Mazot, gübre ve toprak analizi
desteği Ürün Grupları
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera
ve orman emvali alanları
Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri
bitkileri alanları
Desteğe Konu Ürünler
Yağlık Ayçiçeği
Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen
sertifikalı tohumları kullananlar)
Soya Fasulyesi
Kanola
Dane Mısır
Aspir
Zeytinyağı
Buğday
Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Mazot
Destekleme
Tutarı
Gübre
Destekleme
Tutarı
3,10
4,30
tl/da
4,60
6,00
tl/da
7,50
7,50
tl/da
Birim
Destek
0,30 tl/kg
0,55 tl/kg
0,50
0,40
0,04
0,45
0,70
0,05
0,05
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
0,10 tl/kg
Çay
0,12 tl/kg
Hayvancılık Desteklemeleri
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile
etçi ırkların melezleri anaç sığır
Etçi ırklar anaç sığır
Anaç manda
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri
anaç sığır soykütüğü ilave
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan
doğan buzağı
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni
tohumlamadan doğan buzağı ilave
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk
boğa spermasıyla suni tohumlamasından
doğan buzağı ilave
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)
Tohum (kutu) İpekböceği
Yem Bitkileri desteklemeleri
225,00 tl/baş
350,00 tl/baş
400,00 tl/baş
Yonca (sulu)
Yonca (kuru)
Korunga
Tek yıllıklar
Silajlık tek yıllıklar
Silajlık mısır (sulu)
Silajlık mısır (kuru)
Yapay çayır-mera
Hayvancılık Desteklemeleri
Hastalıktan ari işletme desteği
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)
Şap Aşısı (Büyükbaş)
Şap Aşısı (Küçükbaş)
Brucellosis (Büyükbaş)
Brucellosis (Küçükbaş)
Büyükbaş Koruma
Küçükbaş Koruma
Arı Koruma
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı
Elit Sürü
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı
Taban Sürü
70,00 tl/baş
75,00 tl/baş
35,00 tl/baş
75,00 tl/baş
Anaç Sığır
350,00 tl/baş
Buzağı
150,00 tl/baş
30,00 tl/adet
1.sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer
30,00 tl/kg
Arılı kovan
Bombus arısı
Alabalık
Çipura-levrek
Yeni türler
Midye
Gemi boyu (m)
10-20
21-30
31-34
35-45
46 ve üzeri
10,00
60,00
0,65
0,85
1,00
0,05
tl/adet
tl/koloni
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
10,00
15,00
20,00
30,00
35,00
tl
tl
tl
tl
tl
Halk Elinde Manda Islahı
Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu
Desteği
Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım
Desteği
Buğday
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar
Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
Susam, Kanola, Aspir
Patates
Soya
Korunga, Fiğ
Birim
Destek
50,00
30,00
40,00
35,00
50,00
75,00
35,00
100,00
tl/da/yıl
tl/da/yıl
tl/da/yıl
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
375,00
50,00
0,75
0,50
1,50
0,50
500,00
80,00
40,00
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/kovan
Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek
Fidesi ve Standart Fidan Kullanım
Desteği
350,00 tl/da
Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe
tesisi
150,00
300,00 tl/da
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe
tesisi
100,00
230,00 tl/da
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi
50,00
100,00 tl/da
Patates siğili görülen alanlarda
Sertifikalı/Standart fidan kullanım
desteği
50,00 tl/baş
Anaç
35,00 tl/baş
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
150,00
Sertifikalı/Standart antep fıstığı anacı ile
meyve bahçesi tesisi
Yavru
Birim
Destek
7,50
6,00
8,00
10,00
4,00
40,00
20,00
5,00
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe
tesisi
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
Sertifikalı çilek fidesi desteği
35,00 tl/baş
100,00 tl/baş
Sertifikalı
Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit
değiştirme ( Tüm meyveler)
Anaç
Yavru
700,00 tl/baş
Standart
20,00 tl/baş
250,00 tl/da
50,00
100,00 tl/da
300,00 tl/da
100,00
230,00 tl/da
Aldığı
Aldığı
Desteğe Desteğe %50 tl/da
%50 ilave
ilave
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim
Desteği
Buğday
0,10 tl/kg
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates
0,08 tl/kg
Çeltik
0,25 tl/kg
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir,
Korunga, Fiğ
0,50 tl/kg
Soya
Kanola
Susam
Yonca
Yer Fıstığı
Organik Tarım Desteklemeleri
Organik Tarım (Meyve, sebze)
Organik Tarım (Tarla Bitkileri)
Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)
Organik Tarım (Buzağı)
Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)
Organik Tarım (Arılı kovan)
Organik Tarım (Alabalık)
Organik Tarım (Çipura-levrek)
0,35
1,20
0,60
1,50
0,80
70,00
10,00
150,00
50,00
10,00
5,00
0,35
0,45
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/kg
tl/da
tl/da
tl/baş
tl/baş
tl/baş
tl/kovan
tl/kg
tl/kg
İyi Tarım Uygulamaları
Desteklemeleri
İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)
50,00 tl/da
İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)
150,00 tl/da
Biyolojik ve biyoteknik mücadele
desteği
Biyoteknik mücadele desteği
Biyolojik mücadele desteği
Örtüaltı paket toplamı
Biyoteknik mücadele desteği
Biyolojik mücadele desteği
Açık alanda paket toplamı
110,00
350,00
460,00
35,00
35,00
70,00
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
tl/da
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ANTALYA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0242) 345 28 20-21-22
www.antalya-tarim.gov.tr
e.mail:[email protected]
e.mail:[email protected]
ANTALYA / 2014
Download

Destek Liflet - Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü