NEMRUTDAĞI MĠLLĠ PARKI VE YAKIN ÇEVRESĠNDE YAYILIġ GÖSTEREN ENDEMİK BĠTKĠ TAKSONLARI
FAMĠLYA VE TAXON
ADI
MĠLLĠ PARK
ĠÇĠNDEKĠ
DAĞILIMI
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria unínervia Mc. Neill
ENDEMİK
Arenaria drypida
ENDEMİK
BÖLGEDE HABĠTATI
KĠ
DAĞILIMI
Adıyaman:
Malatya ve
Kâhta
arasında,
Ak Dağ
2500-2670
m
Boiss. Nemrut Dağı
Zirve 1960- 2170
m Tümülüs
çevresi
ASTRAGALEAE
LEGUMINOSAE
Astragalus cephalotes Banks.
& Sol, var.
brevicalyx
ENDEMĠK
Mimartia dlanthifolia subsp.
cataonica Mc. Neill
ENDEMİK
Nemrut
Dağı
Büyüköz
Köyü üstü
1400 m
Adıyaman:
Ak Dağ ile
Malatya ve
Kâhta
arasında,
2500-
Ağaçlandırma
sahası içi
Kayalık
yamaçlar
TEHLĠKE
SINIFLARI
TÜRKÇE ADI
R
Kum otu,
Arenarya
Step
Taşlı yamaçlar
nt
Kum otu,
Arenarya
Step
R
TavĢancıl tırnağı,
Keven
Kayalık alanlar
Koru otu,
Minuatya
FOTOĞRAFI
2670m
Astragalus campylosema
Boiss, şubsp campylosema
ENDEMİK
Kaya dibi köyü
1250- 1300 m.
M8
Astragalus lamarckíi Boiss.
ENDEMİK
R8
T. tauricolum Boiss
Nemrut
2250m
Step
TavĢancıl
tırnağı, Keven
Step
Nt
Dağı
& Hausskn.
ENDEMĠK
UMBELLIFERAE
Kundmanniana svriaca
Boiss. ENDEMİK
Nemrut Zirve
1960- 2170 m.
Tümülüs çevresi
Ağaçsız
stepleri
dağ
R
TavĢancıl tırnağı,
Keven
Gallium Incanum subsp.
Pseudocomigrum
ENDEMİK
Arsemia 770 m.
18
Kaya yarıkları
nt
Yoğurt otu
Galium lasiocarpum Boiss.
Syn. G. incanum Sm. var.
alpinum sensu Hand-Mazz.
ENDEMİK
Nemrut Dağı
2140 m.
Ağaçsız
stepleri
R
Yoğurt otu
TRT VericisiLABlATAE
(1800m.) Kaya
Ballota latibracteolata Davis dibi köyü arası
(1330m), SEVİ
& Doroszenko
TEPE (Horik Yol
ENDEMĠK
ayrımı- Verici)
1700mN7
Cvclotrichium
niveum Diyarın Pınarı R7
(Boiss.՝)M oden &Sehene 1350 m Zeus
.ENDEMİK
Otel S8,
Damlacık N10
Gedik Mevki
dağ
Kaya üzeri
yamaçlar
R
Ağaçlandırma
sahası içi,
Kayalık ve
kireçli
yamaçlar,
stepler ve taşlık
nt
?
Nepeta aristata Boiss &
KotschyexBoiss.
ENDEMĠK
Eğimli
kayalıklar,
kaya yarıkları
Nemrut Dağı
1900m
Origanum haussknechtii
Boiss.
Syn: Amaracus haussknechtii
(Boiss),
Briq.
ENDEMĠK
Akdağ
Cataoniae
supra
Adıyaman.
1525m.
Phlomis linearis Boiss &
Bal.
ENDEMĠK
Nemrut Dağı
2200 m.
Stacfrvs rupestris Aucher.
ENDEMİK
Kaya dibiArsemia arası
1070 m. K8
R
Kedi otu, Kedi
nanesi
Dağ kuşağı
Stepler,
volkanik kaya
ve yamaçlar
nt
Kudus adaçayı,
Alevdudak
Kaya yarıkları
nt
KarabaĢ, Çin
enginarı Kestre
Quercus
Infectoria
çalılığı içi
Campanula strigillosa Boiss TRT VericisiENDEMİK
(1800m.) Kaya
dibi köyü arası
(1330m)
Centaurea tomentella Hand.
Mazetti
ENDEMİK
Şeytan Köprüsü
620m. G9
Serratula oligocephala DC.
ENDEMİK
Kaya dibi köyü
1250- 1300m.
M8., Bey pınar
köyü 12801400m. Horik yol
ayrımı L8
A.nemrutdaghense
ENDEMİK
Nemrut Dağı
KD. 1950-2100
m
R
Gelin
Düğmesi,
Peygamber çiçeği
Nehir kenarları
gölgeli sahalar
Quercus
infectoria
çalılığı içi
Nemrut
Dağı 2100
m
Zirvedeki
kayalık sahalar
Çan çiçeği
nt
Serratula
R
Soğan,
Sarımsak,vs.
Kayalık ve taşlı
yamaçlar, alpin
çayırlar,
stepler, açık
ormanlar
Asphodeline damacena
(Boiss) Baker subsp.gigantea Nemrut Dağı
ENDEMİK
Pseudonubigena Mathew
ENDEMİK
Alanı içi 800850.m Cendere
500-550.m
Crocus leìchtlini CD. Dewer)
Bowles
ENDEMİK
Cendere
550m.
500-
Nemli sahalar
Hvacinthus orienthalis ssp.
chionophilus
ENDEMİK
Nemrut
1700m
Dağı Nemrut
Dağı
Açık stepler
Yalancı çiriĢ
nt
Açık
kayalık
yamaçlar,
çalılıklar
Safran
V
Bahçe
sünbülü,Ġnci
sünbiilü
Scilla leepii
ENDEMİK
Çingil
Ağaçlandırma
Alanı içi 800-850
m.
Adıyaman:
Gölbaşı’nın
14 km.
kuzeydoğus
u 900m
Endemik
Amblyopyrum muticum
SynAegilops Ioli ace a
ENDEMİK
Festuca callieri subsp.
zederbaueri
ENDEMİK
Ağaçlandırma
sahası, kayalık
stepler
Nemrut Dağı,
R
Ada soğanı, Mavi
yıldız
Stepler,
volkanik
tepeler,
alüvyonlu ve
kireç taşlı
yamaçlar
Kayalıklar
?
nt
Fetük
Syn: F. ovinaL. var. argaea,
F.argaea
Festuca cataonica Syn: F.
ovlna
ENDEMİK
Adıyaman:
Akdağ,
Malatya'nın
güneyi
P. nigra
ormanlanndaki
taşlı topraklar
Fetük
Download

NEMRUTDAĞI MĠLLĠ PARKI VE YAKIN ÇEVRESĠNDE YAYILIġ