanje – i na Zemlji.
Pravi Bogovi ne traže da budu obožavani kao Bogovi, barem nikada ne
monopoliziraju posvećenost svojih poštovalaca apsolutističkim zahtevima; ali ovde
stičemo utisak da je najviši Danava, Maya, osnovao svoju sopstvenu religiju i
fascinirao i zastrašivao svoje podreñene velikim čudima.
Ako mnoštvo vanzemaljskih bića i bića sa viših dimenzija bez razlike označimo kao
božanske dobročinitelje i mislimo da fizički i tehnološki napredak ima isto značenje
kao i duhovni napredak, tada je to suviše naivno verovanje. Veliki deo takozvanih
vanzemaljaca bez sumnje prenosi božanske impulse i igra važnu ulogu u duhovnoj
evoluciji čoveka; ali ne smemo zaboraviti da već pet hiljada godina živimo u Kali
Yugi, u mračnom dobu, koje silama mraka pruža mogućnost da ojačaju svoj uticaj
na Zemlji, uticaj, koji traje već hiljadama godina. Ranije citirana kanalisana
poruka Karla Andersona govori o sedam hiljada godina. Kali Yuga je počela pre pet
hiljada godina, ali prelazno doba je trajalo već hiljadama godina pre toga.
Sa talasnom dužinom takozvanih sila mraka se na primer poklapaju i takozvane
mutilacije životinja. Ako je zaista reč o vanzemaljskim uticajima, onda je sigurno:
pravi „Bogovi“, božanska bića svetlosti, nikada ne bi kasapila krave, konje i druga
bića, isisavajući iz njih i poslednju kap krvi, kao što je to bio slučaj u hiljadama do
sada poznatih slučajeva. Ova mračna brojka bi morala da bude razmotrena, jer su
ti slučajevi očigledno postali poznati zbog toga, što su oni, koji su za to bili
odgovorni, želeli da mi na to obratimo pažnju. Istovremeno, oni dokazuju da su
sposobni da sve to izvedu bez traga i ne budu otkriveni. Ali iz nekog razloga im se
dopada, da šokiranim seljacima pod nos stave iskasapljene životinje, iz kojih je
isisana sva krv, bez ikakvog daljeg traga.
Ovaj i drugi fenomeni interakcije sa vanzemaljskim uticajima mračne vrste se
zapanjujuće poklapaju sa navodima teksta na sanskritu starog hiljadama godina,
Padma Purana (1.76.118–119, 123):
„U Satya-Yugi žive samo božanska bića. Ne postoje niti Asure, niti drugi ljudski
oblici. U Tetra-Yugi njih je četvrtina, a u Dvapara-Yugi polovina. U prelaznom
dobu sa Dvapara-Yuge na Kali-Yugu se mešaju (pojavljuju se u istoj dinastiji). U toj
fazi odvijala se velika bitka na Kuruksetri ... U Kali-Yugi se na Zemlji pojavljuju
božanska i demonska bića, a ostatak čine ljudi. U tom vremenu na Zemlji se
javljaju i nasilna bića (Raaksase), koja se hrane životinjama i ljudima.“
Kao što sam u ovom članku već naglasio, nije reč o tome, da proklinjemo
negativna, ateistička bića i obožavamo pozitivna, božanska. Oba spadaju u
polaritet materijalnog sveta i čovek bi trebalo da nauči kako da se odnosi prema
tom polaritetu i kako da ga transcendira.
Čovečanstvo je danas, uopšteno gledajući, zapalo u krajnost negativnosti i
destruktivnosti. Zbog toga nije iznenañujuće da se ljudima u tom ekstremnom
egoizmu pred oči u vidu ogledala iznosi druga krajnost: takozvani Sivi. Dok
današnje čovečanstvo otelotvoruje ekstrem individualizma (bezobzirni egoizam
naspram prirode, životinja i drugih ljudi), ti „Sivi“ otelotvoruju drugu krajnost,
bezlični, neemocionalni kolektivizam. Kada ljudi ne bi dopuštali da ih odvrate
utopije o budućnosti ili slike neprijateljstva, i ova konfrontacija bi mogla da donese
mnogo toga pozitivnog.
U ovoj diskusiji bi ipak trebalo izbeći grešku da se NLO-fenomen svede samo na
otmice, viñenja i neprirodne alijanse. U ovaj fenomen spada mnogo više, pre svega
delovanje božanskih bića, koja u vezi sa predstojećim kvantnim skokom zemaljske
svesti kod mnogih ljudi nenametljivo podstiču praktično proširenje horizonta.
Takoñe se mora krenuti od toga, da ne dolaze sva bića i leteći objekti, koji deluju
u blizini Zemlje, sa drugih planeta. Neki mogu poticati i sa Zemlje, ili mogu doći iz
prošlosti. Nije prošlo tako mnogo vremena od onda, kada su na Zemlji živele
izvesne grupe sa visokom tehnologijom i iz nekog razloga morale da odu. Danas bi
mogle da se vrate, jer Zemlju i dalje posmatraju kao svoj posed.
Vanzemaljci u zapadnim religijama
Vedski tekstovi predskazuju da su u mračno doba (Kali-Yuga), koje je počelo pre
5000 godina, različita bića počela da nastupaju kao Bogovi ili čak kao Bog. U tom
svetlu legende starih kultura odjednom dobijaju smisao. Jedan od najstarijih epova
na svetu, sumerski „Ep o Gilgamešu“, opširno izveštava o aktivnostima „Bogova“,
koje autor epa naziva Anunaki. Ovaj izraz podseća na pojmove Anakim i Nefili u
prvoj knjizi Mojsija (Postanje). Nefil na hebrejskom znači isto što i Anunaki na
sumerskom, naime, „oni, koji su sa neba došli na Zemlju“. „Ep o Gilgamešu“
takoñe opisuje potop i paralele sa biblijskim izveštajem o potopu su očigledne,
samo uz jednu veliku razliku.
Jedan Sumerolog je na sledeći način predstavio odgovarajuća mesta u „Epu o
Gilgamešu“: „Malo poštovanje pesnika prema bogovima je posebno uočljivo u priči
o potopu, gde su bogovi pokazali veliku žudnju da osete miris dugo uskraćenih
žrtvi paljenica. Što se boginje Ištar tiče, ona se ponašala kao neka stara žena i bez
milosti je posmatrala nesreću, koja je otklonjena zahvaljujući Eaovoj lukavosti.
Bogovi su bili podeljeni u dve frakcije, izmeñu kojih je bog Enlil igrao posredničku
ulogu. Jedini bog, za koga je pesnik pokazao poštovanje, je bog sunca, koji je
vodio Gilgameša.“
Da li je „Bog“ Bog?
Scena, koja je prethodila potopu i (prema Postanju) vodila do te kazne, je opisana
na sledeći način: „Kada su ljudi počeli da se množe na Zemlji i kada su im se rodile
kćeri, videše Božiji sinovi da su kćeri ljudi lepe i uzeše koju samo poželeše.“
(Postanje 6.1–3, „Zwingli-Bibel“ – Ciriška biblija, prevod na nemački, izdat od
strane Evangelističko-reformatorske crkve kantona Cirih.prim.prev).
U hebrejskom originalnom tekstu reč prevedena sa „Božiji sinovi“ glasi bene
elohim, bukvalno: „Sinovi Elohima“, „Sinovi Boga“. Pitanje je kakvi su to sinovi
bili? I ko su bili očevi, koji su imali takve sinove? Elohim je uvek prevoñen kao „Bog,
Gospod“.
Taj Bog je ljudima pričinio mnogo muke. Mnogi su zabranjivali postavljanje pitanja
i zahtevali verovanje bez razmišljanja u „Božije reči“ i bili gotovo spremni da
posegnu za silom, da bi ućutali one, koji postavljaju pitanja.
Posle potopa, pošto je Noje umirio Elohima žrtvom životinje, ljudi su ponovo
postali oholi. Želeli su da u Babilonu izgrade kulu, koja će „dosezati do neba“ i
koja će graditelje „proslaviti u čitavom svetu“.
„Bag“ je alarmiran: „Kuda to vodi? Oni su jedan narod i govore isti jezik. Ako
završe tu grañevinu, onda im ništa neće biti nemoguće. Izvešće sve što im doñe na
um. Na posao! Sići ćemo i pomešati njihove jezike, da niko nikoga više ne može da
razume.“ (Postanje 11.6–7)
Ko je „mi? Ko ovde govori? Neki autori su se već usudili da daju neskriven odgovor,
npr. Zaharia Sinčin, Peret Krasa i Erih fon Deniken.
Erih fon Deniken je to izrazio sasvim otvoreno i pri tome se čak pozvao na
sanskritske tekstove: „Stari Zavet prenosi predanje o Bogu Izraela kao o
ljubomornom gospodaru. Taj Bog je za sebe „izabrao“ jedan narod, iako je znao da
na „Zemlji žive i drugi narodi“. (2. Mojsije, 33.16). Bog dopušta da se sa njime
cenjka i čak žali zbog svojih mera: „Tu se Gospod pokajao zbog nevolje, kojom je
pretio svom narodu.“ (2. Mojsije, 32.14). Ako uz to pogledamo sanskritske
tekstove, može se naslutiti zašto je Bog u Starom Zavetu postupao, tako kako je
postupao. Bog i bogovi su bili vanzemaljci…(!)“
To je veliki šok, koji NLO-fenomen predstavlja za mnoge religije. Ko može verovati
u nekog neverodostojnog Boga? Ali kako Bog – ukoliko postoji – može biti
neverodostojan? Ovde se pokazuje razlog zašto su vedski tekstovi tako važni. Oni
sadrže objave jednog Boga, koji nije ljubomoran, jednog Boga, koji je
sveobuhvatan, jednog Boga, koji ne propoveda protiv drugih bogova. Posle pet
hiljada godina Kali-Yuge mi danas stojimo na jednom odlučujućem pragu. Moramo
da naučimo mnogo toga, pre svega da razlikujemo.
Drugim rečima: iz vedskih tekstova proizilazi da interplanetarni kontakti spadaju u
multudimenzinalnu realnost Univerzuma. Tako je bilo u prošlosti i u sadašnjosti
nije drugačije. Onoga, ko poznaje vedske tekstove, neće iznenaditi, ako se u
budućnosti sve više božanskih i manje božanskih glasova bude obraćalo
čovečanstvu.
Još slika na:
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/vs/vs02.htm
ARMIN RISI: MUTILACIJA ŽIVOTINJA: VEZA SA VANZEMALJCIMA?
(IZVODI)
Istraživanja u staro-indijskim i kanalisanim izvorima
Od pre okruglo trideset godina u Americi uvek iznova bivaju pronañeni leševi
životinja (pre svega krava i konja), koje su ubijene na misteriozan način. U
meñuvremenu je broj daleko prešao deset hiljada. U pojedinačnim slučajevima
takvi leševi se nalaze i u drugim delovima sveta (Kanada, Meksiko, Panama, Porto
Riko, Brazil, Evropa, na kanarskim ostrvima i u Australiji).
Leševi su potpuno bez krvi i iz njih su odstranjeni unutrašnji organi, pri čemu su
rezovi imali neobjašnjiva svojstva, kakva ne omogućava nijedna danas na Zemlji
poznata hirurška metoda. Ovi „napadi“ se većinom dogañaju tokom noći, bez
ikakvog traga o tom delu, iako se leševi ponekad nalaze u oblasti sa mekom
zemljom. Ali nikakav trag stopala ne vodi do i od iskasapljenih životinjskih leševa,
teških nekoliko stotina kila! Neke od mutilacija su se morale odigrati za nekoliko
minuta, jer je bilo slučajeva kada su iskasapljene životinje samo petnaestak minuta
pre toga viñene žive. Grabljivice izbegavaju takve životinjske leševe, a u nekim
slučajevima se dogañalo, da na mestu, gde je pronañena takva životinja, čak
mesecima kasnije ne raste trava.
Kada je jednom krdo od stotinu goveda u jednoj ugroženoj oblasti ispitano
ultravioletnom zracima, u šest životinja su otkrivene fluorescentne fleke.
Supstanca, koja je bila nevidljiva za normalan ljudski vid, je imala misteriozni
sastav i posle četiri nedelje u laboratoriji je iznenada i iz neobjašnjivih razloga
izgubila snagu svetlosti. Mnogi životinjski leševi su imali uboje i čak polomljene
kosti, kao da su pali sa velike visine.
Na osnovu ovih indicija ne iznenañuje da mnogi ljudi gaje sumnju, da su tu na delu
mračne zemaljske i/ ili vanzemaljske snage. U stvari mnogi očevici izveštavaju da
su kratko pre, za vreme i posle takvih kasapljenja viñeni svetleći leteći objekti,
tipični NLO-i ili sumnjivi crni helikopteri.
Ako su ta kasapljenja zaista povezana sa vanzemaljskim bićima ili sa zemaljskovanzemaljskim savezima, tada bismo ovde imali najbolji fizički opipljiv dokaz, jer
za razliku od NLO-a, postojanje tih iskasapljenih životinja se ne može poricati.
Ostaje samo pitanje, da li sumnja u to (ne)prirodno poreklo može da bude
potvrñena.
Nikakav novi fenomen?
Dr. Harrison Schmitt, apsolvent na Harvardu, nekadašnji astronaut i senator SAD u
Novom Meksiku, je objasnio: „Do sada su mutilacije ostajale podjednako
misteriozne koliko i užasne. Ovde imamo posla ili sa NLO-ima ili sa jednom veoma
velikom zaverom uz enormna novčana sredstva (i tehnička sredstva, A.R.).
Mnogi, ali ne svi NLO-istraživači dele ovo mišljenje. Budući da je tema mutilacija
životinja do te mere bizarna i može da baci potpuno novo svetlo na jedan deo NLOfenomena, mnogi se uzdržavaju da iskažu svoje mišljenje ili čak poriču vezu sa
NLO-ima i vanzemaljcima. Kada bi ta veza postojala, morale bi da se uzmu u
razmatranje mnoge neprijatne varijante, možda i tako ekstremne, kakve su na
veoma iskrivljen način prikazane u filmu „Rat svetova“ (Paramount, 1988.), filmu,
koji započinje jednom scenom mutilacije i govori o invaziji vanzemaljaca, koji se
očajnički bore za preživljavanje.
U drugom delu ovog članka će biti spomenut i jedini mogući argument protiv veze
sa NLO-ima. Nije predmet ovog članka navoñenje iskaza savremenika, koji ukazuju
na vezu sa NLO-ima, jer njih ima veoma mnogo. Ovaj članak će se pozabaviti
jednim drugim pitanjem: da li je i ranije bilo slučajeva, u kojima su vanzemaljci
kasapili životinje? Pošto su staro-indisjki tekstovi čuveni po svojim brojnim
izveštajima o vimanama, želeo sam da istražim da li ima izveštaja u vezi sa
mutilacijom. Ti izveštaji zaista postoje, ipak pronañeni izveštaji se u jednom
upadljivom detalju razlikuju od danas dokumentovanih slučajeva.
Faktor karme
Naredni izveštaj potiče iz sanskritskog teksta Padma Purana (1.36.61–84): „Agastya
Muni je rekao Sri Ramacandra: ‚O Rama, čuj, molim te, šta se odigralo davno u
Tetra-Yugi, kratko pre nastupanja Dvapara-Yuge. Čuj, molim te, šta sam video u
jednoj šumi. Nekada u Tetra-Yugi postojala je jedna velika šuma, koja se
rasprostirala na sve strane na preko 100 jojana (1200 km) i u kojoj nije bilo niti
tigrova, niti drugih divljih životinja. Hteo sam da se povučem u tu samotnu šumu,
jer sam imao želju da se podvrgnem dugoj i teškoj askezi. U sredini šume sam
pronašao mnogo korenja, plodova, jestivih gljiva i najrazličitijih žbunova. U centru
šuma se otvarala i ja sam stajao pred prirodnim čudom: jezero jedinstvene lepote,
dugačko pet jona (60 km), sa jatima labudova, pataka i crvenkastih gusaka. U vodi
su plivale bezbrojne kornjače i zečevi su se sakupljali u na obali. O, gospodine, još
ranije sam prošao tuda, da bih se udubio u askezu i sada sam proveo noć na tom
mestu obasjanom srećom, na kome nije bilo nikakvog oblika nasilja.
Kada sam ujutru ustao, zaputio sam se ka jezeru i nedaleko od jezera sam
odjednom otkrio leš. Začudio sam se i zapitao: „Ovde na jezeru niko ne živi. Da li
je to telo nekog mudraca, nekog kralja ili princa? Ali kako je jedna takva osoba
došla ovde? Ili ona pripada bićima bogova (izvanzemaljskih bića)?“
O Rama, najbolji iz dinastije Raghu, dok sam bio tako zadubljen u misli, iznad
vrhova drveća se odjednom pojavila velika vinama (naziv za letelicu u vedskim
tekstovima). Došla je iz oblasti bogova, jer je bila veoma velika, kretala se brzinom
duha i u njoj je bilo hiljadu ženskih i hiljadu muških Gandharvas. Iz vimane je
izašlo jedno polubožansko biće, okupalo se u jezeru, prišlo lešu – i jelo meso sa
njega! Pojeo je gotovo svo meso sa leša, okupao se u jezeru, ponovo nestao u
vinami i bez glasa odleteo odatle.
Nakon što se vinama podigla u nebo, imao sam mnogo pitanja. Tada sam se
(telepatksi) obratio tom biću, koje je izgledalo kao Bog, svetleće i milo, i zatražio
objašnjenje: „O biće sa neba veličanstvene pojave, čuj, molim te, moje pitanje!
Kako je došlo do toga, da tako uzvišeno biće uzima takvu hranu u sebe? Ako nije
tajna, obznani mi to. Napeto iščekujem tvoje značajne reči. Ko si ti? Molim te, reci
mi i otkloni moju sumnju. Zašto jedeš zabranjenu hranu? Odakle dolaziš? I ko je bio
taj moćni leš? Šta treba da znači jedenje neželjene hrane? Molim te, reci mi
istinu!“
Kada sam forumisao te reči, o Rama, najbolji meñu dobrima, to nebesko biće se
pojavilo preda mnom sa prekrštenim rukama i reklo: „O, Bahmana, počuj šta mi se
dogodilo, prouzrokovano smenom radosti i patnje na ovom svetu. Ne mogu da
odbijem tvoju želju i reći ću ti sve što želiš da znaš.“
I tako je vanzemaljac ispričao svoju priču. Morao je daleko da se izmakne i ispričao
je da je bio proklet da u sadašnjem životu jede sopstveni leš iz svog prethodnog
života. Slično kao u mitu o Prometeju pojedeni organi su rasli svakog dana, samo da
bi to biće iz vimane moralo da pojede sopstveno telo (svoj bivši leš), dok je kod
Prometeja orao svakoga dana jeo njegove organe, koji su ponovo nicali. Za sto
hiljada zemaljskih godina bio je proklet na to bolno postojanje, ali on, Agastya
Muni, ga je mogao osloboditi, što je Agastya Muni i učinio.
Ova epizoda sadrži mnoge važne aspekte. Prvo pada u oči, u kojoj meri je Agastya
Muni osloboñen straha. On se ne čudi zbog toga, što postoje bića koja jedu ljudsko
meso, već samo zbog toga, što to čini i jedno božansko biće. To indirektno ukazuje
na to, da itekako postoje takva bića, koja se hrane ljudskim mesom i krvlju, ali to
nisu božanska bića. Na sanskritu se ona nazivaju Raksasas.
Upadljivo je takoñe, koliko je za Agastya Muni samorazumljiva pojava vimane i
kontakt telepatijom. (da uzgred napomenemo, to takoñe pokazuje, koliko su
pogrešne one interpretacije, koje sastavljačima sanskritskih tekstova pokušavaju
da prebace kult ili „pogrešno shvaćenu tehnologiju“).
Iz ove priče takoñe proizilazi da vanzemaljci nisu niti svemoćni niti sveznajući – čak
ni bića svetlosti, da i ne pominjemo bića tame – iako neki ljudi veruju u to. Mnogo
pre vidimo da zemaljsko biće, Agastya u duhovnom pogledu stoji na višem stupnju
nago vanzemaljci. Najiznenañujući aspekt je ipak ukazivanje na karmički
uslovljenu vezu izmeñu „žrtve“ i „počinioca“. U ovim neuobičajenim okolnostima
žrtva i počinilac su jedna osoba i zbog toga se i u svetom spisu, Padma Purana, ovo
navodi kao ekstremni primer za karmičku upletenost. Tom prilikom ćemo odmah
pomisliti na otmice od strane NLO-a (abdukcije), gde se uvek iznova ukazuje na to
da su oteti karmički povezani sa odreñenim vanzemaljcima. Drugim rečima, i
vanzemaljci su vezani zakonima karme i odgovorni su za to da li će poštovati
slobodnu volju ljudi ili ne. (Ovde treba navesti efekat trankvilizacije tokom otmica,
indukciju prijatnih osećanja, vizuelne efekte, pojave religijskih figura, dragih
preminulih osoba i slično, koje treba da obezbede dobrovoljnu saradnju otetih,
usled čega otvoreno kršenje slobodne volje nije neophodno. prim. prev.).
Ljudi kao žrtve?
Začuñujuće u ovoj priči iz Padme Parane je ipak da je ovde karmička veza
spomenuta u vezi sa mutilacijom. Uočljiva razlika, koja je već nagoveštena, se
sastoji u tome, da se u izveštajima iz sanskritiskih tekstova kao žrtve navode ljudi.
To se u današnjim izveštajima samo veoma retko navodi, iako postoje sumnje:
„Savezni šerif David McCain se uvek iznova pita, ako iza ovih mutilacija stoje
vanzemaljci, zašto nisu pronañene i ljudske žrtve. Odgovor na to – mada
nepotvrñen - nudi Holloman-Abkommen. ... „Ako se odvijaju mutilacije ljudi, tada
bi odreñene grupe iz vlade učinile sve zamislivo, da što je moguće pre uklone sve
tragove svim zamislivim sredstvima. Kontraverzni NLO-istraživači, kao npr. John
Lear ili Wendelle Stevens, sa svoje strane tvrde, da slučajevi mutilacije ljudi zaista
postoje.
Milton William Cooper, okarakterisan kao NLO-paranoik, tvrdi da su u NLO-u, koji
se srušio 1948. pronañeni delovi ljudskih tela. Drugi NLO-istraživači nikada ne
spominju te okolnosti i čak ih žestoko demantuju i kažu da je reč o neodrživoj
špekulaciji ili čak svesnoj laži i dezinformaciji.
U filmskoj seriji „V – Vanzemaljci dolaze“ se takoñe ukazuje na ljudske žrtve.
Zbunjujuće je kada Barbara Marciniak u svom plejadanksom čenelingu kaže u vezi
sa time: „Setite se serije „V – Vanzemaljci dolaze“, koja je pre nekoliko godina
prikazivana na TV-u. Ona ostavlja utisak o lukavosti nekih bića, koja dolaze iz
Svemira; mnogi ljudi će im se moliti i verovaće da su to apsolutno moćna bića. Mi
kažemo, da će se ti scenariji pokazati tačnim. Predstoji stapanje ljudske svesti sa
vanzemaljskim prisustvom na ovoj planeti i ono će vas učiniti upravo ukusnim.“
I sanskritiski tekstovi ukazuju na to da ova sumnja nije neopravdana.
Različiti vanzemaljci?
Na jednom drugom mestu u Padma Purani (1.76.118–119) se kaže: „U Satya-Yugi
žive samo božanska bića. Ne postoje niti Asure, niti drugi ljudski oblici. U TetraYugi njih je četvrtina, a u Dvapara-Yugi polovina. U prelaznom dobu sa DvaparaYuge na Kali-Yugu se mešaju (pojavljuju se u istoj dinastiji). U toj fazi odvijala se
velika bitka na Kuruksetri ... U Kali-Yugi se na Zemlji pojavljuju božanska i
demonska bića, a ostatak čine ljudi. U tom vremenu na Zemlji se javljaju i nasilna
bića (Raaksase), koja se hrane životinjama i ljudima.“
Kao što sam već naglasio u junskom izdanju „UFO-Kuriers“ (br. 20, str. 11), ne bi
suviše brzo trebalo argumentovati merilima „pozitivan“ i „negativan“ i time
stvarati slike neprijatelja. I takozvani negativni su uvereni da čine pozitivno. Blisko
je poreñenje sa vivisekcijom i klanicama, u kojima ljudi takoñe obavljaju svoj
posao iz ubeñenja. Ili ko razmišlja o tome da 80 ili 90% ljudi zbog njihovih navika u
jelu osudi kao „negativne“, jer ne samo da ljudi seku životinje, već se i hrane tim
leševima. Sa ezoterijske tačke moralo bi se reći: negativnost ljudi omogućava
negativnim silama da prošire svoj uticaj.
Zašto se isečeni leševi vraćaju?
Mahabharata, Vana Parva: „Pošto je Indra ubio Asuru Votra, ... Danavas su puni
užasa pobegli na Zemlju i ispod površine mora podigli svoje utvrñenje. Sakupili su
se i puni ponosa planirali zaveru, kako da potčine sva tri sveta. Prvi korak bi
trebalo da bude, da se na Zemlji unište svi oni ljudi, koji neguju vrlinu i odricanje.
Kada vrlina i odricanje nestanu sa Zemlje, nestaće iz čitavog Univerzuma (jer se sa
Zemlji inkarniraju duše na višim svetovima). Taj plan je Davanas činio sigurnim u
pobedu.“ (101.17–22a).
„Kalakeya-Danavas su iz okeana otpočeli sa svojim akcijama. … Bili su aktivni noću,
a preko dana su se povlačili nazad u okean. ... Tako su ljudi ujutru nalazili leševe
ljudi, koji su negovali vrlinu i odricanje – nekima je nedostajalo meso, drugi u sebi
nisu imali ni kapi krvi, drugi su bili iskasapljeni i isečeni. ... Tako se na Zemlji širio
strah i užas.“ (102.1–13)
Glavni prigovor protiv prilično očigledne veze sa NLO-ima glasi, da upravo ta
očigledna veza ukazuje na to, da je ovde reč o manevru skretanja pažnje.
Prevarom sa NLO-ima se sumnja svedoka sa istraživanja delovanja zemaljskih snaga
usmerava na vanzemaljske posetioce, prvo da bi se svedoci kasapljenja učinili
smešnim i drugo, da bi se kod nekih ljudi proširila paranoja od vanzemaljskih
posetioca. Indikativno je da su te isečene životinje najčešće pronalažene u
oblastima gde su se nalazila sedišta američkog vazduhoplovstva.
Kada bi takav scenario bio tačan, morali bismo se zapitati kako je za američko
vazduhoplovstvo moguće da izvede hiljade NLO-prevara i da primeni sasvim
nepoznate metode seciranja. I zašto se od farmera „pozajmljuju“ životinje, da bi
se ponovo poštom vratile nazad?
Jedno je sigurno: „Ko god da izvodi ove mutilacije, taj želi da ove životinje budu
pronañene. On ih ostavlja tamo, gde će biti nañene, ne na usamljenim mestima.“
Jer počinioci pokazuju da bi za njih bilo veoma lako da uklone životinje, ne
ostavljajući nikakav trag.
Zašto oni vraćaju životinje i skreću pažnju ljudi na svoje delovanje? Ovde možemo
samo špekulisati. Gore navedeni citat iz Mahaharate daje zanimljiv putokaz, koji se
najčešće previña: „Oni tako šire strah i užas na Zemlji.“
Taj putokaz se navodi i u narednoj kanalisanoj poruci. Dobio sam je od američkog
medija po imenu Tom Smit, koji mi je mesec dana pre smrti dostavio sve svoje
zapise. Pošto se kod ovog konkretkog pitanja može samo špekulisati, kanalisane
špekulacije su opravdane kao i svake druge i isplati se razmotriti i ono moguće
objašnjenje, koje sam našao u zaostavštini Toma Smita.
Pitanje: Ko vrši tu mutilaciju životinja? Sa kojom namerom se to radi? Kako se ona
vrši? Da li se pri tome koriste laserski zraci? Da li ima značaja da su isečene
životinje često pronalažene u istim oblastima, npr. u Alabami i Koloradu?
Odgovor: Mi (božanska bića svetlosti) nerado govorimo o negativnim aktivnostima,
kao što je mutilacija, pošto tim aktivnostima ne želimo da damo nimalo energije.
Svako od vas mora da razume sledeće: Što više se govori o takvim i drugim
negativnim aktivnostima, to više će biti takvih aktivnosti. Mutilacije ima sve više,
jer raste energija, koja joj se daje i jer to stvara odgovarajuću atmosferu.
Priznajem da se do jednog izvesnog stepena o tome mora govoriti, jer je
neophodno znati šta se dogaña. Ali ljudi se previše interesuju za te i slične teme.
To je tačno ono što sile mraka žele. Setite se uvek te činjenice, kada poželite da
diskutujete o ovim temama. Nije neophodno znati sve krvave detalje. Dovoljno je
znati da te stvari postoje.
Da to izložimo ukratko: mutilacije izvode negativni vanzemaljci ili neke jedinice
vlade pod nadzorom i po uputstvima ET-ija. Za uvežbano oko postoje upadljive
razlike, koje pokazuju ko je izveo mutilaciju. Ti ET-i uživaju u strahu, koji izazivaju
tim aktivnostima. Kada to rade ljudi hirurški, to je samo jeftina imitacija onoga što
izvode ti vanzemaljci.
Obe grupe koriste tehnički napredne instrumente, koji rade sa energijom, koja
nalikuje vašem laseru, ali nije laser. Energije, koje se ovde primenjuju, su na
Zemlji poznate samo nekolicini ljudi. To je čista operacija, sa izuzetkom prvog
uboda. Vaša vlada od pre izvesnog vremena izvodi eksperimente sa tom vrstom
energija i energetskih polja. Žrtve su pri tome bile i životinje i ljudi.
ET-i i ljudi izvode mnoge eksperimente, najvećim delom u korist ET-a. Oni rade sa
različitim vrstama DNK-struktura i molekulskih struktura, u nadi da će stvoriti i
poboljšati jednu rasu bića i takoñe da imali izvor hrane. Zemaljski agenti su radili u
saradnji sa ET-ima i podržavali su ih. Ta bića (genetski manipulisana rasa bića)
treba da kontrolišu ET-i i da ih koriste kao robove. Izvor hrane, za kojom teže
zemaljski agenti, treba da bude napravljen na drugim planetama, gde se ti agenti
nadaju da će pronaći sigurno utočište za ljude iz tajne vlade. Vanzemaljci
učestvuju u toj igri, dok ne ostvare sopstvene ciljeve. Neke od njihovih aktivnosti
biste označili kao manevar skretanja pažnje. To se radi da bi se u tome prepoznalo
delovanje ljudi i da bi se proširila zabuna meñu onima, koji smatraju da su to
učinili vanzemaljci.
Nije neophodno baviti se pojedinačnim mestima. Svrha je svuda ista.
Nadam se da sam ovim odgovorio na vaše pitanje. Opraštam se i pozdravljam vas u
ljubavi. Mi volimo sva bića i Jednog Tvorca.“
Ovaj iskaz nije apsolutna istina, ali ipak sadrži neke važne tačke, pre svega
napomenu u kojoj meri svest ljudi omogućava razvoj nekih dogañaja. Da li je to
možda razlog, zašto se isečeni leševi pokazuju ljudima – da bi se od ljudi dobila
energija pažnje, straha i užasa? Uočljivo je takoñe da „bića svetlosti“, koja su dala
te iskaze o mutilaciji, za sebe tvrde da oni stvaraju krugove u žitu. Još jedan
pokazatelj da postoje različita vanzemaljska bića sa različitom motivacijom?
Za sumnju, da mutilacija stoji u vezi sa NLO-ima odnosno vanzemaljcima, postoje
mnoge indicije. NLO-istraživači zbog toga ne bi trebalo da iz predrasuda,
jednostrane simpatije prema vanzemaljcima ili ambicija „voljenog deteta“ unapred
isključe taj mogući aspekt NLO-fenomena, jer ovde imamo posla sa konkretnim
tragovima i ti tragovi pokazuju ljudima na kako užasan način neki vanzemaljci, ali
bez sumnje i neki zemljani, tj. mi ljudi, postupaju sa životinjama. Dok god mi,
„normalni“ grañani, dopuštamo da se životinje bez mere kasape, jedu, love,
viviseciraju, ne smemo se čuditi kada i druga bića pokazuju podjednako malo
respekta prema Božijim bićima kao i mi. Jer, kako glasi eterični zakon: Slično
privlači slično!
Download

null