Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Hefta sa ne baš puno dešavanja. Snijeg, veliki problemi sa strujom u selima oko Ljubije. U
razgovorima sa rajom, svi me pitaju za zakon koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o javnom redu i miru. Iskreno, ni sam nisam dovoljno upućen u ovaj zakon.
Znam samo da je za ovaj zakon glasalo 46 poslanika. Ako vam se čini malo previše, to je zato
što su mu podršku dali i pojedini poslanici koalicije "Domovina". Vjerujem da većina zna ko je u
ovoj koaliciji i ko ih je birao.
Od mog pisanja o porodici Hodzić, četvrtak 08.01.2015., mnogi me zapitkuju o ovoj akciji. Da
podsjetim, akciju su počeli Baja i Dina Hodžić. Druge nevladine organizacije Sedra, Sevap,
Švicarska... podržavaju akciju i sve rade u dogovoru sa Bajom Hodžićem.
1 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Neki
uplatiti
za
porodicu
mepomoć.
pitaju
Hodžić. za
Kobroj
je u
Imena
računa
Kozarcu,
svih
namože
donatora
koji daotići
sebit
uplate
u
NLB
će objavljena
pomoć.
banku i tamo
Ovo
na Kozarac.eu.
jesamo
broj računa
reći da na
želikoji
uplatiti
se može
pomoć
Udruženje
svakog
napravim
novosti
ipetka
aktivnosti
par
žena
fotki.
odKamičani,
18.00
ovog
Vidim
sati
udruženja.
dosta
ui sve
osnivanju,
žena,
žene asudruže
atmosfera
dobro
sedošle.
i razmjenjuju
veoma
Svratio
prijatna.
sam
idejeNadam
na
o daljem
par minuta,
se radu.
uskoro
tek
Druženje
više
da
je
2 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Zujim okolo
sretoh
Ahmeta
i ove
i Mujagu
hefte svratih
Trnjanin.
u Trnopolje
Ahmet jeilipošao
tačnijeu sokak
trgovina,
Trnjani.
a Mujaga
Već kod
izišao
putokaza
malo dazaprošeta.
Trnjane
Doktoliko
ništa
on
sam
protiv
zabavio.
pokušavao
da ga fotografišem
da napravim
sa njegovom
video u ovom
ženom
sokaku
Rezijom,
Mujaga
koja
je je
stigao
izašlasvojoj
vani da
kući.
vidi
Nema
gdje se
3 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Nastavljam
kućom
ja sam
dalje
napravio
kroz ovaj
fotografiju.
lijepi sokak, svratim kod Rame Trnjanina i dok je on vidio ko je pred
U prizemlju
nju
kao
fotografisao
prošli put".
izlazidok
Ramina
je krećila
mama
šljive
Adevija.
prije dvije
Čujegodine.
nekog pred
Smijekućom.
se i pita
Kažem
"Hoćuda
li jasam
to opet
onajušto
svijet
je
Prekološeg
prozor
vani,
mora
da
puta
i zapitkuje
se je
čuva.
zdravlja,
kućakoji
odsam.
Mesuda
a vani
Naravno
hladno.
i Miki nema
(Mirsad)
Prošle
ništa
godine,
Trnjanina.
protivzadavrijeme
Ovdje
je fotografišem.
Mesudova
poplava, operisala
Priča
mamamiNerima
da
srce
nei izlazi
sad
otvara
Odmah iza Mesudove kuće okrećem u Dadin sokak.
Prvo zaustavljanje
Dado
farmer, radi kod
kod"Arifagić
Dadine kuće.
Investment".
Dursuma
Dado
Trnjanin
je biojenažena
poslu.
od Dade konobara ali on je sad
U ovom sokaku sve kuće su pune i svi su otišli negdje za poslom.
4 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Nastavljam
dok
sama
je ispremala
to jojdalje
teško
ručak.
kroz
pada.
Trnjane,
Dosta jesvraćam
tužna, kaže
kod Azemine
neki dan bila
zvane
četeresnica
Mina Kahrimanović,
njenom mužu.
baš Sad
u vrijeme
je
Huse
za
taj iinternet.
Hatema Turkanović rado se fotografišu. Drago im, da se neko sjetio i njih da fotografiše
5 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
okolo
Husein
još
i moglo
Jasminka
fotografišem.
Ćuskic.
Prepoznaju
me,
ja sretan
ne moram
objašnjavati
zašto
zujim
Kratkili ibi
Švedskoj
jesu
mnogo
mada
se
razgovor
više".
pokajali,
1996
Husein
igodine
i bolje.
saznajem
odgovaraju
sei vratili
bavi
dagrađevinom
se
"Nismo
su uHusein
Sanski
se
pokajali,
ii Jasminka
Most,
toa mu
zatim
jemada
jedini
prvi
udasmo,
Trnopolje.
prijedorčani
izvor
dok
primanja.
smo
Imaju
koji
seUglavnom
su
dvoje
vraćali,
napustili
djece.
očekivali
zadovoljni
posao
Na
pitanje
u
Fotografisanje
kruške.
sokak
koji
nisu
isvi
nije
Kaže
htjeli
minaša
da
da
bilo
završavam
je
ihraja.
hladno.
zadovoljan
fotografišem.
Ispričao
Ismeta
sam
Ćuskića.
sea sa
takođe
Cijepa
i pčelama.
drva,
apoznato
Oko
ja
sam
gatrizapitkujem
fotografisao
sahata
zujanja
za
i kroz
sa
onima
ovaj
način,
Često
nailazim.
me
Volim
su
pitaju
da
zašto
se
družim
zujimkod
okolo
sakruškama,
našom
i fotografišem.
rajom
imještanima
ne
Mnogima
djelim
ihkoje
je
po
selima,
na
sokacima
kakve
neugodnosti
ilialinjegove
na
neki
drugi
se vraćao
iz Trnopolja
da kupim
kruh. kupujem kruh. 15. aprila bit će
tačnosam
Dok
10 godina
kupovao
dakruh
sam
sjetih
redovni
se svratim
da
kupac
ovdje
uuovoj
ićaršiju
samo
pekari.
ovdje,
redovno
Ove heftanismo
sankanje
strani.
je dosta
mogli
snijega
organizovati.
bilo, u našem
Ipak ukraju.
utorak,
Na par
žalost
sati,snijeg
je bilojesankanje
bio dostana
mokar
Huremovica
i neko duže
Sankali
Par
sati su
sankanja,
se učenici
super
OŠdruženje,
"Kozarac"sam
iz Kamičana.
bilježio fotografijama
Sa učenicima
i kratkim
su bili videom.
učitelji, roditelji, komšije...
6 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Danas
dvije
radova
hefte,
na
u školi,
četvrtku
počela
direktor
inastava prvojezaustavljanje
biodrugo
odsutan.
polugodište.
kod
Nadam
OŠ se
"Kozarac".
Nisam
u narednom
uspio
U ponedeljak
dobiti
periodu
više više
informacija
je, nako
informacija.
odlaganja
o završetku
od
Na na
sam
Ja
četvrtku,
već
svespomenuo.
to raje
gledam
onako
Neko
pozitivno
standard
me iupita
guram
za kako
ovo
dalje.
doba
se snalazim
godine. jer
Mene
ovoponeko
doba godine
upita za
je kriza
ovaj zakon
za svekoji
nas.
Slijede fotografije koje sam danas pravio.
7 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
Tri nezbrinuta traže vizu za budućnost.
8 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
9 / 10
Četvrtak 12.02.2015.
Autor Nijaz Huremović
četvrtak, 12 Februar 2015 16:05
To
jesamo
to
za
ovaj
cetvrtaknea strani
do sljedeceg,
pozdrav
sveee
snage!
Nijaz
- Caja
Huremović
Još
ovo:
Stablo
uskraćuje
svoju
sjenuizniti
onome
ko ga dođe posjeći.
Sankanje
Huremovića
http://www.youtube.com/watch?v=1hjKf6jbzbk&feature=youtu.be
Četvrtak
una
Kozarcu
http://www.youtube.com/watch?v=3c0UUdNhyJE&feature=youtu.be
10 / 10
Download

Četvrtak 12.02.2015.