Resim
Yapıştırarak
MYO Evrak
Kayıt Bürosunda
Onaylatınız
T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU
ZORUNLU STAJ FORMU
Öğrencimizin mezun olabilmesi için, Önlisans Eğitim Programında yer alan zorunlu stajını yapması gerekmektedir.
Yüksekokulumuzdan almış olduğu teorik bilgilere ek olarak pratik bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla, adı geçen
öğrencimizin işletmenizde uygun göreceğiniz tarihler arasında en az 40 (kırk) iş günü süre ile staj yapmasına izin
verilmesi konusunda göstereceğiniz ilgiden ötürü şimdiden teşekkürlerimizi iletiriz.
Öğrencimizin stajını işletmenizde yapması tarafınızdan kabul edilmesi durumunda, staj başlangıç ve bitiş
tarihlerinin, staja başlama tarihinden en az 20 gün önce staj yapacak öğrenciye bildirilmesi halinde, zorunlu olarak
staja tabi tutulan öğrencimiz için, 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereği Sosyal
Sigortalar Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenerek “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primi”
Üniversitemiz tarafından yatırılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Prof. Dr. Metin TUNAY
Müdür
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
e-posta Adresi
Öğretim Yılı
Telefon No.
İkametgah Adresi
STAJ YAPILAN YERİN
Adı
Adresi
Üretim/Hizmet Alanı
Telefon No
e-posta Adresi
Staja Başlama Tarihi
İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN
Adı Soyadı
Görev ve Ünvanı
e-posta adresi
Faks No.
Web Adresi
Bitiş Tarihi
Süresi(gün)
İmza / Kaşe
Tarih
ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ
(Staj başvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur)
Soyadı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Adı
İlçe
Baba Adı
Mahalle- Köy
Ana Adı
Cilt No
Doğum Yeri
Aile Sıra No
Doğum Tarihi
Sıra No
T.C.Kimlik No.
Verildiği Nüfus Dairesi
N.Cüzdan Seri No
Veriliş Nedeni
S.S.K. No.
Veriliş Tarihi
ÖĞRENCİNİN İMZASI
Belge
üzerindeki
bilgilerin
doğru
olduğunu bildirir, staj yapacağımı taahhüt
ettiğim adı geçen firma ile ilgili staj
evraklarının hazırlanmasını saygılarımla
arz ederim
İmza
Tarih:
DERS KOORDİNATÖRÜ ONAYI
M.Y.O. ONAYI
Sosyal Güvenlik Kurumuna Staja başlama giriş
işlemi yapılmıştır.
İmza
İmza
Tarih:
Tarih:
ÖNEMLİ NOT: Bu form zorunlu staja başlama tarihinden en az 20 gün önce kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte
Yüksekokulumuz öğrenci işlerine teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak(fotokopi değil) hazırlanır. Bir
nüsha Staj Komisyonuna, 1 nüsha Öğrenci İşlerine teslim edilir.
EK.1
BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU
2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
STAJ TAKVİMİ
Yaz Dönemi Staj yapacak Öğrenciler için uygulanacak Staj Takvimi
ÇİZELGE.1.
17 Mart 2014
30 Mayıs 2014
07 Nisan 2014 – 30 Mayıs 2014
16 Haziran – 13 Ağustos 2014
1 Temmuz – 28 Ağustos 2014
19 Eylül 2014
Zorunlu staj başvuru formlarının öğrenci tarafından alınmaya
başlanması.
Zorunlu staj formlarının Yüksekokulumuza son teslim tarihi.
Staj dosyalarının öğrenciler tarafından alınması.
1. grup staj dönemi.
2. grup staj dönemi.
Staj dosyalarının son teslim tarihi.
Güz dönemi sonunda staj dersi haricindeki tüm derslerinden başarılı olup sadece
“Staj” dersinden başarısız olan öğrenciler için staj takvimi.
ÇİZELGE.2.
17 Mart 2014 – 21 Mart 2014
17 Mart 2014 – 21 Mart 2014
21 Mart 2014
01 Nisan 2014 – 29 Mayıs 2014
09 Haziran 2014
Staj dosyalarının öğrenciler tarafından alınması.
Zorunlu staj başvuru formlarının öğrenci tarafından alınmaya
başlanması.
Zorunlu staj formların Yüksekokulumuza son teslim tarihi.
Yıl içi staj yapacaklar için Staj dönemi
Staj dosyalarının son teslim tarihi.
PROGRAMLARA GÖRE STAJ DERSİ KOORDİNATÖRLERİ
Program Adı
Seracılık
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Mobilya ve Dekorasyon
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Yat İşletme ve Yönetimi
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Tekstil Teknolojisi
Giyim Üretimi Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Öğretim Türü
N.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
İÖ
Uzaktan Eğitim
N.Ö.
N.Ö.
İÖ
N.Ö.
İÖ
N.Ö.
İÖ
N.Ö.
İ.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
İ.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
N.Ö.
DERS KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Cevdet GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Cevdet GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Veli KOCA
Öğr. Gör. Kadir KAYAHAN
Öğr. Gör. Bayram AKGÜL
Öğr. Gör. Bayram AKGÜL
Öğr. Gör. Esra AKAY TİRYAKİOĞLU
Öğr. Gör. Hasan YAVUZ
Öğr. Gör. Hande UYAR
Öğr. Gör. Gül KEÇELİOĞLU ZORCU
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Nebi ARSLAN
Nebi ARSLAN
Yusuf SARIKAYA
Yusuf SARIKAYA
Damla YILDIZ
Damla YILDIZ
Kadri AKÇALI
Kadri AKÇALI
Serkan ALTIN
STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1- Staj yapacak öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlerde stajlarını yapabileceklerdir.
Belirtilen tarihler dışında staj başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- “Zorunlu Staj Formları” ile “Staj Dosyaları” Yüksekokulumuz evrak kayıt
bürosundan teslim alınacaktır.
3- Staj yapacak tüm öğrencilerimizin “Zorunlu Staj Formu” nu tam ve eksiksiz olarak
doldurmaları gerekmektedir.
4- Yüksekokulumuz Programlarına kayıtlı öğrencilerimizden 2013 - 2014 Eğitim-Öğretim
Yılında staj yapacakların “ÖRNEK” teki “Zorunlu Staj Formu”nu staj yapacakları
işyerlerine 2 nüsha olarak doldurup onaylattırarak 1 nüshasını öğrenci işleri bürosuna
nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, diğer nüshasını da staj
dersi koordinatörüne staj takviminde belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri
gerekmektedir.
5- “Zorunlu Staj Formları”nı teslim eden ve SGK sistemine giriş işlemleri yapılan
öğrenciler staj yerlerini değiştiremeyeceklerdir.
6- Staj yapacak öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primi” ödenmesi
zorunlu olduğu için iş takviminde belirtilen tarihler dışında staj başvurusunda bulunan ve
“Zorunlu Staj Formları”nı teslim etmeyenlerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta
Primi” ödenemeyeceği için stajları da kabul edilmeyecektir.
7- Zorunlu staj süresi 40 (Kırk) işgünüdür. Hafta dahil değildir.
8- Stajını staj takviminde belirtilen süreler içinde tamamlayan öğrencilerin staj dosyalarını
19 Eylül 2014 tarihine kadar staj dersi koordinatörüne teslim etmesi gerekmektedir.
9- Staj sonunda “Staj Çalışması Raporu” öğrenci tarafından “Öğrenci Staj Dosyası/
Staj Talimatı”nın C-2 maddesi doğrultusunda hazırlanacaktır.
10- Tüm öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için Staj Takviminde belirtilen
tarihlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
11-
Staj dosyası içindeki tüm bilgilerin dikkatlice okunması gerekmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIR
Staj Komisyonu Başkanı
Öğr. Gör. Hande UYAR
Staj Komisyonu Üyesi
Öğr. Gör. Emine GENÇ
Staj Komisyonu Üyesi
Download

tc bartın ün vers tes bartın meslek yüksekokulu zorunlu staj formu