Ponuda Usluga Tehničke Podrške
Trezor Volga
Zaključavanje/Obeležavanje Energije
-
Kao zastupnik kompanije Brady, imamo veliko znanje i iskustvo sa opremom za Zaključavanje
i Obeležavanje opasnih izvora energije. Program koji je inicijalno razvijen od strane OSHA
(Američka Uprava za Bezbednost i Zdravlje na Radu) u SAD, polako se proširuje na ostale
delove sveta kao najbolja praksa u zaštiti zaposlenih od izvora energije i sprečavanju teških i
fatalnih povreda na radnom mestu. Pored odobrenja koje imamo kao zastupnik kompanije
Brady, možemo obezbediti i sertifikat prema OSHA standardu za ovaj program. Usluge koje
možemo obezbediti su sledeće:
o Procena postojećih uslova i mogućnosti primene programa
o Razvoj pisane procedure prema OSHA standardu
o Obuka zaposlenih i menadžmenta
o Audit implementiranog programa
Ograničeni Prostor
-
Program za ograničene ili skučene prostore je svetski priznat program koji je začet i razvijen
od strane OSHA (Američka Uprava za Bezbednost i Zdravlje na Radu) u SAD. Program se
fokusira na bezbednost zaposlenih koji moraju obavljati poslove unutar skučenih prostora
koji sadrže različite rizike, bilo da je u pitanju opasna atmosfera ili fizički uslovi prostora.
Pored sertifikata prema OSHA standardu za ovaj program, osposobljeni smo od strane
globalnih brendova MSA i Capital Safety za rad sa detektorima gasova i opremom za
spašavanje iz ograničenog prostora. Usluge koje možemo obezbediti su sledeće:
o Procena postojećih uslova i mogućnosti primene programa
o Razvoj pisane procedure prema OSHA standardu
o Evidentiranje i obeležavanje ograničenih prostora
o Obuka zaposlenih i menadžmenta
o Audit implementiranog programa
Zaštita od Pada
-
Jedan od najvećih uzročnika smrtnih i teških povreda u svetu je pad sa visine. Uz ponudu
najkvalitetnije opreme za zaštitu od pada proizvođača Capital Safety i Vertiqual, nudimo i
kompletnu uslugu analize opasnih mesta i situacija sa predlogom rešenja za otklanjanje
sličnih opasnosti. Pored obuke i sertifikata koje smo obezbedili od proizvođača Capital Safety
i Vertiqual, sertifikovani smo i prema OSHA standardu za Zaštitu od Pada. Usluge koje
možemo pružiti su sledeće:
o Procena opasnosti i predlog rešenja
o Ugradnja fiksnih vertikalnih i horizontalnih sistema
o Ugradnja pojedinačnih sidrišta
o Obuka zaposlenih i menadžmenta
o Periodična inspekcija opreme
o Audit implementiranog programa
Zaštita Ruku
-
Najčešće povređivani deo tela u svetu su šake i ruke. To nije iznenađenje, s obzirom da je to
deo tela koji najčešće koristimo i koji je najizloženiji opasnostima. Iako je rukavica simbol za
zaštitu ruku, ona nije i primarni način zaštite. Zaposleni takođe moraju znati kako da izbegnu
izlaganje opasnostima, dok menadžment mora biti sposoban da pronađe odgovarajuća
rešenja kako bi fizički zaštitili ruke zaposlenih. Prema vašim potrebama, možemo pružiti
sledeće usluge:
o Procena opasnih situacija i predlog rešenja
o Obuka zaposlenih i menadžmenta o zaštiti ruku
Istraga Incidenata
-
Bilo da je incident rezultovao povredom ili ne, važno je pravilno i temeljno obaviti istragu
kako bi se utvrdili svi uzroci i implementirale mere za njihovo sprečavanje. Sertifikovani smo
prema OSHA standardu za istragu incidenata i imamo veliko iskustvo u obavljanju istraga.
Usluge koje vam možemo pružiti su sledeće:
o Procena postojeće procedure i sistema
o Razvoj pisane procedure
o Obuka menadžmenta
o Audit sistema istrage incidenata
Download

Ponuda Usluga Tehničke Podrške Trezor Volga