Ovdje zalijepiti
marku.
BKS
ODOBRENI DOMOVI ZDRAVLJA SU VIDLJIVI
Raspoloženi domovi zdravlja odobreni su u skladu sa zahtjevima i uvjetima koje Skupština sreza Blekinge propisuje
za djelatnost pružanja zdravstvene zaštite na području sreza.
Na portalu www.1177.se/ Blekinge nalazi se popis i kraći
opis svih odobrenih domova zdravlja.
Posebno postavljene naljepnice u domovima zdravlja
označavaju također jasno koji domovi sudjeluju u projektu
”Izaberi dom zdravlja”.
ŽELIŠ LI VIŠE INFORMACIJA?
Prijavu o promjeni doma zdravlja presavij i zalijepi selotejpom prije slanja.
Adrese izberivih domova zdravlja naći ćeš na www1177.se/Blekinge
Više informacija o projektu ”Izaberi dom zdravlja” i proceduri izbora, dobićeš u domovima zdravlja, na portalu
www.177.se/Blekinge i preko naše službe projekta ”Izaberi
dom zdravlja”.
Možeš nas kontaktirati putem elektronske pošte ili
pozvati nas telefonom:
Služba projekta ”Izaberi dom zdravlja”
E-pošta: [email protected]
Telefon: 0455-73 10 05
Portal: www.1177.se/Blekinge
IZBOR
DOMA
ZDRAVLJA
Projekat ”Izaberi dom
zdravlja-Blekinge” pruža
ti veću mogućnost uticaja
na zdravstvenu zaštitu.
Kao pacijent nalaziš se
u žiži naše pozornosti s
većom slobodom izbora.
Izbor je tvoj i mogućnosti
su višestruke.
Izvoli, izaberi svoj
dom zdravlja!
IZBOR JE TVOJ
”Izaberi dom zdravlja” omogućuje ti
veći utjecaj na zdravstvenu zaštitu.
Vlastitim izborom sam odlučuješ
kojem domu zdravlja želiš pripadati i
koji onda za tebe dobija materijalnu
naknadu. U slučaju da budeš nezadovoljan, imaš pravo novog izbora.
Svrha projekta ”Izaberi dom
zdravlja” je stvaranje najbolje moguće zdravstvene zaštite s visokim
stupnjem dostupnosti i dobrom
kvalitetom.
ŽELIM SAM IZABRATI DOM ZDRAVLJA
VEĆ SAM RANIJE IZABRAO DOM ZDRAVLJA ALI SADA
ŽELIM IZABRATI LIJEČNIKA
TVOJE MOGUĆNOSTI POSTAJU BROJNIJE
Kroz projekat ”Izaberi dom zdravlja” tvoje mogućnosti postaju brojnije. Kako privatnim tako i državnim pružaocima
zdravstvene zaštite dozvoljeno je osnivati i voditi domove
zdravlja u srezu. Oni moraju ispunjavati stroge uvjete sreske
skupštine po pitanju zdravstvene nege i njenog kvaliteta.
Sam biraš dom zdravlja za koji smatraš da ti najviše odgovara. Aktualni popis raspoloživih domova zdravlja i njihove
adrese možes naći na www.1177.se/Blekinge kao i preko
naše službe projekta ”Izaberi dom zdravlja”.
Želim izabrati slijedeći dom zdravlja:
VAŽEĆA PROCEDURA:
• Izaberi dom zdravlja kojem zeliš pripadati.
• Ukoliko još ranije nisi izabrao dom zdravlja, biće ti ponu
đen najbliži dom zdravlja u odnosu na tvoju kućnu adresu.
• Ako si vršitelj roditeljskog prava trebaš napraviti izbor i u ime svoje djece koja su mlađa od 16 godina.
• Popuni formular u vezi zdravstvene nege predaj osobno ili pošalji domu zdravlja kojem želiš pripadati.
• Dom zdravlja ne može odbiti tvoj izbor.
• U mnogim domovima zdravlja postoji čak i mogućnost izbora liječnika. Međutim oni mogu odbiti vašu molbu ukoliko je izabrani liječnik prebukiran.
• Ako se preseliš unutar granica sreza Blekinge, tvoj izbor je važeći sve dok ne izabereš neki novi dom zdravlja.
• Kad god poželiš, možeš napraviti novi izbor.
NAPOMENA! Niže navedeno popunjava(ju) vršitelj (vršitelji) roditeljskog
prava. Važi za djecu do 16 godina starosti.
AKO ŽELIŠ PROMIJENITI DOM ZDRAVLJA
Broj izbora je neograničen. Nakon što si poslao novu prijavu
sa zahtjevom za promjenu, dobićeš potvrdu da je tvoj izbor
registriran i odobren. Iz razloga osiguranja tajnosti i zaštite
integriteta pacijenata, može procedura promjene doma
zdravlja potrajati i do mjesec dana.
Ukoliko tvoj izbor ne bude odobren bez odlaganja, razlog
je tome što je preveliki broj osoba izabrao isti dom zdravlja.
Dobićeš u tom slučaju potvrdu da si stavljen na listu čekanja
tog doma zdravlja. Dom zdravlja ima na
raspolaganju tri mjeseca da ti osigura mjesto. Kasnije ćeš
dobiti pismenu obavijest da si dobio mjesto u svom novom
domu zdravlja.
_________________________________________________________
Biram slijedećeg liječnika (jedino u domovima zdravlja koji to predviđaju):
_________________________________________________________
Ime i prezime:______________________________________________
Matični broj:_______________________________________________
Telefon:___________________________________________________
Mjesto i datum:_____________________________________________
Potpis:____________________________________________________
Gornji izbor odnosi se također i na dijete nad kojim sam ja vršitelj
roditeljskog prava.
Dijete/djeca nad kojima sam ja vršitelj roditeljskog prava biraju
sljedeći dom zdravlja:
_________________________________________________________
Biram sljedećeg liječnika (jedino u domovima zdravlja koji to predvi aju):
_________________________________________________________
Ja sam/Mi smo vršitelj(i) roditeljskog prava nad (ako su oba roditelja vršitelji roditeljskog prava, potreban je potpis oba vršitelja roditeljskog prava):
Ime djeteta (djece):__________________________________________
_________________________________________________________
Matični broj djeteta (djece):____________________________________
_________________________________________________________
Mjesto i datum:_____________________________________________
Potpis:____________________________________________________
Potpis:____________________________________________________
Ja, koji sam izabrao novi dom zdravlja u srezu Blekinge, dajem svoju suglasnost _
da se kopije zdravstvenog kartona mogu pribaviti od prijethodnih pružaoc
zdravstvene zaštite
Ja, koji sam se doselio u srez Blekinge, dajem svoju suglasnost da se kopije
zdravstvenog kartona mogu zatražiti od prijethodnih pružaoca zdravstvene zaštite,
ako je to potrebno za moju zdravstvenu zaštitu. Zamoljavamo te da navedeš od kojih
pružaoca zdravstvene zaštite se to može zatražiti:
________________________________________________________
Ova suglasnost ne važi za sistem vezanog vođenja zdravstvenih kartona na državnom
nivou.
Pošalji poštom ili predaj osobno prijavu izbora doma zdravlja. Navedeni osobni podaci
pohranjuju se u kompjuterskoj bazi podataka koja se koristi u svrhu administriranja
izbora doma zdravlja. Medjuopćinska zajednica Blekinge primjenjuje sistem vezanog
vodjenja zdravstvenih kartona. Za više informacija vidi www.1177.se/Blekinge.
Download

IZBOR DOMA ZDRAVLJA