Bun venit Добре дошли
Dobrodošli Welcome
Willkommen
Poznajete li Vaša prava?
Provjerite Vaš radni odnos!
Samostalni preduzetnik – samo naizgled?
European Fair Mobility Project
Vođstvo projekta
Savjetovalište Fer mobilnost u
Savjetovalište Fer mobilnost u
Savjetovalište Fer mobilnost u
Dominique John
Berlinu
Dortmundu
Frankfurtu na Majni
Telefon (+49) 030 /21 24 05 40
Dr. Sylwia Timm
Szabolcs Sepsi
Letitia Matarea-Türk
[email protected]
Telefon (+49) 030 /21 01 64 37
Telefon (+49) 0231/54 50 79 82
Telefon (+49) 069/27 29 75 67
Vladimir Bogoeski
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon (+49) 030/21 23 29 96
Vladimir Bogoeski
Stefanie Albrecht
Gosia Zambron
Telefon (+49) 030/21 23 29 96
Telefon (+49) 0151/12 28 18 57
Telefon (+49) 069/27 29 75 66
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Savjetovalište Fer mobilnost u
Savjetovalište Fer mobilnost u
Savjetovalište „Fer mobilnost u
Minhenu
Hamburgu
EU“ u ZSSS u Ljubljani, Slovenija
Nadia Kluge
Jochen Empen
Ana Jakopič
Telefon (+49) 089/51 39 90 18
Telefon (+49) 0151/22 21 64 38
Telefon (+386) 031 68 96 21
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Savjetovalište Fer mobilnost u
Savjetovalište „Fer mobilnost
Savjetovalište „Fer mobilnost u
Štutgartu
u EU“ u CITUB (KNSB) u Sofiji,
EU“ u FGS Familia u Bukureštu,
Dr. Dorota Kempter
Bugarska
Rumunija
Telefon (+49) 0711/12 09 36 35
Nelly Botevska
Dan Cristescu
[email protected]
Telefon (+359) 024 01 04 42
Telefon (+40) 03 12 38 86
Katarina Frankovic
[email protected]
[email protected]
Telefon (+49) 0711/12 09 36 36
Maq Gramovska
[email protected]
Telefon (+359 ) 024 01 04 78
[email protected]
[email protected]
Pod
pokroviteljstvom:
Partneri projekta:
V.i.S.d.P.: Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Europski projekt za fer mobilnost u EU
Savjetovalište za radnike iz Srednje i Istočne Evrope
www.fair-labour-mobility.eu
Radite u Njemačkoj a ne znate, da li ste samostalni preduzetnik ili ste zaposleno lice?
Provjerite sami: jeste li zaposleno lice ili ste (samo naizgled) samostalni preduzetnik?
Samostalni preduzetnik je sam sebi šef. Niko drugi mu ne naređuje i sam
Zaposleno lice ima svog poslodavca. Prima od njega uputstva i obavlja
Samostalni preduzetnik je plaćen za obavljeni posao a ne za utrošeno
Zaposleno lice poslodavac plaća prema ugovorenoj satnici. U Njemačkoj u
odlučuje, kako i na koji način će obaviti preuzeti posao.
radno vrijeme. Cijena tog posla se dogovori sa naručiocem posla.
poslove koje mu on odredi.
određenim granama postoje minimalne plate (npr. čišćenje zgrada, građevinski poslovi, sektor njege ili iznajmljivanje radnika…) U vezi sa tim pitanjima
informišite se kod sindikata, u savjetovalištu ili putem interneta:
www.mindestlohn.de.
Samostalni preduzetnik izdaje račune. Zna koliko je zaradio tek nakon
što od prihoda odbije porez na promet, doprinose za penzijsko i socijalno
Zaposleno lice prima mjesečnu ili sedmičnu platu i od poslodavca dobije
obračun plate. Poslodavac obavi plaćanje poreza te zdravstvenog i socijalnog
osiguranje, članarine poslovnih udruženja i druge troškove poslovanja. Ako
osiguranja. Zaposleno lice ima pravo na platu bez obzira na to da poslodavac
samostalni preduzetnik ne naplati račune za obavljeni posao, sam snosi svoje
ima poslovne gubitke.
gubitke.
Samostalni preduzetnik ili njegovo preduzeće zakonski su odgovorni za
Zaposleno lice dobija svoju platu i u slučaju grešaka u poslu – osim ako je
Naručilac/poslodavac ne plaća samostalnom preduzetniku ni godišnji odmor
Zaposleno lice ma pravo na zakonom propisan minimalni plaćeni godišnji
pogreške u poslu, čak i nakon više godina, a to ih može puno koštati.
ni bolovanje. Samostalni preduzetnik sam odlučuje kada će koristiti
godišnji odmor.
Samostalni preduzetnik sam održava svoju radionicu (kancelariju, skladište, itd.), uglavnom sam nabavlja radni materijal i alat, i brine se o prevozu.
šteta nastala zbog njegovog teškog nemara ili čak namjerno.
odmor te pravo na plaćeno bolovanje. Vrijeme korišćenja plaćenog godišnjeg
odmora se dogovori s poslodavcem.
Zaposleni radnik nije dužan da nabavlja radni materijal i alat, te da se brine
za prevoz, jer to je obaveza poslodavca.
Budite obazrivi i informišite se:
Ako ne želite raditi kao samostalni preduzetnik, ili preduzetnik ne potpi-
Ako sumnjate da samo naizgled radite kao samostalni preduzetnik: Javi-
sujte poslovni ili honorarni ugovor, ne učlanjujte se u poslovna udruženja, nemojte
te se sindikatu ili se obratite jednom od gore navedenih savjetovališta.
se registrovati u zanatskoj komori. Poznato nam je dosta slučajeva Vaših kolegica
Daćemo Vam savjet šta je potrebno da učinite.
i kolega koji su bez svoga znanja prijavljeni kao samostalni preduzetnici. Na taj
način su bili prevareni i ostali su bez zakonskih prava koja imaju zaposlena lica.
Budite oprezni: Ko Vas bez Vaše volje namami da radite kao samostalni
preduzetnik, želi Vam oduzeti zakonska prava zaposlenog lica.
Ako nadzorni organ ustanovi da ste samo naizgled samostalni, naknadno će Vas
tretirati kao zaposleno lice. Poslodavac mora za Vas platiti socijalna osiguranja i
Savjetujemo: Učlanite se u njemački sindikat, najbolje odmah po dolasku u
porez retroaktivno. U tom slučaju ste i Vi dužni da platite svoj dio socijalnog osi-
Njemačku! Odmah po dolasku u Njemačku stupite u kontakt sa sindikatom koji
guranja, ali maksimalno zadnja tri mjeseca. Može se dogoditi da ćete morati platiti
zastupa radnike vaše struke. Ako niste sigurni, koji je to sindikat obratite se nekom
kaznu zbog prekršaja, a Vašem poslodavcu prijeti kazna do 500.000,00 eura.
savjetovalištu. Ako ste već član sindikata u državi iz koje dolazite, pitajte da li Vam
njemački sindikat priznaje to Vaše članstvo.
Nezavisno od toga da li samo naizgled radite kao samostalni preduzetnik ili kao zaposleno lice – svaki dan
bilježite Vaše radno vrijeme (sate, pauze, prekovremene sate).
Ako sumnjate da niste pravilno plaćeni, obezbijedite podatke o Vašem radu:
• naziv (i adresu) preduzeća u kojem radite te odgovornog lica pod čijim
• fotografije Vašeg radnog mjesta i smještaja
nadzorom radite
• kontakti (imena, adrese, brojevi telefona) Vaših kolega
• tačnu adresu Vašeg radnog mjesta
• Vaš ugovor o radu (ili kopiju ugovora) i ostalu dokumentaciju vezanu
• imena drugih preduzeća koja su kooperanti u poslu
za Vaš radni odnos.
• adresu Vašeg smještaja
Download

Samostalni preduzetnik – samo naizgled?