ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
ÇAĞDAŞ CERRAHİ VE PROTETİK İMPLANT TEDAVİSİ
TEMEL BİLGİLER VE GELİŞMELER PROGRAMI
www.meffertimplant.com
ENSTİTÜ HAKKINDA
ICOI (DÜNYA İMPLANT BİRLİĞİ) MEFFERT IMPLANT ENSTİTÜSÜ
1971yilinda kurulan The International Congres of Oral Implantologist
.(ICOI) 15.000 askin üyesi ile dünyanin en büyük Oral Implantoloji ve
Implant Cerrahisi eğitim topluluğudur. Dr Ali Arif ÖZZEYBEK 1996
yilinda ICOI bünyesinde önce Fellow daha sonra Diplomat üyesi olmaya
hak kazandı.
1997 yilinda Texas Üniversitesi Periodontoloji Bölüm baskani Prof.Dr
Roland Meffert 'in katkılarıyla Meffert Implant Enstitüsü kuruldu.Texas
Üniversitesinde bir törenle Texas Üniversitesi ile Meffert Implant Enstitüsü
arasında Kültürel ve Bilimsel Değisim Programı anlaşması imzalandı. Aynı
yıl Meffert Implant Enstitüsü ICOI 'nin Türkiye Resmi Çalışma Kulübü
şubesi niteligini kazandı ve ICOI Meffert Implant Enstitüsü Study Club
adı ile bilimsel etkinliklere imza attı.
1998 11-13 Eylül
tarihinde Bodrum Bona Dea Hotel 'de " DENTAL IMPLANTOLOGY
: WHERE ARE WE TODAY SURGICAL AND RESTORATİVE ADVENCES " konusu ile
Meffert Implant Enstitüsü ilk uluslararası sempozyumunu gerçekleştirmiştir.
2001 20-21-22 Nisantarihinde Bodrum Dedeman'da " DENTAL IMPLANTOLOJIDE
TARTIŞMALAR " konusu ile 2.Uluslararası Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.
2004 Yılında ICOI (Internatıonal Congres of Oral Implantologıst) Dünya İmplant
Birliği'nin yan kuruluşu olmuştur ve oluşturulan eğitim kadrosuyla eğitim
seminerleri v.s organizasyonlar yapmaktadır.
2005 16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul Haytt Regancy Hotel'de "DENTAL
IMPLANTOLOGY: WHERE ARE TODAY , MAINTANENCE REPAİRS BY GUIDED
TISSUE AND BONE REGENERATION RESTORATİVE ADVENCES Konu başlığı ile
3.Uluslararası Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.
2006 yılından beri ICOI –Fellow üyelik programı hazırlayarak 6 gün uzun
süreli implant eğitim programını 15 kişilik eğitim kadrosuyla dental implant
eğitimi vermeye başladı. 2006 Yılında ICOI ile Sandiaogo’da Winter Sempozyumu
düzenledi. 2007 yılında ICOI Afiliate Society gurubu arasındayken ilk 8 dernek
arasına girerek ICOI (Dünya İmplant Birliği) ‘ın ana yönetim kısmına Component
kısmına girmiştir.
Dr Ali Arif ÖZZEYBEK 1996 yilinda ICOI bünyesinde
önce Fellow daha sonra Diplomat üyesi olmaya hak
kazandı.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
2008 yılından itibaren Implant Dentistry derginde Türkçe abstract ‘ ların yer
almasını sağlamıştır.
Bugüne kadar Enstitümüzden 1500 diş hekimi eğitim almıştır. Pek çok dünyaca
ünlü konuşmacılar bu programlarda yer almıştır. MEFFERT IMPLANT ENSTİTÜSÜ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Derneğin adı “MEFFERT IMPLANT ENSTİTÜSÜ”
dür.
Kısaca İMPLANT olarak adlandırılır.
Derneğin Amacı
Hekimliği mesleki eğitim organizasyonları yapmak.
Dental Implantolojide bilimsel ve klinik bilgilerinin arttırılması için çalışmak.
ICOI (Uluslar Arası Implant Birliği) nin araştırma projelerinin desteklemek.
Diş Hekimliği ve Dental Implantoloji çalışmaları için Diş Hekimleri ve Diş Teknisyenleri eğitimi için gerekli uluslar arası çalışmalar
yapmak.
Diş Hekiminin dental implant uygulama yeteneklerini arttırmak, bilgi seviyesini geliştirmek, hekimler arası bilimsel ve kültürel
iletişimi sağlamak.
Derneğin Faaliyetleri
Derneğin amaç ve vizyonunu gerçekleştirebilmek için her türlü eğitim çalışmasını yapmak, bu konuda kurs, sempozyum,
konferans ve atölyeler düzenlemek, benzer konuda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, konuyla
ilgili üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek, projeler üretmek ve uygulamalarda bulunmak.
Dental Implantolojide bilimsel ve klinik araştırmalarda gerçekçi düşünceler ortaya koymak için uygun analiz ve metotları
kullanmak.
Diş Hekimliğinin şekillendirilebilmesindeki dallanmaları kestirebilmek için bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve
desteklemek, bu amaçla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Türkiye’de “Dental Implantolojide” üniversitesi
kurulması ve geliştirilmesi için girişim ve çalışmalarda bulunmak. Bu tür faaliyetleri bir çatı altında toplamak, gerek duyulduğunda
bir vakıf kurmak.
Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyetlerde ve işbirliğinde bulunabilir.
Yurt içi ve yurt dışında şube açabilir ve yurt içi ve yurt dışında kurulmuş olan dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt ve pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal
yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur ve aş evleri kurulabilir ve işlettirilebilir.
Derneğin amacı doğrultusunda, yabancı ülkelerdeki üniversiteler, dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir
ya da yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine
uyarak üyelerini veya dernek üyesi olmayan
üçüncü kişileri yurt dışına gönderebilir.
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere
basılı ve görsel yayınlardan yararlanarak dergi,
kitap, gazete vb. çıkartabilir, internet üzerinden
bilgi ve veri alışverişi yapabilir.
Derneğin Üyelik Türleri, Üye Olma Şartları,
Üyelerin Hak ve Sorumlulukları Üyelikten Ayrılma
ve Çıkarılma Üyelik türleri Derneğin asıl ve
onursal olmak üzere iki tür üyelik şekli vardır:
Asıl Üyelik: Konusunda uzman olan diş
hekimlerinin yanında diş hekimliğine ve Dental
İmplantolojiye destek sağlayabilecek, bu konuda
çalışmalar yapacak, diş hekimliği sektöründe
bulunan veya bulunmayan, diş hekimi olan veya
olmayan kişiler.
Onursal Üyelik: Meffert Implant Enstitüsü’ne
önemli ölçüde maddi ve manevi yardım ve
hizmetlerde bulunan, saygın ve başarılı nitelikleri
ile tanınan kişiler.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİKLERİ
Bu programda Prof. Dr. Carl Misch, Prof. Dr. Arun Garg, Prof. Dr. George Romanos’un kitapları kombine olarak ders
kitabı olarak anlatılmaktadır.
Hastalar bizden implant değil protez yapmamızı ister. Dolayısı ile bu programda sizlere hangi durumlarda nasıl bir
protez planlamsı yapılması gerektiği öğretilecek. Bu planlamaya göre de nasıl bir implant cerrahisi yapılmalı aşama
aşama anlatılacak. Ayrıca kullanılan graft ve membranlar hakkında bilgiler verilecek.
Her katılımcı bir hasta üzerinde eğitmenlerin gözetiminde bir implant cerrahi uygulaması yapabilmektedirler.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
3 BOYUTLU REHBERLİ TEDAVİ PLANLAMASI VE İMPLANT CERRAHİ
Gerçek teşhis ve planlama için yapmamız gereken okumaların ve programın nasıl kullanılacağı detaylı
bir şekilde anlatılıyor. Bildiklerimiz ve bilmediklerimizin nasıl değiştiğini görüyoruz.
Bu kurs bilgisayar rehberli cerrahi için pikos enstitüsü ilkelerinin pratik uygulamalarını anlatmaktadır. Perio-Protez temelli
planlama, CBCT görüntüleme optik tarama, ve cerrahi rehber ve protetik bileşenler yaratan bilgisayar destekli cerrahi
uygulamaların en çağdaş interaktif yazılımının itegrayonudur. Bu kurs implant klinisyenlerinin klinik ve teknolojik
becerilerini,hem tek diş uygulamalarda hem de tüm ark rekonstrüksiyonlarında, cerrahi öncesi planlamadan final restorastona
kadar en yüksek seviyeye çıkartmak için tasarlanmıştır. Yüksek teknololi interaktif planlama, bilgisayar destekli cerrahi
rehberlik bilgisayar destekli ve planlanan şekil ve fonksiyonda perio protez bileşenleri konusunda pratik bilgiler sağlayacaktır.
Bu kurs ileri planlama tekniklerinde uygulamalı alıştırmalar, rehberli cerrahi, ve doku mühendisliği yanısıra, uygulamalı cerrahi
sunumları da içermektedir.
Kursun tamamlanmasıyla katılımcıların kazanacağı beceriler:
1- Meffert implant Enstitüsünün bilgisayar destekli cerrahi oerasyon ve implant yönetimi yaklaşımlarını kavramak.
2-.Tek diş ve tüm ark uygulamarının immediat restorasyonlarında 3D rehberli cerrahi yöntemler uygulayabilecek seviyeye
gelmek.
3-Optik tarama ve ikili tarama yöntemini implant diş hekimliğiyle ilişkisi ve uygulamalarını anlamak.
4- Yumuşak ve sert doku ogmentasyonu için ters doku mühendisliği konseptini uygulayacak seviyeye gelmek.
5- Bilgisyar destekli implant çalışmaları için hastaya özgü uygun cerrahi rehberi belirleyebilmek.
6- 3D görüntülemeye dayanan cerrahi ile ilişkili komplikasyonları farketmek, önlemek ve bu komplikasyonların üstesinden
gelmek.
KURSUN AMAÇLARI
1.
2.
3.
4.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün 3 boyutlu teşhis ve tedavi planmasasının uygulamalı programını tanımlamak.
Normal anatomi ve patolojiye ait CBCT tarama ölçümü ve değerlendirmesi.
CT programı ile DİCOM uygulamalarını yapmak.
3 boyutlu implant tedavi planlaması ve REVERSE TİSSUE ENGiNEERİNG anlamak.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
KURS KONULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dental implant tedavi planlama,ameliyat ve restorasyonu.
Kapsamlı hasta konsültasyonu (CBCT’den tedavi planlanmasına kadar)
CBCT değerlendirme
3 boyutlu teşhis ilkeleri
Ameliyat öngörülebilirliğini arttırmak ve komplikasyonları azaltmak için önemli anatomik ve patolojik inceleme.
CT programı kullanarak dental implant restorasyonu.
Modeller üzerinde implant planlamasını yapıp uygulamak.
Sert ve yumuşak doku augmentasyonunda REVERSE TİSSUE ENGİNEERİNG kavramı.
CT teknolojisini kişisel uygulamaya dönüştürmek için gereken bilgiler.
Digital diagnostik yönlendirme.
CBCT medikal kullanım dalları.
Protez Seçenekleri
Kemik Hacmi – Mevcut Kemik
Posterior Tek Diş İmplant
Stress Faktörleri
Tedavi Planını Modifiye Eden Faktörler
İmplant Başarısı – Başarısızlığı
Diagnozda Radyografik Yorumlama
Stress ve Tedavi Planlaması
Kemik Yoğunluğu ve Tedavi Planlaması Şablonları
Biomateryaller ve Biomekanikler
Tedavi Planı Oturumu
İmplant Sayısı / Protezler
3 boyutlu teşhis ve tedavi planlama tercih nedeni :
1.
2.
3.
4.
5.
CBCT taramaların okuyup planlamasında güven kazanmak.
Digital teşhis protokolünü pratiğe yansıtmak.
CBCT’de patoloji ve anatomiyi anlamak.
Çene yüz radyolojistinden bilgi edinmek.
CBCT’nin ofis bazında kullanım dallarını oğrenmek.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ UYGULAMALARI
İmplant prostetik program Prof.Dr Carl Misch'in kitabı baz alınarak hazırlanan implant
protetik planlama ve tekniklerinin anlatıldığı bölümdür.
KURS KONULARI
1- Ölçü alma teknikleri
2- Açık Kapalı ölçü tekniği
3- Locator Abutment ölçü tekniği
4- Abutment seçimi
5- Geçici restorasyon yapım tekniği
6- Simante retansiyonlu sabit protez
yapım tekniği (Tek Diş, Köprü,
Modifikasyon)
7- Vida retansiyonlu sabit protez yapım
tekniği (Tek Diş, Köprü)
8- Full ark restorasyon teknikleri
9- Multi abutmentli hybird veya Fixeddetachable vida retansiyonlu protez
10- Multi-Unit abutment bar overdenture
11- Verification jig fabrication
12- Correcting anon passive framework
13- Immediate load solutions
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
İMPLANT CERRAHİSİ İÇİN YUMUŞAK DOKU GREFTLERİ
Yumuşak doku cerrahi uygulamalarında temel yaklaşımımız sert doku cerrahisinde uygulanan materyallerin
en büyük sorunu yumuşak doku ile nasıl kapatılacağıdır. İkinci uygulanan bölgede yapışık diş eti yetersizliğinde
çıkabilecek sorunlar ve bu sorunları nasıl tedavi edeceğiniz anlatılacaktır. Bağ Dokusu nasıl alır ve uygularız. Bu
teknikler tek tek anlatılmaktadır. Ayrıca uygulamada bazı ileri cerrahi teknikleride anlatılmaktadır.
İMPLANT İÇİN MODERN YUMUŞAK DOKU GREFTİ
KURS AMAÇLARI
1.
2.
3.
4.
5.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün yumuşak doku manipulasyon, insizyon dizaynı ve dikiş tekniklerini anlatmak.
İmplant çevresi dokuların anatomisi, biyolojisi ve yara iyileşmesini anlatmak.
Yumuşak doku elde etmek için endikasyonlar, prensipler ve cerrahi protokollerini öğretmek.
İmplant’la bağlantılı yumuşak doku augmentasyonu uygulamak.
Yumuşak doku ile ilgili komplikasyonları teşhisi ve önlemi.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
KURS BAŞLIKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün oral İmplantoloji’de yumuşak doku tedavisinde görüşü ‘’KEMİK DIŞINI DÜŞÜN’’
Kanıta dayalı öngörülebilen yumuşak doku greftin ilkeleri.
İmplant çevresi yumuşak doku anatomisi ve yara iyileşmesi.
Yumuşak doku manipulasyonu ve insizyon dizaynı öngörülebilen kemik grefti için.
Başarılı bir implant ve kemik grefti uygulaması için ideal yumuşak doku dizilimi.
Dişeti grefti , subepitelyel bağ doku grefti , hücresiz dermis matrix allogrefti ve ideal peri implant yumuşak doku yapı için
prensibler , endikasyonlar ve cerrahi protokoller.
7. İmplant cerrahi için en çok kullanılan dikiş teknikleri.
8. Estetik bölge restorasyonu için yumuşak doku greft protokolü.
9. Çekim bölgesinin değerlendirmesi , implant uygulaması ile birlikte veya tek başına.
10. Yumuşak doku grefti ile bağlantılı olan büyüme faktör teknolojisi
( PRGF,PDGF)
11. Yumuşak bölge greft uygulaması için risk değerlendirmesi.
12. Yumuşak bölge greft uygulaması ile bağlantılı komplikasyonların teşhisi, değerlendirmesi ve önlenmesi.
YUMUŞAK DOKU GREFT UYGULAMASI VE DİKİŞ WORKSHOP
CANLI CERRAHİ VAKA UYGULAMALARI
İMPLANT İÇİN MODERN YUMUŞAK DOKU GREFT UYGULAMA NEDENİ
1.
2.
3.
4.
5.
İmplant uygulamasında yumuşak doku yönetiminde uzman olmak.
Yumuşak doku greft uygulamasında nasıl ve neden sorularına cevap bulmak.
Dental implantlarda en çok kullanılan yumuşak doku greft uygulamalarında özgüven kazanıp, yeteneği geliştirmek.
İmplant cerrahilerinde yumuşak doku greft uygulamalarından yararlanmak.
Kemik greftlerin uzun dönem stabilitesi ve öngörülebilirliğini arttırmak.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
İleri sert doku cerrahi programında temel eğitimin programın üzerine zorlu vakalar da nasıl başa çıkabileceğimiz
anlatılıyor. Genelikle hastalar sabit protezler ister. Sabit veya hareketli bir protez planlamasında istediğimiz
noktalar nelerdir.İmplant uygulamak için yeterli kemik olmadığı durumlar da. Bu bölgelerde nasıl kemik kalınlık ve
uzunluğu arttırılabilir. Bu teknikler ve bu alanlarda yapılabilecekler anlatılmaktadır. Workshoplarla daha etkin bir
şekilde desteklendi bu program .Komplikasyonlar nelerdir? Nasıl başa çıkabiliriz ? bunlar eğitmenlerimizce tek tek
anlatılmaktadır.
KURS AMAÇLARI
1.
2.
3.
4.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün implant tedavi için ileri sert doku augmentasyonu , insizyon dizaynı
ve dikiş tekniklerini uygulamasını anlatmak.
İleri kemik greft uygulaması için endikasyonlar , prensipler ve cerrahi protokolleri öğretmek.
İmplant uygulamaları ile bağlantılı ileri kemik augmentasyonu uygulamalarını yapmak.
İleri kemik greft uygulamalar ile bağlantılı komplikasyonların teşhisi , yönetimi ve önlenmesi.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
KURS KONULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün sert doku augmentasyonu için implant tedavisi.
3 boyutlu teşhis sonrasında sert dokuların verici ve alıcıda değerlendirmesi.
Öngörülebilen ileri kemik grefti için önemli ilkeler ve ölçümler.
İleri kemik grefti ve vaka başarısı için sert doku ve yara iyileşmesi.
Otojen, allogreft ve zenogreft kemik greft uygulamalarında anatomiye bağlı değişiklikler.
20 yıl öncesinden geleceğe kadar kanıta dayalı mandibular blok greft uygulamaları adım adım.
23 yıl öncesinden kanıta dayalı sinüs greft uygulamaları adım adım.
Herhangi bir patoloji varlığında ( kist , polib ve mukosel gibi ) sinüs greft cerrahi protokolü.
KEMİK GRFETLERİ İLE İLGİLİ REVERSE TİSSUE ENGİNEERİNG İn biomekanikal ilkeleri.
Çekim soketi değerlendirmesi , ridge ekspansiyon , GBR , sinüs greft , rezorbe olabilen bariyerle allogreft partikül greft
uygulaması ve otojen blok greftlemesininin endikasyonları ve cerrahi protokolünü öğrenmek.
11. Kemik greft uygulaması ile bağlantılı büyüme faktör teknolojisi ( PRGF,PDGF,BMP-2)
12. Risk değerlendirmesi
13. Kemik greft uygulaması ile bağlantılı komplikasyonların teşhisi , yönetimi ve önlenmesi.
KEMİK GREFT UYGULAMA WORKSHOP, CANLI CERRAHİ VAKA UYGULAMALARI
İLERİ KEMİK GREFT UYGULAMA NEDENLERİ
1. Alveoler kemik greftlerinde 6 önemli ilkeleri öğrenmek.
2. Alveolar ridge ve sinüs kemik greft uygulamasını tek konferans , canlı cerrahi uygulama ve workshop’da öğrenmek.
3. ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ’nün 15 yıllık kemik grfet tecrübesini öğrenmek.
4. Kendi cerrahi becerilerinizi arttırmak.
5. Sadece nasıl değil ; neden evet ve neden hayır sorularını da bilmek.
6. Implant rekonstrüksiyonu için çekim soketinin hazırlanması
7. Bu özgün klinik sunum, uygulamalı cerrahi sunum ve uygulamalı kurs, diş çekimi sonrası görünen alveolar defektlerin
değerlendirilmesi sınıflandırılması ve tedavi prensiplerine odaklanacaktır.
8. Her iki estetik ve estetik olmayan bögeler kapsam dahilindedir.
9. Gingival fenotip bukkal bölge etiklenen kemik duvarı sayısı ve yumuşak doku durumunu içeren değişkenler
değerlendirilecektir.
10. Hem sert hem yumuşak doku greftleme işlemi için gerekli klinik cbct temelli teşhis ve tedavi basamakları, değerlendirme
zamanlama ve çekim bölgesi rekonstrüksiyonları da kapsam dahilindedir.
11. Uygulamalı cerrahi sunumlar estetik ve estetik olmayan bölge vakalarını içerecektir.
12. Uygulamalı kısımlar, partiküler mineralize allograft uygulamaları, PTFE membranlar bağ dokusu greftleri ve serbest dişeti
greftlerini içeren, çekim soketi hazırlama modellerini içerecektir.
Konular:
1. Estetik ve estetik olmayan bölgelerde çekim sonrası hemen uygulanan implant rekonstrüksiyonlarının sert ve yumuşak
dokuyla greftleme endikasyonlarını anlamak.
2. İmplant rekonstrüksiyonu için diş çekimi ve greftleme gerektiren vakaların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması.
3. İmplant rekonstrüksiyonu için sert doku çekim bölgesi hazırlanmasının adım adım basamaklarının anlaşılması.
4. İmplant rekonstrüksiyonu için yumuşak doku çekim bölgesi hazırlanmasının adım adım basamaklarının anlaşılması.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
CANLI CERRAHİ VE WORKSHOP PROGRAMLARI
WORKSHOPLAR
Model üzerinde İmplant uygulaması
Koyun çenesi üzerinde yumuşak doku uygulaması
Model üzerinde sütur uygulaması
CANLI CERRAHI UYGULAMALARI
Hasta üzerinde implant uygulamasının seyredilmesi
Hasta üzerinde yumuşak doku uygulamasının seyredilmesi
Hasta üzerinde sinus-lift uygulamasının seyredilmesi
(Operasyonlar Eğitmenler tarafından yapılacak katılımcılar izleyeceklerdir)
BİRE BİR CANLI CERRAHI UYGULAMA PROGRAMI
Hasta üzerinde implant , yumuşak ve sert doku uygulaması
Ayrı bir programdır. Ayrı ücretlendirilir. İstenirse bu programın içinde alınabilir.
ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM KADROMUZ
Prof Dr.Aslan Yaşar GÖKBUGET
1957’de Adanada doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Adanada tamamladı.1982 yılında Dicle
üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başladı.1989 da Dr.Med.Dent.
oldu.1989-1990 ylıllarında İzmir Hava hastanesinde Periodontoloji uzmanı olarak
asklerlik görevini tamamladı ve tekrar Fakültedeki görevine döndü.1993 yılında Doçent
oldu.1995-96 yıllarında Londra Eastman Dental Hospital’da misafir araştırmacı olarak
çalıştı. 1999 yılında Profesör oldu.İmplantoloji ile ilgili çalımalara 1992 yılında Fransanın
Lille şehrinde Prof.Chanavaz’ın yanında aldığı kurs sonrası başladı. 2004 yılından beri
Meffert İmplant Enstitüsü Başlangıç ve ileri İmplant programı eğitmenliği yapmaktadır.Dünya İmplant Birliği (ICOI)
Diplomat derecesi sahibidir.Bilgisayar Destekli İmplantoloji Akademisinin (CAIA)başkan yardımcılığını
yürütmektedir.Türkiyede ve dünyanın değişik ülkelerinde İmplant çalışma grubları içerisinde eğitmenlik yapmakta ve
konferanslar vermektedir.Halen Üniversitedeki görevi dışında PGGdent kliniğinde Prof.Selim Pamuk ve Dr.Kağan
Gökbuget ile birlikte muaynehane hekimliği yapmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır.
Özel ilgi alanları; Periodontoloji, İmmediate implantasyon, Bilgisayar destekli implantoloji,İmplantolojide minimal
invaziv cerrahi, Kemik grefleri ve kemik cerrahisi, Mukogingival cerrahi, Sistemik hastalıklar ve diş hekimliği, Dental
Laserler
Uluslararası Üyelikleri; AAP(Amerikan Periodontoloji akademisi), ICOI (Diplomat)(Dünya İmplant Birliği),
IAP(Uluslararası İmplant akademisi), EFP(Avrupa Periodontoloji Federasyonu), CAIA(Bilgisayar destekli implant
akademisi)(başkan yardımcısı)
Prof.Dr Ömer KUTAY
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'den 1981 yılında mezun oldu. 1989 yılında
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez Ana Bilim dalında doktora ünvanı aldı.
Pittsburg Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 1989-1990 yılları arasında ziyaretçi
profesör olarak doktora sonrası çalışmalarına devam etti.Ulusal yayınlarının yanında
uluslararası olarak 16 yayını bulunmaktadır. Bunlardan ikisi ile New York Academy of
Sciences üyeliği kazandı ve TSE için 1993-2003 yılları arasında protetik materyaller
danışmanılığı yaptı. 2004-2006 yılları arasında International Congress of Oral
Implantologists birliğine katkılarından ve sunduğu vakalarla 2005 yılında Master, 2006 yılında Diplomat ünvanlarını
aldı. 1995 yılından beri implant cerrahisi ve implant protez uygulamalarını birlikte yürütmekte,. Bunlarla birlikte,
Meffert İmplant Enstitüsü onur üyesi olup IADR , EPA , ICOI üyelikleri bulunmaktadır. Dental İmplant Protezler kitabı
çeviri editörlüğünü yapmıştır. Kitap 2009 da basılmıştır.
Prof.Dr Ata ANIL
1987 yılında İstanbul Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş, 2 yıl kadar
periodontoloji bölümünde çalışmıştır. 1989 yılında Almanya Mainz Üniv.’nde implantoloji
doktorasına başlamış, 1994 yılında doktorayı bitirmiştir. 1997 yılında İstanbul Üniv. Diş
Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Bölümünde Doçent unvanını kazanmıştır. 2002 yılına
kadar İstanbul Üniv.‘nde çalışmalarına devam etmiştir. 2004-2007 yılları arasında Almanya
Berlin Üniv. Charite Diş Hekimliği Fakültesi’nde implantoloji konusunda öğretim üyeliği
yapmıştır. 2008-2014 Almanya’da Steinbeis Üniv.’nde Estetik Master Programında öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Almanya Mainz Diş Hekimleri Odası’nda implantoloji
eğitmenidir. Altısı yabancı olmak üzere otuz bilimsel yayına sahip olan Ata Anıl, Almanca,
İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği-EDAD (Eski
Başkan), Oral İmplantoloji Derneği, Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Osseointegrasyon
Birliği – EAO, Alman Diş-Ağız-Çene Hekimliği Derneği – DGZMK, Alman Oral İmplantoloji Derneği – DGI, Alman Oral
Cerrahi Derneği - BDO (Şeref Üyesi) ve Avrupa Estetik Dişhekimliği Derneği üyesidir. Quintessence Diş Hekimliği
Dergisi ve Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisinde editörlük yapmaktadır.Ayrıca Oral İmplantoloji Klinik El Kitabı,
adlı kitabın tercümesini yapmıştır.
Prof. Dr. Celal TÜMER
Orta ve Lise Eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 1985 yılında doktora eğitimine başladığı aynı
üniversitenin Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi anabilim dalında, doktora derecesini alıp,
tüm akademik yükselmelerini bu bölümde tamamladı. 1989 yılında Woodhull Medical and
Mental Health Center Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi bölümü,New York, A.B.D’lerinde altı ay
süre ile fellow olarak bulundu. 2010-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Dr.Tümer’in SCI VE SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış 26 adet , yine ulusal dergilerde yayımlanmış 45 adet makalesi bulunmaktadır.
Halen serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır.
Dr. Ruhi KULEZ
1951 Eskisehir dogumlu olan Ruhi Kulez 1969 yilinda Eskisehir Maarif Koleji'ni 1974 yilinda
Hacettepe Universitesi Dishekimligi Fakultesi'ni bitirdi.1979'da ayni fakultenin Protez Ana
Bilim Dalinda doktorasini tamamladi. 1981'de serbest calismaya baslayan Ruhi Kulez
muayenehane icinde kurdugu laboratuarin disardan is almaya baslamasi ve gelismesi uzerine
1983 senesinde ayri bir laboratuar kurdu. 1986'dan itibaren ise sadece laboratuar hizmeti
vermeye basladi.
Halen dishekimlerine yonelik kongre ve seminerlerde dis hekimi-dis laboratuvari iliskilerine yararli olabilecek sunumlar
yapmakta,ayrica bircok panelde dis teknisyenlerinin sorunlarini dile getirmektedir. ICOI Meffert İmplat Enstitüsü’ nce belirli
araliklarla duzenlenen implant workshoplari'nda implant ust yapilari ve restorasyonlarini anlattigi sunumlar
gerceklestirmekte, Kulez Protez Laboratuvarinda da calismalarina devam etmektedir.
Prof. Dr. Sina UÇKAN
1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji Özel Lisesi'ndende
tamamladı.
Yüksek öğrenimini 1977-1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde tamamladı.
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı.
1986 yılında “Sex Hormonlarıyla Oral Tümörlerin İlişkisi” konulu doktora tez çalışmasını tamamlayarak
doktora derecesini aldı.
2000 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. İbrahim TULUNOĞLU
12 EYLÜL 1964 TARİHİNDE ANKARA DOĞDUM.1983 YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE GİRDİM.
MEZUN OLDUĞUM 1988 YILINDA GİRDİĞİM AYNI FAKÜLTENİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM
DALINDA 1955 YILINDA DOKTORA DERECESİ ALDIM.
AĞUSTOS 1996 ARALIK 1997 TARİHLERİ ARASINDA ASKERLİK GÖREVİMİ GÜLHANE ASKERİ TIP
AKADEMİSİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ MERKEZİNDE YAPTIKTAN SONRA ARALIK 1997 TARİHİNDE
HACETTEPE FAKÜLTESİNDEKİ GÖREVİME GERİ DÖNDÜM.
2000 YILINDA DOÇENT ÜNVANIMI ALDIM.HALEN AYNI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK
ÇALIŞMAKTAYIM.İNGİLİZCE VE FRANSIZCA BİLİYORUM.
EVLİYİM VE ON YAŞINDA BİR ÇOÇUĞUM VAR.
Prof.Dr. Tolga F. TÖZÜM
Doç. Dr. Tolga F. Tözüm 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesinden ‘Dönem Birincisi’
olarak mezun olmuştur. 1998 ve 2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Periodontoloji
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olarak
çalışmıştır. 2001 ve 2002 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan Üniversitesi,
Periodontoloji ve Geriatri Anabilim Dalı ve Kraniofasiyal Rejenerasyon Merkezi’nde
bütünleştirilmiş doktora eğitimine devam etmiştir. Aynı süre zarfında Misch İmplant Enstitüsü İleri
İmplant Eğitimi programına katılmıştır. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi, Periodontoloji
Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi ve Michigan Üniversitesi, Kraniofasiyal Rejenerasyon
Merkezi’nde davetli araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2004 ve 2006 yılları
arasında Hacettepe Üniversite’nde Yardımcı Doçent olarak atanmış ve 2006 yılından bu yana aynı
üniversitede Doçent ünvanı ile öğretim üyesi olarak devam etmektedir. 2010 yılı ocak ayında
‘Dekan Yardımcısı’ olarak atanmıştır. Bir adet ulusal ve 1 adet uluslararası kitap bölümü yazmıştır.
Uluslararası bilimsel dişhekimliği dergilerinde 58 adet implantoloji ve periodontoloji alanlarında basılmış yayını ve uluslararası
dişhekimliği toplantılarında 52 adet implantoloji ve periodontoloji konularıyla ilgili bilimsel sunumu bulunmaktadır (Ulusal
yayınlar-sunumlar dahil değildir).
International Congress of Oral Implantologists derneğinin Fellow üyesi, Amerikan Osseointegrasyon Akademisi’nin Aktif
üyesi, Meffert İmplant Enstitüsü’nün (International Congress of Oral Implantologists derneğinin tanıdığı enstitü) Diplomat ve
Onursal üyesi, Avrupa Periodontoloji Federasyonu, Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Türk Periodontoloji Derneği üyesidir.
Halen uluslararası bilimsel dergilerinden olan ‘Clinical Implant Dentistry and Related Research (SCI)’, ‘The Journal of Implant
and Advanced Clinical Dentistry’, ‘Journal of Contemporary Dental Practice’ ve ‘Scholarly Research Exchange in Dentistry’ nin
Editörler Grubu’nda yer almaktadır. Ayrıca birçok uluslararası implatoloji ve periodontoloji bilimsel dergilerinde davetli
eleştirmen (hakem) olarak görev almaktadır.
2002 yılında İstanbul’da düzenlenmiş olan International Association for Dental Research-CED kongresinde ‘Seyahat Ödülü
(Dental İmplantoloji)’, 2006 yılında Taipei, Tayvan’da düzenlenen 24. Internaional Congress of Oral Implantologists Dünya
Kongresi’nde ‘Platin Ödülü’ ve 2010 yılında ‘The Best Article published at ACTA Odontologica Scandinavia in 2009, Best Article
Award (SCI)’ ödüllerini kazanmıştır. Dr. Tözüm ulusal birçok dişhekimliği toplantısında konferanslar vermiş ve uluslararası
toplantılardan olan International Congress of Oral Implantologists (Tayvan ve Almanya dünya kongreleri), Alman Oral
İmplantoloji Derneği ve Meffert İmplant Enstitüsü’nde davetli konuşmacı olarak çağırılmıştır. İmmediyat, erken ve geç olarak
yüklenen dental implantların stabilitesi (rezonans frekans analizi), implant çevresi alveolar kemik kaybı, nitrik oksit
metabolizması ve peri-implant oluk sıvısının yapısı ile ilgili olarak bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. İn vitro ve in vivo
araştırmalarına ek olarak, platform modifikasyonlu implantlar, ileri implantoloji ve ileri peridontoloji klinik uygulamalarını
sürdürmektedir (e-posta: [email protected]).
Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU
Doğum Tarihi: 27. 08. 1956
Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 1980
Tıpta Uzmanlık, Radyoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi,1987
Doçent, Gazi Univ.
Profesör, Zonguldak Univ
Zonguldak Karaelmas Ün 1992-2004
Yar.Doç/Doç
Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri
Yıl
Dr.Ar.Gör.
Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi 1980-1987
Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi
1987-1992
Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında doktora programına girdi. 1987 yılında
doktora derecesini aldı. Aynı yıl Finlandiya hükümetinin bursu ile Finlandiya'ya gitti. Helsinki
Dişhekimliği Enstitüsünde Bakteriyoloji laboratuarı ve Periodontoloji bölümünde Dr. Jukka
Ainamo ve Dr. Sirkka Asikainen ile çalıştı. 1988 yılında Türkiyeye döndükten sonra çalışmalarını
periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi üstünde yoğunlaştırdı. 1993 yılında Hacettepe
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalında doçent oldu. 1998 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında
başladığı doktora bitirerek Tıbbi Mikrobiyolojide doktora derecesini aldı. 2006 yılında profesör
oldu. Türk Periodontoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Hacettepe Dişhekimliği Dergisi yayın
kurulu üyeliği yaptı. Hacettepe Üniversitesinden emekli olan Dr. Akıncıbay profesyonel yaşantısını
muayenehanesinde sürdürmekte olup Meffert İmplant Enstitüsü adına implant eğitimi vermektedir ve Türk Dişhekimleri
Birliği adına bireysel ağız ve diş sağlığı konusunda konferanslar.
İki dönem Türk Dişhekimleri Birliği Eğitim Komisyonu başkanlığını yapmış olan Akıncıbay, ICOI adlı Uluslararası İmplant
Eğitimi Grubunun Diplomatı ünvanına sahiptir
Prof.Dr. Kenan ERATALAY
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof Dr. Dr. Kenan Eratalay İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra
aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında doktora
programına başladı. 1975 yılında doktorasını bitirip ABD de Washington Üniversitesinde Oral Patoloji
Master programına başladı. Oral Patolojide Master Derecesini 1979 yılında alan Dr. Eratalay aynı
fakültenin Periodontoloji bölümünde bir yıl Asistan Profesör olarak çalıştı. 1980 yılında tekrar
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına dönen Dr. Eratalay 1981
yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör ünvanını aldı. Aynı bölümde halen Anabilim Dalı başkanlığı
yapmaktadır. 27 yıldır periodontoloji, implant ve Oral Patoloji konsültanlığı yaptığı part-time
muayenehanesi olan Dr. Kenan Eratalay'ın 100 ün üzerinde iç ve dış yayını bulunmaktadır.
Prof. Dr. Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu.
1989 da aynı fakültede Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktorasını
tamamladı.
1993 yılında Yrdc.Doçent, 1994 yılında Doçent , 2003 yılında Profsörlüğe yükseltildi.
1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcılığı
ve Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.
Değişik tarihlerde yurt dışında implant kurslarına, Liverpol ve Ulm Üniversiteleri Diş
Hekimliği Fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak kısa süreli çalışmalarda
bulunmuştur. Protetik Diş Tedavisi alanında çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve tebliğleri bulumaktadır.
Dr. Ali Arif ÖZZEYBEK
1964 Ankara doğumludur. 1988 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini
bitirmiştir.
1991 yılında Universıty of California’da ımplant kurslarına katılmıştır.
1995 yılında (USA) Dr. Michael Pikos’un yanında 2 ay ileri cerrahi teknikleri ile ilgili
eğitim almıştır.
1995 yılında Internatıonal Congres of Oral Implantology membership olmuştur.
1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof.Dr.Roland
Meffert ile birlikte Meffert Implant Enstitüsünü ve ICOI Meffert Study-Club’u
kurmuştur ve her iki eğitim merkezinin başkanlığını üstlenmiştir.Pek çok kurs ve
konferans programlarına katılmıştır. Değişik üniversitelerde eğitim programı yapmıştır.
1995 yılında Hürriyet Gazetesi ile Junior Chamber iş birliği ile düzenlenen yarışmada “bilimsel önderlik dalında Türkiye’nin en
başarılı genci seçilmiştir” ve Türkiye’yi uluslar arası yarışmada temsil etmiştir.
1995 yılında Dr.Özzeybek Texas Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Roland Meffert Implant Enstitüsü arasında bilimsel
kültürel değişim programı anlaşmasını imzalamıştır.
1998 ve 2001 yıllarında Dr. Özzeybek Bodrum’da, 2006 yılında İstanbul’da ICOI (Dünya Implant Kongresi) ile birlikte
uluslararası bilimsel kongreler düzenlemiş ve Başkanlığını kendisi yapmıştır. Kongrelere Rusya, USA, Kanada, Japonya, İtalya,
İspanya, Almanya gibi ülkelerden doktorlar katılmışlardır.
1998 yılında Toplumsal Barışın Dayanağı olarak İnanç Özgürlüğü proje çalışmalarına başladı.
2001 yılında Devletin yeniden yapılanması, çağdaş koşullara uyarlanması, kamu kuruluşlarının yapısal ve işlevsel olarak
yeniden gözden geçirilip bu alanda köklü değişiklere girilmesi, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha
ucuz hizmet alabilmelerinin yollarının aranması, israfın tamamıyla ortadan kaldırılması için proje üreten siyaset bilimcilerinin
kurduğu Danışmanlık merkezinde çalışmalara katılmıştır.
2002 yılında VEDAT AKMAN tarafından hazırlanan “ÜLKEMİZDEN GERÇEK BAŞARI ÖYKÜLERİ” adlı kitapta Dr. Ali Arif
Özzeybek’in başarı öyküsü de yer almıştır.
2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber GELECEK BİLİMİ derneğini kurmuş ve derneğin başkanlık görevini
üstlenmiştir.
2005 yılında Meffert Implan Enstitüsü Derneğini kurmuş olup halen başkanlığını yürütmektedir. Enstitü 65 ülkeden 79 dernek
arasında 8’nci sırada bulunmakta, ana bölümde yer almaktadır. Enstitünün eğitim kadrosunda 7 üniversiteden toplam 17
öğretim görevlisi yer almaktadır.
2006 yılında 55 ülkede yayınlanan bilimsel İmplant Dentistry dergisinde editör olarak görev yapmaya başladı.
2008 yılına kadar başkanlığını yaptığı enstitüde 2000 ‘in üzerinde diş hakimine uzun süreli implant eğitimi verdi.
2008 yılında ICOI ( DÜNYA İMPLANT BİRLİĞİ ) nin 55 ülkeden 22 kişiden oluşan eğitim gurubuna eğitim temsilcisi olarak
seçildi.
2009 yılında CEM TV ‘de her Pazar canlı olarak yayınlanan YENİ HAYAT programını yaptı pek çok ünlü siyasetçi ve gazeteci
programına konuk etmiştir.
Halen Diş Hekimliği Kliniğinde, implant alanında hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
KAYIT BİLGİLENDİRME
ÇAĞDAŞ CERRAHİ VE PROTETİK İMPLANT TEDAVİSİ
TEMEL BİLGİLER
VE
GELİŞMELER PROGRAMI
2 HAZİRAN 2014
3 BOYUTLU REHBERLİ TEDAVİ PLANLAMASI VE İMPLANT CERRAHİ
3 HAZİRAN 2014
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ UYGULAMALARI
4 HAZİRAN 2014
İMPLANT CERRAHİSİ İÇİN YUMUŞAK DOKU GREFTLERİ
5 HAZİRAN 2014
İMPLANT CERRAHİSİ İÇİN SERT DOKU GREFTLERİ
6 HAZİRAN 2014
CANLI CERRAHI VE WORKSHOP
Hasta uz̈erinde implant uygulamasının seyredilmesi
Hasta uz̈erinde yumuşak doku uygulamasının seyredilmesi
Hasta üzerinde sinus-lift uygulamasının seyredilmesi
(Operasyonlar Eğitmenler tarafından yapılacak katılımcılar izleyeceklerdir)
YER
TARİH
KATILIM ÜCRETİ
:DİVAN OTEL ANKARA
:2-3-4-5-6 HAZİRAN 2014
:1650TL
6 HAZİRAN 2014
HASTA ÜZERİNDE BİRE BİR İMPLANT UYGULAMA
KATILIM ÜCRETİ: 500EURO
EĞİTMEN GÖZETİMİNDE , KATILIMCI HEKİM BİR ADET İMPLANT UYGULAYACAKTIR .
NOT: BİRE BİR CANLI CERRAHI UYGULAMA PROGRAMI
Hasta üzerinde implant , yumuşak ve sert doku uygulaması
Ayrı bir programdır. Ayrı ücretlendirilir. İstenirse bu programın içinde alınabilir.
www.umguysal.com
www.ranadental.com
ADEM ŞAHİN
MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ GENEL SEKRETER
Web :www.meffertimplant.com
E-mail :[email protected]
Facebook: www.faceboook.com/meffertimplant
Cep :05414273631
Tel-Fax :03124273631
www.visart.com.tr
www.divan.com.tr
Download

ıcoı meffert implant enstitüsü - ICOI Meffert İmplant Enstitüsü