10. PITANJE :
Da li će pozitivno ili negativno ocenjivati više partnera iz jedne opštine na projektu ?
ODGOVOR :
Način bodova biće diskutiran na sledećem sastanku grupe zaintersovanih strana i info danu. naše
mišljenje je da je poželjno uključiti više partnera iz jedne opštine ,ukoliko to utiče na kvalitet
projektne ideje i ukoliko projekat ima karakter prekogranične saradnje
------------------------------------------------------------
9.PITANJE :
Nije moguće popuniti pismo zainteresovanosti koja je poslato od strane Regionalnog kordinatora
Drina –Tara regiona
ODGOVOR :
Forma pisma zainteresovanosti poslata od strane regionalnog kordinatora je poslata u pdf-u kako bi se
izbegla zabuna i samo je samo informativnog karaktera, takodje pored pisma poslati su prevodi svih
dokumenata.Popunjava se forma skinuta sa web sajta SWG-a iskljucivo na Engleskom jeziku .
-----------------------------------------------------------8 .PITANJE :
Da li će biti uzimane u obzir Pisma o zainteresovanosti od strane individulanih podnosilaca koja ne
uključuju ni jednog partnera na projektu
ODGOVOR :
Ne, pisma zainteresovanosti koja su podneta od strane individualnih fizičkih i pravnih lica ,koja ne
uključuju partnere neće biti prihvaćena i dalje razmatrana
------------------------------------------------------------
7. PITANJE :
Da li me delovanje radnje (zvanično) manje od 2 godine automatski diskvalifikuje?
ODGOVOR :
To neće biti razlog za diskvalifikaciju Vaše Prijave o zainteresovanosti za učestvovanje na projektu.
Ipak postoje bar dva pitanja na ovu temu koja treba diskutovati pre objave poziva za podnošenje
projekta a vezane su kriterijume podobnosti i moguće neocenjivanje predloga projekta :
1 Ukoliko jedan od partnera nema registovanu radnju dve ili više godina ?
2 . Ukoliko nosilac prijave nema registrovanu radnju bar dve godine ?
Umesto da sada dajemo odgovor na ovo pitanja možda je bolje da više diskutujemo oko ove teme na
sledećem sastanku grupe zainteresovanih strana
------------------------------------------------------------
6.PITANJE:
Molim vas za pojašnjenje da li potencijalni korisnici trebaju podnijeti prijave do 5.3. kako bi smo mi
kao grupa preliminarno razmatrali projekte 13.3. kad se sastanemo ili se poziv otvara u aprilu?
ODGOVOR:
Do 5.3. je potrebno podneti Izjave o zainteresovanosti i sa tim aplikantima (i njihovim partnerima) ce
na ABDA Info danu 13.3. razgovarati predstavnici SWG i internacionalnih eksperata u nameri da se
kreira Grant poziv koji ce biti sto primereniji korisnicima. Na osnovu toga ce se 7.4 objaviti Poziv za
Grant na koji ce prijave moci da se podnesu do 8.5.
-----------------------------------------------------------5.PITANJE:
Izjavu o zainteresovanosti za učestvovanje na projektu može podneti samo jedan aplikant. Da li to
važi i za partnere? Dakle da li fizičko ili pravno lice može biti pomenuto u više izjava o
zainteresovanosti i kasnije učestvovati u aplikaciji na više predloga projekata?
ODGOVOR:
Fizička ili pravna lica mogu da učestvuju samo u jednoj izjavi o zainteresvanosti za učestvovanje na
projektu. Dakle: jedan aplikant – u jednom partnerstvu samo.
-----------------------------------------------------------4.PITANJE:
Obzirom da je predviđeno i kofinansiranje projekta, važno je da znamo da li kofinansiranje
podrazumeva samo finansijsko učešće partnera i u kom iznosu ili je moguće kofinansiranje u
uslugama, robi, za javne ustanove u visini iznosa mesečnih primanja, materijalne troškove ili slično?
ODGOVOR:
Projekti za razvoj privatnog sektora najčešće podrazumevaju finansijsko učešće partnera, I to ce biti
slucaj I u ovoj grant shemi. U ovoj fazi nije obavezno precizirati procenat kontribucije ili definisanje ne
finansijske kontribucije.
-----------------------------------------------------------3.PITANJE:
Da li broj partnera u izjavi i kasnije u predlogu projekta može da oscilira, odnosno da li je aplikant
obavezan da navede tačan broj partnera koji će aplicirati za grant? Da li je i ostale pojedine podatke
o projektu moguće kasnije delimično promeniti (npr. ciljne grupe, glavne aktivnosti...)?
ODGOVOR:
Ne, broj partnera može da oscilira kao i ostali podaci u izjavi, s tim, što je potrebno da postoji
racionalno objašnjenje zašto je došlo do promene.
Sada ja vazno samo da se upoznamo sa generalnom idejom i partnerima. Do promena moze doci
svakako.
-----------------------------------------------------------2.PITANJE:
Da li se grant shema vezuje za teritoriju ili samo na dosadasnje aktere grupe zainteresovanih strana
(SHG)?
ODGOVOR:
Za grant mogu konkurisati podnosioci prijava sa teritorije Drina-Sava regiona koji ispunjavaju kriterije
za podnosnje prijave. Grant shema se ne ogranicava samo na dosadasnje aktere SHG vec mogu
aplicirati svi zainteresovani koji ispunjavaju kriterije
-----------------------------------------------------------1.PITANJE:
Kako bi mogli pripremiti potencijalne projekte nuzno je znati iznose granta. Koji je maksimalni iznos
po jednom parteneru?
ODGOVOR:
Visina grantova za sada jos uvek nije definisana, ali ce se svakako raditi o malim grantovima sa
iznosima ne vecim od 3000 EUR po jednom partneru.
Svaka projektna ideja ce morati imati zajednicki biznis plan u kome ce se videti uloga, aktivnosti,
doprinos I deo budzeta koji pripada svakom partner.
Pitanje visine grantova, kao i ostali kriterijume ove grant sheme cemo diskutovanti zajedno sa
stejkholder grupom vec na narednom sastanku. Zato i jeste ideja da se svi zainteresovani prijave sa
svojim predlozima i idejama koje bi onda diskutovali i sutradan (13.03.) ali ne na plenarno sesiji vec sa
svakom grupom partnera pojedinacno, gde cemo moci otvoreno da razmenimo ideje I dodjemo do sto
boljeg raspisa za grant shemu.
-----------------------------------------------------------6.PITANJE:
Molim vas za pojašnjenje da li potencijalni korisnici trebaju podnijeti prijave do 5.3. kako bi
smo mi kao grupa preliminarno razmatrali projekte 13.3. kad se sastanemo ili se poziv otvara
u aprilu?
ODGOVOR:
Do 5.3. je potrebno podneti Izjave o zainteresovanosti i sa tim aplikantima (i njihovim
partnerima) ce na ABDA Info danu 13.3. razgovarati predstavnici SWG i internacionalnih
eksperata u nameri da se kreira Grant poziv koji ce biti sto primereniji korisnicima. Na osnovu
toga ce se 7.4 objaviti Poziv za Grant na koji ce prijave moci da se podnesu do 8.5.
-----------------------------------------------------------5.PITANJE:
Izjavu o zainteresovanosti za učestvovanje na projektu može podneti samo jedan aplikant. Da
li to važi i za partnere? Dakle da li fizičko ili pravno lice može biti pomenuto u više izjava o
zainteresovanosti i kasnije učestvovati u aplikaciji na više predloga projekata?
ODGOVOR:
Fizička ili pravna lica mogu da učestvuju samo u jednoj izjavi o zainteresvanosti za učestvovanje
na projektu. Dakle: jedan aplikant – u jednom partnerstvu samo.
-----------------------------------------------------------4.PITANJE:
Obzirom da je predviđeno i kofinansiranje projekta, važno je da znamo da li kofinansiranje
podrazumeva samo finansijsko učešće partnera i u kom iznosu ili je moguće kofinansiranje u
uslugama, robi, za javne ustanove u visini iznosa mesečnih primanja, materijalne troškove ili
slično?
ODGOVOR:
Projekti za razvoj privatnog sektora najčešće podrazumevaju finansijsko učešće partnera, I to ce
biti slucaj I u ovoj grant shemi. U ovoj fazi nije obavezno precizirati procenat kontribucije ili
definisanje ne finansijske kontribucije.
-----------------------------------------------------------3.PITANJE:
Da li broj partnera u izjavi i kasnije u predlogu projekta može da oscilira, odnosno da li je
aplikant obavezan da navede tačan broj partnera koji će aplicirati za grant? Da li je i ostale
pojedine podatke o projektu moguće kasnije delimično promeniti (npr. ciljne grupe, glavne
aktivnosti...)?
ODGOVOR:
Ne, broj partnera može da oscilira kao i ostali podaci u izjavi, s tim, što je potrebno da postoji
racionalno objašnjenje zašto je došlo do promene.
Sada ja vazno samo da se upoznamo sa generalnom idejom i partnerima. Do promena moze doci
svakako.
-----------------------------------------------------------2.PITANJE:
Da li se grant shema vezuje za teritoriju ili samo na dosadasnje aktere grupe zainteresovanih
strana (SHG)?
ODGOVOR:
Za grant mogu konkurisati podnosioci prijava sa teritorije Drina-Sava regiona koji ispunjavaju
kriterije za podnosnje prijave. Grant shema se ne ogranicava samo na dosadasnje aktere SHG
vec mogu aplicirati svi zainteresovani koji ispunjavaju kriterije
-----------------------------------------------------------1.PITANJE:
Kako bi mogli pripremiti potencijalne projekte nuzno je znati iznose granta. Koji je maksimalni
iznos po jednom parteneru?
ODGOVOR:
Visina grantova za sada jos uvek nije definisana, ali ce se svakako raditi o malim grantovima sa
iznosima ne vecim od 3000 EUR po jednom partneru.
Svaka projektna ideja ce morati imati zajednicki biznis plan u kome ce se videti uloga, aktivnosti,
doprinos I deo budzeta koji pripada svakom partner.
Pitanje visine grantova, kao i ostali kriterijume ove grant sheme cemo diskutovanti zajedno sa
stejkholder grupom vec na narednom sastanku. Zato i jeste ideja da se svi zainteresovani prijave
sa svojim predlozima i idejama koje bi onda diskutovali i sutradan (13.03.) ali ne na plenarno
sesiji vec sa svakom grupom partnera pojedinacno, gde cemo moci otvoreno da razmenimo
ideje I dodjemo do sto boljeg raspisa za grant shemu.
------------------------------------------------------------
Download

10. PITANJE : Da li će pozitivno ili negativno ocenjivati više partnera