Džim Sanders
Molitve na
Osnovu Biblije – I.
DŽIM SANDERS
Molitve na Osnovu Biblije I.
CRKVA HRISTOVA LJUBAV
Budimpešta, 2010
1
U OVOJ KNJIGI SU KORIŠĆENE BOŽIJE REČI IZ SRPSKE BIBLIJE KOJU SU
PREVELI:
ð. Daničić (STARI ZAVJET)
Vuk Stef. Karadžić (NOVI ZAVJET).
IZDATO – ©2010 KRISZTUS SzERETETE EGYHÁZ
ZADRŽAVA SVAKO PRAVO
ALL RIGHTS RESERVED
Prvo prevedeno izdanje na srpskom jeziku.
ISBN 978–963–7303–35–7
Izdaje: CRKVA HRISTOVA LJUBAV
CRKVA HRISTOVA LJUBAV
00 381–25–810–951
krisztus@ krisztusszeretete-egyhaz hu
http://www.ksze.org
ODGOVORNI IZDAVAČ:
Sanders Dr. Kovač Eržebet
Budimpešta, 2010
2
Sadržaj
Predgovor
Molitva za spasenje
Molitva za krštenje Svetim Duhom
Molitva za državu
Molitva za grad gde živiš/služiš
Molitva za zajednicu
Molitva za Crkvu
5
12
13
14
17
20
24
Molitve za savlañivanje briga i straha
Neboj se jer ja sam sa tobom
Premestio si me u Carstvo svog ljubljenog Sina
Reč svedočanstva za savlañivanje briga i straha
Gospod će me osloboditi
Molitva za hrabrost
Svakodnevni blagoslov u Isusu Hristu
Zaštita od nesreća
Obučeni u Hristu
26
28
31
34
38
40
43
45
Božija snaga nad bolešću
Bolesti naše On nosi
S Hristom zajedno sam umro bolestima
Božija reč lek snaga nad bolesti
Bolesti raka, tumora čvorova i zapaljenja mekog tkiva
Oči su mi otvorene, a uši osluškuju
Srce – krv – u slučaju problema sa krvotokom
Arterije i venski sustav
Imunitet
Zdrave kosti i koštana srž
Molitva za savlañivanje depresije
Molitva protiv ovisnosti
U slučaju viška kilograma i preteranosti u jelu
Molitva za životno ojačanje
3
48
52
54
57
59
62
63
65
66
68
72
76
78
Molitve za mudrost, spoznaju, duhovno voñstvo
Priznavanje Božijih reči za Božiju mudrost i objavu
Molitva za mudrost – na temelju Priča Solomonovih
Molitva za duhovno voñstvo
U Božijoj savršenoj volji hodati
Stići ću do Gospodnje spoznaje
Molitva za duhovnu izjavu, razumevanje
Milost i mir da mi se da
Molitva za Božiju spoznaju, Božiju puninu
79
82
84
86
88
90
91
93
Molitve za Božiju snagu
Bog me predodredio – pre postanka sveta
Hodati u Božijoj sili
Snaga će mi se umnožiti – mladost će mi se obnoviti
Molitva za materijalni blagoslov
Molitva nad desetkom
Molitva za radno mesto
Priznavanje Božije Reči u slučaju materijalne potrebe
Molitva za kišu i obilan rod
Poplave na pretnju tvoju ustuknuše Gospode
95
97
99
102
104
105
107
113
116
Molitve za druge
Molitva za ... (Ime) spasenje
Molitva za ... (Ime) ako je u sotoninom robstvu
Molitva za ... (Ime) isceljenje
Molitva za ... (Ime) duhovno voñstvo
Molitva za ... (Ime) materijalni blagoslov
Čuj Izraelu tvoj Bog se na nebesima nosi da ti u pomoć doñe
117
118
120
122
123
124
Slomiće se jaram od pomazanja
Boga s duhom služim
Slomiće se jaram od pomazanja
Kako je On, tako sam i ja u ovome svetu
Vezivanje s vlašću
4
128
130
132
134
PREDGOVOR
U ovoj knjigi se mogu naći takve molitve kojima se svaki
red zasniva na Božjoj Reči iz Biblije. Zato te molitve
imaju ogromnu snagu. Tu istinu može svako da iskusi, ko
redovno koristi ovu knjigu. Za uspeh je potrebno da izgovorimo ustima, da priznamo te svete Reči. Zašto? Zato
što će Božja Reč onda pustiti koren u naša srca, ako je
redovno uzimamo u usta to jest izgovaramo.
Reč ti je blizu, u tvojim ustima i u tvom srcu...
Ako dakle, svojim ustima priznaješ... i srcem veruješ…
Jer srcem se veruje... A ustima se priznaje...
(Rim.10,8-10.)
Tu je bit! Ako u srcu veruješ a ustima priznaješ! Ako priznaješ Božiju Reč raste ti vera, ako ti je vera sve veća,
sve većom snagom ćeš priznavati istinu. Počni još danas.
Koristi Božju Reč jer je Bog blagoslovio svoju Reč. Ko
hoće postići rezultat taj i u ovome kao u svemu drugom
mora biti istrajan. Blagoslov neće izostati, jer Božja
Reč te nikad neće izneveriti.
Tu čudesnu snagu dajuće Reči redovnim i istrajnim korišćenjem ugradiće ti se u srce u duh. Nije ih dosta čitati
u sebi, naglas ih treba izgovoriti čuti trebaš svoj glas,
kako priznaješ Božju Reč jer vera dolazi slušanjem. (Rim.
10,17.) Iz tako izgrañene vere postaje stvarnost u tvom
životu Božije obećanje.
Gospod mi reče: Eto mećem Reči svoje u usta tvoja!
Jer Ja pazim na Reč svoju da je ispunim. (Jer. 1,9. 12.)
5
Da bi Božija Reč – Božja volja – ostvarila u tvom životu
trebaš je uzeti u usta, izgovoriti je. Tu je suština! Gospod
je poslao svoju Reč ti trebaš da veruješ u nju, treba da izgovoriš i onda će ti On znati ispuniti sve što je Reč
Njegova rekla. Tako zna Gospod Bog usta tvoja napraviti
slična oštrom maču. (Isa. 49,2.)
Gospod bi voleo savez sa tobom: „Duh moj koji je na tebi
i Reči Moje koje u usta tvoja metnuh neće otići od usta
tvojih ni od usta dece tvoje, ni od usta dece, dece tvoje govori Gospod od sada i do veka!“ (Isa. 59,21.)
Ako taj savez zadržiš, onda će biti istinita za tebe sledeća
Božija Reč: I Predamnom ćeš ostati... bit ćeš kao usta
moja (Jer. 15,19.)
Razmisli o Božijim Rečima koje sudeluju u molitvama.
Nismo nabrojali sve Božije Reči povezane s datom temom ali za početak veliku pomoć pružaju.
U knjizi pronañene molitve pomažu, vode da se bolje i
dublje upoznaš S Nebeskim Ocem i Njegovom Rečju to
jest voljom.
Bog je zato poslao svoju Reč da bi preko Nje znao ostvariti svoju volju u tvom životu. Otac onda zna da deluje u
tvom životu, onda zna da odgovori na tvoje molitve ako
se po njegovoj volji moliš, a Njegovu volju možeš upoznati samo iz Njegovih Reči.
Njegova volja je da se brine o tebi, da te blagoslovi
svakim nebeskim blagoslovom, koji ti je potreban za vreme života (zdravlje, sreća, mir, financijski blagoslov).
Duh tvoj će da živne preko Božje Reči. Tako ćeš slično
razmišljati kao Bog i govoriti. Kako se budeš udubljivao
i rastao u Božijoj Reči tako ćeš sve više i više hteti od
nje. Otac nagrañuje one koji Ga vredno i istrajno traže.
(Jev. 11,6.)
6
Ako si se jednom udubio u Božju Reč trebaš se obavezati
da će samo ispravan i istinit govor napuštati tvoja usta.
(Psa. 34,14; 1Pet. 3,10.) To znači da trebaš postati izvršitelj
Božje Reči. Vera uvek dobru izjavu daje, pozitivnom
slikom i priznanjem se vraća. Nećeš znati za sebe, za
druge ili za bilo koga da se delotvorno moliš ako posle
izgovorene molitve suprotno, negativno neverno se oglasiš. (Mt. 12,34-37.) Biblija sumljivcem, dvoličnim naziva
takvog čoveka, i takav ne može da dobije bilo šta od
Gospoda. (Jakov. 1,6-8.)
U poslanici Efežanima 4. glava 29. i 30-om stihu
proširenom biblijskom prevodu stoji: „Neka ni jedna
ružna reč ne izañe iz vaših usta, nego samo ona koja je
dobra za izgrañivanje drugih, prema njhovim potrebama,
da bude na korist onima koji slušaju. Ne žalostite Božjeg
Svetog Duha, kojim ste zapečećeni za dan otkupljenja
preko Isusa Hrista.“
Pusti da ove Reči dopru duboko u tebe do skrivenog čoveka u tvom srcu. Naš Otac tako puno ima da kaže o tom
malom organu o jeziku. (Jakov. 3. glava.)
Tvoj život se kreće u onom pravcu gde ga tvoj „jezik
tera“ preko izgovorenih Reči. To je ograničenje kretanja tvog života osnova Duhovnog zakona. Na žalost ljudi
iz neznanja u pogrešnom pravcu koriste taj zakon, u
pogrešnom pravcu uvrstavaju životni tok sumnjom, neverom rečima straha. Govore daju priznanje o onome što
vide, osete i čega se boje. O bolestima, o bolovima govore čime samo osnažuju zlo koje im se desilo. Kako se
može izaći iz tog kruga i krenuti u pravcu blagoslova?
Božju Reč treba da priznaš nad bolesti i problemima.
Samo je onda spreman tvoj brod da pristane u zemlji
blagoslova ako si kormilo usmerio u dobrom pravcu.
7
Brodsko kormilo po učenju Biblije je tvoj jezik. (Jakov.
3,4.)
Redovnim priznavanjem Božijih Reči mogu postati
stvarnost, Božiji blagoslovi u tvom životu. Nad jezikom moraš gospodariti, jer izgovorene reči će ograničiti tvoj životni tok. Kao što konjanik upravlja konja
sa uzdama koje su mu u ustima (Jakov. 3,3.)
Život i okolnosti znat ćeš da promeniš verom i izgovorenim rečima. Ako bi volio Biblijske blagoslove da
iskusiš u svom životu onda nikakav drugi govor da ne
napušta tvoja usta sem Božija Reč. Ako bi volio da
ozdraviš onda ne možeš da priznaješ bolest ne možeš da
pričaš o simptomima, o bolovima! Ako bi to uradio onda
bi prihvatio bolest, i sa izgovorenim rečima bi samo
ojačao simptome i bolove. Za ozdravljenje je potrebno,
da Božiju Reč i istinu priznaš nad bolesti: U Isusovim
ranama si se iscelio. (1Pet. 2,24.)
Zato je jako važna redovna upotreba ove knjige, jer priznavanje Božije Reči nosi tvoj život u dobrom pravcu,
preko svete svemoćne snage iz Božije Reči.
O odgovoru, o rešenju govori a ne o problemu!
Odgovor i rešenje na probleme se uvek nalazi u Božijoj
Reči. Zato moraš da priznaješ Božiju Reč u srcu, u obliku
unutrašnjeg spoznavanja.
Kad se moliš veruj da ćeš dobiti, ono što tražiš. Priznaj u
veri Božiju Reč, istraj i drži se sa verom za priznatu
Božiju Reč. Slavi Boga i daj Mu hvalu da ti je odgovorio
na molitvu, pre nego što bi se obistinilo ono što si tražio.
Važan deo uspešnog molitvenog života je da se redovno
8
moliš na jezicima. Onda se tvoj Duh preko Svetoga Duha moli za um tvoj nepoznatim jezikom. Kad se na jezicima moliš um ti je bezplodan. (1Kor. 14,14.) (O ovome
opširnije možeš pročitati u knjigama „Osnovama učenja na
osnovu Biblije“ odnosno „Evanñelje u orahovoj ljuski“.)
Ne daj da ti na veru utiču suprotne okolnosti od izgovorene molitve. Hodaj u veri a ne u onome što osećaš u
telu, ili što vidiš oko sebe. (2Kor. 5,17. Jev. 11,1.) Kada te
sotona izazove da te iskuša čvrsto ostani u veri. (Jakov.
4,7.) Uzmi Duhovni mač to jest izgovori Božiju Reč i
uzmi nase štit vere kojim ćeš moći da ugasiš sve plamene
strele sotonine. (Ef. 6, 16.) Isus je iskupivši nas otišao
mesto nas u pakao. Naši gresi su bili na Njemu. Gospod
je se naše grehe na Njega stavio i bolestima našim ga
slomio. (Isa. 53,6. 10.) Božiji celokupni posao za iskup u
Isusovoj žrtvenoj krvi je za nas bio. Isusovom pobedom
sotona je pobeñen nema više vlasti nad vernicima. (Kol.
2,14.15.)
Sotona je pobeñen preko Jagnjetove krvi i Reči
Svedočanstva. (Otk. 12,11) Jagnjetova krv se već prolila,
prikazana je za naše grehe kao žrtva večnog iskupa na
Božijem oltaru u Svetinj Svetinja. Za pobedu ti je potrebna Reč svadočanstva koja mora da glasi: „Napisano
je“ (Mt. 4,4.).
Bij dobar boj vere. (1Tim. 6,12.) Suprostavi se neprijatelju budi čvrst u veri, a Bog svake milosti će ti učiniti
savršenim, jakim i postojanim. (1Pet. 5,9. 10.)
Ponosno i hrabro izgovori Božiju Reč!
Trebalo bi da žudiš da učiniš radost Nebeskom Ocu. Ako
se moliš u duhu Na temelju Njegove Svete Reči, On te
9
radosno sluša, kao svoje dete. S ljubavlju te pazi, jer istinu govoriš, u tome živiš i hodaš. (3 Jn. 4.)
Gospod se raduje u tebi kad može dobro da ti čini, sve
ono dobro što govori u Svojoj Reči o tebi. (Jer. 32, 41.)
Kako je čudnovato znati da su molitve svetaca večno
pred Božijim prestolom. (Otk. 5, 8; 8,3. 4.).
U knjizi nañene molitve možeš da moliš sa svojom
Hrišćanskom braćom. Zajednička, jedinstvena molitva je
Sveto, ogromno oružje za Hristovu zajednicu što treba
koristiti. (Mt. 18,19-20.)
Slava Bogu za Njegovu Reč i u Isusovo Ime izgovorenu
svemoćnu snagu molitve. Bog pripada svakom svom
detetu jednako kao i Njegova Reč, kao i Isusovo svemoćno ime. Zato istrajno trčimo trku koja nam predstoji, gledajući na Isusa Hrista, začetnika i izvršitelja vere.
(Jev. 12,1.2)
Reč Božija je u stanju da te izgradi i da ti da nasledstvo
meñu svim posvećenima. (Dela. 20,32)
Ne daj sotoni mogućnost, mesto ni u svom životu ni u
srcu brige, neopraštanja, suprostavljanja preko osuñivanja drugih. Zaustavi, završi proste, lude, bezplodne
koje ne donose plod razgovore. (Ef. 4,27; 5,4.) Budi savršen
pred svojim Nebeskim Ocem! To sa izgovorenim rečima
moraš započeti.
Ko ne greši u onom što govori taj je savršen čovek.
(Jakov. 3,2.) Svakom rečju, svakom mišlju i svakim delom
treba da budeš blagosloven za druge. (Gal. 6,10.) Reč
Nebeskog Oca će delovati ne samo na tvoj život nego
preko tebe i na druge. Čim upoznaš Božiju Reč bićeš
10
sposoban i drugima dati savet po Božijoj volji. Da bi bio
blagoslov drugima moraš naučiti Božiju Reč unutarnje
blaženstvo i veru treba da osvojiš u srcu. Ostani u
Božijem savetu i slavi Njegovu mudrost (Psa. 1,1. 2; Priče.
4,5-8.)
Ljudi uvek stabilne i pouzdane temelje traže, na koje
slobodno mogu graditi. Ako neko u potrebi doñe tebi,
pokaži mu onaj deo Božije Reči koji je odgovor na
njegovo pitanje ili problem. Pobedonosan i poverljiv ćeš
postati, i bićeš jedan od onih u čije se srce ukorenila
Božija Reč. (Psa.112.)
Obaveži se da se redovno moliš. Istupi s molitvama pred
milostivi, milosrdni Božiji presto u Isusovo ime. (Jev.
4,16.) Nemoj samo u sebi da se moliš nego izgovori
ustima Njegovu svetu Reč, na osnovu čega si formirao
molitve. U izgovorenim rečima imamo moć i snagu i ako
Božiju svetu Reč uzimaš u usta, Božija svemoguća snaga
će te podržavati u svakom tvom koraku. Nemoj čekati
do sutra, počni još danas da se moliš! U Isusovo sveto
ime!
Amin!
11
MOLITVA ZA SPASENJE
(Ovu molitvu na svakom evanñeoskom skupu, službi izgovaramo s
onima koji su prvi put prisutni na službi. Potrebno vam se nanovo
roditi. (Jn. 3,7.) Ako se neko nanovo ne rodi neće videti Božije
Carstvo. (Jn. 3,3) Ovo su Isusove Reči. Nanovo se roditi može
onako kako Biblija uči: Svedočanstvo trebamo dati o svojoj veri. Nakon što si se ti nanovo rodio ovu kratku molitvu ali jako važnu
izgovori sa svojim voljenima, pripadnicima, roñacima, poznanicima,
i sa svima koji veruju u Isusa Hrista jer da bi se nanovo rodili moramo dati svedočanstvo o svojoj veri. O ovome govori i donja
molitva.)
Verujem da je Isus Sin Božiji
Verujem da je Isus umro za moje grehe,
po učenju Biblije.
Verujem da je Isus vaskrsao iz mrtvih da bih se
ja poistinio.
Molim Te Isuse budi moj Gospodar!
Molim Te Isuse budi moj Iskupitelj!
Molim Te Isuse budi moj Lečitelj!
Isuse Ti si moj Gospodar.
Isuse Ti si moj Iskupitelj.
Isuse Ti si moj Lečitelj.
Ja sam iskupljen.
Nanovo sam roñen u Hristu.
Njegova sveta krv me zauvek oprala od grehova.
To je istina, jer je Božija Reč istina.
Hvala ti dragi Isuse. Amin.
Ako, dakle, svojim ustima priznaš da je Isus Gospod i
srcem veruješ da Ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš
spašen. Jer srcem se veruje za opravdanje, a ustima se
priznaje spasenje (Rim. 10,9. 10).
Jer ko god prizove ime Gospodnje, spasiće se. (Rim. 10,13).
Zato ko priznaje mene pred ljudima, priznaću i ja njega
pred Ocem svojim. (Mt.10,32).
12
MOLITVA ZA KRŠTENJE SVETIM DUHOM
Nebeski Oče učiš nas u svojoj Reči ako u Isusovo ime
tražim od Tebe Svetoga Duha, Ti ćeš mi ga sa radošću
dati. (Lk. 11,13.)
Stoga dragi Nebeski Oče, na osnovu Tvojih Reči u
Isusovo ime molim od Tebe Svetoga Duha. Popuni mi
srce Svetim Duhom. Krsti me Svetim Duhom. Hvala
Nebeski Oče da svaku moju molitvu poslušaš i odgovoriš
na nju.
Zato s verom priznajem: krstio sam se Svetim Duhom.
Popunio sam se, ispunio upotpunilo mi se srce Svetim
Duhom. Na osnovu toga moliću se na jezicima kako me
Biblija uči, kako mi Sveti Duh da izgovor. Hvala Ti dragi
Nebeski Oče. Hvala Ti Isuse. Sveti Duh će večno ostati
u meni i sa mnom i odvešće me svakoj istini. (Dela. 2,14.) Amin.
Kad dakle vi, koji ste zli, umete dobre darove dati deci
svojoj, koliko li neće više Otac nebeski dati Duha Svetoga
onima koji ga traže od Njega. (Lk. 11,13)
Kada je došao dan pedesetice, svi koji su bili zajedno na
jednom mestu. Odjednom na nebu doñe huk, kao kad
duva silan vetar i ispuni svu kuću u kojoj su sedeli, a oni
ugledoše nešto slično plamenim jezicima, koji se
razdeliše, pa se po jedan postavi na svakoga od njih. I svi
se ispuniše Svetim Duhom i počeše da govore drugim
jezicima kako im je Duh dao da govore. (Dela. 2,1-4).
Dok je Petar još to govorio, Sveti Duh siñe na sve koji su
slušali njegov govor. Obrezani vernici koji su došli s
Petrom, bili su van sebe od čuda što se dar Svetoga Duha
izlio i na pagance jer su ih čuli kako govore jezicima i
veličaju Boga. (Dela. 10,44-46).
13
MOLITVA ZA DRŽAVU
Nebeski Oče, učiš nas u Svojoj Reči, pre svega da se drže
moljenja, molitve i zahvaljivanja za sve ljude, kraljeve
i za sve koji su na vlasti da provodimo miran i tih život u
potpunoj pobožnosti i dostojanstvu. (1Tim. 2,1-2.)
Stoga Nebeski Oče u Isusovo ime se molim i zahvaljujem Ti se za državu i vlast. Prilazim Ti u molitvi za
one koji su na velikim pozicijama. Zastupam u molitvi
predsednika, premijera i ministre, predstavnike u parlamentu, političare, gradonačelnike, sudije, milicionere,
članove vlade, voñe i sve koji su u bilo kakvoj službi nad
nama. Verujem da su srca naših voña potpuna Božijim
znanjem, spoznajom i mudrošću. Božija mudrost, razboritost, razum držaće ih podalje i oslobodiće ih od puta
zlobnika i zlih ljudi. (Priče 2,6-12.)
Molim Te Nebeski Oče okruži ministra s takvima koji
srca svoja otvaraju Božijim savetima i čine ono što je
istinito u Tvojim očima.
Hvala Ti da u jedinstvu držiš vladu. Zahvaljujem Ti se
da u odlukama gledaju naše interese, da tih i miran život
živimo u svetinji i pravednosti molim se da pravednost
bude u vladi. Oni koji su u tvojim očima pravedni,
bezgrešni, izričiti i savršeni neka ostanu na pozicijama, a
koji su zli neka izañu iz vlade, izdajice i nevernici neka
su isključeni. (Priče 25,5)
U Svojoj Reči kažeš blažen narod kome je Gospod
Bog. (Psa. 33,12.)
14
Stoga priznajem, da je blažena ova država jer Si joj Ti
Bog. Prihvaćam i zahvaljujem Ti se na blagoslovima
Nebeski Oče. Ti Si moje utočište i snaga u nevolji. Zato
izjavljujem i priznajem, da Tvoj narod u sigurnosti živi
na ovoj zemlji, i u ogromnoj obilatosti napreduje.
(5Moj. 28,10-12.)
Nisam samo pobednik u Isusu Hristu, nego sam i Božije
dete. Ako sam dete, onda sam i naslednik, naslednik
Božiji, sunaslednik Hristov. (1 Jn. 3,2; 5,4. Rim. 8,16.17.)
Oče Ti nam takvog kralja daješ koji pravedno vlada nad
ljudima, koji u strahu Božijem vlada: On je kao jutarnja
svetlost kada sunce sja ujutru bez oblaka. Pod njegovim
zrakama trava niče posle kiše iz zemlje. (2 Sam. 23,3.4.)
Verujem da je kraljevo srce u Gospodnjim rukama i okreće ga tamo gde želi. Srca državnih voña su u Tvojim
rukama i njihove odluke se ostvaruju Tvojim svetim
voñstvom. (Priče 21,1.2.)
Hvala Ti Oče da naša država u potpunom miru može da
živi, jer je napisano: Čije se srce na Te oslanja sačuvaćeš ga u potpunom miru, jer se u Tebe uzda. (Isa.
26,3.)
Zahvaljujem Ti se Gospode da se radost Evanñelja propoveda u državi za svakoga. Priznajem prema nebu i
zemlji, da Božija Reč raste u ljudskim srcima i životima, raste broj učenika, i puno njih sledi veru. (Dela.
6,7; 12,24)
Srce mi je puno hvale jer se Reč Gospodnja širi u
čitavoj državi. Gospod svaki dan umnožava zajednicu
sa spašenima. (Dela. 2,47.)
15
Gospodnja Reč snažno raste i osnažuje u ljudskim
srcima, zajednici i svetu. (Dela. 19,20.)
Zahvaljujem Ti se na ovoj državi i voñama. Žrtva hvaljenica i slave neka leti pred Tebe, da se Tvoja Reč
slobodno, čisto i hrabro propoveda u našoj državi. U
Isusovo ime Ti se zahvaljujem za nekoliko zajednica u
državi popunjene Svetim Duhom u gradovima, selima i
naseljima.
Tebi, Gospode, pripada veličanstvo, moć i čast večnost i
slava, jer je Tvoje sve što je na Nebu i na zemlji, Tebi
pripada! Tvoja je Gospode država, Ti Si s vrh svega,
veličanstveno uzvišenje. Od Tebe dolazi bogatstvo i slava Ti vladaš nad svima; U Tvojoj je ruci sila kao i
država. U Tvojoj je ruci uzvišavanje države i
utvrñivanje. (1Dn. 29,11. 12.)
Jer je Tvoja država, moć i slava na veke vekova. (Mt.
6,13.)
Spasenje nad Srbijom i snaga našega Boga nad državom, vladavina njegovog Hrista vlada večno. (Otk.
12,10.)
Srbija je postala Božija i Njegovog Hrista, koji vlada
na veke vekova. (Otk. 11,15.) Amin.
Isus je Gospod nad Srbijom!
16
MOLITVA ZA GRAD, GDE ŽIVIŠ/ SLUŽIŠ
Gospode, napisano je: U gradu Tvom opet će pastiri
stanovati, koji će ovce Tvoje pasti i opet će pod rukom
brojačevom ovce prolaziti. (Jer. 33,12. 13.)
Svako mesto koje dotakne, stopalo noge moje biće moje. Neprijatelj ne može da opstan preda mnom; to čini
Gospod moj Bog, da moji neprijatelji strahuju i strepe
preda mnom na čitavoj zemlji, i na koju zemlju stupim
moja će biti, kao što mi kaza Gospod. (5Moj. 11,24. 25.)
Svako mesto koja dotakne stopa noge moje, daće mi
Gospod, zaista zemlju koju gazi moja noga pripašće
meni i mojim sinovima u večno nasleñe. Svako mesto
koje dotakne stopalo noge moje daće mi Gospod.
(Is. N. 1,3; 14,9)
Umnožit će nas Gospod, kao stado, ljudima. Napuniće
se grad ljudskim stadom i saznaće paganci da Ja
Gospod gradim, sadim. Ja Gospod sam rekao i učinio. (Jezek. 36,36. 38.)
Ovaj grad će Meni na glasu, na imenu, na radost, na
cenu i slavu biti ispred svih naroda, koji čuju za sve ono
dobro koje im Ja učinih i bojaće se i strepiti za sve dobro
i obilatost koje ću im Ja dati. (Jer. 33,9.)
Isus mi dade vlast da gazim zmije i škorpije i svaku
neprijateljsku silu i ništa mi ne može nauditi. (Lk. 10,19)
Vlašću koju sam dobio od Isusa – što vežem na zemlji,
bit će vezano i na nebu, a što razrešim na zemlji biće
razrešeno i na nebu. (Mt. 18,18.)
Zauzevši moćno mesto zahtevam od neprijatelja u ime
Isusa ... (ime grada) potpun iskup. (Lk. 10,19)
17
S mesta moći koje sam dobio od Tebe Isuse razbijam
snagu kraljevstva ovoga sveta nad stanovnicima grada.
Razbijam vladajuću duhovnu neprijateljsku snagu, vezujem sprečavajuće sile koje sprečavaju spasenje ljudi koji
žive u ovom gradu. (Mt. 18,18.)
Snaga neprijatelja sa svojim zlobnim planovima ne može
dejstvovati jer je u Nebesima vezana neprijateljeva snaga
i ako je potrebno Nebeske celokupne snage su spremne
da se pokrenu za spasenje dotičnih. (Mt. 18,18.)
Svi koji žive u ... (ime grada) neprijatelj ih ne može sprečiti,
ne može ih zadržati od večnog života u Gospodu Isusu.
Niko ih nemože zaslepiti, ne može zavarati tako će svako
imati šanse da doñe do spoznaje o iskupu i večnom
životu u Hristu.
Vi anñeli silni i jaki služiteljski duhovi, u Isusovo ime
vas šaljem na izvršenje i popunjenje Božije Reči izgovorene mojim ustima. (Psa. 103,20; Jev. 1,14.)
Dragi Gospode Isuse Ti me ovako bodriš: I što god zamolite u moje ime učiniću, da se Otac proslavi u Sinu.
Ako me nešto zamolite u moje ime učiniću. (Jn. 14,13. 14.)
Napisano je: Traži od mene i daću ti narode u nasleñe i
krajeve zemaljske tebi u vlasništvo. (Psa. 2,8.)
Dragi Isuse u Tvoje sveto ime na osnovu Tvojih Reči
molim sada spasenje onih ljudi koji žive u ... (ime grada)
rasprostrani Gospode nad tim gradom gde živim/služim
spasenje. U Isusovo ime tražim Ti ćeš učiniti to da se
proslavi Otac u Sinu.
Stoga Nebeski Oče svi koji se Tvojim imenom zovu, koje
Si stvorio na Tvoju slavu, sazdao i načinio, koga Si samo
18
pozvao, dopreće do spoznaje spasenja u Isusovo ime.
(Isa. 43,7.)
Ko god čuje Božiju Reč radovaće se i uzvisiti Gospodnju Reč, koji su izabrani za večni život verovaće. Iz
milost se širi Reč Gospodnja po čitavom gradu. (Dela.
13,48.49.)
I zapravo će ovaj grad biti Tebi na glasu, imenu, na
radost, cenu i slavu pred svim narodima koji čuju za sve
ono dobro koje Si im Ti učinio. Bojaće se i strepiti za sve
dobro i obilatosti koje ćeš im Ti stvoriti. (Jev. 33,9.)
Ovako mi govori Gospod: Ne boj se, nego govori i
nemoj ćutati, jer Ja Sam s tobom i niko te neće napasti
da ti nanese zlo, pošto imam mnogo ljudi u ovome
gradu. (Dela. 18,9. 10.)
Svi će se obratiti Gospodu izgubljeni u ... (ime grada) na
izvršavanje slave i milosti Tvoje. I biće velika radost na
hvalu Njegove milosti u zemlji večno živih u ... (ime
grada) na veke vekova. Amen. (Ef. 1,6; Dela. 8,8.)
19
MOLITVA ZA ZAJEDNICU
Ovako govori Gospod Bog, koji sakupi prognanike
Izraela. Još ću njemu i druge narode kod već sabranih
sabrati! (Isa. 56,8)
Pastire ću vam po svom srcu dati, koji će vas mudrošću i razumom pasti – ovako govori Gospod. (Jer. 3,15)
Nebeski Oče ostatak stada skupljaš iz svih zemalja i
vraćaš ih na njihovu pašu da bi se naplodili i namnožili.
Daću im pastire koji će ih čuvati i neće se one više
bojati ni plašiti i ni jedna neće faliti. (Jer. 23,3. 4.)
Ti govoriš svetom snagom: Ne boj se, jer sam Ja sa
tobom, od istoka rod tvoj dovešću, sabraću te od zapada.
Kazaću severu: Daj! a jugu: ne brani! Izdaleka dovedi
mi sinove, kćeri moje iz krajeva zemlje. (Isa. 43,5. 6.)
Došlo vreme da sve narode sabiram i sve jezike ovako
govori Gospod: I oni će doći i videće slavu svoju. Postaviću znak Ja na njih i poslaću izbavljenje njihovo u sve
narode koji nikad glasa o Meni ne čuše, niti slave Moje
ne videše, i javljaće slavu Moju narodima. I svu braću
vašu dovešće iz svih naroda Gospodu na dar. (Isa. 66,1820)
Ja Gospod, istinu govorim javljam šta je istinito. Skupite
se i doñite, pristupite svi koji ste iz naroda iskupljeni.
(Isa. 45,19. 20.)
Doći će sinovi moji – govori Gospod Bog – zajedno,
plačući će doći i ići tražiti Gospoda Boga svoga.
Raspitivaće se za Sion i k njemu će lice svoje okrenuti.
Doći će i predati sebe Gospodu na večni savez koji se
nikad zaboravit neće. (Jer. 50,4. 5.)
20
Sinovi će tvoji kao na početku biti, i tvoja će zajednica
čvrsto pred licem mojim stajati i daću ti da meni
pristupiš, da mi se približiš – govori Gospod. (Jer.
30,20.21)
Evo ću ih iz severne zemlje vratiti – govori Gospod
sabraću ih skrajeva zemlje kao mnoštvo će se vratiti.
Plačući idu i Ja ih vodim usred molitvi njhovih živoj
vodi, putem s kojim se ne spotiču jer ću im Otac biti (Jer.
31,8. 9.)
Izgubljeno stado ovaca je bio moj narod - govori Gospod
al ću mnoštvo velikih naroda iz njih podigniti. (Jer. 50,6.
9.)
Zazviždaću im i sabraću ih, skupiću ih i umnožiće se
oni. Rasejaću ih meñu narode, i iz dalekih mesta će se
Mene opominjati. Odgojiće decu i vratiti se jer ću ih
vratiti iz zemlje neprijateljske. Sakupiću ih i dovesti u
obećanu zemlju. Ojačaću ih u Gospodu i u imenu
Njegovom će hoditi – govori Gospod. (Zah. 10,8-12).
I biće u poslednje vreme da će Gospodnja kuća u vrh
gora utvrñena biti i svi će narodi u nju dolaziti. (Isa. 2,2.)
Stoga Nebeski Oče svi koji se Tvojim imenom zovu koje
Si stvorio sebi na slavu, koje Si sazdao i načinio, izgubljene prizivam i zovem u zajednicu od istoka, do zapada,
od severa i juga u Isusovo ime. (Isa. 43,7; Rim. 4,17.)
Kao Tvoj svedok i sluga koga Si izabrao zauzimam
mesto dobito od Tebe. Snagom u Hristu i svojom svetom
verom prizivam izgubljene u Isusovo ime. Razbijam
nad njima moć kraljevstva ovoga sveta u Isusovo svemoćno ime i prizivam ih u zajednicu, da bi Tebe upoznali saznali istinu, da bi verovali i razumeli da Si Ti Bog i
da pre Tebe Bog nije stvoren niti će Ga biti posle Tebe.
21
Da Si Ti Gospod i osim Tebe nema drugog osloboditelja. (Isa. 43,10. 11.)
Nebeski Oče ovako govorim sužnjima u Isusovo ime:
iziñite! i onima koji sede u tami: istupite! (Isa. 49,9)
Govorim severu: podaj: jugu ne drži! Donesi sinove
Gospodnje iz daleka i kćeri s krajeva zemlje! Na reč s
verom izgovorenu iz daleka dolaze oni drugi sa severa od
mora iz zemlje Sinimske. (Isa. 43,5.6; 49,12.)
Sabor naroda nek Te okupi Gospode a Ti iziñi iznad
njih na visinu. (Psa. 7,7.)
Najmanji će ojačati, od najmanjega silan narod Ja
Gospod u svoje vreme učiniću to brzo. (Isa. 60,22.)
Evo Gospode znaćeš narode koje nisi znao i narod koji
Te nije poznavao žuriće Tebi radi Gospoda Boga Tvoga
Sveca Izraelova, koji Te proslavi. (Isa. 55,5.)
O vi gluvi čujte, a vi slepi gledajte!
Narod slepi koji oči ima neka vidi slavu Tvoju; Gluvi
koji uši imaju neka čuju Tvoju Reč. Nek se svi narodi
skupe i plemena neka se saberu, upoznaju da Si Ti
Gospod, Iskupitelj. Narod koji Si sebi sazdao upoznaće
Tebe i proglašavaće slavu Tvoju. (Isa. 43,8. 9. 21.)
Opomeniće se i obratiće se Gospodu svi krajevi zemlje.
Pokloniće se Gospode pred Tobom sva paganska plemena. (Psa. 22,27.)
I umesto da im se kaže: Niste moj narod, kazaće im se:
Živog Boga sinovi! (Osi. 1,10.) Pozvanici će Gospodnji
posedovati more i jug, jer će im Gospod dati u nasleñe.
(5Moj. 33,23.)
Obratiće se narodi koji se ne zovu po Tvom imenu,
tražiće Tebe, Gospode kao Boga svoga sa strepnjom će
22
se okrenuti Tebi Gospode, i Tvojoj dobroti u poslednja
vremena. (Osi. 3,5)
Gospode daj glad na zemlju za slušanje Tvojih Reči.
(Amos 8,11.) Tako će istina, ljubav i Božija spoznaja biti
na zemlji. (Osi. 4,1.)
Gospod svaki dan umnožava zajednicu sa spašenima.
(Dela. 2,47.)
Zajednice imaju mir, u Gospodnjem strahu i u utehi
Svetoga Duha hode, izgrañuju se, umnožavaju se uz
pomoć Svetoga Duha. (Dela. 9,31.)
Zajednice se utvrñuju u veri i njihov se broj iz dana u
dan povećava. (Dela. 16,5.)
Božija Reč u moći i snazi napreduje u srcima vernika, u
zajednici i svetu. (Dela. 19,20.)
Kako je lepo i krasno kad su braća zajedno u zajednici u ljubavi i slozi. To je kao skupoceno ulje na glavi,
koje se sliva sa brade svetih na rubove odežde. Tako
silazi Gospodov pomaz na zajednicu, kao Hermonska
rosa na gore Sionske. U zajednicu svetih Gospod nareñuje blagoslov i život za navek! (Psa. 133,1-3.) Amin.
23
MOLITVA ZA CRKVU
(Za celokupno telo Isusa Hrista)
Oče, molim se i priznajem Tvoju Reč o Isusovom Hristovom Telu o Crkvi. Molim Ti se da se članovi zajednice
Tvoga Tela popune Tvojom spoznajom svakom duhovnom mudrošću da bi dobili spoznaju o Tvojim
putevima i ciljevima, da bi upoznali svatili i znali
razlikovati duhovne stvari.
Molim Ti se da žive život u ponašanju dostojna Tebi,
koje je u svakom pogledu milo Tebi. Da budu i rastu u
spoznaji Tebe da bi Te bolje upoznali, da bi imali
jasnije viñenje i dublju vezu s Tobom. (Kol. 1,9. 10.)
Molim se da ojača zajednica Isusovo telo svakom snagom i silom na Tvoje bogastvo i slavu da sa radošću,
hvalom, istrajnošću i strpljenjem budu u svakom
dobru. (Kol. 1,11)
Oče Ti Si nas osposobio da imamo nasledstvo svetih u
svetlosti. (Kol. 1,12).
Dragi Oče Ti Si nas izbavio iz vlasti tame i premestio
nas u kraljevstvo Tvog ljubljenog Sina u kome imamo
izbavljenje preko Njegove krvi, koja brisanje naših
greha objavljuje. (Kol. 1,13. 14.)
Oče Ti se diviš gledajući Isusovo Telo, kako se Tvoji
sveci reñaju i postrojavaju slaveći Tebe s verom u Isusa i
istraju i jaki su od Tvoje svete snage. (Kol. 2,5).
Sveci Tvoji se oslanjaju na Tebe s potpunim pouzdanjem
u Tvoju snagu, mudrost i dobrotu. Život svoj vode,
upravljaju ga onako kako su se u Tebe ukorenili kako bi
24
dalje se izgrañivali, učvršćeni u veri obilati i zahvalno.
(Kol. 2,6. 7.)
Oče, Tvoja deca kao Tvoji izabranici su preko Tebe
prosvećeni i ljubljeni. Oblače milostivo srce, dobrotu,
poniznost, blagost, strpljivost. (Kol. 3,12)
Daješ im snagu da u svemu istraju šta god da se desi, u
ljubavi podnoseći jedan drugog. Ako se u nečemu razlikuju daješ im mudrost da jasno vide. Brzo su spremni
da jedan drugom opraštaju onako kako Si im Ti
oprostio. (Mt. 6,14; Ef. 4,32)
Tvoji sveci su iznad svega toga obukli se u ljubav, koja
je sveza savršenstva. (Kol. 3,14)
Ljubav u njihovim srcima u savršenoj harmoniji ih drži
zajedno. Božiji mir vlada bezprekorno u srcima i u svakom pitanju donose smirenu odluku na što su pozvani.
(Kol. 3,15)
Sve u ovom miru čine rečju ili delom, sve čine u ime
Gospoda Isusa davajući svagda hvalu slaveći Tebe.
(Kol. 3,17.)
Isusovo telo u srcu nosi Reč Božiju i um, razmišljanje
obnavlja na osnovu Božijih Reči. (Rim. 12,2)
Božija Reč bogato stanuje u srcima vernika, u svakoj
mudrosti i izobilju donoseći stostruki plod u njihovim
životima. (Mk. 4,20) Amin.
25
NE BOJ SE, JER JA SAM S TOBOM
Ovako mi govori moj Bog: Ja Gospod koji idem pred
tobom, Ja ću biti s tobom; neću zaostati od tebe, niti
ću te napustiti, ne boj se i ne strepi! Biću s tobom,
neću te napustiti, niti ostupiti od tebe. (5Moj. 31,8; Is. N.
1,5.)
Milostiv je Bog Gospod moj neće me napustiti, niti
uništiti, niti zaboraviti savez za koji mi se zakleo
Gospod. (5Moj. 4,31.)
Budi hrabar – govori Gospod – budi hrabar i čini Božiju
Reč, Jer Sam Ja s tobom. Reč moja s kojom sam pristupio u savez s tobom i Duh moj u tebi će ostati. Ne boj
se! Ne boj se, jer Ja Sam s tobom i tvoj ću dom slavom
napuniti. (Agej 2,4. 5. 7.)
Zapovedi meni Gospod: budi hrabar i jak! Ne boj se i
ne strepi, jer će s tobom biti Gospod, tvoj Bog u svemu
kuda god ideš. (Is. N. 1,8. 9.)
Zato sam ja jak hrabar, ne bojim se i ne strepim jer
Gospod, moj Bog ide samnom; ne zaostaje od mene,
niti me napušta. (5Moj. 31,6.)
Kada preko vode prelaziš, Ja Sam s tobom, ni reke te
neće potopiti, ako kroz vatru ideš, nećeš izgoreti niti će te
plamen opržiti. (Isa. 43,2.)
S tobom Sam svagde, kud god ideš istrebiću svakog
neprijatelja pred tobom; I učiniću da ime tvoje postane
slavno, kao što je ime velikih koji su na zemlji. (2Sam.
7,9.)
S tobom Sam svagde, kud god ideš i istrebiću svakog
neprijatelja pred licem tvojim; i učiniću da ime tvoje
26
postane slavno, kao što je ime velikih koji su na zemlji.
(1Dn. 17,8.)
Gospodnja Reč mi govori: Ne boj se, jer Ja Sam s tobom;
ne malaksaj, jer Ja Sam tvoj Bog; osnažujem te, pomažem ti, istinitom desnicom podržavam. Postideće se i
osramotiti koji se suprostave protiv tebe, uništiće se i
izgubiti, koji se s tobom sude, uništiće se potpuno koji
tebe uznemiravaju. Pošto Sam Ja tvoj Gospod, Tvoj Bog,
koji te drži za tvoju desnicu, i koji ti govorim: Ne boj se,
jer Ja ću ti pomoći! (Isa. 41,10-13.)
Zato hrabro izjavljujem: Ne bojim se, jer Si Ti sa mnom,
ne malaksavam, jer Si Ti moj Bog, osnažuješ me, pomažeš mi i istinitom desnicom podržavaš me. Postideće se
koji su mi se suprostavili uništiće se i izgubiti koji se sa
mnom sude. Uništit će se potpuno, koji mene uznemiruju.
Pošto Ti Oče me držiš za desnicu i koji mi govoriš: Ne
boj se, jer Ja ću ti pomoći! (Isa. 41,10-13).
Ovako mi govori Gospod, moj Stvoritelj koji me stvorio:
Ne boj se jer sam te iskupio, imenom te nazvao moj si!
Jer si drag u očima mojim proslavljen si i Ja te ljubim.
(Isa. 43,1. 4.)
Moj si sluga koga zastupam, izabranik moj drag srcu
mom. Duha sam svoga dao tebi. (Isa. 42,1.)
Govoriš u Svojoj Reči: Neću te napustiti niti ću se
udaljiti od tebe, neću te bez pomoći ostaviti. Neću dozvoliti da se izgubiš, zaista neću pustiti! Zato sa smelošću
smelo kažem: Gospod je pomoć moja. ne bojim se; šta
mi čovek može nauditi? (Jev. 13,5. 6.)
27
PREMESTIO SI ME U CARSTVO SVOG
LJUBLJENOG SINA
Oče zahvaljujem Ti se da Si me izabrao iz vlasti tame i
premestio u Carstvo Svog ljubljenog Sina. U Isusovo
ime se obavezujem da ću živeti bez briga i straha jer
zakon Duha koji mi daje život u Isusu Hristu oslobodio
me je od grehovnog zakona i od smrti. (Kol. 1,13. Rim. 8,2.)
Srce mi je popunjeno poniznošću, da će Tvoja moćna
sveta ruka u podobno vreme da me uzvisi. Svaku brigu,
teret, zabrinutost, sumnje jednom i zauvek stavljam na
Tebe jer Ti brineš o meni ne daš da pravednik posrne. Ti
s ljubavlju preuzimaš moje brige, budno bdiješ nadamnom. Ti me održavaš i osnažuješ nedaš da pravednik
posrne. (1Pet. 5,6. 7; Psa. 55,22.)
Oče divim se Tebi i Ti ćeš mi dati želje srca. (Psa. 37,4.)
Gospode predajem Ti puteve svoje i imam pouzdanja u
Tebe da ćeš ih ostvariti. Tvoja desnica me oslobaña
Gospode a Tvoja milost prema meni je do veka. Dela
ruku Tvojih ne napustaš. (Psa. 37,5; 138,7. 8.)
Ti me Gospode spašavaš od neprijatelja mojih, iznad
neprijatelja mojih me podižeš od silnika me oslobañaš .
(Psa. 18,48.)
Gospod je moj deo nasledstva i čaša. Ti podižeš dostojanstvo moje. (Psa. 16,5.)
Zato ne dozvoljavam da mi je srce nemirno ili da se
brine. (Jn. 14,1.)
Ja ostajem u Tvojoj Reči i Tvoj govor ostaje u meni
bogato. Ja ostajem u Tebi i Ti u meni zato mnogo plodova rañam. Otac me očišćava preko svoje ljubavi da bi još
28
više plodova rodio. Onako kako Otac ljubi Isusa i mene
tako ljubi Isus i ja ostajem u Njegovoj ljubavi. Bez Tebe
ne mogu ništa činiti Gospode. U tome se proslavlja moj
Otac, da mnogo plodova donosim i da ću Isusov učenik
biti. (Jn. 15,2. 5-9.)
Srušiću svako pametovanje, mudrovanje i svaku visinu
koja uzvisuje samu sebe i diže se protiv Tvoje spoznaje.
Zarobljavam svaku misao na poslušnost Hristu. (2Kor.
10,5)
Stavljam na stranu svaku prepreku i istrajno trčim u
bitku gledajući na Isusa koji je poglavar i izvršitelj
moje vere. (Jev. 12,1. 2.)
Razmišljam samo o onom što je istinito, časno, pravedno, čisto, ljubazno i na dobrom glasu ako je neka
vrlina ili pohvala. (Filip. 4,8.)
Oče kako pogledah u savršeni zakon slobode tako i
ostajem u njemu. Nisam zaboravni slušalac Tvoje Reči
nego ih delima pratim. S toga sam sretan i blagosloven u
delima. (Jakov 1,25).
Ni za šta ne brinem nego u svemu se zahvaljujem,
pokazujem Bogu želje. A Božiji mir koji prevazilazi
svako razumevanje čuvaće moje srce i misli u Hristu
Isusu. (Filip. 4,6. 7.) Uzimam štit vere i gasim sve plamene
strele zloga (Ef. 6,16.) Pokoran sam Bogu suprostavljam
se ñavolu i on beži od mene. (Jakov 4,7.)
Isus Hrist me je otkupio od proklestva zakona.
(Gal. 3,13.)
Zato zabranjujem svakoj bolesti da mi dotakne telo.
Svaka bolest, svaki virus koji se približava mom telu
odmah umire u Isusovo ime. Svaki organ, svaka ćelija
29
moga tela savršeno funkcioniše kako ga je Bog stvorio.
U Isusovo ime zabranjujem telu pogrešan rad. (Rim. 8,11;
1Moj. 1,31; Mt. 16,19.)
Pobednik sam, pobedu žanjem preko Jagnjetove krvi i
rečju svoga svedočanstva. (Otk. 12,11.)
Moje svedočanstvo je Božija Reč koja je živa i delotvorna oštrija od mača sa dve oštrice. (Jev. 4,12.)
Smelo vrtim Duhovni mač Božiju Reč jer mi ovako
govori Gospod: Ja sam Gospod koji govor sluge svoga
ispunjavam, do kraja izvršavam savete sledbenika
svojih. (Isa. 44,26.)
Jer Ja Gospod koji istinu govorim moćan sam da
spašavam. (Isa. 63,1.) Ne samo da Sam progovorio, nego
ću i doneti spasenje tvoje, izvršiću, uradiću to. (Isa.
46,11.)
Gospod mi reče to i učini, zato Reč Njegova se obistini
i postade stvarnost u mom životu. Božija Reč donosi
bogati, večni plod na slavu svemogućem Bogu. (Isa.
38,15.) Amin.
30
REČ SVEDOČANSTVA
ZA SAVLAðIVANJE BRIGA I STRAHA
Napisano je, kazna koja mir mi daje pade na Isusa Hrista.
Hrist je preko Svoje krvi s krsta zadobio meni mir.
Stoga ja u miru hodam. Božiji mir vlada u mom srcu,
kako je napisano i zahvalan sam.
(Isa. 53,5; Kol.1 ,19; 3,15.)
Ja sam Hristovo Telo, sotona nema pravo na damnom,
dobrim pobeñujem zlo. (1Kor. 12,27; Rim 12,21.)
Ja sam od Boga i pobedio sam svet jer je veći Onaj koji
je u meni nego onaj koji je u svetu. (1Jn. 4,4.)
Izbavio me od sadašnjeg zlog sveta jer je to Božija volja.
(Gal. 1,4.)
Ne bojim se od zla jer Si Ti samnom. Tvoja reč i Tvoj
Duh me teši. (Psa. 23,4.)
Gospode moje srce se u Tebe uzda zato me čuvaš u
potpunom miru jer se u Tebe uzdam. (Isa. 26,3.)
Gospode Ti mi daješ mir, jer večna Tvoja milost podržava sve što radim. (Isa. 26,12; 1Kor. 15,10.)
Dobar je Gospod, snaga je u dan teskobe, poznaje one
koji se u Njega uzdaju. (Naum. 1,7.)
Pravdom sam se osnažio ne razmišljam o bedi jer se
nemam čega bojati niti strahovati jer mi se neće približiti.
(Isa. 54,14.)
Svako oružje protiv mene pripremljeno neće sretno biti i
svaki jezik koji mi se suprotstavlja upropastiće se. To je
nasleñe slugama Gospodnjim. (Isa. 54,17.)
31
Ti me skrivaš u skrovište Tvoga lica pred ljudskom
pobunom. Čuvaj me u Svom šatoru od svadljivih jezika.
(Psa. 31,21.)
Ja Gospod polomiću sveze jarma i izbaviću te iz ruku
tlačitelja. (Jezek. 34,27.)
Veliku mi radost daješ Gospode, radujem se pred
Tobom žetelačkom radošću. Jer Si slomio jaram pod
kojim mi teško beše i štap tlačitelja mojih. (Isa. 9,3. 4.)
Udaljit ćeš breme s ramena mojih i jaram njegov, s vrata
moga, a jaram će se uništiti od pomazanja, Udaljiće se
smene jaram neprijateljski i teret s ramena mojih će se
udaljiti. (Isa. 10,27; 14,25.)
Zakleo se Gospod nad vojskama govoreći: Bit će kako
sam zamislio svršiće se kako ga svrših. Ispašće klin
uglavljen na tvrdom mestu, Odsečen će biti ipašće,
slomiće se teret koji je na njemu bio, jer Gospod tako
reče. (Isa. 22,24. 25.)
Ko se sa mnom utrkuje pokoriće ga Gospod, gromori nad
njim na nebu. Gospod osuñuje krajeve zemaljske. A
kralju svome daje moć uzvisiće rog pomazanika svog.
(1Sam. 2,10.) Zato moji neprijatelji propadaju i rasipaju se
svi koji lukavstvo čine. (Psa. 92,9.)
Gospode Ti izlaziš da svoj narod oslobodiš, pomazaniku
svom na pomoć, razbijaš krov doma zlobnog zatireš ga
do temelja. (Avak. 3,13.)
Više me neće zlostavljati zlobnici jer mi Ti Gospode
stvori mir od svakog mog neprijatelja (2Sam. 7,10. 11.)
Gospod me izbavlja od svakog mog neprijatelja,
izdiže me iznad onih koji ustaju protiv mene i od
nasilnika me oslobaña (Psa. 18,48.)
32
Deo sam Gospoda kao Njegov narod, okružuje me,
brine o meni, čuva me kao zenicu oka svoga. Kao što
orao nad orlićima svojim lebdi krila svoja širi nadamnom podižeš me i podržavaš svaki dan. (5Moj. 32,10 -12.)
Kao ptice krilima ptiće zaklanjaju, tako Gospod nad
vojskama zaklanja mene. Zaklanjajući me oslobaña od
mojih neprijatelja, prolazeći kroz njih me oslobaña. (Isa.
31,5.)
Hvala Ti Gospode da Si me u svojoj ljubavi i milosti
izbavio, podigao i nosiš me svaki dan. (Isa. 63,9).
Uzeo sam te nase od utrobe matere tvoje i nosim te od
roñenja tvoga ovako govori Gospod do starosti tvoje Ja
sam, i nosiću te dok ne osediš, Ja nosih, Ja stvorih i
nosam, i oslobañam. (Isa. 46,3. 4.)
Ja ću ti biti, govori Gospod, zid plameni oko tebe i
proslaviću se u tebi. (Zah. 2,5.)
Ja ću ići pred tobom poravnaću puteve neravne,
razvaliću vrata bakrena, prevornice slomiću gvozdene. (Isa. 45,2.)
Kada preko vode prelaziš Ja Sam sa tobom ili preko
reka neće te potopiti. Ideš li kroz vatru, nećeš izgoreti niti
će te plamen opržiti. (Isa. 43,2.)
Anñeo lica Gospodnjeg oslobodiće me. Gospod me iskupio moj Bog u ljubavi milosti Svoje uzdigniće me i
nositi svaki dan. (Isa. 63,9.)
Kako Jerusalim okružuju brda tako me Gospod okružuje, moj Bog osloboñenja i spasenja od sad i do veka.
(Psa. 125,2.) Amin.
33
GOSPOD
ĆE ME OSLOBODITI
Kad pravedni zavape Ti ih poslušaš i izbaviš ih iz svake
nevolje. (Psa. 34,17)
Svevišnjem Bogu zavapih koji dobro čini sa mnom
poslaće s neba spas i održaće me, poniziće moje progonioce. (Psa. 57,2. 3.)
Gospod me spašava od neprijatelja uzvisuje me i nad
onima koji mi se protive, oslobaña me od nasilnika. (Psa.
18,48)
Gospode Ti me od oružija spašavaš, od zlobnih usta i
nasilničke ruke, da imam nadu i lukavstvo da zatvori
usta. (Jn. 5,15. 16.)
Skrivaš me u skrovište Tvoga lica od pobune ljudske
čuvaš me u šatoru svome daleko od svadljivih jezika.
(Psa. 31,20.)
Razboritost stražari nadamnom, razum me čuva da me
oslobodi od zla puta i čoveka koji zlo govori. (Priče. 2,11.
12.)
Svako oružje protiv mene pripremljeno neće sretno biti.
Svaki jezik koji mi se suprostavi oštetiće se to je
nasleñe slugama Gospodnjim i njihova istina koja je
od Tebe Gospode. (Isa. 54,17.)
Bog se name smilovao i oslobodio me jer je otkup našao!
Zato mogu gledati Tvoje lice s velikom radošću, vratio Si
mi moju istinu. (Jn. 33,24. 26. 28.)
Znam da me ne može neprijatelj nadvladati i zao
nemože me zlostavljati jer Ti Gospode ćeš ispred mene
potrti moje tlačitelje. Blagosiljam Te Oče jer je sa mnom
34
Tvoja vernost i milost. S Tvojim imenom ću se uzvisiti u
Isusovo sveto ime. (Psa. 89,22-24.)
Moja pomoć je od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju.
Ne dozvoljava da pokleknem, ne drema moj čuvar,
Gospod je moja senka smoje desne strane. Gospod će me
sačuvati od svakog zla, sačuvaće dušu moju. Sačuvaće
Gospod moj izlazak i ulazak od sad do veka. (Psa. 121,2-8)
Ti me ovako ohrabruješ: Pozovi me u vreme nevolje Ja
ću te izbaviti a ti ćeš me proslaviti. (Psa. 50,15.)
Hvalu Ti dajem Gospode jer Si uslišio moje molitve,
poštovaocima imena Tvoga nasleñe Si dao. Pred Bogom
prebivam doveka milost i vernost Si mi odredio da me
oni čuvaju. (Psa. 61,5. 7.)
Ne brinem jer znam da je napisano: Na protivnike moje
podigao Si ruku, najboljom pšenicom Si me zadovoljio
a iz stene medom me sitiš. (Psa. 81,14.16.)
Gospod me je u pravdi podigao i puteve moje poravnava. (Isa. 45,13.)
Gospode Ti koji Si dobro moje i deo moj i čaša moja, Ti
sudbinu moju podržavaš. (Psa. 16,5.)
Gospode Ti izlaziš da narod svoj oslobodiš, na pomoć
Si svom pomazaniku, razbijaš krov domu zlobnom, zatireš ga do temelja. (Avak. 3,13.)
Gospod kao junak izlazi kao ratnik revnost svoju diže
poklikuje svoju silu i nadjačava moje protivnike. (Isa.
42,13.)
Ko se sa mnom utrkuje pokoriće ga Gospod koji gromori
nad njim na nebu. Gospod osuñuje krajeve zemaljske, a
35
kralju svome daje moć, uzvisuje rog pomazaniku svom.
(1Sam. 2,10.)
Moji protivnici će se izgubiti i rasipati koji lukavo rade.
(Psa. 92,9.)
Zahvaljujem Ti jer Si me spreda i straga obuhvatio i
nadamnom je ruka Tvoja. Tvoja ruka me vodi i Tvoja
desnica me održava. (Psa. 139,5. 10.)
Deo sam Gospoda kao Njegov narod okružuje brine o
meni čuva me kao zenicu oka svoga. Kao što orao nad
orlićima svojim lebdi, krila Svoja širi nadamnom, podiže me na perju Svome. (5Moj. 32,10-12.)
Anñeo lica Gospodnjeg će me osloboditi, Gospod me
iskupio moj Bog u svojoj milostivoj ljubavi me podiže i
nosi svakog dana. (Isa. 63,9.)
Anñeo Gospodnji stanuje oko mene i oslobaña me na
svim putevima. (Psa. 34,7).
Jer Si Anñelima svojim zapovedio da me čuvaju na
svim putevima mojim i on će mene na ruke uzeti da gde
nogom svojom za kamen ne zapnem. (Psa. 91,11. 12.)
I Gospod će me osloboditi iz ruku zlih i moćnih šaka.
(Jer. 15,21.)
Oslobodiću se večnom Gospodnjom slobodom, neću se
postideti, niti osramotiti doveka; (Isa. 45,17.)
Neće se u mojoj zemlji o nasilju čuti pustošenje i poništenje na meñama mojim, zidove ću svoje spasenjem
nazvati i kapiju svoju slavom. (Isa. 60,18.)
Ni provala, ni stradanja, ni vike neće biti po našim ulicama jer Gospod moj Bog ojačava brave na mojim
36
kapijama i blagosloviće sinove moje u meni. (Psa. 144,14;
147,13.)
Ja Gospod slamam sveze jarma i oslobodiću te od ruku
onih koji te zarobiše. (Jez. 34,27.)
Veliku radost Si mi dao Gospode radujem se pred
tobom žetelačkom radošću. Slomio Si neprijateljski teret
jarma, palicu neprijatelja mojih. (Isa. 9,3. 4.)
Stoga će nestati teret s mojih ramena i jaram smog vrata
i poništiće se jaram od pomazanja. (Isa. 10,27.)
Gospod čuva vinograd blagosloveni jer je napisano: Ja
Gospod čuvam to svakog trenutka, svakog trena ga
zalivam da ga niko ne poseti noću, danju ga čuvam. (Isa.
27,3.)
Zakon Duha živoga u Isusu Hristu me oslobodio od
zakona greha i smrti. (Rim. 8,2).
Hvala Ti Oče u Isusovo ime da Si me oslobodio od vlasti
tame i premestio u Carstvo svog ljubljenog Sina. (Kol.
1,13.)
Osnažuje me Gospod i čuva od zlog. Zahvaljujem Ti se
Gospode da me izbavljaš od nepodobnih i zlih ljudi.
Izbavit će me Gospod od svakog zlog dela i spasiće me
za Svoje Carstvo. (2Sol. 3,2.3; 2Tim. 4,18.)
Izbavio si me iz svih mojih nevolja, ljubaznost i mudrost
mi daješ pred svakim čovekom. Tako u slavnoj pobedi
kao Božije dete živim. (Dela. 7,10; Rim. 8,21.) Amin.
37
MOLITVA ZA HRABROST
Gospod mi zapovedi: Budi hrabar i jak! Ne plaši se i ne
strepi jer je s tobom Gospod tvoj Bog u svakom
poduhvatu. (Is. N. 1,8. 9.)
Ovako mi govori moj Bog: Ja Gospod koji pred tobom
idem, Ja ću biti s tobom neću odstupiti od tebe niti ću
te napustiti, ne boj se i ne strepi! Biću s tobom neću te
napustiti, niti odstupiti od tebe. (5Moj. 31,8; Is. N. 1,5.)
Budi hrabar - govori Gospod - budi hrabar radi kako
je napisano u mojoj Reči s kojom Sam stupio u savez sa
s tobom, jer Sam s tobom i moj Duh će ostati u tebi i
meñu vama. Ne boj se jer Ja Sam s tobom i ispuniću
tvoj dom slavom. (Agej. 2,4. 5. 7.)
Zato sam ja jak i hrabar ne plašim se i ne strepim jer
Gospod, moj Bog sam ide sa mnom; ne odstupa od
mene niti me napušta. (5Moj. 31,6.)
S tobom sam gde god ideš i istrebiću sve neprijatelje
ispred tebe i slavno ime ću ti dati kao što imaju velikani
koji su na ovoj zemlji. (2Sam. 7,9.)
Stalno je sa mnom ruka Gospodnja, naprotiv ruka me
Njegova osnažuje. Neprijatelj me ne može nadvladati jer
pravdom će poraziti neprijatelje moje. Sa mnom je
Njegova vernost i milost i uzvisiće me s Njegovim
svetim imenom. (Psa. 89,21-24.)
Gospode Ti Si mi dao Svoju Reč u moja usta i sa
senkom ruke Tvoje si me pokrio. S toga sam blagosloven, uzvišen i biću jako slavan. (Isa. 51,16; 52,13.)
38
Smelo izjavljujem i priznajem Božiju Reč prema nebu i
zemlji. Hrabar sam kao mladi lav jer sam se u Isusu
Hristu poistinio i postao pravedan pred Bogom preko
snage očišćenja Njegove svete krvi. (Priče. 28,1; 2Kor. 5,21;
Otkr. 1,5.)
Ne bojim se jer mi Bog nije dao duha straha nego duha
sile, ljubavi i trezvenosti. (2Tim. 1,7.)
U Isusu Hristu je moja hrabrost, pouzdanje da pristupim Tebi bez straha Oče preko vere u Isusa Hrista. (Ef.
3,12.)
Oče zahvaljujem Ti se da Si mi dao hrabrost u
Isusovom imenu. Hrabro ulazim u nebesku svetinju
preko Isusove krvi. S pouzdanjem i hrabro pristupam
pred Tebe, prestolu milosti da osvojim milosrñe i milost
nañem u vremenima potrebe. (Jev. 10,19; 4,16.)
Napisano je: Oduprite se sotoni i pobeći će od vas. Ja u
Isusu Hristu hrabro stojim pred neprijateljem ojačan
u veri. Odupirem se bolesti i siromaštvu u Isusovo ime.
Isus je izbrisao zakone koji su svojim odredbama bili
protiv mene i uklonio ih prikovavši ih na krst. Razoružao
je poglavarstva i vlasti izložio ih ruglu, pobedivši ih.
(Kol. 2,5-7; 10,14. 15.)
Zato hrabro izjavljujem: sotono pobeñen si, moj Bog i
moj Isus Hrist vladaju na veke vekova. Gospod je moja
pomoć, ne plašim se, šta mi čovek može? (Jev. 13,6.)
Oče hvala Ti da smelo mogu da živim na zemlji
istinom, osudom, milošću i milosrñem Si me zaručio
večno za Sebe. (Os. 2,18. 19.)
39
SVAKODNEVNI
BLAGOSLOV U ISUSU
HRISTU
Isus je Gospod nad mojim duhom, dušom i telom. Duh
onoga ko je vaskrsao Isusa iz mrtvih živi u meni. Isti onaj
koji je vaskrsao Hrista Isusa iz mrtvih oživljuje moje
smrtno telo preko njegovog Duha koji živi u meni. (Filip.
2,9-11; Rim. 8,11.)
Ja sam u Hristu Isusu koji mi od Boga posta mudrost,
pravda, osvećenje i izbavljenje. (1Kor. 1,30)
Gospod je moj pastir, u ničemu ne oskudevam. Moj
Bog ispuniće svaku moju potrebu po bogastvu svome
sa slavom u Isusu Hristu. (Psa. 23,1; Filip. 4,19.)
Za sve imam snage u Hristu koji me osnažuje. (Fili. 4,13.)
Ne bojim se ničega i ne uznemiravam se ni za šta. Svaku
svoju brigu predajem Tebi Gospode jer Ti brineš za
mene. (Filip. 4,6;1Pet. 5,7.)
Veran je Gospod koji me osnažava i čuva od zloga.
(2Sol. 3,3.)
Ja sam telo Hrista Isusa. Iskupljen sam od kletve. Bolest nema moć nadamnom jer je Isus Sam odneo moje
bolesti i nemoći moje uzeo nase. (Gal. 3,13; Mt. 8,17).
Isus je moje grehe sam izneo na telu svome na drvo da
bih ja umro gresima a živeo za pravdu. Po Božijoj Reči
u Isusovim ranama sam se iscelio. (1Pet. 2,24.)
Telo mi funkcioniše u savršenom zdravlju jer moje
bolesti Isus Hrist nase uze i boli moje On odnese. U
Njegovim svetim ranama sam se iscelio. (Isa. 53,4. 5.)
40
Božija ljubav se izli u moje srce Duhom Svetim.
Njegova ljubav bogato stanuje u meni. (Rim. 5,5.)
Moje telo je hram Svetoga Duha. Otkupljen sam zato
slavim Boga u svom telu koje je od Boga živoga, živog
Boga sveti hram. (1Kor. 6,19. 20; 3,16; 2Kor. 6,16.)
U meni je Hristov razum zato imam samo takve misli,
osećanja i ciljeve koji su ugodni Njegovom srcu. Duhovna misao živi u meni koja je život i mir. (1Kor. 2,16; Rim.
8,6.)
Veru imam u srcu, a ne sumnju. Držim se čvrsto u veri
jer je Isus začetnik i izvršitelj moje vere. (Jev. 4,14; 12,2.)
Veći je Onaj koji je u meni nego onaj koji je u svetu.U
zaklonu Božijih Reči ostajem koje su zaklon Svevišnjega, tako me zao ne može dotaći. U svetlosti Božijih
Reči hodim. (1Jn. 4,4. 16; 5,18; Psa. 91,1.)
Roñen sam od Boga i vera koja je u meni je pobedila
svet. (1Jn. 5,4.)
Isus mi dade vlast da gazim zmije i škorpije i svaku silu
neprijateljsku, ništa mi neće nauditi. (Lk. 10,19.)
Uzimam štit vere s kojim ću moći pogasiti sve plamene
strele neprijatelja. (Ef. 16,6.)
Oslobodio sam se od sadašnjeg zlog sveta. (Gal. 1,4.)
Bog me je vaskrsnuo zajedno sa Isusom i postavio
zajedno na nebeski tron. (Ef. 2,6.)
Hristova Reč stanuje u meni bogato u svakoj
mudrosti. (Kol. 3,16.)
Bog je samnom na mojoj strani. (Rim. 8,31).
41
Čujem glas Dobrog Pastira i ne sledim glas nepoznatog.
U svakom poslu se na Gospoda Isusa oslanjam, u svemu
se Gospodu poveravam. Tako su moje misli i putevi po
Njegovoj volji, planovi mi se ostvaruju, a putevi su mi
uspešni. (Jn. 10,2.5; Priče. 16,3.)
Ja sam Njegova tvorevina nanovo stvoren u Hristu Isusu.
Jer Bog je Onaj koji čini u meni da hoću da radim po
Njegovoj volji. (Ef. 2,10; Filip. 2,13.)
Moj nebeski Otac koji je započeo dobra dela u meni
završiće ih do dana Hrista Isusa. (Filip. 1,6.)
Ispunitelj sam Božijih Reči. Božija mudrost je moja.
Pokoravam se Bogu. Protivim se ñavolu i on beži preda
mnom. Približavam se Bogu i Bog se približava meni.
Nema u meni straha jer me Bog ne napušta, niti se
udaljuje od mene. (Jakov. 1,22; 4,7. 8; Jev. 13,5.)
Božije Carstvo je u meni pravda, mir, radost po Duhu
Svetome. (Lk. 17,21. ; Rim. 14,17.)
Bogato merim, bogato se i meni meri još će mi se i
dodati jer imam uši za slušanje i čujem Božiju Reč.
Pošto obilno sejem Božiju Reč u srcu zato strostruk plod
donosim i obilno žanjem. (Mk. 4,20. 23. 24.)
Oče u svojoj Reči kažeš da je plod pravednih drvo života
i mudri duše pridobija. Ti preko Svetog Duha me
pročišćavaš da još više plodova donesem, da još više
duša pridobijem za Tvoju istinu i svetost. (Priče.11,30; Jn.
15,2.) Amin.
42
ZAŠTITA OD NESREĆA
U zaklonu Svevišnjega stanujem, u senci Svemogućeg
počivam.
Govorim Gospodu: Ti Si utočište moje, tvrñava moja
Bože moj u Tebe se uzdam. Jer me On oslobaña od
zamke ptičareve od opasne kuge. Perjem Svojim me
pokriva i pod krilima Svojim će me zakloniti; štit i
oklop je Njegova vernost. Ne bojim se strahote noćne,
niti strele koja danju leti. Pašće pored mene hiljada i s
moje desne strane deset hiljada a meni se neće ni
približiti. Zaista ću očima gledati i viditi kažnjavanje
zlih.
Gospod je utočište moje, Svevišnjega sam izabrao za
zaklon svoj. Zato neće mene ni jedno zlo dotaći niti će se
udarac približiti mestu mog stanovanja. Jer On Anñelima svojim zapovedi za mene da me čuvaju na svim
putevima mojim. Na rukama me nose da ne udarim
nogom o kamen. Lava i zmiju gaziću, pogaziću lavića i
zmaja.
Ovako mi govori Gospod: „Kad me ljubi oslobodiću ga,
uzvisiću ga jer poznaje ime moje. U pomoć me zove,
zato ću ga uslišiti s njim sam u borbi; izbaviću ga i
proslaviti. Dugim životom nasititi i pokazati svoje
spasenje.“ (91 Psa.)
Hvala Ti Gospode da Ti anñelima svojim zapovedaš da
me čuvaju na svim putevima mojim. Tvoji me anñeli
na rukama nose da ne udarim nogom o kamen. (Psa.
91,11. 12.)
Anñeo Gospodnji stanuje oko mene i izbavlja me na
svim putevima mojim. (Psa. 34,7.)
43
Ni provale, ni jurnjave, ni vike neće biti na našim
ulicama jer Gospod moj Bog osnažiće prevornice vrata
mojih i blagosloviće u meni moje sinove. (Psa. 144,14;
147,13.)
Utvrdiće Gospod logor oko doma moga, protiv vojske,
protiv lutalica koji tamo, vamo lutaju i neće razarač proći
preko mene, jer ga Gospod drži na oku. (Zah. 9,8.)
Kao jato ptica koje krila šire tako i mene zaklanja
Gospod nad vojskama, zaklanjajući me oslobaña od
neprijatelja mojih prolazeći izmeñu njih me oslobaña.
(Isa. 31,5.)
I neće se više čuti nasilje u mojoj zemlji razaranje i
pustošenje na meñama mojim i spasenje ću zvati za
kamen zidova mojih, a vrata svoja slavom. (Isa. 60,18.)
Napisano je: Gospod će sačuvati svaku kost moju ni
jedna od njih se neće slomiti jer sam deo Gospodnjega
tela, iz Njegovog tela i od Njegovih kostiju. Isusov
život je vidljiv u mom telu.(Psa. 34,20; Ef. 5,30; 2Kor. 4,10.)
Uzeću od svete krvi, od Jagnjetove krvi, od krvi saveza i poškropiću oba dovratka i gornji deo vrata. I ta
krv će mi biti znak na mojoj kući i na Gospodnjem
svetom hramu u kojem živim. I kad prolazi Gospod
videće svetu krv, krv večnog saveza na oba dovratka i
gornjem delu vrata. Proćiće Gospod pored vrata i neće dozvoliti da razarač uñe u moju kuću; ne može da
krade, ne može da ubija i da razara u Isusovo sveto
ime. (2Moj. 12,7. 13. 23; Jn.10,10; 1Kor. 6,19.)
Vi anñeli moćnom snagom raspolažući duhovi: Šaljem
vas u Isusovo ime da izvršite i ispunite Božiju Reč koju
sam ustima izgovorio na odbranu i očuvanje mene i moje
porodice. (Psa. 103,20; Isa. 63,9; Jev. 1,14.)
44
OBUČENI U HRISTU
Telo zapovedam ti u Isusovo ime preko sile Duha da
obučeš na sebe Isusa Hrista. (Rim. 8,29.)
Obuci na sebe od Isusa Hristovih rana dobiveni duhovni
iskup. Obuci na sebe duhovni iskup koji te sleduje po
pravdi dobiveno isceljenje. Obuci na sebe stvarno
ozdravljenje vidljivo u fizičkoj formi. Telo obuci nase u
Isusovim ranama dobiveno vidljivo isceljenje pokazano u
mesu i krvi, otelovljenu stvarnost. Kako je i napisano
Reč postade telo tako se Reč useli i usred mene, jer po
Božijem Duhovnom zakonu viñeno je postalo iz neviñenog. (Isa. 53,4. 5; Jn. 1,14. Jev. 11,3.)
Um zapovedam ti u Isusovo ime preko snage Duha da
obučeš nase Hristov um jer je napisano: U meni je
Hristov razum. (1Kor. 2,16.)
Ja sam sin svetlosti. (1Sol. 5,5.)
Stoga odbacujem sva dela mraka i oblačim oružje
svetlosti. Oblačim se u Gospoda Isusa Hrista i ne
ugañam žudnjama tela. (Rim. 13,12. 14.)
Kršten sam u Hristu, Oblačim se u Hrista, Hrista sam
obukao na se od glava do pete na duha, dušu i telo u
novog čoveka sam se obukao, koji je stvoren po Bogu u
istini i svetlosti istine. (Gal. 3,27; Ef. 4,24.)
Obučen u novog čoveka koji će se obnoviti na Hristovo
naličje. Oblačim novog čoveka koji ima obnovu sličnu
Božijem naličju. Tako se sve bolje može u meni prepoznati Hrista preko Svetoga Duha. (Kol. 3,10; Gal. 3,5.)
45
Jak sam u Gospodu i u Njegovoj moćnoj sili. Oblačim
svako Božije oružje da se suprostavim svakom sotoninom lukavstvu opasavši se istinom i obukavši se u
oklop pravde. Za obuću uzimam revnost koju daje
Evanñelje mira, a svrh svega uzimam štit vere koji će
pogasiti sve plamene strele pakosnoga. Uzimam i
kacigu spasenja i Duhovni mač Reč Božiju.
(Ef. 6,10-17.)
Uzimam oklop vere i ljubavi, kacigu nade u spasenje.
(1Sol. 5,8.)
Oblačim oklop pravde i kaciga spasenja mi je na
glavi. (Isa. 59,17.)
Oblačim nase kao Božiji izabranik, svetu i ljubljenu
srdačnu milost, dobrotu, poniznost, blagost i strpljivost. A iznad svega oblačim se u ljubav koja je sveza
savršenstva. (Kol. 3,12. 14.)
Moj struk će Gospod opasati snagom i ojačati mi
mišiće. Snaga je ukras na mojoj haljini i moja je
lepota savršena preko Gospoda što je stavi name. Večnim ukrasom me učini Gospod, divnim od nacije na
naciju. Gospod je moja večna svetlost i moj Bog, moj
ukras. (Priče. 31,17; Jer. 16,14; Isa. 60,15. 19.)
Gospod mi podari venac mesto pepela pomaz radosti
mesto žalosti, haljinu svečanu mesto klonulog duha, da
se istinitim drvetom zovem izdankom Gospodnjim na
slavu Njegovu. Velika je slava moja preko Tvog spasenja
sjaj i dostojanstvo Si dao name. (Isa. 61,3. Psa. 21,5.)
Radošću se radujem u Gospodu, raduje se duša moja u
mom Bogu jer me obukao u haljine spasenja i plaštom
46
istine me ogrnuo, kao mladoženja koji se vencem kiti i
kao nevesta ukrasima svojim. (Isa. 61,10.)
Lepotu dobijenu od njega kralj želi jer je Gospod moj!
(Psa. 45,11.)
Gospode u Tvojoj snazi se radujem i Tvom spasenju se
veselim. Želje srca moga Si mi dao i nisi odbio molitve s
mojih usana. Naprotiv doneo si pred mene blagoslove.
Milosti svoje venac od žeženog zlata Si mi na glavu
stavio. Život sam tražio od Tebe dao Si mi dugo vreme,
stvarno i beskonačno velika je moja slava zbog spasenja
Tvoga. Sjaj i dostojanstvo Si mi dao. Učinio Si me
blagoslovom večno oraspoložio me s Tvojom radošću
verujem u Gospoda i neću se pokolebati jer je sa mnom
milost Svevišnjega. (Psa. 21,1-7.)
Dragi Gospode Isuse lepši Si, lepši Si od čovečijih sinova
iz usta Ti milost teče zato Te Bog doveka blagoslovi.
Kao Tvoj verni vojnik opasujem mač svoj na struk, i
preko Božije Reči kao veliki vitez sa Tvojom slavom i
krasotom što si name stavio napredujem u pobedama za
istinu, krotost i pravdu. Desnica će Tvoja me naučiti
čudima strašnim i ogromnim. Kako je napisano: Oštre su
strele u srcima neprijatelja kraljevih, padaće pod snagom
narodi na Tvoju slavu. (Psa. 45,2-5.) Amin.
47
BOLESTI
NAŠE ON NOSI
Napisano je: Bolesti naše On nosi i bolove naše nase
uze, a mi verovasmo da je bičevan, tučen i mučen od
Boga! On je za naše grehe ranjen za naše je bezakonje
slomljen, kazna koja mir nam daje na Njega pade i
ranama Njegovim mi se iscelismo. (Isa. 53, 4. 5.)
Napisano je: Koji grehe naše Sam iznese na telu svome na drvo, da bismo mi umrli gresima za pravdu
živeli i čijim se ranama vi isceliste. (1Pet. 2,24.)
Oče znam da je Tvoja savršena Sveta volja da se i u
mom životu ostvari ono što je prorok Isaije rekao
ovako govoreći: Bolesti naše On nosi i bolove naše
nase uze. Da se ostvari i da bude Tvoja volja u mom
životu: Da bude savršeno i potpuno isceljenje u mom
telu u Isusovo ime. (Mt. 8,17.)
Nebeski Oče u poškropljenju sa Isusovom krvlju, sa
snagom iskupljenja koja je u Njegovoj svetoj krvi sam
se poistinio, prosvećenjem preko Svetoga Duha. Svet
i proslavljen stajem pred Tvoj presto u Isusovo ime i
podižem pred Svemogućeg večno važeću Reč koju Si
izdigao iznad svakog imena koja je večna, Sveta i
istinita. Zauzevši vlast, poistinjenje govori s mojih
usana. Zato stojim pred Tvojim, milostivim, kraljevskim prestolom da bih izjavio u Isusovo ime nad
mojim telom, dušom i duhom Svetu, svemoćnu istinu
koja je u Tvojoj Reči i stvarna u mom životu. Prosveti
me sa Svojom Rečju. Oče Tvoja je Reč istina. (Jn. 17,
17.)
48
Izjavljujem da ne obraćam pažnju na viñenje, ne
obraćam pažnju na simptome. Lažno viñenje i osetljive simptome bolesti ne prihvaćam, suprostavljam
im se, nareñujem im, i pretim u Isusovo ime. Duhovne
snage koje život daju bolesti i bolovima u mom telu
proklinjem u Isusovo Sveto ime. (Jakov 4,17; Filip. 2,9-11.)
Gospode ne gledam na viñeno nego na neviñeno:
Gledam na Isusove rane na Njegovo drago slomljeno
telo koje su razapeli na krstu i napisano je: Svako ko
na Njega gleda spasiće se od ujeda zmije. Ujedno
dajem svedočanstvo: U onim svetim ranama sam dobio savršeno isceljenje. Isus je u moje ime visio na
krstu, moje su bolesti i moji gresi bili na Njemu, da bi
ja u Njegovom imenu savršenoj svetinji i potpunom
zdravlju živeo na slavu i službu Bogu preko iskupa u
Svetoj krvi. Aba je na krstu mi oprostio svaki greh i
iscelio mi svaku bolest. Zato s Rečju vere zapovedam
telu: Neka bude savršeno isceljenje i potpuno zdravlje
u mom telu! Simptome bolesti pobijam s Duhom zato
živim. U savršenstvu novoga stvorenja treba da mi
funkcioniše telo preko Božije Reči i zapovesti izgovorene verom na slušanje u Isusovo ime.
(Psa. 103,3; Rim. 8,13.)
Od Tebe dobivenom Svetom verom i pred licem
Tvojim izjavljujem i priznajem da je Tvoja Reč večno
važeća, sveta i istinita u mom životu. Verujem i priznajem da simptome bolesti moga tela Tvoj dragi Sin
nosio i bolove moje nase uzeo. Da je Isus ranjavan za
moje grehe, slomljen za moje grehe, i kazna koja mir
mi daje na Njega pade i tako je u Isusovim ranama
moje telo dobilo potpuno isceljenje.
(Isa. 53,4. 5; Jev. 10,19-23.)
49
Rečeno je i preko proroka Isaije: Bolesti naše On nosi
i bolove naše nase uze. Bolesti moje iz milosti Božije
Isus nase uze, bolove moje Isus nase uze, sve se
obistinilo u mom životu. Blagoslov novog stvorenja je
stvarnost u mom životu preko snage Svetoga Duha
koji živi u meni s moćnom oživljavajućom obnovljenom snagom. (Mt. 8,17; Rim. 8,11.)
Oče zahvaljujem Ti i slavim Te da je krv Tvog dragog
Sina Hrista Isusa me oprala od svakoga greha, Hrista
Isusa svete rane su me očistile od svake bolesti. S
verom u Božije Reči oblačim nase isceljenje dobiveno
u svetim ranama. Stoga bez greha i bolesti služim
Tebi u danima moga života. Telo svoje savršenim i
potpuno zdravim nazivam, s onom Božijom verom u
srcu koju sam dobio kod nanovo roñenja od Tebe.
(1Jn. 1,7.)
Kako pismo kaže tako se i obistinilo u mom životu:
Koji grehe moje sam iznese na telu svome na drvo, da
ja umrem gresima, za pravdu živim. Bolestima i bolovima sam umro, a živim za isceljenje i sveto zdravlje,
čijim sam se ranama iscelio. U ranama Gospoda
Isusa Hrista sam isceljen. (1Pet. 2,24)
Hvala Ti Oče da se obistinila Božija Reč izgovorena
mojim ustima, jer Si Ti Gospod koji će to da ostvari
da bi to potvrdio, Gospod je Njegovo ime. Slavim Te
jer kao što Si rekao tako ćeš i da izvršiš, Oče: Ja ću ti
doneti povoj i lek, isceliću te i pokazati obilatost mira,
istine i isceljenja. Aba večno Te slavim, zahvalom i
uzvišenjem, slavim Te za Tvoju večnu dobrotu. Oče u
Duhu i istini, svetom slavom Te slavim na veke vekova u Isusovo ime. (Jer. 33,2. 6; Jn. 4,24.)
50
Božija Reč snažno raste u mom srcu i ne vraća se kod
Boga prazna, jer moć zauzima u mom životu. Božija
Reč vlada nadamnom i raña plod u meni. Jer zaista
ovako govori Gospod Bog: Jer Moja Reč koja je izašla
iz Mojih usta neće se vratiti kod Mene prazna nego će
da učini što hoću i biće blagoslovena gde Sam je
poslao. Bog posla svoju Reč u moje srce tako će roditi
plodom u mom životu. Božija Reč je blagoslovena u
mom srcu i izvršuje savršenu Božiju volju u mom
životu. Pošto je Božija volja isceljenje s toga je potpuno isceljenje i sveto zdravlje stvarnost u mom životu.
Hristove Reči ostaju u meni i moćno funkcionišu u
mom telu, duši i bogato u duhu, sa svakom mudrošću,
razumom, izjavom, spoznajom, moćnom snagom i
svetim isceljenjem. (Isa. 55,11; Kol. 3,16.)
Gospode Bože hvala Ti da iz Tvoje milosti postajem
ispravan od svake svoje zabune, oprost dobijam jer
Gospod Bog grehe sviju nas stavi na Njega. Gospoda
Boga volja je bila da ako Sina Njegovog s bolešću
slomi, seme duše Njegove kao žrtvu svoju videće. U
tom svetom Semenu sam opstao u natprirodnom Svetom zdravlju, jer i u mom životu se ostvaruje Gospoda
Boga savršena volja preko Isusove ruke. Večna slava i
hvala za sve ovo Tebi Oče. U Iskupiteljevo, Tvog
svetog Sina Isusovo ime. (Isa. 53,6.10.) Amin.
51
S HRISTOM ZAJEDNO SAM UMRO BOLESTIMA
U Isusovo ime pokoravam svoje telo snazi krsta. Na
krstu sam umro zajedno sa Isusom bolesti, bolu, žudnji
i grehu da bi sa Hristom zajedno živeo za Boga, preko
snage Svetoga Duha, snage vaskrsnuća. Moje udove
pokoravam Božijoj Reči i u pokornoj službi se posvećujem Bogu kao Onaj koji je iz smrti oživeo. Kako je i
napisano moje udove pokoravam snazi krsta predajem
Bogu kao oružje istine na službu spasenje preko moćne
snage Svetoga Duha. (Rim. 6,8-13.)
S Hristom zajedno sam razapet na krstu Isusa Hrista, ja
sam tamo umro za bolesti i bol. Živim više ne ja, nego
živi u meni Hristos, život onaj koji živim u telu, živim u
veri Božijeg Sina koji me voli i dade Sebe za mene, da
bih ja na slavu Božiju u savršenom i potpunom zdravlju živeo. Greh, bolest, bol, žudnja nadamnom ne gospodari, jer nisam pod zakonom nego pod milošću.
(Gal. 2,20; Rim.6,14.)
S Hristom zajedno sam stupio u novi život. Božiji večni
život radi u mom telu i u obliku isceljenja izlazi na
javnost u mojim udovima. Božiji novi zakon važi za
mene: Zakon Duha koji živi u Isusu Hristu se odnosi
na mene tako sam osloboñen od zakona greha, bolesti,
boli i zakona smrti. (Rim. 8,12.)
Telo čuj glas vere: Duh Onoga živi u meni koji je
vaskrsao Isusa iz mrtvih. Isti Onaj koji je vaskrsao Isusa
Hrista iz mrtvih oživljuje i moje smrtno tkivo organe i
čitavo telo preko Njegovog Duha koji prebiva u meni.
(Rim. 8,11.)
52
Moć uzimam nad svakom česticom moga tela i u Isusovo
ime zabranjujem bolesti da se objavi u bilo kakvoj
formi jer sam dobio poziv da vladam u životu preko
jednog Isusa Hrista. Moćju Kralja nad Kraljevima život
zapovedam u moje telo. Život Gospoda Isusa je vidljiv
u mom telu jer sam deo Njegovog tela, od Njegovog sam
tela i Njegovih kostiju. Od Njegovog sam tela savršeno
zdravo telo. Od Njegovih sam kostiju sa savršeno zdravim kostima iz Njegovih vena sa savršeno zdravim
venama. (Rim. 5,17; Ef. 5,30.)
Bolu, bolesti i svakom neprijateljskom simptomu zapovedam da ustane i ode iz mog tela da se baci u more i
pošto u srcu ne sumnjam, zato će mi biti ono što sam
rekao živiću s Isusovim Rečima. Moje čitavo telo
potpunom i savršenom zdravlju se raduje. (Mk. 11,23.)
Božija Reč priznana mojim ustima je Božija Reč na
mojim usnama, koja je živa i delotvorna i oštrija od
svakog mača, prodire do rastavljanja duše i Duha,
zglavaka i moždane srži, prodire do rastavljanja zdravih
ćelija od ćelija opterećenim simptomima, odvaja, odstranjuje i odseca ih donoseći zdravlje, obnavljanje u
mom telu. (Jev. 4,12.)
Moje telo je postalo večni hram Svetoga Duha i On je
čuvar nad potpunim i savršenim zdravljem moga tela.
Snaga Svete krvi struji u mom telu i obnavlja svaki
ogran. Mojim ustima priznanu Božiju Reč koja dolazi iz
vere srca moga preporučujem u ruke moga Prvosveštenika koji je pun milosti prema meni i ispunjava sve
ono što sam obuhvatio u molitvi.
(1Kor. 6,19; Jev. 4,14; 7,25. 26.) Amin.
53
BOŽIJA REČ, LEK, SNAGA NAD BOLESTIMA
Isus je Gospodar nad mojim životom. Bolest nema
moć nadamnom. Otac mi dade novi život u Hristu
Oprostivši mi grehe stoga sam osloboñen od grehova,
okrivljavanja od griže savesti. Umro sam za grehe a
živim za istinu. (Rim. 10,9; Kol. 1,14; 3,3.)
Slobodan sam od ljutnje, suprostavljanja i neopraštanja.
Opraštam drugima onako kako je Otac u Hristu
oprostio meni, jer se Božija ljubav izlila u moje srce
preko Svetog Duha koji mi je dat. (Mt. 6,12; Ef. 4,32; Rim.
5,5.)
Isus je moje grehe sam izneo na drvo s toga sam ja umro
gresima i živim Bogu. U Isusovim ranama sam se
iscelio i postao potpun u Njemu. Isus je odneo moje
bolesti i bolove moje nase uze. S toga poričem u mom
telu bolest i bol. Bog je poslao svoju Reč i iscelio me.
(1Pet. 2,24; Rim. 6,11; 2Kor. 5,21; Isa. 53,4; Psa. 107,20.)
Jer ću ti lek dati i isceliću te od tvoje bolesti - govori
Gospod. (Jer. 30,17.)
Izgubljenog ću potražiti, odagnanog vratiti, slomljenog,
zaviti a bolesnog ojačati i isceliti. (Eze. 34,16.)
Evo Ja ću im doneti povoj i lek i isceli ću ih, pokazaću
im obilatost mira i istine. (Jer. 33,6.) Gospod će isceliti
slomljena srca i zaviti rane. Hvala Ti Gospode da mi
donosiš povoj i lek i isceljuješ me i pokazuješ obilatost
mira i istine. (Psa. 147,3, Jer. 33,6.)
Svanuće meni koji se imena Gospodnjeg bojim dan istine
i isceljenje ću dobiti pod Njegovim krilima. (Mal. 4,2.)
54
Oče Ti mi dade život u izobilju na poklon. Prihvatam taj
život na osnovu Tvoje Reči i taj život teče u mojim
venama, dospevši Tvoj život do svakog mog organa.
Čitavo moje telo Tvoja Reč prožima sa svojim
životom, snagom stvarajući isceljenje i zdravlje. (Jn.
6,63; 10,10.)
Oče na osnovu Tvojih Reči sam pobednik. Pobednik
sam nad svetom, nad mojim telom i nad sotonom preko
Jagnjetove krvi i reči svedočanstva. (Jn. 4,4. Otk. 12,11).
Nebeski Oče ja pazim na Tvoje Reči, na Tvoj govor
priginjem uho svoje. Ne dozvoljavam da se Tvoje Reči
udalje od mojih očiju. U dubini srca svoga držim i čuvam
Tvoju Reč jer čitavom mom telu život i zdravlje znače.
(Priče. 4,20-22.)
Ne udaljuje se Tvoja Reč iz mojih usta nego noću i danju
o njoj razmišljam da sve onako uradim kako je u njoj
napisano, jer ću onda biti blagosloven na putevima
svojim i biti srećan u životu Gospod mi zapovedi: Budi
hrabar i jak. Ne boj se i ne strepi jer je stobom
Gospod tvoj isceljitelj u svemu u čemu hodiš. (Is. N. 1,8;
2Moj. 15,26.)
Gospode Ti udaljuješ od mene svaku bolest. (5Moj. 7,15.)
Dragi Isuse Ti Si uzeo od mene moje nemoći, Ti Si nosio
moje bolesti i bolove moje Nase uzeo. Zato pobijam
bolest i zabranjujem joj da vlada nad mojim telom.
Božiji sveti život, snaga Svete krvi struji u mojim
venama i donosi ozdravljenje svakoj ćeliji i organu
moga tela. (Isa. 53,4; Mt. 8,17.)
Iskup sam dobio od kletve zakonske. Istina koja je u
Galaćanima 3,13 struji u mom krvotoku. Dopire do
svake pojedinačne ćelije, protiče kroz vene, obnavlja i
55
izigrañuje moj život i zdravlje. (Mk. 11,23.) Život u 1 Pet.
2,24 poslanici je stvarnost za moje telo obnavlja i vraća
na mesto svaku ćeliju moga tela. Prinosim svoje telo
Bogu jer je moje telo živom Bogu hram. Bog živi u
meni i Njegova ljubav, sa svojom svemoćnom snagom
i večni život prožima moj duh obnavlja dušu i isceljuje
telo. S toga se popunjavam sa Božijom celinom svaki
dan. (Rim. 12,1; Jn. 14,20.)
Duh Onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih živi u
meni. Isti Onaj koji je vaskrsao Hrista iz mrtvih oživljuje i moje smrtno telo preko Njegovoga Duha koji živi
u meni. (Rim. 8,11.)
Moje telo je hram Svetoga Duha. Vegetativni sustav
moga tela u savršenom skladu funkcioniše svaki moj
organ od Boga odreñenim, savršenim redom i u zdravlju radi. (1Kor. 6,19.) Nebeski Oče Ti Si preko Svoje Reči
dao mi život. Taj život vraća zdravlje mom telu sa svakom mojom pojedinačnom Rečju. Sve ono što nije Bog
stvorio u mom telu iz korena se kida i istrebljuje iz moga
tela u Isusovo ime. 1Petrova poslanica 2,24 je ukalemljena u svaku ćeliju moga tela. Božiji život je u meni.
(Mk. 11,23; Jn. 6,63.)
Božija Reč koju sam sad izgovorio ustima je duh i život
za mene potpun sa svojom snagom. Njegova Reč je živa
i delotvorna potpuna sa svakom snagom, osnažava,
razvija, izgrañuje, usmerava i isceljuje. Kako izgovaram Božiju Reč koja je oštrija od svakog mača sa obe
strane naoštrena prodire mi u telo i vene, u kosti i u
mišiće. Svemoćnoga Boga čudesna Reč život i isceljenje donosi mom čitavom telu. (Jev. 4,12.) Njegova je slava
na veke vekova! Amin.
56
BOLESTI
RAKA, TUMORA, ČVOROVA,
I ZAPALJENJA MEKOG TKIVA
(Posle predhodne molitve preporučuje se barem tri puta dnevno u
slučaju jačanja simptoma i više puta moćno, s potpunom verom ubedljivo izgovaramo.)
Isus me je iskupio od zakona kletve, s toga zabranjujem
da tumori ili čvorovi budu u mom telu. Putem Božijeg
života koji je u meni prestaje sve da se stvara u mom
telu što nije Bog odredio i stvorio. Božija svemoguća
snaga će povratiti moju snagu i zdravlje. (Gal. 3,13;
Mk. 11,23; Rim. 8,11.)
Moj Otac je vinogradar Isus čokot a ja vinova loza. U
Očevom vinogradu ne može da rañaju neredovne
ćelije, zloćudni tumor, jer ih Isus ne gaji ne daje život
takvim ćelijama. Takve ćelije se osuše jer se odsecaju sa
izvora života, poništavaju se u mom telu. Ja ostajem na
pravom čokotu. Isusov život je u meni koji preko snage
Svemoćnog Stvoritelja i večne Njegove ljubavi takve
savršene i zdrave ćelije stvara u mom telu koje Njegov
večni život i slavu propovedaju. (Jn. 15,1-5.)
Čvorovima i tumorima ne dajem više mesta u mom telu
jer nemaju prava na moje telo. Pripadaju prošlosti jer
Božijom voljom i milošću sam se oslobodio od vlasti
tame. (Kol. 1,13.)
Svaki organ i ćelija moga tela u takvom savršenstvu
funkcioniše kako ih je Bog isplanirao i stvorio. U svom
telu zabranjujem bilo kakvu nepravilnu i pogrešnu
funkciju u Isusovo ime. (1Moj. 1,26; 27,31.)
Oče Tvoja Reč je postala deo mene i deo organa moga
tela. Tvoja Reč se otelotvorila u meni. Tvoja sveta Reč
u mom krvotoku struji tako dopire do svakog organa
57
moga tela i svake ćelije. Moje srce otkucava sveti ritam
Tvoga života, donoseći sveti život organima i ćelijama
moga tela. Taj sveti i punosnažni život vraća i izgrañuje
obnavlja moje telo pošto Si Ti poslao Svoju Reč i
preko Svoje Reči me iscelio. (Isa. 55,10. 11; Psa. 107,20.)
Kako se Tvoja Reč otkriva u meni svaka neredovna
ćelija nestaje bez traga iz mog tela. Tumor čvorovi i
problemi sa mekim tkivom su prošlost jer Božiju snagu
neprijatelj ne trpi. Zahtevam od kostiju i mekog tkiva
savršenu funkciju u Isusovo sveto ime.
(Mt. 17,20; 21,21; Mk. 11,23; Lk. 17,6; Jn. 14,13.)
Zakon Duha koji daje život u Isusu Hristu oslobodio me
od zakona greha i smrti. Tvoj život sa snagom popunjava
svaku ćeliju moga tela. (Rim. 8,2.)
Bolest mora da pobegne od mene pomoću snage Svetoga
Duha jer joj se suprostavljam u Isusovo ime. (Jakov. 4,7.)
Suprostavljam se bolesti kao iskučnji od sotone. U mom
telu ne mogu da postoje tumori jer Božiji Duh živi u
meni i Božija Reč se ukorenila u moje srce, snažno raste
u meni i vlada u mom životu. Pobednik sam nad bolešću
jer je veći Božiji Duh koji je u meni nego bolest koja je
u svetu. (Mk. 4,8; Dela. 19,20; 1Jn. 4,4.)
Bog i Njegova milostiva Reč – koja je Gospod Isus
Hristos – obnavlja i isceljuje me i daje mi nepromenjeno
nasleñe meñu svim svetima preko Svetog Duha. (Dela.
20,32.)
Bolest ne vlada nadamnom jer je moje priznanje Božija
Reč. (Mk. 11,23.) U Isusovo ime! Amin!
58
OČI SU MI OTVORENE, A UŠI OSLUŠKUJU
Pravedne su naredbe od Gospoda razvesele srce;
zapovest od Gospoda je svetla ona oči prosvetljuje.
(Psa. 19,8.)
Otvara oči slepima, Gospod zgurene ispravlja, voli
Gospod pravednike. (Psa. 146,8.)
Uho koje čuje i oko koje vidi Gospod stvori oboje.
(Priče. 20,12.)
Oče Ti otvaraš slepima oči i izvodiš robove iz tamnica
one koji sede u tamnicama. (Isa. 42,7.)
Gospod Bog mi dade mudar jezik da klonule rečju
osnažujem, budi mi svako jutro, budi uši da ga čujem
kao što učenik čuje. Gospod Bog mi otvori oči a ja nisam
bio nepokoran nisam leña okrenuo. ( Isa. 50,4. 5.)
Uši si mi otvorio onda sam rekao: Evo dolazim kao što
je u knjizi napisano o meni da ispunim Tvoju volju.
Milost Tvoja i istina me uvek štite. (Psa. 40,7. 8. 11.)
Stoga moje uši čuju glas iza mene: To je put na njemu
idite! (Isa. 30,21)
Slepima će se oči otvoriti, a gluvima uši otvoriti i neće
više biti zaslepljene oči za gledanje i gluve uši za
slušanje; Srce lakoumnih počeće da uči, a jezici mutavih
će brzo i jasno govoriti. (Isa. 35,5; 32,3. 4.)
Zato su mi oči otvorene, a uši slušaju srce mi uči
poznavati usta mi brzo i jasno govore – kako je napisano.
59
Zadržavam zapovesti od Gospoda i živim, čuvam učenja
od Gospoda kao zenicu oka svoga, uživaće oči moje
gledajući sudbinu neprijatelja mojih i radovaće se uvo
moje nad onima koji me napadaju. (Priče. 7,2; Psa. 92,11.)
Moje su oči Gospode Bože uvek na Tebi: Tebi se obraćam: Moje oči uvek na Gospoda gledaju, jer mi On
oslobaña noge od zamke. (Psa. 25,15; 141,8.)
Gospode pomaži mi oči melemom da vidim. (Otk. 3,18)
Otvori mi oči moje da čudesa Tvoga zakona vidim
(Psa. 119,18.)
Gospode Isuse Tebi dajem svoje srce i moje će oči
puteve Tvoje sačuvati. (Priče. 23,26) Oči moje vidiće
kralja u raskoši Njegovoj i zemlju u širini njenoj. (Isa.
33,17)
Govori Gospod: slepe ću voditi putevima koje ne poznaju, vodiću ih stazama što nisu upoznali, pred njima ću
tamu u svetlost pretvoriti i neravne krajeve u ravne to
ću s njima učiniti i neću ih napustiti. (Isa. 42,16)
Tad će gluvi čuti Reč iz knjige i iz tame i mraka oči
slepih progledaće (Isa. 29,18)
Nebeski Oče u Isusovo ime molim da mi daš uši za
slušanje da čujem šta kaže Duh crkvama. (Otk. 2,11. 17.
29; 3,6. 13.)
Moje su oči radosne što vide i moje uši što čuju.
Slušajući čujem i razumem; Gledajući vidim i prepoznajem istinu. Ja vidim sa svojim očima i čujem sa
ušima i razumem srcem i obratiću se sa svakog pogrešnog puta i ozdraviću. (Mt. 13,14-16.)
60
Srce sam svoje otvorio da čujem zakon i Božiju Reč
koju mi šalje preko svoga Duha i čujem kad me zove.
(Zah. 7,12. 13.)
Stado moje čuje glas moj i ja ga poznajem, i ono sledi
mene – uči Isus. Ja sam iz stada Gospodnje ispaše. Zato
čujem Njegovu Reč i ne sledim glas nepoznatog. Ja
sledim Gospoda Isusa jer mu prepoznajem glas. (Jn.
10,27. 5. 4.)
Božiji Duh je na meni oči mi se otvoriše, čujem Božiji
govor, vidim pojavu Svemoćnoga otvorenih očiju. (4Moj.
24,2-4. 16.)
Oči mi se otvoriše za gledanje da vidim slavu Gospodnju. Uši mi se otvorile za slušanje da čujem Božiji
govor, koje mi govore Njegova usta preko Duha. Srce
mi se otvorilo za razum da upoznam Gospoda i snagu
vaskrsnuća. Usta mi se otvaraju da progovorim da bih
hrabro i čisto govorio Božiju Reč koju mi Gospod dade u
usta. (Isa. 32,3. 4.)
Oči mi se otvoriše da vidim što oko videlo nije, uši mi
se otvoriše da čujem ono što uho dosad nije čulo. Srce
mi se otvara za razum da razumem što čovečije srce
nije razumelo što je Bog pripremio za one koji Ga vole.
Meni moj Bog to otkriva posredstvom Svetoga Duha u
Hristu Isusu, u mom Gospodu koji živi u meni. (1Kor. 2,910.)
Upoznaću Božiju volju i videću pravednika i čuti ću
glas iz Njegovih usta. (Dela. 22,14.)
Poslušaću što govori Gospod Bog! Mir propoveda svom
narodu i svojim svecima. Pravda ide pravdom koja priprema put mojim koracima. (Psa. 85,8. 13.) Amin.
61
SRCE-KRV, U SLUČAJU
PROBLEMA SA
KRVOTOKOM
Hvala Ti Gospode da mi je srce puno snage i otkucava na
ritam Tvog života kako Si ga Ti stvorio. Čista i friška
krv dopire do svake ćelije moga tela na obnavljanje
života u izobilju stvarajući potpuno zdravlje u meni. (Jn.
15,5; Gal. 2,20.)
Pritisak mi je savršen, život Svevišnjeg Stvoritelja mi
teče u venama i čisti moje vene od svakog taloženja,
svakog sužavanja i svakog začepljenja, tako zidovi
mojih vena postaju gipki i krvotok mi je savršen u
Isusovo ime. (3Moj. 17,14. Mk. 11,23.)
Srce mi je jako. Otkucaji srca pravilni. Srce mi otkucava na ritam života i zdravlja strujanje Božijeg života
osigurava u mom telu. Pošto je u meni Hristov život
svaki otkucaj moga srca je pun snage, osigurava obilato
strujanje krvi u mom telu. Savršeno strujanje moje krvi
me očišćava od svake bolesti i bola. (Jn. 17,23; Ef. 2,6; Gal.
2,20.)
Ovako govori Gospod Bog: Ja proñoh pored tebe videh te
mokru od krvi tvoje i rekoh ti: Živi u svojoj krvi! Opet ti
kažem, živi u svojoj krvi! (Jezek. 16,6.)
Tada proñoh pored tebe raširih nad tobom Svoje krilo i
pokrih golotinju tvoju, zakleh ti se i stupih u savez sa
tobom: Govori Gospod Bog, i ti posta moja. Ja te oprah
vodom, saprah s tebe krv i pomazah te uljem. (Jezek.
16,8. 9.)
Jer ovako govori Svevišnji i Veličanstven koji živi u
večnoj stvarnosti i čije je ime Sveti: Na visini u Svetinji
62
stanujem ali i sa slomljenim i poniznim duhom da duhove ponizne oživim i oživim srce slomljenih. (Isa. 57,15.)
Zapovedam krvnim stanicama da unište svaku bolest,
svaki virus, i bakteriju koja mi dospe u telo. Svakoj ćeliji
moga tela zapovedam da od Boga odreñenim savršenim
redom radi u Isusovo ime. (Rim. 5,17; Lk.17,6.)
Svaka ćelija moga tela koja ne proizvodi život i zdravlje
odseca se sa izvora života. Moj imunitet neće omogućiti
opstanak štetnim ćelijama poništiće svaku štetnu ćeliju u
mom telu u Isusovo ime. (Jn. 15,2; Lk. 17,6; Mk. 11,23.)
Otkup sam dobio od zakona kletve i srce mi otkucava u
ritmu Božijeg života. Božija Reč je Duh i život za mene.
Ta sveta snaga struji u mojim venama, pročišćava ih i
moju krv od svake bolesti, nečistoće. (Gal. 3,13.; Priče.
4,20-22.) Amin.
ARTERIJE I VENSKI
SUSTAV
U Isusovo ime moje vene se ne sužavaju i ne začepljuju.
Moje vene su, čiste, gipke, savršeno prolazne tačno tako
funkcionišu kako je Bog odredio. (Lk. 17,6; Mk. 11,23; Isa.
55,11; Jn. 14,13. 14.)
Zakon Duha života u Hristu Isusu me oslobodio od
zakona greha i smrti, zato ne dozvoljavam da greh, bolest
ili smrt vlada nadamnom. (Rim. 8,2; 6,13. 14.)
Isti onaj Duh živi u meni koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih i svemoguća snaga struji u mojim venama i stvara
zdravlje u mom telu. (Rim. 8,11)
63
U Isusovo ime zabranjujem telu da bolesti koja dolazi u
bilo kakvoj formi kao laži popušta; jer je svaka bolest od
oca laži. (Jn. 8,44.)
Oče u Tvojoj krvi žive i održavaju se moje vene jer
kao što telo ima život u krvi, tako je život Hristovog
Tela u svetoj krvi. Ja sam deo Hristovog Tela tako
snaga Svete krvi kruži u meni. Snaga Svete krvi me
drži u životu. Snaga Svete krvi prolazi i čuva moje
telo, dušu i Duh do dolaska Gospoda Isusa. Oče
zahvaljujem Ti da je život mojih vena u Svetoj krvi.
Ta Sveta krv bolje svedoči nego Aveljeva krv, oglašava se nad mojim venama i savršeno isceljenje proglašava u Isusovo ime. Božiji sveti život kruži u mojim
venama. (3Moj. 17,11; 1Sol. 5,23.)
Božija vernost i milost kao štit i oklop obuhvata zidove mojih vena, tako ih ne može ništa dotaći, uživaju
u svetoj zaštiti od svake nesavršenosti i od svake bolesti. Ovako mi govori Gospod moj Bog: Ja Gospod biću
plameni zid oko tebe i proslaviću se u tebi Hvala Ti
Gospode da se Tvoje ime proslavlja u mojim venama.
(Psa. 91,2. ; Zah. 2,5.)
Vene će mi ojačati u milosti Gospoda Isusa Hrista i uzeće
na sebe savršenstvo novoga stvorenja koje je u meni:
Svaki blagoslov novoga stvorenja će se ispuniti u mom
životu. Moje telo održava savršenstvo novoga stvorenja u
svakoj ćeliji, organu i venama. Ja sledim svet svetlosti s
toga ne hodam u mraku, u bolesti! Put mojim nogama je
Tvoja Reč, putevima mojim svetlost, i stenkama venskih
zidova podupirač. (Psa. 119,105.)
64
IMUNITET
Moj imunitet u Isusovom imenu savršeno funkcioniše.
Rečima životne snage se obraćam svom imunitetu.
Zabranjujem pogrešnu i neispravnu funkciju. Duh onoga
živi u meni koji je i Isusa vaskrsao iz mrtvih i taj Duh
Božijim životom, snagom i mudrošću ojačava moj
imunitet koji je čuvar nad životom i zdravljem moga
tela. (Rim. 8,11.)
Moj imunitet u savršenom redu funkcioniše, kako ga je
Gospod stvorio jer je vidljiv Isusov život u mom telu.
Deo sam Njegiovog tela od Njegovog tela i Njegovih
kostiju. (2Kor. 4,10; Ef. 5,30.)
Zabranjujem telu da sluša zavaravajuće laži virusa i
bakterija. Zabranjujem telu da radi protiv života i zdravlja. Moje telo ne prihvata simptome bolesti. Svaka ćelija
moga tela predstavlja život i zdravlje. (Jn. 10,10.)
Imunitet mi odmah prepoznaje svaku bakteriju i virus
koji mi dotakne telo i odmah ga poništava u Isusovo
ime. Tako živim u savršenom zdravlju u svakom danu
moga života. (Mk. 11,23.) Amin.
65
ZDRAVE KOSTI
KOŠTANA SRŽ
Reče mi Gospod: Prorokuj nad tim kostima i reci im: Vi
suhe kosti, čujte Reč Gospodnju! Ovako govori Gospod Bog ovim kostima: Evo Ja ću dati u vas duh da
oživite. I daću vam žile i obložiću vas mesom, i kožom
ću vas pokriti, i daću u vas moga Duha da se zadovoljite i saznate da sam Ja Gospod! I daću u vas Duha
Svoga da se zadovoljite i saznate da sam Ja Gospod
govorio to i uradio. (Jezek. 37,4-6. 14.)
Ne smatram se mudrim po svojoj osudi; Gospoda se
bojim u udaljio sam se od zla. Zdravlje je to za moje
telo i obnova kostima. (Priče. 3,7. 8.)
Gospod čuva svaku moju kost ni jedna od nijh neće se
slomiti jer sam deo Njegovog tela, od Njegovog tela i iz
Njegovih kostiju. (Psa. 34,20; Ef. 5,30.)
Svanuće kao zora moja svetlost i moje isceljenje će brzo
da procveta Gospodnja pravda će predamnom ići a slava
će Njegova da me prati. I vodi me Gospod stalno i
zadovoljava dušu mi u velikoj suši učvršćuje mi kosti i
biću kao zaliven vrt kao izvor koji se nikad ne presuši.
Raduje mi se srce, kosti mi cvetaju kao zelena trava i
prepoznajem Gospodnju ruku nad mojim životom.
(Isa. 58,8.11; 66,14.)
Gospode daj mi da čujem radost i veselje da se raduju
moje kosti. (Psa. 51,8.)
Moji mišići i kosti u savršenom redu funkcionišu jer se
Isusov život vidi u mom telu. Od Njegovog tela savršeno zdravo telo sam, iz Njegovih kostiju savršeno
zdrav skelet. (2Kor. 4,10.)
66
Kosti i mišiće moga tela savršenima nazivam u Isusovo
ime. Moje kosti i mišići ne daju odgovor na bolest jer se
duh 1Petrove poslanice 2,24 ukalemio u moje kosti i
mišiće stvarajući potpuni život i zdravlje. U Isusovo ime
moje kosti savršenu srž proizvode. Koštana srž čistu krv
proizvodi koja stražari nad zdravljem moga tela. Moje
kosti odbijaju napad bilo kakve bolesti. (Rim. 8,2; Jn. 14,13.)
Duh onoga prebiva u meni koji je Isusa vaskrsao iz
mrtvih i taj čudesni, Svemoćni i u meni večno prebivajući Duh, dragi Sveti Duh Božijim životom i snagom ojačava i oživljava moje smrtne kosti. Tako kosti
moga tela u potpunom zdravlju cvetaju na slavu Boga
u Isusovo ime. (Rim. 8,11.) Amin.
67
MOLITVA ZA SAVLAðIVANJE DEPRESIJE
(U cilju ozdravljenja pored ovoga koristi molitvu: Radujmo se u
Gospodu! u toku dana više puta!)
Oče Ti Si utočište moje tvrñava moja, moja snaga u
danima teskobe. Na Tebe se oslanjam,Tebi se prepuštam
i celim srcem imam poverenja u Tebe. Ti me nećeš
napustiti jer ja i noću i danju živim u Tvojoj Reči i njezinoj moći. Zahvaljujem Ti Gospode i blagosiljam Te jer
Si svoju milost učinio predivnom na meni i osnažio me.
Ti Si Taj koji otvaraš slepima oči zgurene ispravljaš i
voliš pravednika (Psal. 9,9. 10; 146,8.)
Moja pomoć je od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju.
Ne dozvoljava da mi noge klecaju, ne drema moj čuvar
Gospod je moj čuvar, Gospod je moja senka s moje desne
strane. Gospod me čuva od svakog zla, sačuva moju
dušu. Gospod čuva moj izlazak i ulazak od sad i doveka!
(Psal. 121,2-8). Ti me ovako bodriš: Prizovi Me tada u
nevolji svojoj i Ja ću te izbaviti, a ti ćeš Me proslaviti.
(Psal. 50,15.)
Ti me Gospode nećeš napustiti jer je napisano: Biću s
tobom neću odstupiti od tebe niti ću te napustiti. (Is.N. 1,5.)
Ja Gospod koji pred tobom idem, Ja ću biti s tobom
neću odstupiti od tebe niti ću te napustiti. Ne boj se i
ne strepi. (5Moj. 31,8).
S tobom sam gde god ideš sve neprijatelje sam tvoje
istrebio ispred tebe i takvo ime ću ti stvoriti kakvo imaju
velikani koji su na zemlji. (1Dn. 17,8.)
Kad pravedni Te zovu, Ti ih uslušiš iz svake nevolje ih
izbavljaš. (Psa. 34,17.)
68
Kod Tebe je izvor života S tvojom svetlošću vidim
svetlost. (Psa. 36,9.)
Tvoj mir je u mom srcu, zato mi srce nije uznemireno i
nema u meni straha. Poričem da se uznemiravam, bojim
ili brinem. (Jer. 29,11; Isa. 26,3; Jn. 14,27.)
SOTONO SUPROSTAVLJAM TI SE I SVIM TLAČITELJSKIM DUHOVIMA KOJI TEBI PRIPADAJU U ISUSOVO IME. SUPROSTAVLJAM SE
STRAHU, SLABOSTI, SAMOSAŽALJENJU I DEPRESIJI. REČ ISTINE IZGOVARAM S BOŽIJOM
SNAGOM. SOTONI NE DAJEM PRISTUP MOM
ŽIVOTU, NE DAM MU PRILIKU PREKO JAGNJETOVE KRVI SAM SE OSLOBODIO OD
SOTONINOG PRITISKA. DEPRESIJA, SAVLADANOST, POTIŠTENOST U ISUSOVO IME JE
ODSTUPILO OD MENE. (Jakov. 4,7; Ef. 4,27; 1Pet. 1,18.
19; Otk. 12,11.)
Oče hvala Ti da Si mi dao duha snage, ljubavi i
trezvenosti U meni je Hristov razum i istrajan sam u
mislima Njegovog srca, osećajima i ciljevima jer je onaj
cilj u meni koji je bio i u Isusu Hristu. Neprekidno
obnavljam misli duh preko Božije Reči i Svetoga
Duha jer sam obukao novoga čoveka koji je stvoren
po Bogu u ististinitoj i stvarnoj svetlosti. (2Tim. 1,7;
1Kor. 2,16; Filip. 2,5; Ef. 4,23. 24.)
S toga ispravljam svoje klonule ruke i kolena i idem na
putu pravde svojim nogama. Putevi su mi srećni i
sigurni jer hodam putem istine. Istupam iz depresije i
stegnute okolnosti koje su me zarobljeno držale. Ustajem
u novi život i osvetljujem se, jer je došla moja svetlost,
69
jer se slava Gospodnja podiže i zrači na meni. (Jev.
12,12. 13; Isa. 60,1.)
Zahvalan sam Ti Aba Oče da Si me našao Hvala Ti da je
uvek samnom Tvoja ruka, Tvoja me mišica osnažava.
Znam da me neprijatelj ne može pritisnuti niti zlom
nadvladati jer Ti Gospode predamnom potireš tlačitelje
moje. Blagosiljam Te Oče jer je samnom Tvoja vernost
i milost s Tvojim imenom se uzvisujem u Isusovo ime.
(Psa. 89,20-24.)
Posluša Gospod moje molenje prihvata Gospod moju
molitvu, Postidiće se i zabrinuti svi moji protivnici,
unazadiće se i odjednom osramotiti. (Psa. 6,9. 10.)
Gospod čuje moj vapaj, pazi na moju molitvu. Ti Si
utočište moje i jak zaklon protiv neprijatelja. U Tvom
šatoru stanujem do veka, usenu krila Tvojih sklanjam se
dok ne proñu opasnosti. (Psa. 61,1. 3. 4.)
Zahvalan sam Ti Gospode što Si uslišio moje molitve.
Dao Si mi nasledstvo onih koji cene Tvoje ime. Pred
Bogom prebivam doveka. Milost svoju i vernost Si
odredio da me čuvaju. (Psa. 61,5. 7.)
Zaista se uzdam u Gospoda i ne kolebam se jer je sa
mnom milost Svevišnjeg. Gospod Bog me je u pravdi
podigao i svaki moj put ispravlja. (Psa. 21,7; Isa. 45,13.)
Gospod je moj deo nasledstva i čaša. Ti podržavaš moju
sudbinu. (Psa. 16,5.)
Gospod ne ostavlja bez svedočanstva o Sebi jer je
Gospod moj dobročinitelj. Daje s neba kišu i rodna
vremena, popunjava hranom i radošću moje srce.
(Dela.14,17.)
70
Zahvalan sam Ti Oče u Isusovo ime da Si me oslobodio
od svakoga zla ovoga sveta. (Gal. 1,4.)
Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha je sa mnom na veke vekova. (2Kor.
13,13.)
A Bog mira da me posveti potpuno, moju stvarnost, kako
moj duh, tako moju dušu i telo da budu besprekorno
sačuvani za dolazak mog Gospoda Isusa Hrista. (1Sol.
5,23.)
Bog i Njegova milostiva Reč - koja je sam Gospod Isus
Hrist izgrañuje me, isceljuje me, teši me i daje mi
nekvarljivo nasledstvo meñu svima posvećenima. (Dela.
20,32.)
Zahvaljujem se uvek za sve u ime Gospoda Isusa Hrista
Bogu i Ocu. (Ef. 5,20.) Na veke vekova. Amin.
71
MOLITVA PROTIV OVISNOSTI
(Preporučuje se u slučaju pušenja, alkohola, uzimanja droge, ovisnosti od jakih lekova, sedativa za smirenje. U molitvi kod ... (ime)
odgovarajuću ovisnost dodati. Preporučuje se barem tri puta na dan.)
Telo utišaj se, u Isusovo ime!
Nestaće ... (ime) breme s mojih ramena i jaram s vrata
moga, poništiće se jaram od pomazanja. (Isa. 10,27)
Zahvalan sam Ti Oče što Si raskinio sveze jarma i vodiš
me putem pravde. (3Moj. 26,13.)
... (ime) ustaje iz mog života i baca se u more u Isusovo
ime. Osloboñen sam od okova ... (ime) na slavu Boga u
Isusovo ime! (Mk. 11,23) Amin.
Moj stari čovek je sa Hristom zajedno razapet da oslabi
telesnim željama da od sada ne služim telesnim željama.
(Rim. 6,6).
Umro sam žudnjama ali živim za Boga u mom Gospodu
Isusu Hristu. (Rim. 6,11.)
Ne vlada žudnja u mom telu, ne pokoravam se telesnim
požudama. (Rim. 6,12.) U Hristu Isusu sam ne hodam
telesno nego po Duhu. Zakon Duha živoga u Isusu
Hristu me oslobodio od robstva ... (ime). (Rim. 8,1-2.)
Pravednost zakona se ispunila u meni jer ne živim više
po telu nego po Duhu (Rim. 8,4.)
U Duhu sam razmišljam o Duhovnim stvarima. Misao
Svetog Duha živi u meni koja je život i mir. (Rim. 8,5-6.)
U Duhu sam jer Duh Boga prebiva u meni, Hrist je u
meni stoga moj duh živi zbog pravednosti. (Rim. 8,9. 10.)
72
Duh Onoga prebiva u meni koji je Isusa vaskrsao iz
mrtvih, isti Onaj koji je vaskrsao Hrista Isusa iz mrtvih
oživeće i moje smrtno telo Svojim Duhom koji prebiva u
meni. (Rim. 8,11.)
Nisam dužan telu da živim po telu, telesna dela usmrćujem duhom zato živim, nadzirem svoje telo u Isusovo
ime. (Rim. 8,12. 13.)
Znam da telo žudi protiv duha, a duh protiv tela. Ja sa
Duhom zajedno idem protiv telesnih dela i u tome mi je
Duh na pomoći, na pomoći mi je u mojoj slabosti. (Gal.
5,17; Rim. 8,26).
Prinosim svoje telo kao živu žrtvu svetu i ugodnu Bogu
kao i moju trezvenu službu. (Rim. 12,1.)
Uzimam na sebe oružja svetlosti. Kao po danu živim
pristojno ne po telesnim željama, nego uzimam Gospoda Isusa Hrista i ne popuštam požudama tela. (Rim. 13,1214.)
Jer Božije Carstvo nije jelo i piće nego pravednost, mir i
radost preko Svetoga Duha. U tome služim Hristu s
toga sam drag Bogu. (Rim. 14,17. 18.)
Popustljiv i mudar sam u dobru a bezazlen za zlo. (Rim.
6,19. 20.)
Znam da sam ja Božiji hram i da Božiji Duh živi u meni.
Božiji hram je svet, to sam ja. (1Kor. 3,16. 17.)
Sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve korisno, sve mi je
dozvoljeno ali se ne dajem pod vlast ... (ime) Sve mi je
dozvoljeno ali ... (ime) nije mi na korist ... (ime) me ne
gradi. (1Kor. 6,12; 10,23.)
73
Znam da je moje telo Hram Svetoga Duha koji je u
meni, kojeg sam od Boga dobio i nisam svoj. Skupo sam
otkupljen, slavim zato Boga u mom telu i Duhu koji su
Božiji. (1Kor. 6,19. 20.)
Ja sam živog Boga Hram kako je Bog rekao: Prebivaću
u njima, i hodaću meñu njima. (2Kor. 6,16.)
Hodam u Duhu i ne udovoljavam požudama tela. (Gal.
5,16-18.) Hristov sam i svoje telo sam razapeo sa njegovim strastima i požudama zajedno. Živim po Duhu,
po Duhu se i ravnam. (Gal. 5,24-25.)
Čiste savesti stojim pred Bogom u Hristu jer Hristova
krv, koji je kroz večnoga Duha Samoga sebe bez mane
prineo Bogu, da očisti moju savest od mrtvih dela, da
služim živom Bogu. (Jev. 9,14.)
Kao poslušno dete ne pokoravam se požudama tela, nego
kao što je svet Onaj koji me je pozvao i ja sam svet u
čitavom svom životu. Jer je napisano: Budite sveti jer
Ja Sam svet. (1Pet. 1,14-16.)
Suzdržaću se od telesnih požuda koje su protiv duše.
(1Pet. 2,11.) Ne popuštam telu u njegovim požudama. (Rim
6,12.) Ponašam se dostojno Hristovog Evanñelja. (Filip.
1,27.)
Molim se da Isus Hrist u meni uobliči. (Gal. 4,19.)
Ostatak svog života u telu više ne živim po ljudskim
požudama nego po Božijoj volji. Razborit i trezven sam u
molitvama. (1Pet. 4,2. 7.)
Vaskrsao sam sa Hristom zato tražim ono što je gore,
onde gde Hristos sedi Bogu zdesna. Brinem o onome što
je gore, a ne o zemaljskom. Jer sam umro za zemaljske
74
stvari i moj je život zajedno sa Hristom skriven u
Bogu. Kad se Hrist, moj život pojavi onda ću se i ja
zajedno s Njim pojaviti u slavi. Umrtvit ću svoje
zemaljske udove ... (ime). Skinio sam starog čoveka
zajedno sa njegovim delima, a obukao novog čoveka
koji se obnavlja za spoznanje lika onoga koji ga je
stvorio. (Kol. 3,1-5; 9,10.)
U svemoćno Isusovo ime stavljam na stranu svaku
prepirku i zaokupljenost od ... (ime) i istrajno trčim u
podvig koji mi predstoji: Gledajući na Isusa začetnika i
svršitelja moje svete vere koji pretrpi krst i sede s desne
strane prestola Božijeg. (Jev. 12,1-2.)
Ja Božiju Reč zadržavam i izvršavam je, nisam samo
kao slušalac da se ne bi zavarao. (Jakov 1,22.)
Gde je Duh Gospodnji tamo je i sloboda, osloboñenje od
robstva ... (ime) Ja hodam u toj slobodi. Slava Gospodnja mi se odražava na mom licu. Preobražavam se na
Njegov sveti lik slave u slavu od Duha Božijeg. (2Kor.
3,17. 18.)
Oče pobednik sam preko Tvoje Reči. Pobednik sam nad
svetom, pobednik sam nad svojim telom i pobednik sam
nad sotonom preko Jagnjetove krvi i preko Reči svedočanstva. (1Jn. 4,4; Otk. 12,11.) Amin.
75
U SLUČAJU VIŠKA KILOGRAMA I PRETERANOSTI
U JELU
(Preporučuje se pre obroka)
Telo utišaj se u Isusovo ime!
Halapljivost i gojaznost ustaju iz mog života i bacaju
se u more u Isusovo ime. Slobodan sam od gojaznosti
na slavu Boga u Isusovo ime! (Mk.11,23.)
Ja imam hranu koju da jedem. Moja je hrana da vršim
volju onoga koji me posla i da završim Njegov posao.
(Jn. 4,32. 34.)
Ne želim hranu toliko da se ugojim. Prinosim svoje telo
kao svetu živu žrtvu ugodnu Bogu kao svoje duhovno
Bogosluženje. (Rim. 12,1.)
Svoje telo prinosim Bogu. Moje je telo hram Svetoga
Duha, Svetoga Duha koji prebiva u meni. Nisam svoj
jer skupom cenom sam otkupljen. U Isusovo ime se
suprostavljam prejedanju. Savršenim zdravljem proslavvljam Boga. (1Kor. 6,19.)
Stari čovek u meni zajedno sa Hristom je razapet da bi
onemoćao požudama tela, da od sad ne služim požudama njegovim. (Rim. 6,6.)
Umro sam požudama ali živim Bogu u mom Gospodu
Isusu Hristu. (Rim. 6,11.)
Ne vlada požuda u mom telu, ne pokoravam se telu i
njegovim požudama. (Rim. 6,12.)
Kao poslušno dete ne pridržavam se telesnim požudama, nego kao što je svet Onaj koji me pozva i ja sam
76
svet čitavog svog života. Jer je napisano: Budite sveti
jer Ja sam svet. (1Pet. 1,14-16.)
Suzdržavam se od telesnih požuda koje vojuju protiv
duše. (1Pet. 2,11.)
Nisam dužan telu da telesno živim. Telesna dela Duhom
usmrćujem s toga živim, kontrolišem svoje telo i pokoravam ga Duhu u Isusovo Sveto ime (Rim. 8,12. 13.)
Pravednost zakona se ispunila u meni jer ne živim više
po telu nego po Duhu. U Duhu sam i razmišljam o
Duhovnim stvarima. U meni živi misao Duha, a Duhovna misao je život i mir. (Rim. 8,4-6.)
Živim pristojno kao po danu ne u delima tela nego
oblačim na sebe Isusa Hrista i ne zadovoljavam požudama tela. (Rim. 13,13. 14.)
Hristov sam, a telo sam razapeo sa njegovim strastima
i požudama zajedno. Živim po Duhu, po Duhu se i
ravnam. (Gal. 5,24. 25.)
Živim po Duhu i ne udovoljavam telesnim požudama.
(Gal. 5,16.)
Jer Božije carstvo nije jelo i piće nego pravednost, mir i
radost u Svetome Duhu. Tako služim Hristu s toga sam
drag Bogu. (Rim. 14,17. 18.)
Božiju Reč zadržavam i izvršavam, a ne samo da je
slušam da se ne bi prevario. (Jakov 1,22.)
Sveti Oče zahvalan sam Ti da sam se oslobodio od
robstva preuhranjenosti jer Si mi Ti obrisao svezu
jarma preko svoje Reči. Pobednik sam nad svetom,
nad telom i nad sotonom preko Jagnjetove krvi i reči
svedočanstva. (Jezek. 34,27; 1Jn. 4,4; Otk. 12, 11.) Amin.
77
MOLITVA ZA ŽIVOTNO OJAČANJE
(Moćno s potpunom verom izgovaramo kad god osećamo potrebu za
to. Preporučuje se i posle isceljenja kao redovna molitva)
Telo s rečima vere ti se obraćam. Zahtevam da svaki
moj unutrašnji organ savršeno radi jer si ti hram Svetoga
Duha. Zato ti zapovedam u ime Gospoda Isusa Hrista sa
silom i moćju koja je u Njegovim svetim Rečima, da
živiš u savršenom zdravlju i da budeš potpuno. Oče
suprostavljam se neprijateljskom napadu u bilo kom
obliku koje dolazi protiv mene. Zahtevam od tela da bude
jako i zdravo i potvrñujem to sa Tvojom Rečju. Odbijam bilo kakav napad od bolesti. (1Kor. 3,16; Jn. 14,13;
Jakov 4,7.)
Ti ovako govoriš Gospode Bože: Tražiću izgubljenog,
dovešću natrag odagnanog, slomljenog zaviti, bolesnog okrepiti i isceliti! (Jezek 34,16.)
S toga neću da umrem nego ću da živim i da kazujem
dela Gospodnja. (Psa. 118,17.)
Oče Ti Si mi oprostio svaki greh, iscelio od svake
bolesti, izbavio Si život moj od propasti. Milosrñem i
dobrotom Si me krunisao, dobrom ispravljaš moja usta
i obnavljaš mi mladost kao u orla. (Psa.103,3-5.)
Još i u starosti plodnim me činiš s Tvojom snagom
potpun, jedar i zelen ću da budem. Kazivaću da je pravedan Gospod moja stena. (Psa. 92,14-15.)
Gospode Ti blagosiljaš moju hranu i piće a bolesti
otklanjaš od mene. Hvala Ti da Si popunio broj dana u
mom životu s toga ih u savršenom i potpunom zdravlju
popunjavam. (2Moj. 23,25. 26.) Amin.
78
PRIZNAVANJE BOŽIJIH REČI ZA BOŽIJU
MUDROST I OBJAVU
Tajne su Gospodnje, a ono što je objavljeno je i moje i
moje dece doveka da bismo izvršili svaku Reč zakona.
(4Moj. 29,29.)
Blagosloveno ime Gospodnje na veke vekova! Jer
Njegova je mudrost i snaga. On daje mudrost mudrima
i spoznaju razumnima. On otkriva duboke i skrivene
stvari, zna šta je u tami i svetlost kod Njega stanuje. Tebi
dajem hvalu Bože i slavim Te da Si mi dao mudrost,
objavu, moć i svetu snagu. (Dan. 2,20-23.)
Pitajte me o budućem, a sinove i dela ruku Mojih poverite Meni! (Isa. 45,11.)
Zovi me i odazvaću ti se velike ću ti tajne objaviti
nedokučive koje ti ne znaš. (Jer. 33,3.)
Ja Gospod istinu govorim i objavljujem šta je istina.
Odavno sam prva proricanja Ja kazao, usta moja kazaše
i objaviše to. Ostvario Sam ih brzo i podigoše se (Isa.
45,19; 48,3.)
Od sada ti nove stvari objavljujem tajanstvene koje
nisi znao. One sad bivaju, nisu davne i ti za njih pre nisi
čuo. (Isa. 48,6. 7.)
Evo Ja novo činim sad nastaje ili ne znate još? Jeste u
pustinji ću put stvoriti, reke u pustoj zemlji. Vode Sam
stvorio u pustinji reke u pustoj zemlji da izabranom
narodu dam piti. (Isa. 43,19. 20.)
Ja Sam Gospod Bog tvoj koji te korisnome uči i vodim
te putem kojim trebaš ići. (Isa. 48,17.)
79
Gospode Ti daješ divni savet i veliku mudrost. Činiš me
mudrim i učiš me putevima kojim trebam da idem,
savetuješ me očima Svojim. (Isa. 28,29; Psa. 32,8.)
Putu mudrosti me uči Gospod vodi me stazama poštenja. Zato kada hodam ništa mi ne steže korake i kada
trčim ne spotičem se. (Priče. 4,11. 12.)
Jer Gospod daje mudrost iz Njegovih Usta znanje i
razum potiče. (Priče. 2,6.)
Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razuma, Duh saveta i
sile Duh spoznaje i straha počiva na meni. (Isa. 11,2.)
Od Boga sam u Isusu Hristu koji je mudrost postao za
mene od Boga pravednost, posvećenje i odkupljenje. S
toga je Božija mudrost moja. (1Kor. 1,30.)
Oči razuma mi se prosvetliše. (Ef. 1,18.)
Ja imam pomazanje od Svetoga i sve znam. Onaj pomaz
koji sam dobio od Njega ostaje u meni i čemu me taj
pomaz nauči tako je to istina i kako me nauči svemu
tako ću i ostati u Njemu. (1 Jn. 2,20. 27.)
Hristova Reč prebiva u meni bogato u svakoj mudrosti
(Kol. 3,16.)
Duha mudrosti i otkrivenja molim od Tebe Oče da Te
upoznam. (Ef. 1,17.)
Bog će otkriti svoga Sina u meni preko Svetoga Duha i
Njegove Reči. (Gal. 1,16.)
Gospode Ti Si veliko milostivo bogatstvo obilno mi saopštio sa svom mudrošću i razumevanjem iz Tvoje
velike ljubavi. (Ef. 1,7. 8; 2,4.)
80
Tako ću dospeti do sveg bogastva, potpunog razuma do
spoznaje Božije, Očeve i Hristove tajne. Tajne u kojoj
su skrivena sva blaga, mudrost i znanja. (Kol. 2,2. 3.)
Savršeno i ubeñeno stojim u svakoj Božijoj volji. (Kol.
4,12.)
Hvala Ti Oče da mi otkrivaš životne puteve popunjavaš
me radošću pred Tvojim licem. (Dela. 2,28.)
Bog je sa mnom, oslobaña me od svake nevolje i daje mi
ljubaznost i mudrost pred ljudima. (Dela. 7,9. 10.)
81
MOLITVA ZA MUDROST NA TEMELJU PRIČA
SOLOMONOVIH
Gospode mudrost prizivam i glas dižem ka razumu.
Tražim ju kao srebro i istražujem ju kao blago. S toga
razumem strah Gospodnji i dospeću do Božije spoznaje.
Gospod mi daje mudrost iz Njegovih usta znanje i
razum potiče. Za pravednike čuvaš ono što je dobro, štit
Si za one koji u savršenstvu hodaju. Čuvaš puteve
pravednima i milima svojim put održavaš. Razumem
istinu, zakon, poštenje i svaki dobar put, jer mudrost
dolazi u moje srce i predivno je znanje u mojoj duši.
Razboritost stražari nadamnom, razum me čuva da me
oslobodi puteva zlih i od čoveka koji zlo govori. (Priče.
2,3-12.)
Gospode Tvoja učenja ne zaboravljam i Tvoje zapovesti
čuvam u srcu jer će mi produžiti dane i godine života
donoseći mi obilati mir i izobilje. Milost i istina neće me
napustiti jer ih privezujem na svoj vrat i upisujem ih na
ploču svoga srca. Tako ću dobiti naklonost i dobar glas
pred Božijim i čovečijim očima. (Priče. 3,1-4.)
Blažen sam jer sam zadobijenu mudrost i razum stekao
od Gospoda. Sve Tvoje divote nisu usporedive sa stečenim srebrom niti sa iskopanim blagom. Duljina dana Ti
je u desnici, a u levici bogatstvo i poštenje. Putevi su
Tvoji predivni putevi i na svim Tvojim stazama vlada
mir. (Priče. 3,13-17.)
Mudrost Gospoda Boga se ne udaljuje od mojih očiju,
sačuvaću istinitu mudrost i razum. Hrabro idem putem
svojim i noga se moja neće spotaknuti. (Priče. 3,21. 23.)
82
Kad legnem neću se trzati, nego ću da legnem i snovi će
mi biti predivni. Ne bojim se ni nagle strahote i od
pustošenja zlih kad doñe: Jer je Gospod moj oslonac i
sačuvaće nogu moju od zamke. Sa pravednima je tajna
Gospodnja i pravednima mesto stanovanja blagosilja.
Gospod krotkima milost daje, a mudri poštenje nasleñuju. (Priče. 3,24-26; 32-35.)
Mudrost stičem, razum stičem, ne zaboravljam niti odustupam od govora iz Gospodovih usta. (Priče. 4,5.)
Daće Gospod venac milosti na moju glavu, zaista lepu
krasnu krunu mi daje. (Priče. 4,9.)
Učim te putu mudrosti – govori Gospod – vodim te
istinitim putevima. Tako kada ideš ništa neće stezati tvoje
korake i kad trčiš nećeš se spotaći. Moji su putevi staze
pravednika, kao svetlost zore, što dalje napredujem na
putu stoga postaje sve svetlije do punog dana. (Priče.
4,11. 12. 18.)
Gospode na Tvoju mudrost pazim, na Tvoj razum priginjem uvo svoje, zadržavam razum a znanje moje usne
čuvaju. (Priče. 5,1-2.)
Viče mudrost prema meni i razum šalje svoj glas
meni. (Priče. 8,1.)
Meni viče Gospod i Gospodnji govor je za moju decu.
Čujem razumnost i na umu mi je razum jer velike
stvari govori Gospod jer je otvaranje usta Njegovih
istinito. Jer istinu izgovaraju Njegova usta, istina je svaka
Reč s Njegovih usana. (Priče. 8,4-8.)
Primite Moje učenje, a ne pare i znanje rañe nego birano
zlato. Jer je bolja Moja mudrost od skupocenog bisera, i
nikakve divote nisu joj ravne. Moj je savet i stvarnost,
Ja Sam razum Moja je snaga. (Priče. 8,10. 11. 14.)
83
MOLITVA ZA DUHOVNO VOðSTVO
Čujem glas mog Gospoda i ne sledim glas nepoznatoga.
(Jn. 10,27. 5)
Napisano je: Koga vodi Božiji Duh oni su Božiji sinovi.
Mene vodi Božiji Duh Svevišnjeg Boga sam sin. (Rim.
8,14.)
Duh istine me upućuje u svaku istinu. Jer ne govori od
sebe nego ono govori što čuje i najavljuje mi ono što
dolazi. (Jn. 16,13.)
Božije sam dete, nanovo roñen od Božijeg Duha. Moga
Oca Duh prebiva u meni prosvećuje me preko moga
duha, svemu me uči i vodi svakoj istini. (Jn. 16,13.)
Priznajem da u svakoj situaciji i u svim okolnostima
savršeno viñenje i spoznaju imam, jer me Božiji Duh
vodi (Rim. 8,14.) Zato sam pun sa svakom dobrotom,
ispunjen svakim znanjem. (Rim. 15,14.)
Hodam u Duhu razmišljam o Duhovnim stvarima.
Duhovna misao živi u meni, koja je život i mir. Božiji
Sveti Duh prebiva u meni, usmerava i vodi me. (Rim.
8,4-6. 9.) Ispunio sam se Božijom spoznajom Njegove
volje, svakom Duhovnom mudrošću i razumom. Celim
srcem se uzdam u Gospoda na svoj razum se ne oslanjam. (Kol. 1,9. Priče. 3,5.)
Koji mi se smilovao, vodi me izvorima vode. (Isa. 49,10.)
Ja sam kao drvo zasañeno pored reke koje daje rod u
svoje vreme, listovi mu ne venu, i preko Njegovog voñstva u svakom poslu ću uspešan biti. (Psa. 1,3.)
Gospod je moj pastir ne oskudevam. Na travnatim
pašama mi odmor daje i vodi me na tihe vode. Dušu mi
84
uveseljava stazama poistinjenja me vodi radi imena
Svoga. (Psa. 23,1-3.)
Svaki moj put On usmerava iz milosti me On vodi,
pomaže i podržava desnicom svojom. (Priče. 3,6; Isa. 41,10.)
Put pravednika je prav Ti ispravljaš puteve pravednika.
(Isa. 26,7.)
Vodi me Gospod pored voda koje teku pravim putem
gde neću da padnem. (Jer. 31,9.)
Gospode naručujem od Tebe putokaze za sebe, molim
Te, putokaze, stubove postavi meni. Obećavam da ću da
pazim na stazu na put kojim treba da idem. (Jer. 31,21.)
Božija Reč se ne udaljuje od mojih usta. Noću i danju
razmišljam o Božijoj Reči i na osnovu nje i radim stoga
sam blagosloven na putevima svojim sretan sam i
napredujem u životu. (Is. N. 1,8.)
Moj duh je svetiljka Gospodnja Preko mog duha me
prosvećuje Gospod šta treba da radim. (Priče. 20,27.)
Sveti Duh me vodi preko unutrašnjeg svedočanstva.
Usmerava pokazuje mom duhu i osvetljuje mi um. Tako
hodam u svetlosti Božije Reči. (Psa. 119,105.)
Preko tvoje svetlosti vidim svetlost. (Psa. 36,9.)
Božija slava me prosvetljuje i moja svetlost je Jagnje.
(Otk. 21,23.)
U Isusu Hristu sam se popunio sa Svetim Trojstvom:
Potpun sam u Ocu, Sinu, i Svetome Duhu. Isus je moj
Gospodar na veke vekova. (Kol. 2,10.) Amin.
85
U BOŽIJOJ SAVRŠENOJ VOLJI HODATI
Gospod Bog mi dade mudar jezik da znam osnažiti
umornog govorom budi mi svako jutro budi uši da ga
slušam kao što ga učenici slušaju. Gospod Bog mi otvori
uši a ja Mu se ne protivih leña Mu ne okrenuh. I
Gospod Bog mi pomogao, zato se nisam postideo, nego
se ispunjava Njegova volja u mom životu. (Isa. 50,4. 5. 7.)
Uši si mi otvorio onda i rekao: Evo dolazim kao što je
napisano za mene u knjizi da ispunim tvoju volju.
Milost Tvoja i Istina uvek me štite. (Psa. 40,6-8. 11.)
Evo tu sam da izvršavam o Bože Tvoju volju. (Jev.10,7.
9.)
Ispunio sam se spoznajom Božije volje svakom Duhovnom mudrošću i razumevanjem. (Kol. 1,9.)
Oče srcem verujem ustima izgovaram da se danas
ispunila Božija volja u mom životu. Hodam dostojno u
Gospodu, da Mu u svemu ugodim, da budem plodonosan sa svojim dobrim delima i da uzrastam u spoznaji
moga Boga. (Kol. 1,10.)
Ja posedujem Hristovo razmišljanje. Hristov razum je
moj. Misao Duha živi u meni a to je život i mir ne hodam
bezumno nego svaćam šta je želja Gospoda. (1Kor. 2,16;
Rim. 8,6; Kol. 4,12.)
Gospode pokreni moje srce na izvršavanje Tvoje volje
(2Moj. 35,21.)
Kao Hristov sluga Božiju volju izvršavam u Duhu. (Ef.
6,6.)
86
Uzrastam i osnažujem se u duhu preko Svetoga Duha i da
savršeno mogu da stojim u potpunoj uverenosti u
svakoj Božijoj volji. (Ef. 3,16; Kol. 4,12.)
Oče Tvoja volja je da se razvijam u Tvojoj spoznaji da
sve jasnije i svetlije vidim Tvoj poziv i volju u mom
životu. Upoznaću Božiju volju i videću pravednika
Njegovo predivno lice, i čuti ću glas iz Njegovih usta.
(Dela. 22,14.)
Gospode hvala Ti da u meni deluješ i da želim da činim
ono što je po Tvojoj volji. (Filip. 2,13.)
S toga u zaklonu mira stanujem u šatorima bezbednosti, u bezbrižnom miru. (Isa. 32,18.)
87
STIĆI ĆU DO GOSPODNJE SPOZNAJE
Hvala Ti Gospode da Si mi dao srce s kojim mogu
upoznati Tebe i celim srcem se obratiti Tebi. (Jer. 24,7.)
Zahvalan sam Ti Nebeski Oče da Duh Gospodnje
spoznaje i straha počiva na meni. (Isa. 11,2.)
Neće praviti štetu niti nigde uništavati na mojoj svetoj
gori jer će zemlja biti potpuna s Božijom spoznajom,
kao što vode more pokrivaju. (Isa. 11,9.)
Zato razumem strah Gospodnji i stićiću do Božije spoznaje. (Priče. 2,5.)
Ja sam dobio Božiji Duh u srce, da bi upoznao ono što
mi Bog iz svoje milosti daruje. (1Kor. 2,12.)
Hvala Ti Oče da preko Svetoga Duha mogu upoznati sve
što Si mi Ti darovao. (Jn. 16,13.)
Hvala Ti Oče da mogu upoznati istinu i istina me oslobaña. (Jn. 8,32.)
Upoznao sam da Hristova ljubav prevazilazi svako znanje s toga ću da se popunim do potpune Božije punine.
(Ef. 3,19.)
Zato se molim Oče da moja ljubav sve više obiluje u
Tvom spoznanju i svakom razumevanju. (Filip. 1,9.)
U Njemu sam, nemam svoju pravednost iz zakona nego
od Boga pravednost preko vere u Hrista: da bi Ga
upoznao i silu Njegovog vaskrsenja. (Filip. 3,9. 10.)
Upoznao sam Božiju milost istinski. (Kol. 1,6.)
Ispunio sam se spoznajom o Božijoj volji sa svakom
Duhovnom mudrošću i razumevanjem. Dostojno dolazim
88
Tebi Gospode da Ti u svemu ugodim da u svakom dobrom delu budem plodonosan i da rastem u spoznanju
moga Boga. (Kol. 1,9. 10.)
Obukao sam novog čoveka koji se po slici svoga Boga
obnavlja za spoznanje. (Kol. 3,10.)
Hvala Bogu koji me uvek čini pobednikom u Hristu i na
svakom mestu preko mene širi miris saznanja o Sebi.
(2Kor. 2,14.)
Bog sam upali svetlost u mom srcu, da bi upoznao
Njegovu večnu slavu, koja blista na Hristovom licu, jer
je Hrist odsjaj Božije slave. (2Kor. 4,6; Jev. 1,3.)
Blagoslov i mir mi daje u izobilju u spoznaji Boga i
Isusa moga Gospoda. (2Pet. 1,2.)
Rastem u milosti i u održavajućoj spoznaji Isusa Hrista
moga Gospoda koji me održava. (2Pet. 3,18.)
Znam da je Božiji Sin došao i dao mi razum da upoznam
Istinitog i da budem u Istinitom u Njegovom Sinu Isusu
Hristu. On je istiniti Bog i večni život. (1Jn. 5,20.) Srce mi
je puno hvale jer sam upoznao Oca i Onoga koji je od
početka. (1Jn. 2,13.)
Moje učestvovanje u veri je delotvorno pošto upoznajem
svako dobro, koje je u meni preko Isusa Hrista. (Filim. 6)
Dospeću do jedinstva u veri i spoznanju Sina Božijeg do
savršenog čoveka do pune mere Hristovog rasta. (Ef. 4,13.)
Amin.
89
MOLITVA ZA DUHOVNU IZJAVU, RAZUMEVANJE
(Molitva na osnovu poslanice Efescima)
Moj Gospod, Isusa Hrista Bog, Otac slave nek mi da
duha mudrosti i objave u Njegovoj spoznaji da mi prosvetli oči razuma, da saznam kakva je nada za koju me je
pozvao, koliko je bogatstvo Njegovog slavnog nasledstva
meñu svetima i kolika je Njegova neuporediva velika
sila za mene koji verujem. Ta sila je srazmerna delovanju
Njegove silne snage koju je na delu pokazao na Hristu
kada Ga je vaskrsao iz mrtvih i posadio sebi s desna na
nebesima iznad svakog poglavarstva i vlasti sile i gospodstva i iznad svakog imena koje se može dati, ne
samo na ovom svetu nego i u budućem. I sve je potčinio
pod Njegove noge i postavio Ga nad svime da bude glava
Crkvi, koja je Njegovo Telo, punina Onoga koji ispunjava sve u svemu. (Ef. 1,17-23.)
Radi toga savijam svoja kolena pred Ocem moga
Gospoda Isusa Hrista po kome se naziva svaka nacija na
nebu i na zemlji da po bogatstvu svoje slave preko
Svoga Duha osnaži moje unutrašnje biće, da se
Hristos, kroz veru, nastani u moje srce da u ljubavi
ukorenjen i utemeljen budem u stanju da sa svima
svetima svatim kolika je širina, i dužina, i visina, i dubina, Hristove ljubavi da spoznam da ona prevazilazi
svako znanje da se ispunim do sve Božije punine. (Ef.
3,14 -19.)
A Onome koji svojom silom, koja u meni deluje može
da učini neuporedivo mnogo više nego što sam u stanju
da zamislim ili da pomislim, Njemu slava u Crkvi i u
Hristu Isusu kroz sva pokoljenja doveka. (Ef. 3,20-21.)
Amin.
90
MILOST
I MIR NEK MI SE DA
(Molitva na osnovu poslanice Filipljanima)
Milost i mir da mi se da od Boga, od mog Oca i
Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem se mom Bogu uvek
u svakoj molitvi, moleći se svelikom radošću da sam
mogao učestvovati u Evanñelju od prvog dana do
sada. Onaj koji je u meni započeo dobro delo dovršiće
do dana Isusa Hrista. (Filip.1,2-6.)
Zato se molim da moja ljubav sve više obiluje u spoznaji
i svakom razumevanju, da mogu prosuditi šta je zlo,a
šta dobro da budem čist i besprekoran za dan Hristov,
pun plodova pravednosti, koje Isus Hrist stvara na
Božiju slavu i hvalu. (Filip.1,9-11.)
Ništa ne činim iz nadmetanja ili bezvredne slave, nego u
poniznosti smatrajući drugoga drugačijim od sebe. Ne
gledam svoju korist nego tuñu. Ono razmišljanje je u
meni koje je bilo u Hristu Isusu, kad je bilo u Božijem
obličju, nije smatrao plenom Svoju jednakost sa Bogom,
nego je Samoga Sebe ispraznio uzevši obličje sluge,
postavši sličan čoveku, ponizio je Samoga Sebe, postavši poslušan do smrti, i to smrti na krstu. Zato Ga
Bog uzvisi i dariva Mu ime iznad svakog imena; da se
na Isusovo ime svako koleno savije, na zemlji i pod
zemljom. Da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. (Filip. 2,3-11.)
Uvek sam poslušan Bogu, jer je Bog Taj koji u meni
deluje da želim činiti ono što je po Njegovoj volji. (Filip.
2,12-13.)
91
Sve činim bez gunñanja i nadmetanja, besprekorno i čisto
sam Božije dete usred izopačenog naraštaja meñu kojima
svetlim kao zvezde u svemiru. (Filip. 2,14. 15.)
Zahvalan sam Ti Oče da sam se našao u Njemu (Isusu)
ne svojom pravednošću iz zakona, nego onom pravednošću koja dolazi kroz veru u Hrista, pravednošću
koja dolazi od Boga na osnovu vere. (Filip. 3,9.)
Radujem se u Gospodu uvek. Za ništa ne brinem nego u
svemu, molitvom i molbom sa zahvaljivanjem, jasno
pokazujem Bogu za šta Ga molim. I Božiji mir koji
prevazilazi svako razumevanje sačuvaće moje srce i
misli u Hristu Isusu. S toga su moje srce i moje misli u
Hristu Isusu onako kako odgovara Božijoj Reči, Božiji
mir čuva moje srce i misli u Hristu Isusu. Samo
razmišljam o onom što je istinito, plemenito što je pravedno, što je čisto, milo na dobrom glasu, ako je neka
vrlina ili pohvala, s toga je Bog mira samnom.
(Filip. 4,4. 6-9.)
Za sve imam snage u Hristu koji me ojačava. (Filip.
4,13.) A Bog moj ispuniće svaku moju potrebu po
bogatstvu svojem u slavi, u Hristu Isusu. A Bogu mom
Ocu slava doveka. (Filip. 4,19 -20.) Amin.
92
MOLITVA ZA BOŽIJU SPOZNAJU, BOŽIJU
PUNINU
(Molitva na osnovu poslanice Kološanima)
Ne prestajem se moliti i tražiti da se Ispunim Božijom
spoznajom Njegove volje sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanju, da hodam dostojan Gospoda na
potpunu Njegovu volju, u svakom dobrom delu da budem
plodonosan i da rastem u spoznanju Boga. Svakom
silom sam osnažen srazmerno Njegovoj slavnoj moći
za svaku istrajnost i strpljivost s radošću. (Kol. 1,9-11.)
Zahvaljujem se Ocu koji me učini podobnim da imam
udela u nasledstvu svetih u svetlosti; Koji me oslobodi od
vlasti tame, i premestio u carstvo svog ljubljenog Sina; u
kome je moj otkup preko Jagnjetove krvi, oproštenje
greha. (Kol. 1,12-14.)
On je slika nevidljivoga Boga, roñen pre svakog stvorenja; Jer u Njemu je stvoreno sve što je na Nebesima i
na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli, bilo gospodarstva, bilo poglavarstva bilo vlasti; sve preko Njega i
gledajući na Njega stvoreno; i On beše pre svega, i sve
u Njemu opstaje. I On je glava Telu Crkvi: koji je
početak, prvo roñeni iz mrtvih; da u svemu bude prvi;
jer se svidelo Ocu da u Njemu nastani svu puninu; i da
kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir Njegovom krvlju na krstu; pomirivši kroz Njega i ono što je
na zemlji i ono što je na Nebesima. (Kol. 1,15-20.)
Uteha mi je u srcu, povezan sam u ljubavi a delovima
Tela i dospeću do svakog bogastva, punog razumevanja
za spoznaju tajne Božije, Očeve i Hristove u kome su
skrivena sva blaga i mudrosti i znanja. (Kol. 2,2. 3.)
93
Ukorenjen sam i na Njemu nazidan, ojačan u veri,
obilujem zahvaljivanjem. Jer u Njemu telesno prebiva
sva punina Božanstva, a ja imam puninu u Njemu, koji je
glava svakom poglavarstvu i vlasti. (Kol. 2,7. 9. 10.)
Vaskrsao sam sa Hristom zato tražim ono što je gore,
onde gde Hristos sedi Bogu s desne strane. Mislim o
onom što je gore, a ne što je na zemlji. Jer sam umro i
moj život je sa Hristom sakriven u Bogu. Kad se pojavi
Hristos, moj život, tada ću se i ja s Njim pojaviti u slavi.
(Kol. 3,1-4.)
Obukao sam novog čoveka koji se po liku svoga
stvoritelja obnavlja za spoznanje. (Kol. 3,10.) Obukao
sam kao Božiji izabranik sveti i voljeni, milosrdno srce,
ljubaznost, poniznost, krotkost, strpljivost; podnosim
druge i opraštam svakome kao što je Hristos oprostio
meni. A povrh svega toga oblačim se u ljubav koja je
sveza savršenstva. Božiji mir vlada u mom srcu i zahvalan sam za to. Hristova Reč prebiva u meni bogato
sa svakom mudrošću. Što god činim rečju ili delom, sve
činim u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu kroz
Njega. (Kol. 3,12-17.)
Što god činim, činim iz srca i duše kao Gospodu a ne
čoveku, jer znam da ću za uzvrat od Gospoda dobiti
nasledstvo, jer Gospodu Hristu služim. (Kol. 3,23. 24.)
Amin.
94
BOG ME PREDODREDIO PRE POSTANKA SVETA
Blagosloven da je Bog, Otac našeg Gospoda Isusa Hrista,
koji me je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim
blagoslovom u Hristu, i Njemu me je izabrao pre
postanka sveta, da pred Njim budem svet i bez mane. U
ljubavi me je predodredio da me Svojom blagonaklonošću i voljom kroz Isusa Hrista usvoji kao sina.
(Ef. 1,3-5.)
Obznanio mi je tajnu Svoje volje Svojom blagonaklonošću, koje je unapred odredio u Sebi. (Ef. 1,9.)
U Njemu – u Hristu - sam uzeo nasleñe, za koje me
unapred odredio Otac Bog po Svojoj odredbi. (Ef.1,11.)
Bog je upoznao sa mnom bogatstvo Svoje slave kao na
posudama milosrña koje je unapred stvorio za slavu.
(Rim. 9,23.)
Bog Otac me održao i pozvao pozivom ne zbog mojih
dela nego zbog Njegove odluke i milosti, koja mi je data
u Hristu Isusu pre postanka sveta. (2Tim.1,9.)
Da se svima rasvetli u čemu se sastoji tajna koja je u
prošlim vremenima bila skrivena u Bogu, Koji je sve
stvorio. Njegova namera je bila da se sada kroz crkvu,
poglavarima i vlastima na nebesima obznani mnogostruka Božija mudrost, po večnoj nameri koju izvrši u
Hristu Isusu u mom Gospodu. (Ef. 3,9-11.)
Po Božijoj odredbi sam pozvan jer me Bog unapred
znao, unapred predodredio, da budem naličje slike
Njegovom Sinu. Bog me je predodredio, pozvao,
opravdao i proslavio. (Rim. 8,28-30.)
95
Uvek sam dužan da zahvaljujem Bogu jer me od početka
odredio Bog da budem spašen; tako što će me Duh
učiniti svetim verom u istini. Pozvao me kroz Evanñelje
da imam udela u slavi mog Gospoda Isusa Hrista. (2Sol.
2,13. 14.)
Bog koji uvek istinu govori pre postanka sveta je
obećao večni život. (Tit. 1,2.)
Ja sam Njegova tvorevina stvoren u Hristu Isusu za
dobra dela koje je Bog unapred odredio da u Njima
hodam. (Ef. 2,10.)
Opravdan sam besplatno Njegovom milošću na osnovu
otkupljenja u Hristu Isusu. Koga je Bog postavio da
Svojom krvlju bude žrtva pomirmica koja se prihvata
verom da pokaže Svoju strpljivost ne kažnjavajući zbog
ranije počinjenih grehova. (Rim. 3,24-25.)
Izabran sam, unapred odreñen po odredbi Boga Oca
Duhovno posvećen na poslušnost, na poškropljenje s
krvlju Isusa Hrista. Milost i mir da mi se da u izobilju.
(1Pet. 1,2.)
Otkupljen sam dragocenom krvlju, bezgrešnom, bez
mane i ljage Jagnjetovom, Hristovom. Koji je bio odreñen pre postanka sveta, pojavio se na kraju vremena
zbog mene. (1Pet.1,19. 20.) On je Jagnje koje je zaklano od
postanka sveta. (Otr. 13,8.)
Srce mi je puno hvale za moju slobodu u Hristu Isusu,
Božijeg Sina slavnu slobodu na koje me je Bog pre
postanka sveta odredio i pozvao. (Gal. 2,4; Rim. 8,21. 30.)
96
HODATI U BOŽIJOJ SILI
Ti Si krasota sile moje; po Svojoj dobroj volji uzvisuješ
moj rog. Zahvalan sam Ti Gospode da Si me našao,
pomazao me s Tvojim svetim uljem, stalno je sa mnom
Tvoja ruka, mišica Tvoja me osnažuje. Sa mnom je
Tvoja vernost i milost i sa Tvojim imenom uzvisiće se
rog moj. (Psa. 89,17. 20. 21. 24.)
Gospode želim da budem Tebi po volji na potpunu radost
Tebi jer je napisano: Radost Gospodnja je moja sila.
(Nem. 8,10.)
Gospod je snaga svom narodu, i sila koja će da održi
Njegovog pomazanika. Gospod je moja snaga, Gospod
je krepost životu mom. Jak sam jer je Gospod moja
snaga (Psa. 28,8; 27,1.)
Bog je Taj koji me opasuje snagom i čini put moj savršenim. Želim Gospoda i Njegovu snagu, tražim neprestalno Njegovo lice. (Psa. 18,32; 105,4.) Sretan sam jer Si
Ti moja snaga i putevi Tvoji su u mom srcu. Iz snage u
snagu dospeću dok se ne pojavim pred Bogom na Sionu.
(Psa. 84,5. 7.)
Imam pouzdanje u večnoga Boga kad se umorim daje mi
snagu, kad sam slab snagu mi umnožava. U Gospoda se
uzdam, snaga mi se obnavlja, podižem se na krila kao
orao, trčim i ne malaksavam, hodam i ne umorim se. (Isa.
40,28. 29. 31.)
Živim pristojno Bogu Njemu na volju, u svakom dobrom
delu sam plodonosan, i rastem u spoznaji Boga. Ojačan
sam sa svakom snagom na moćnu slavu Njegovu na
svaku istrajnost i strpljivost s radošću. Nanovo sam roñen
za sve imam snagu u Hristu koji me osnažava.
(Kol. 1,10. 11; 2Kor. 5,17; Fil. 4,13.)
97
Bog je na mojoj strani. Bog prebiva u meni i samnom
ide, ko može biti protiv mene? (2Kor. 6,16; Rim. 8,31.)
Ja sam roñen od Boga i vera koja je u meni je pobedila
svet, jer je veći Onaj koji je u meni nego onaj koji je u
svetu. (1Jov. 4,4; 5,4.)
U Njemu sam ne svojom pravednošću koja dolazi iz
zakona nego onom pravdom od Boga koja dolazi kroz
veru u Hrista: da upoznam Njega i silu vaskrsenja. (Fil.
3,9. 10.)
Njegova Božanska sila darovala mi je sve što je potrebno za život i pobožnost. Velikim i dragocenim blagoslovom me darivao, da preko njih postanem deo Božanske
prirode. (2Pet. 1,3. 4.)
Isus mi dade moć u svom imenu. S toga što vežem na
zemlji, vezano je na nebu, a što god razrešim na zemlji,
biće razrešeno na nebu. (Mat. 18,18.)
Jak sam u Gospodu i u Njegovoj silnoj snazi. Obukao
sam svu Božiju opremu da se mogu suprostaviti svim
ñavoljim lukavstvima. U Ime Isusa Hrista imam moć nad
svim mračnim silama. Obukao sam svu Božiju opremu
da se oduprem na dan zla i kad sve izvršim da se održim.
Nastupam opasavši bedra istinskom dušom, obukavši
oklop pravednosti, a na noge sam obuo spremnost koja
dolazi od Evanñalja mira. Povrh svega uzimam štit
vere kojim gasim sve plamene strele zloga, Uzimam
kacigu spasenja, Duhovni mač, Božiju Reč. Svakom
molitvom i molbom se molim u svako doba pokorno u
Duhu za sve svete. Preko svega toga dospeću do slavne
slobode Božijeg Sina. (Ef. 6,10-18; Rim. 8,21.) Amin.
98
SNAGA ĆE MI SE UMNOŽITI, MLADOST ĆE MI SE
OBNOVITI
Doñite kmeni svi koji ste umorni i opterećeni, i Ja ću
vas odmoriti – govori Gospod. Uzmite Moj jaram na
sebe i učite od Mene, Jer Ja Sam krotkog i poniznog srca,
i naći ćete mir za svoju dušu. Jer Moj jaram je predivan
i Moje breme je lako. (Mt. 11,28-30.)
Gospode Tvoj jaram uzimam na sebe jer je predivan i
Tvoje breme nosim jer je lako – tako mir nalazi moja
duša i ne umaram se. Dragi Isuse, Tebi dolazim i kod
Tebe se na novu snagu budim. (Mt. 11,28-30.)
Gospod snagu daje umornome, nemoćnome snagu
umnožava. Gospode ja se u Tebe uzdam, kad se umorim
Ti mi snagu daješ, kad sam nemoćan, snagu mi umnožavaš. Snaga mi se obnavlja, i dignuću se na krila kao
orao, trčim i ne sustajem hodam i ne umaram se. (Isa.
40,29. 31.)
Gospode Ti Si moj Bog osnažuješ me, pomažeš mi,
podržavaš me Svojom pravednom desnicom. (Isa. 41,10.)
Onakav sam kakav sam bio u mladosti svojoj Božija
brižljivost se nadvila nad moj šator. Kao pesak će se
umnožiti moji dani, koren moj je otvoren za vodu, i na
mojim granama se rosa zadržava. Slava moja će se
samnom obnoviti i luk u mojoj ruci biće jači. (Jov 29,4.
18 – 20.)
Osta jak moj luk od snage zateže mišica ruke moje, od
ruke Jakovljevog, moćnog, Pastira i kamena Izraeljevog.
(1Moj. 49,24.)
99
Telo mi se podmlañuje od snage nabreklo ponovo započinje dane mladosti. Još i u doba starosti ću biti plodonosan, pomazan i zelen na slavu moga Boga. (Jov 33,25;
Psa. 92,14.)
Gospode obraćam Ti se sa zahvalnošću jer Si od svoje
dobre volje postavio snagu na moju goru. S tobom
razbijam vojsku i s Bogom svojim preskačem i preko
kamenog zida. (Psa. 30,7; 18,29.)
Ako se na svom velikom putu i umorim osećam obnovu
snage svoje i neću biti bolestan jer ovako govori Svemoćni: Puteve Njegove sam video i isceliću ga. (Isa. 57,10.
18.)
U zdravlju je moje telo, obnoviće mi se kosti jer se bojim
Gospoda i udaljio sam se od zla. (Priče. 3,7. 8.) Gospod me
obnavlja i učiniće me slavnim na ovoj zemlji preko
Svoje Reči. (Isa. 62,7.) Milosrñe Gospodnje nije nestalo,
milost i milosrñe se obnavlja svako jutro nadamnom jer
je velika vernost Njegova. (Plač. 3,22. 23.)
Stvori u meni čisto srce Gospode, jak duh obnovi u
meni. Gospode Ti obilatu kišu izlivaš na svoje nasleñe i
iznemoglog obnavljaš. (Psa. 51,10; 68,9.)
Kad pošalješ Tvog Duha obnavljam se, obnavljaš lice
zemlje. (Psa. 104,30.)
Gospode Ti dobrim popunjavaš moju krasotu i obnavljaš
mi mladost kao u orla. (Psa. 103,5.)
Gospodnja milost me održala kupanjem nanovo roñenja i
obnavljanja Svetim Duhom. (Titu 3,5.)
Iz dana u dan se obnavljam u unutrašnjem čoveku preko
obnovljene snage Svetoga Duha. Oblačim nase novoga
100
čoveka koji se obnavlja po slici svoga Boga. (2Kor. 4,16;
Kol. 3,10.)
Rastem i jačam u duhu, punim se mudrošću i Božija
milost je na meni. (Lk. 2,40.)
Duh, sile ljubavi i trezvenosti je moje nasleñe. (2Tim. 1,7.)
Silno ću ojačati u unutrašnjem čoveku preko Svetoga
Duha. (Ef. 3,16.)
Upoznaću Hrista i Njegovu snagu vaskrsnuća. (Filip.
3,9.10.)
Jak sam u Gospodu i Njegovoj silnoj snazi. (Ef. 6,10.) Za
sve imam snage u Hristu koji me osnažava. (Filip. 4,13.)
Sa svakom silom sam osnažen na slavu sile Njegove.
(Kol. 1,10.)
Moj Bog me u Hristu osnažava i pomazaće me (2Kor.
1,21.)
Veran je Gospod koji me osnažava i čuva od zlog.
Oslobodiću se od neprijatnih i zlih ljudi. (2Sol. 3,3. 2.)
Zahvalan sam Ti Oče u Isusovo ime da sam mogao
okusiti sile budućeg sveta. (Jev. 6,5.)
U meni je spasenje -, u meni je snaga -, u meni je carstvo
mog Boga -, u meni snaga Njegovog Hrista dejstvuje na
veke vekova. (Otk. 12, 10)
Bog moj Otac može da dejstvuje svojom silom koja u
meni deluje, može da učini neuporedivo mnogo više
nego što sam u stanju da tražim ili zamislim. (Ef. 3,20. 21.)
Amin.
101
MOLITVA ZA MATERIJALNI BLAGOSLOV
Oče u ime Tvoga Sina, u Isusovo sveto ime priznajem
Tvoju Reč danas. Kako sam to uradio izgovaram ustima,
srcem verujem da se Tvoja Reč neće vratiti Tebi prazna nego će da uradi ono za što Si je poslao. (Isa. 55,11.)
S toga ja verujem da popunjavaš svaku moju potrebu
po bogatstvu Svome u slavi u Isusu Hristu po Filipljanskoj poslanici 4,19 u Isusovo ime. Verujem pošto
sam i ja dao u potrebno vreme i meni će se dati dobrom
merom nabijenom i stresnom, prepunu daće mi ljudi
u naručje. Jer takvom merom mi mere kakvom sam
ja merio. (Lk. 6,38.)
Oče priznajem Tvoju Reč u Markovoj poslanici 10,2930 stostruko ću dobiti nazad u ovom vremenu, a u
budućem večni život.
Oče Ti Si me oslobodio iz vlasti tame i preneo u carstvo
svog ljubljenog Sina. (Kol. 1,13.)
Oče verujem da sam zauzeo mesto kod Tebe kao Tvoje
dete, Ti posta moj Otac, a ja Tvoj sin. (2Kor. 6,18.) S toga
brineš o meni kao o svom ljubljenom sinu učinićeš me
sposobnim preko Tvog Duha da u Tvojoj ljubavi, mudrosti i blagoslovu hodam.
Nebeski Oče u Isusovo ime šaljem služiteljske duhove,
Tvoje anñele koje Si mi dao i odredio da me služe, da mi
donesu potrebni materijalni blagoslov. (Jev. 1,14.)
Oče priznajem da Si sigurna i dragocena pomoć u nevolji. Tvoja snaga i moć su mnogo veće nego što mi je
potrebno. (Psa. 46,1.)
102
Oče preko Tvoje svemoćne milosti i bogatstva blagoslovićeš me u svemu u svakoj zemaljskoj potrebi. Sve ćeš
mi dati što mi je potrebno obilato pod bilo kojim okolnostima tako ne oskudevam u ničemu.
Hvala Ti Oče u Isusovo ime. Dragi Nebeski Oče, Ti Si
moćan da, izliješ na mene svu Svoju milost; da u svemu, uvek imajući dovoljno svega, izobilujem u svakom
dobrom delu. (2Kor. 9,8) Amin.
103
MOLITVA NAD DESETKOM
Dragi Isuse Ti Si Kralj istine i mira, Svemogućeg Boga
Sin Prvosveštenik Si Ti zauvek. Ne po zakonu, ne po
naredbi nego sradošću kao znak zahvalnosti donosim
pred Tebe svaki prvenac mog prihoda. Ti koji živiš po
svedočanstvu primi ovaj desetak iz sveg srca mog. (Jev.
7,8.)
Pošto donosim pred Tebe prvenac od mojih prihoda,
priznajem da je sve od Tebe, od Tebe sam dobio, Ti Si
me blagoslovio sa svim što imam. Jer je od Tebe sve, i
sve što sam uzeo iz Tvojih ruku to Ti sad dajem.
(1Dn. 29,14.)
Gospode Bože! Svo bogatstvo koje donosim pred Tebe
da dam Tebi i Tvom Svetom imenu na izgradnju Božijeg
carstva iz Tvoje je ruke i sve Tebi pripada. (1Dn. 29,16.)
Sve Ti to iz čista srca s radošću dajem. S velikom
radošću, dobrovoljno Ti dajem Gospode. Zadrži zauvek taj osećaj u mom srcu, i usmeri moje srce k Tebi.
(1Dn. 29,17. 18.)
Gospode krasota i veličanstvo je pred Tobom, čast i
dostojanstvo u svetinji Tvojoj. Slavu i čast Ti dajem.
Gospode slavu dajem Tvom imenu, dar donosim pred
Tebe, i tako ulazim u Tvoje dvore. (Psa. 96,6-9.)
Po Tvojoj Reči: Svaki desetak zemaljski, od useva
zemaljskog, od roda s drveća je Gospodnje, svetinja je to
Gospodu. (3Moj. 27,30.)
Gospode priznajem da sam ušao na onu zemlju koju Si
mi Ti dao u nasleñe. (5Moj. 26,1.)
104
Prvenac od mog prihoda donosim pred Tebe Gospode i
priznajem pred Tobom, Gospode Bože da sam ušao na
zemlju za koju Si se zakleo Gospode mojim ocima da ćeš
nam je dati. (5Moj. 26,3.)
Izgubljen sam bio, ali me Ti Gospode iskupi, i učini velikim silnim narodom. (5Moj. 26,5.)
Zavapih ka Gospodu, Bogu otaca mojih i posluša Gospod
moj vapaj i pogleda na moju teskobu. (5Moj. 26,7.)
Izvede me Gospod snažnom rukom, ispruženom mišićom i izvede me na ovo mesto. Dade mi Gospod ovu
zemlju gde teče med i mleko. (5Moj. 26,8. 9.)
Molim se Gospode pred Tobom i dajem Ti hvalu da
radost nalazim u svakom dobru koje Si dao meni i
mojim ukućanima. (5Moj. 26,11.)
Gospode pogledaj iz svetog stana Tvojega s neba i blagoslovi narod svoj, i zemlju koju Si nam dao na koju Si se
zakleo. (5Moj. 26,15.)
Gospode Ti Si moj Bog na Tvojim putevima hodim,
upoznajem Tvoje naredbe, zapovesti i odluke, i pokoran
sam Tvojoj Reči. Gospode ja sam Tvoj sopstveni narod
svaku Tvoju zapovest zadržavam. Ti me izdižeš iznad
svih naroda koje Si stvorio izdignut ću biti hvalom,
imenom i u slavi. Sveti narod sam Gospodu mom Bogu
kao što je i kazao. (5Moj. 26,18. 19.)
Gospode po Tvojoj Reči unosim desetak u Tvoju kuću
jer Si rekao: S time me isprobajte, hoću li vam otvoriti
ustave nebeske i izliti na vas obilati blagoslov. I zapretiću radi vas onome koji vas proždire i neće vam uzeti
plodove od zemlje i loza u polju vašem neće biti nerodna.
105
I zvaće vas blaženim svi narodi jer ćete biti zemlja mila.
(Mal. 3,10-12.)
Gospode Tvoja sam svojina i Ti mi ugañaš kao što se
ugaña sinovima, koji Te služe. I videću da ima razlike
izmeñu pravednog i zlog, izmeñu onoga koji služi Boga i
onoga koji mu ne služi. (Mal. 3,17. 18.)
106
MOLITVA ZA RADNO MESTO
Oče u Isusovo ime verujem, priznajem i podsećam Te na
Tvoju Reč, jer znam da brineš za Svoju Reč, da je
ispuniš. Budno stražariš nad Svojom Rečju da je ispuniš.
(Isa. 43,26; Jer. 1,12.)
Tvoja Reč koja izañe iz Tvojih usta neće se vratiti
Tebi prazna nego će učiniti ono što želiš i roditi plodom tamo gde Si je poslao. (Isa. 55,11.)
Preko pravde sam jak, ne razmišljam o nemoći jer se
nemam čega bojati, ni o strahoti jer mi se neće približiti.
Ti rodnim, plodonosnim činiš svaki rad ruku mojih,
seme daješ sejaču i hleb gladnome. (Isa. 54,14; 55,10.)
Oče Ti Si Otac milosrña i Bog svake utehe. Ti me tešiš
u svakoj nevolji. (2Kor. 1,3. 4)
Ti Si izvor dobrote i ohrabrenja. Stoga sam ja hrabar,
stojim u veri i rastem u Tvojoj snazi. (1Kor. 16,13).
Zato sam ja hrabar ruke mi ne klonu, jer imam nagradu
za svoj rad. (2Dn. 15,7.)
Pošto radim neračuna mi se nagrada po milosti nego po
dugu. (Rim. 4,4).
Poštenim smatram da živim tihim životom, da gledam
svoja posla, radeći svojim sopstvenim rukama onako
kako mi je Gospod odredio. Vladam se pošteno prema
onima koji su van Crkve i u ničemu ne oskudevam. Kako
je Gospod odredio mirno radim i svoj hleb jedem.
Naučio sam da prednjačim u dobrim delima i da ne
budem bez ploda. (1Sol. 4,11. 12; 2Sol. 3,12; Titu. 3,14)
107
Ti znaš moja dela i otvorio Si vrata predamnom koja
niko nemože zatvoriti, pošto sam održao Tvoju Reč
nisam se odrekao Toga imena. (Otk. 3,8.)
Ne brinem se ni za šta nego u svemu molitvom i molenjem i sa zahvalnošću kazujem Bogu želje svoje. I mir
Božiji koji prevazilazi svaki um, sačuvaće moje srce i
misli u Hristu Isusu. A moj Bog će popuniti svaku moju
potrebu po bogastvu svojem u slavi u Hristu Isusu. (Filip.
4,6; 7,19).
I doći će name svi ovi blagoslovi i ispuniće se na meni
jer slušam glas mog Gospoda Boga. Blagosloven sam u
gradu, blagosloven u polju. Blagosloven plod utrobe
moje i plod zemlje moje. Blagosloven sam na ulasku,
blagosloven na izlasku. Blagoslov će poslati name
Gospod na šta god stavim ruke; i blagosloviće me na
ovoj zemlji koju mi dade Gospod moj Bog. Daće mi
Gopspod obilatost u svakom dobru otvoriće mi Gospod
dobru riznicu svoju nebo, da da kišu mojoj zemlji u
odgovara- juće vreme, i blagosloviće svaki rad ruku
mojih. (5Moj. 28,2-4. 6. 8. 11. 12)
Gospode! Ti život i smrt, blagoslov i proklestvo dade
pred mene i ovako mi reče; Odaberi život da živiš ti kao
i tvoje seme. Ja sam život izabrao da živim ja kao i moje
seme (5Moj. 30,19.)
Moj Bog mi dade bogastvo i blago dozvolio mi da
jedem od toga i uzmem svoj deo. Radujem se u svom
poslu jer radost moga srca mila Bogu. (Prop. 5,19. 20.)
Amin!
108
PRIZNAVANJE BOŽIJE REČI U SLUČAJU
MATERIJALNIH POTREBA
Večni savez je učinio samnom Gospod sa svačim me
trajno snabdeo. Jer iznosi potpuno spasenje moje i
svaku želju moju. (2Sam. 23,5.)
Prisećam se Gospoda, mog Boga jer je On Taj koji mi
daje snage za ostvarivanje mog bogatstva, da bi učvrstio Svoj savez. (5Moj. 8,18.)
Blagoslov nareñuje pored mene Gospod u svemu na šta
stavim ruke. Gospod me čini obilatim u svakom dobru.
Blagosilja svaki rad ruku mojih. Učiniće me glavom
Gospod i biću sve višlje. (5Moj. 28,8.11- 13.)
Gospod je moj pastir, ne oskudevam. (Psa. 23,1.)
Isus postade siromašan da bi se ja preko Njegovog siromaštva obogatio. (2Kor. 8,9.) Isus doñe da imam život i da
sam u izobilju. (Jn. 10,10.)
Isus me iskupi od kletve zakonske. Isus me iskupi od
siromaštva, bolesti i duhovne smrti. (Gal. 3,13.)
Mesto siromaštva dade mi bogatstvo, mesto bolesti
zdravlje, mesto smrti večni život. (2Kor. 8,9: Psa. 53,4. 5 ;
Jn. 10,10; 5,24.)
Sve je istina i ostvaruje se u mom životu po Božijoj
Reči. Jer ovako govori Gospod Bog: Reč koju izgovorim, zbiće se. Neću pogaziti moj savez i ono što je izišlo
iz mojih usta neću poreći. (Jn. 17,17; Jezek. 12,28; Psa.
89,34.)
Ovako govori Gospod: Bogatstvo i čast je kod mene,
postojano dobro i pravda. Da bi onima koji me ljube dao
109
nešto stvarno u nasleñe i riznicu im popunio. (Priče. 8,18.
21.)
Divim se Gospodu a On mi ispunjava želje srca moga,
jer su Mu mile radosti srca moga. (Psa. 37,4; Prop. 5,20.)
Dao sam i meni će se dati dobrom merom, nabijenu i
stresnu i prepunu daće mi u naručje moje. (Lk. 6,38.)
Kakvom merom merim, onako će mi se meriti. Obilato
sejem, zato obilato i žanjem. A Bog je moćan da izlije
name svaku obilatost, da u svemu, uvek imam dovoljno svega, i da izobilujem u svakom dobrom delu. (2Kor.
9,6. 8.)
Onaj koji daje seme sejaču i hleb za jelo, umnožiće moje
seme, i daće da uzraste plod pravednosti moje. Bogateći
se u svemu za svaku prostodušnost koja kroz mene prinosi zahvalnost Bogu. (2Kor. 9,10. 11.)
Najpre Božje Carstvo i pravdu Njegovu tražim i sve što
mi je potrebno daće mi se u Isusovo ime. (Mt. 6,33.) Ne
oskudevam ni u čemu, jer moj Bog popunjava svaku
moju potrebu po bogatstvu svojem u slavi, u Hristu
Isusu. (Filip. 4,19)
U živoga Boga se uzdam koji mi sve obilato daje bogato
za moje za moje svakodnevne potrebe. (1Tim. 6,17.)
Primio sam izobilje blagodati i dar pravednosti s toga kao
kralj vladam u životu kroz jednog Isusa Hrista. (Rim 5,17.)
Svemogući Bog koji svoga Sina nije poštedio nego Ga
predade za mene, kako da mi s njime i sve ne daruje?
(Rim. 8,32.)
Ovako govori Gospod moj Bog: Tada ćeš videti i obradovaćeš se, i srce će ti se diviti i raširiti, jer će se tebi
110
okrenuti mnoštvo morsko i bogatstvo naroda doći će k
tebi. (Isa. 60,5.)
Daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno da poznaš da
Sam Ja Gospod koji te pozva po imenu, s ljubavlju te
pozvah i opasah te premda me nisi poznavao.
(Isa. 45,3-5.)
Blago sakupljeno u svetu i dobitak doći će k tebi, i biti
tvoji tebe slediti, pred tobom kleknuti. (Isa. 45,14.)
Bog mi dade mudrost, znanje i radost, a grešniku dade
zauzetost da sabira i skuplja da da onome ko je
pravedan pred Bogom. (Prop. 2,26.)
Krasota mudrima je njihovo bogatstvo. Moja mudrost
je od Gospoda, moje bogatstvo je od Gospoda.
(Prop.14,24.)
Moje je srebro, moje je zlato, govori Gospod nad vojskama. Od ovoga dana ću te blagosloviti. (Agej. 2,8. 19.)
Otvoriću ti nebeske ustave, i izliću na te obilati blagoslov. (Mal. 3,10.)
I biće otvorene stalno tvoje kapije neće se zatvoriti ni
noću ni danju da ti donesu bogatstvo naroda. (Isa. 60,11.)
Zakleo se Gospod desnicom Svojom i krepkom mišićom
svojom: neće više neprijatelj jesti žita moga. (Isa. 62,8.)
Jer ovako govori Gospod: Zapretiću radi vas proždrljivcu (štetočini) i neće uzeti od vas roda zemaljskog, i vinova loza u polju neće biti nerodna. I zvaće vas blaženim
svi narodi jer ćete biti zemlja mila. (Mal. 3,11. 12.)
I daću kišu semenu koje u zemlju posadiš i hleb od roda
zemaljskog obilat i sit biće i na prostranoj paši će pasti
stado tvoje. (Isa. 30,23.)
111
Gospode Ti posećuješ zemlju i zalivaš obilno je
obogaćuješ. Tvoja je reka puna vode, žito mi daješ, jer Si
tako odredio. (Psa. 65,10.)
Mir daje mojim meñama, i zasićava me najboljom
pšenicom. Žitnice moje biće pune, hrana na hranu će se
služiti. (Psa. 147,14; 144,13.)
Bogatstvo i obilje je u domu mom, i pravda moja traje do
veka. (Psa. 112,3.)
Ja Sam Gospod Bog tvoj: Otvori usta svoja i Ja ću ih
napuniti. Na tlačitelje tvoje digniću ruku, zasitiću te
najboljim žitom, i iz kamena medom. (Psa. 81,10. 14. 16.)
Ovako govori Gospod: I radujem se u tebi kad ti dobro
činim, i doneću nate sve ono dobro što kazah o tebi: (Jer.
32,41.)
Dade mi Bog bogatstvo i blago, jer Mu je mila radost
srca mog. (Prop. 5,19. 20.)
Gospod se raduje kad mu sluga napreduje i Abrahamov blagoslov je moj. (Psa. 35,27; Gal. 3,14.)
Zahvaljujem se uvek mom Bogu na blagodati Božijoj
koja mi je data u Hristu Isusu, pošto sam se u svemu
obogatio u Njemu, i u ničemu ne oskudevam. (1Kor. 1,4.
5. 7.)
Hvala Ti Oče da Si izneo pred mene blagoslove milosne
metnuo Si mi na glavu venac od dragog kamenja. (Psa.
21,3.) Amin.
112
MOLITVA ZA KIŠU OBILAN ROD
(U duhovnom smislu za izlivanje Svetoga Duha)
Dragi Nebeski Oče zahvalan sam Ti za beskonačnu
dobrotu i milosrñe, jer kišu daješ jednako pravednima i
lukavima. Uzvisujem Te jer polevaš zemlju u podobno
vreme. (Mt. 5,45.)
Dragi Nebeski Oče napisano je u Tvojoj Svetoj Reči:
Posećuješ zemlju obilato zalevaš i obogaćuješ ju.
Božija reka je puna vode, žito mi daješ jer Si tako odredio. Natapaš brazde, ravnaš grumenje, pljuskom ih
omekšavaš, i blagosiljaš je da raña. Krunišeš godinu
Svojom dobrotom iz Tvojih stopa obilje pupa, tiju paše
po pustinjama, i humovi se opasuju radošću. Pašnjaci se
popunjavaju stadima, a polja se zaodevaju pšenicom, zato
se veselim i pevam. (Psa. 65,10-13.)
Rosite nebesa odozgo i oblaci kapljite pravdom, neka
se otvori zemlja neka izvire spasenje i zajedno s njim nek
izraste pravda - Ja Gospod stvorih to. (Isa. 45,8.)
Sejanje će biti mirno, vinova loza će plod dati, zemlja će
rod dati. Nebo će rosu dati, a Gospod će mi u nasleñe sve
to dati. (Zah. 8,12.)
Pošto ja držim Tvoje zapovesti i hodam u ljubavi Ti mi
daješ kišu na vreme i zemlja će rod svoj dati, i poljsko
drveće će svoj plod dati. Vršidba će moja stizati berbu,
berba će sustizati sejanje, ješću svoj hleb do sitosti i
živeću bez straha na svojoj zemlji. (3Moj. 26,3-5.)
Moja se zemlja napaja nebeskom kišom, to je zemlja o
kojoj Gospod moj Bog brine, oči Gospoda mog Boga su
od početka do kraja godine na njoj. (5Moj. 11,11. 12.)
113
Jer Si Ti rekao: Kišu ću dati na vašu zemlju u podobno
vreme ranu i poznu kišu, da bi sabrao žito svoje, vino
svoje i ulje svoje. Daću travu u polje tvoje tvojoj stoci, a
ti ćeš jesti i bićeš sit. (5Moj. 11,14. 15.)
Otvoriće mi Gospod svoju dragu riznicu nebo da da
kišu mojoj zemlji u podobno vreme, i da blagoslovi rad
ruku mojih i daću mnogima zajam, a ja zajam neću
uzimati. (5Moj. 28,12.)
Ti otvor pljusku paraš, da napojiš pusta i jalova mesta, i
činiš da trava zelena raste. Ti Si Otac kiši i Ti Si kapi
rose rodio. (Jov 38,25. 28.)
Ti Oče zalivaš gore iz Tvog dvorca plodova dela Tvojih
siti se zemlja. (Psa. 104,13.)
Pevam Tebi Gospode hvalu, jer Ti Si koji pokrivaš nebo
oblacima, spremaš kišu na zemlju i činiš da niče po
gorama trava. (Psa. 147,7. 8.)
Od Tvojih svetih kiša neka bude žita u izobilju u državi i
na vrhovima gorskim lelujaće se klasje kao Libanon i po
gradovima će cvetati ljudi kao trava zemaljska.
(Psa. 72,16.)
Daće Gospod kišu semenu koje ću u zemlju posejati i
hleb od roda zemaljskog biće hranljiv i na prostranoj
paši će pasti stado moje. (Isa. 30,23.)
Prizvaću žito i umnožiću ga, i umnožiću rod na drveću,
i rod na njivi.- Ja Gospod rekoh i učinuću to. (Jez. 36,29.
30.)
I drveće poljsko daće plod, a zemlja će dati svoj rod i
bićete bez straha u svojoj zemlji i saznaćete da Sam Ja
Gospod kad polomim palice jarma vašeg i izbavim vas iz
ruku tlačitelja. (Jer. 34,27.)
114
I poznaćete da ste vi moje stado, stado paše moje, a Ja
vaš Bog. (Jez. 34,31.)
Gospodnji izlazak je ureñen kao zora i doćiće nam kao
kiša, kao pozna kiša koja natapa zemlju. (Os. 6,3.)
Po pravdi sejem, po milosti žanjem! Novu oranicu
orem, jer je vreme da tražim Gospoda dok ne doñe da mi
da kišu istine. (Os. 10,12.)
Radujem se i veselim u Gospodu, u mom Bogu jer mi
daje kišu po pravdi ranu i poznu kišu izliva. (Joilo. 2,23.)
Ovako govori Gospod: Izliću na njih i na ono što je oko
gore moje blagoslov i pustiću kišu na vreme, blagoslovane kiše će biti. (Jez. 34,26.)
Gospod ne ostavlja Sebe bez Svedočanstva jer je
Gospod moj dobročinitelj, daje s neba kišu i rodne
godine, puneći srce moje hranom i radošću. (Dela. 14,17.)
Ja sam kao zemlja koja upija kišu koja često na nju
pada i koristan rod donosim i blagoslov primam od
Boga. (Jev. 6,7.)
Oče strpljivo očekujem dragoceni plod zemlje koji
dobija jutarnju i večernju kišu u Isusovo ime! (Jakov.
5,7.)
115
POPLAVE NA PRETNJU TVOJU USTUKNUŠE
GOSPODE
(Moć Božije Reči, snaga nad pretnjama poplava)
Gospode od huke velikih voda silniji Si na visini. (Psa.
93,4.)
Gospode na Tvoju Reč nebesa se otvoriše i dahom usta
Tvojih sva vojska njihova. Ti sabiraš vode mora i reka
u gomilu, u spreme stavljaš vode iz dubina. (Psa. 33,6. 7.)
Ti Si moru pesak za večnu meñu odredio i ako ju i
prodrma pena, ne može s njom, i ako se uzburkaju valovi,
ne mogu preko nje jer Si im Ti odredio. (Jer. 5,22.)
Gospode Ti Si zakon svoj nametnuo i na tekuće vode,
postavio vrata i prevornice i rekao im: Dovde doñi i
ne dalje i ovde će da stane bes valova tvojih. (Jov 38,10.
11.)
Poplave na pretnju Tvoju ustuknuše Gospode i od
gromovnog glasa Tvoga se povukoše. Postavio Si meñe
vodama koje ne prelaze, i ne vraćaju se da zemlju
pokriju. (Psa. 104,6. 7. 9.)
Gospode Bože Ti ćeš pružiti ruku svog pomazanika na
more i desnicu Njegovu na reke, da reke plešću a gore da
se zajedno raduju. Reke će da se pokore na Tvoju Reč i
ostaće u svom koritu. (Psa. 89,25; 98,8.) Kako je napisano tako se i ostvaruje: Svaka reka u more žuri
(Priče.1,7.)
Gospode verujem u Tvoju svetu Reč da će mi biti kao
što Si rekao: Kad ideš preko vode, Ja Sam s tobom ili
preko reka neće te potopiti. (Isa. 43,2.) U srcu nosim
Tvoju Reč I Ti je ispunjavaš. Amin.
116
MOLITVA ZA . . . ( IME ) SPASENJE
Oče s verom i u molitvi dolazim pred Tebe u Isusovo
ime. Napisano je u Tvojoj Reči: Isus doñe da spase šta je
izgubljeno. (Lk. 19,10.) Tvoja je želja da se svaki čovek
spase i doñe do spoznaje, istine. (1Tim. 2,4.) S toga Oče,
donosim danas u molitvi pred Tebe ... (ime) u Isusovo
ime. (Jn. 16,23.)
PROTIVNIČKU SNAGU I ZLOBNOST SLAMAM
NAD ... (ime) ŽIVOTOM I ODSTRANJUJEM U
ISUSOVO IME. (Mt. 18,18.)
Molim Te Oče kao Gospodara žetve pošalji savršene
radnike u ... (ime) život da bi podelili s njim radost
Evanñelja i da ... (ime) čuje to i razume u svom srcu.
Kako Tvoji radnici služe prema njemu verujem da će
... (ime) otvoriti svoje srce i primiti poruku Evanñelja.
Oslobodiće se od neprijateljskog robstva i prihvatiti Tebe
za Gospodara nad svojim životom i preće u Tvoje
carstvo. (Mt. 9,38; 2Tim. 2,26.)
Vi anñeli služiteljski duhovi u Isusovo ime vas šaljem na
izvršavanje Božijih Reči za one koji će da naslede
spasenje. Vi moćni snažni anñeli idite i dajte ... (ime)
potrebnu natprirodnu pomoć i podršku na slavu Božiju u
Isusovo ime. (Jev. 1,14.)
Ostajem pri Tvojoj Reči Oče slavim i uzvisujem Te,
zahvalan sam Ti za ... (ime) spasenje. Njegovo spasenje
sam stavio u Tvoje ruke, i s verom na ... (ime) tako
gledam kao da je već spašen, popunjen Svetim Duhom i
potpun spoznajom Tvoje Reči. Hvala Ti Gospode Bože.
Amin!
117
MOLITVA ZA . . . (IME) AKO JE U SOTONOVOM
ROBSTVU
(Alkohol, droga, okultizam, razne patnje)
Ako osoba koju zastupaš u molitvi još nije prizvala Isusa kao Gospodara nad svojim životom i Spasitelja onda se najpre moli za
njegovo spasenje. Tu molitvu ćeš naći na predhodnoj strani. Ostani u
svojoj veri i zahvali se Ocu u Isusovo ime za ono što je uradio za
njega. Posle izgovori donju molitvu:
Oče ... (ime) slučaj u Isusovo ime hrabro s pouzdanjem
donosim pred Tvoj kraljevski tron pun milosti i milosrña.
(Jev. 4,16.) Stajem pred Tebe na prodor i zastupam ... (ime)
sluičaj. Znam da Sveti Duh živi u meni i da mi je na
pomoći jer zajedno sa mnom udruženim snagama se
okreće protiv zla koji ga iskušava i drži ga vezanog. (Jezek
22,30; Rim. 8,26.)
Slamam sve sile zla koje ... (ime) drže u Isusovo ime. (Isa.
58,6.) Oblačim štit vere i gasim sve neprijateljske plamene
strele koje idu protiv ... (ime) (Ef. 6,16.)
Oče Ti govoriš u Svojoj Reči, ono što vezujem na zemlji
biće vezano i na nebu, ono što razrešim na zemlji biće
razrešeno i na nebu. (Mt. 18,18.) Hvala Ti Oče na moći
koju Si mi dao. Kažeš nam u Svojoj Reči da vernik
demone izgoni u Isusovo ime. (Mk. 16,17.)
U ISUSOVO SVETO IME UZIMAM VLAST NAD
NEPRIJATELJSKOM SNAGOM, VEZUJEM JE I
NAREðUJEM JOJ DA NESTANE OD ... (IME)
ZATO SE NEPRIJATELJSKA SNAGA SLAMA U ...
(IME) ŽIVOTU SA SVOJOM ZLOBNOŠĆU USTAJE
I SKAČE U MORE U ISUSOVO IME.
Vi anñeli služiteljski duhovi poslani da služite onima koji
će naslediti spasenje u Isusovo ime vas šaljem da izvršite
Božiju Reč. Vi snažni, i moćni anñeli idite i podajte ...
118
potrebnu, nadprirodnu pomoć i podršku na slavu
Boga u Isusovo ime. (Jev. 1,14.)
(ime)
Sa verom prizivam ... (ime) spasenje kao stvarnost jer ne
gledam na vidljivo nego na ne vidljivo jer je ne vidljivo
večno. (Rim. 4,17; 2Kor. 4,18.) Neprijatelj ne zna iskoristiti
... (ime) neznanje jer se ja suprostavljam sotoni i sotona
uplašeno drhteći beži ispred ... (ime) u Isusovo ime. (Jakov
4,7.) Ne dam mesta sotoni u ... (ime) životu. (Ef. 4,27.)
Preko Jagnjetove krvi zastupam ... (ime) jer je zlo i čitava
njegova četa pobeñena preko Jagnjetove krvi i Tvoje
Reči. (Otk. 12,11.) Hvala Ti Oče što mi daješ moć da u ...
(ime) korist na zmije i škorpije gazim i na svaku silu
neprijateljsku i ništa mi neče nauditi. (Lk. 10,19.) Hvala Ti
Oče što se ... (ime) oslobodio od sadašnjeg zlog sveta po
Tvojoj volji on se oslobodio iz vlasti tame i prešao u
carstvo Tvog ljubljenog Sina. (Gal. 1,1; Kol. 1,13.)
Hvala Ti Oče da je ... (ime) iskup dobio preko Isusove
krvi i oslobodio se iz sotoninih ruku. Iskupio se i postao
pravedan preko Isusove krvi i Tebi pripada kako njegov
duh, tako duša i telo. Hvala Ti da je od svake stege i
jarma osloboñen, oslobodio se iz sotonine zamke na
Tvoju slavu. (1Kor. 6,12; 2Tim. 2,26.)
Hvala Ti Oče da Si poslao svoga Sina Isusa Hrista da
sruši ñavolja dela. (1Jn. 3,8.) ðavolja dela su srušena
poništena u ... (ime) životu u Isusovo ime. Postao je deo
Božijeg Carstva preko istine, mira i radosti u Svetome
Duhu. (Rim.14,17.) Slava Tebi Gospode! Amin!
(Pošto si izgovorio gornju molitvu zahvali Ocu da je sotona vezana u
životu te osobe. Ostani čvrst u veri i drži se svedočanstva koje si
izjavio u veri. Ne zaboravi veći je Onaj koji je u tebi nego onaj koji
je u svetu. (1Jn. 4,4.))
119
MOLITVA
ZA ... (IME) ISCELJENJE
(Predlaže se redovno korišćenje molitve roditeljima za isceljenje njihove dece, odnosno za isceljenje bračnog druga, roditelja, članova
porodice, rodbine i poznanika)
Oče u Isusovo ime priznajem Tvoju Reč i volju za
isceljenje nad ... (ime). Verujem i izgovaram da Tvoja
Reč, Tvoj govor koji je izašao iz Tvojih usta neće se
vratiti Tebi prazna, nego će učiniti ono što želiš i doneti
plod tamo gde Si Ju poslao. (Isa. 55,11.)
Zato ja sa verom priznajem ... (ime) isceljenje na osnovu
prve Petrove poslanice 2,24. U Isusovo Ime. Napisano je u
Tvojoj Reči da je Isus nosio ... (ime) bolesti i boli nase
uzeo i u Njegovim ranama se iscelio. (Isa. 53,4-5.) S toga
velikom verom, pouzdanjem i hrabrošću priznajem u
gore navedenoj reči preko snage i moći da je ... (ime)
dobio iskup od prokletsva bolesti. (Gal. 3,13.) I ... (ime) na
osnovu te istine živi i ne obraća pažnju ... (ime) na vidljive
i osetljive simptome, bolesti jer u veri hoda, a ne u
viñenju.
SNAGA BOLESTI JE ODUZETA I POBEðENA U
... (IME) ŽIVOTU U ISUSOVO IME. ZABRANJUJEM BOLESTI U ... (IME) ŽIVOTU, BOLEST
NEMA MOĆ NAD ...(IME) U ISUSOVO SVEMOĆNO IME. (Mk.11,23.)
U zaklonu Svevišnjega stanuje ... (ime) u sjeni Svemogućega počiva, zato snaga neprijatelja, bolest ne može da
uzme vlast neće gospodariti nad njim. (Psa. 91,1)
Oče Ti iz svake nevolje oslobañaš pravednoga Tvoji
anñeli stoje oko ... (ime) Ti ga oslobañaš od sveze
zlobnoga. (Psa. 34,7.)
120
Nikakvo zlo mu se ne može desiti, ni udarac, ni nesreća
mu se ne može približiti. Priznajem da u ... (ime) srcu
stanuje Božija Reč, donoseći potpuno isceljenje njegovom telu, mudrost i večni život njegovom duhu. (2Tim.
1,7.)
Božija Reč lek i život mu znače jer je ... (ime) zakon Duha
života u Isusu Hristu oslobodio od zakona greha i smrti.
(Rim. 8,2.) Ja i ... (ime) smo uzeli svako Božije oružje, uzeli
smo štit vere s kojim gasimo sve neprijateljske plamene
strele. (Ef. 6,11. 16.) Pošto je Isus Prvosveštenik čvrsto i
istrajno se držimo s verom u priznanjima Tvoje Reči. (Jev.
4,14.)
Stabilno i nepokolebljivo istrajemo sa potpunim svedočanstvom da se ... (ime) sad iscelio i da je potpuno zdrav,
u Isusovo ime. Amin.
121
MOLITVA
ZA . . . (IME) DUHOVNO VOðSTVO
U Hristu Isusu zakon Duha života je oslobodio ... (ime) od
zakona greha i smrti. Njegovim životom ne upravlja telo,
ne upravljaju okolnosti i okolina, nego ga Sveti Duh vodi
u svakom njegovom koraku. Po Duhu živi ... (ime) svoj
život. Božiji Sveti Duh prebiva u njemu usmerava ga i
vodi. (Rim. 8,2. 4. 9.)
Pobednik je u svakoj bitki ... (ime) preko Isusa koji ga
voli. Ne pobeñuje zlo ... (ime) nego on dobrotom zlo
pobeñuje. Odstranio je od sebe ... (ime) mračna dela i
uzeo nase svetlosna oružja. Uzeo je na sebe Gospoda
Isusa Hrista ... (ime) i telo ne hrani više požudama (Rim.
8,37; 12,21; 13,12. 14.)
... (ime) je izvršitelj Božije Reči. Njegova je Božija
mudrost, ... (ime) je čist, miroljubljiv, dostojan, popustljiv, milostiv i pun dobrih plodova. Pokorava se Bogu.
Suprostavlja se ñavolu i ñavo beži ispred njega. Približava se Bogu, i Bog se približava njemu.
U ... (ime) nema straha, jer zna da ga Bog ne napušta.
(Jakov. 1,22; 3,17; 4,7,8; Jev. 13,5.) U Isusu se popunio sa
Svetim Trojstvom: potpun je u Ocu, u Sinu i u Svetom
Duhu. Isus je njegov Gospodar. (Kol. 2,10.)
Sveti Oče! Osposobi ... (ime) na svako dobro, da čini
Tvoju volju, stvaraj u njemu ono što je Tebi milo preko
Isusa Hrista kome neka bude slava na veke vekova. (Jev.
13,21.) Amin.
122
MOLITVA ZA . . . (IME) MATERIJALNI BLAGOSLOV
Oče u ime Tvoga Sina Isusa priznajem danas Tvoju Reč.
Verujem u srcu i izgovaram ustima da se Tvoja Reč neće
vratiti Tebi prazna, nego će učiniti ono za šta Si Je
poslao. (Isa. 55,11.)
S verom priznajem da svaku ... (ime) potrebu popunjavaš
po Tvom bogatstvu Tvoje Slave u Hristu Isusu po
Filipljanima 4,19. U Isusovo ime. Pošto je i on dao u
potrebno vreme i njemu će se dati, dobrom merom,
nabijenu, stresenu i preobilno u ... (ime) naručje. Jer mu
mere onakvom merom, kakvom je on merio drugima. (Lk.
6,38.) Oče priznajem u Tvojoj Reči na osnovu Markove
Poslanice 10,29. 30. Stostruko će dobiti nazad u ovom
vremenu, a u budućem svetu večni život.
Oče Ti Si oslobodio ... (ime) iz sveta tame i preneo ga u
Carstvo Tvog ljubljenog Sina. (Kol. 1,13.) Oče Ti Si postao
njegov Otac, a on Tvoj sin postade. (2Kor. 6,16. 18.) S toga
kao o svom izgubljenom sinu brigu vodiš, učinio si ga
sposobnim preko Svoga Duha da hoda u Tvojoj ljubavi i
mudrosti.
Hvala Ti Oče za služiteljske duhove, Tvoje anñele koje
Si mu poverio dao na ... (ime) raspolaganje, da mu
donose potrebni materijalni blagoslov. (Jev. 1,14.)
Oče priznajem da Si u nevolji sigurna i dragocena
pomoć. (Psa. 46,1.) Oče preko Tvog, milostivog bogatstva,
blagosiljaš ... (ime) u svemu i u svakoj zemaljskoj potrebi.
Šta mu je god potrebno daješ mu u izobilju, tako ne
oskudeva u ničemu. Hvala Ti Oče, u Isusovo ime. Amin.
123
ČUJ IZRAELE, TVOJ BOG SE NA NEBESIMA NOSI
DA TI U POMOĆ DOðE!
Čuj Izraele, tvoj Bog se na nebesima nosi da ti u
pomoć doñe i na oblacima veličanstveno. Utočište je
tebi Izrael, Večni Bog pod tobom je večno njegovo
naručje; On će odagnati ispred tebe neprijatelje i reći
će: Zatri! (5Moj. 33,26. 27.)
Neće Izrael neprijatelj nadvladati i zlobni čovek tlačiti,
jer Gospod će ispred njega poraziti njegove pritiskivače, i poraziti one koji ga mrze. (Psa. 89,22. 23.)
U smelosti stanuje Izrael, jedini će izvor Jakovljev biti
na zemlji žitnica i vina, a iz Njegovog će neba rosa
kapati. Sretan si Izraele! Ko je takav narod kao ti? Narod
kojeg Gospod brani On je tvoj spasiteljski štit, i On Ti
je slavljeničko oružje! Ulagivaće se tebi neprijatelji tvoji,
a Ti ćeš njihove visine gaziti. (5Moj. 33,28. 29.)
Narodi buče kao kad velike vode, buče ali ih Ti Gospode
pokaraš i oni beže daleko, nestaju kao gorska pleva
pred vetrom, kao prah u vihoru. U večernje doba strah
se spušta na njih i pre nego svane više ih nema: Eto
dela Jerusalimskim uništiteljima, i to će biti sudbina
njegovim pljačkašima. (Isa. 17,13. 14.)
Uplašeni su grešnici u Sionu, strah hvata bezdušnike.
Kraj je tlačitelju, prestalo je pustošenje i nestali su sa
zemlje nasilnici. (Isa. 33,14; 16,4.) Nemilosrdan se izgubio,
a izrugivač uništio, i istrebiće se čuvari bezakonja. I
upoznaće koji duhom zalutaše razum, i koji se buniše
upoznaće nauku. (Isa. 29,20. 24.)
124
Pogledaj na Sion grad Svetkovina oči tvoje nek gledaju Jerusalim, kao stan spokoja, kao šator koji se neće
više seliti, kom se kolje neće više vaditi i užad nikad
pokidati. (Isa. 33,20.)
Neće počivati palica zlobnog nad delom pravednika, a
koji na krive puteve skreću. Stavi Gospode na sudbinu
zlih; Mir nek bude nad Izraelom! (Psa. 125,3. 5.)
Slomio je Gospod palicu zlih, vladaocima štap. Zaista će
oči moje da vide kako će doći kraj tlačiteljima i služiteljskoj kući je došao kraj. Jer će se smilovati Gospod na
Jakova, ponovo će izgraditi Izrael, dat će im mir na
njihovoj zemlji da vladaju nad tlačiteljima svojim. (Isa.
14,1. 4. 5.)
Jutrom zatirem bezbožnike na zemlji, da bih istrebio iz
grada Gospodnjeg sve koji čine zlo. Gle ne drema, niti
spava čuvar Izraelov. (Psa. 101,8; 121,4.)
Gospod je pravedan odsekao je uže zlih. Da se postide
i unazade svi koji mrze Sion. Jer je Sion izabrao Gospod, zavole ga te stanuje u njemu. (Psa. 129,4. 5; 132,13.)
I zato čeka Gospod da se smiluje na vas i zato je uzvišen
On da bi vas pomilovao. Jer je Bog, Gospod pravedan,
blagosloveni su svi koji Njega čekaju. Jer ti narode koji
na Sionu, u Jerusalimu stanuješ, nećeš više plakati, zaista
se smilovao, On tvoj vapaj čim čuje odaziva ti se i uši će
tvoje da čuju gromki glas iza tebe: To je put, njime idite!
(Isa. 30,18,19,21.)
Ti Gospode ustani i smiluj se na Sion! Jer je vreme da
mu se smiluješ, jer je došlo vreme. Jer omilje Tvoje
sluge, Njegovo kamenje, i prašinu žale. I bojaće se narodi
imena Gospodnjeg, i čitave zemlje kraljevi Tvoje slave.
125
Tada će Gospod sazidati Sion, i pojaviće se u svojoj
slavi. Okrenuće se molitvama nesretnika i njihove molitve ne prezire. Jer je pogledao sa svete visine svoje; S
neba na zemlju pogleda Gospod, da čuje stenjanje zarobljenih, i da odreši sinove smrti. Da bi kazivali ime
Gospodnje na Sionu i Njegovu hvalu u Jerusalimu.
(Psa. 102,13-21.)
Ni provale, ni bežanja, ni vike, ni eksplozije neće biti na
ulicama Jerusalima ni u čitavom Izraelu. (Psa. 144,14.)
Jerusalime ti lepo sazidane grade u jednu zgradu sliven.
Kuda idu plemena Gospodnja plemena na svedočanstvo
Izraelu, da slave ime Gospodnje kako je napisano:
Molim za mir Jerusalimu; Neka bude izobilje i mir
onima koji te vole. Mir neka bude meñu tvojim gradovima, i napredak u tvojim dvorovima, radi braće svoje i
radi prijatelja svojih govorim: Mir neka bude u tebi!
Radi doma Gospoda, Boga želim ti dobro! (Psa. 122,3-9.)
Uzdaj se Izraele u Gospoda jer je u Gospoda milost i
obilati iskup! Odkupiće On Izrael od svakog greha.
Izbavi Bože Izrael od svake nevolje! Sve to molim u
Isusovo ime. (Psa. 25,22; 130,7-8.)
Na molitvu moju sići će Gospod nad Vojskama da
vojuje na gori Sionskoj i na humu, kao ptice koje
krila svoja nad ptićima svojim šire, tako će i Gospod
nad Vojskama zaklanjati Jerusalim, zaklanjajući izbaviće, kroz njih prolazeći spasiće ga. (Isa. 31,4. 5.)
Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi
pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio
nebo i zemlju. Neće dati da mi noga zadrhti ne drema
čuvar moj. Ne drema i ne spava čuvar Izraelov.
126
Svoju veru dižem pred čuvara Izraela i izjavljujem preko
moći koje sam dobio od Njega, da se u Izraelu samo ono
može desiti što je napisano, što je odreñeno po savršenoj
Gospodnjoj volji. Idem protiv sotoninih dela, slamam
njegovu snagu, zabranjujem i poništavam svaki njegov
zlobni plan i nameru u Isusovo ime. (Psa.121,1. 4; Mt.
18,18.) Amin.
127
BOGA S DUHOM SLUŽIM
Bogu u duhu služim objavljujući Evanñelje Njegovog
Sina preko Svetog Duha. (Rim 1,9.)
Zahvalan sam mom Bogu preko Isusa Hrista jer ja sa
svojim duhom Božijem zakonu služim, sa svom
dušom Božijem zakonu služim, sa svojim telom
Božijem zakonu služim, sa svim svojim bićem
Božijem zakonu služim preko Svetoga Duha. (Rim.
7,25.)
U pravednosti i u miru preko Svetoga Duha u radosti
služim Hristu tako sam drag Bogu. (Rim. 14,17. 18.)
Iskrenog srca služim Bogu i Hristu, ne služim oku, kao
oni što se ulaguju ljudima, nego kao Hristov sluga iz
srca i duše izvršavam Božiju volju, dobrom namerom,
kao onaj koji služi Gospodu, a ne ljudima. (Ef. 6,5-7.)
Ne služim oku, kao oni što se ulaguju ljudima nego
iskrenog srca, bojeći se Boga. Ako što uradim, uradim
to iz srca i duše kao Gospodu, a ne ljudima znajući da
ću od Gospoda uzeti nasleñe nagradno jer Gospodu
Hristu služim. (Kol. 3,22-24.)
Šta god činim rečju ili delom sve u ime Gospoda Isusa
činim, dajući hvalu Bogu Ocu preko Njega. (Kol. 3,17.)
U odreñeno svoje vreme služim Božijoj volji. Od
Gospoda savršeno odreñeno vreme je nadamnom, u
Isusovo ime. (Dela. 13,36.)
Dragi Sveti Duše uči me i pomozi mi Abu mog Oca u
Duhu služiti, vodi me u Hristu, vodi me u službi jer je
napisano: Sveti Duh me svemu uči i vodi me ka svakoj
istini. (Jn. 16,13.)
128
A Bog nade neka me ispuni svakom radošću i mirom
u veri da u izobilju imam nade preko sile Svetoga
Duha. Potpun sam svake dobrote, ispunjen svakom
spoznajom. Preko milosti dobijene od Boga služitelj
sam Isusa Hrista, radeći u Božijemu Evanñelju da bude
žrtva Svetih mila i posvećena preko Svetoga Duha.
Imam čime da se pohvalim u Isusu Hristu delima koje
pripadaju Bogu. Jer Hristos deluje preko mene rečju i
delom, silom znamenja i čuda preko snage Božijeg
Duha; tako da ja ispunjavam Hristovo Evanñelje.
Tamo objavljujem Evanñelje gde je Hristos nepoznat da
ne bih zidao na druge temelje. Nego kao što je napisano:
Kojima nije objavljeno o Njemu oni će Ga videti i koji
nisu čuli razumeće. U potpunim Hristovim blagoslovima Evanñelja služim. Prepirem se u svojim molitvama pred Bogom, da se oslobodim od nepopustljivih, od
neprijatnih, licemera od nasrtnika, od lažova, i od
svadljivih i da moja služba bude po volji pred svetima;
da sa radošću idem na svaki moj put po Božijoj volji,
po Božijoj odredbi i da se sa svetima zajedno obnovim. Uvek je samnom Bog mira na svakom mom
putu! (Rim. 15,13-21; 29,33.) Amin.
129
SLOMIĆE SE JARAM OD POMAZANJA
Veliku mi radost daješ Gospode, radujem se pred
Tobom žetelačkom radošću. Jer Si Ti polomio jaram pod
kojim mi teško beše, štap i palicu mojih tlačitelja. (Isa.9,3.
4.)
Udaljiće se teret zlog s mog ramena i jaram s moga
vrata, i poništiće se jaram od pomazanja. Udaljiće se
od mene neprijateljski jaram, teret s ramena mojih će se
udaljiti. (Isa. 10,27; 14,25.)
Zakleo se Gospod nad Vojskama Govoreći: Biće
onako kako Sam zamislio svršiće se kako ga svrših: I
ispašće klin koji je na tvrdom mestu uglavljen, odseći
će se i pasti i slomiće se teret, koji beše na njemu, jer
Gospod Reče. (Isa. 22,24. 25.)
Ovo govori Gospod, Gospod nad Vojskama: Zaista
već odavno izlomih tvoj jaram, i sveze tvoje raskinuh.
(Jer. 2,20.)
Ja Gospod zbrisaću sveze jarma, i osloboditi te iz
ruku onih koji te zarobiše. (Jezek. 34,27.)
Pred začetnika i svršitelja moje vere Prvosveštenika
dolazim koji je Gospod Isus Hrist i učiniću priznanje
u veri: Onako mi je kako je i zapisano. S potpunom
verom izjavljujem da sam osloboñen od svakog neprijateljskog jarma, svaki neprijateljski teret mi spade s
ramena. Udaljio se teret zlog s ramena mog, jaram s
mog vrata i potpuno se poništio jaram preko pomazanja Svetoga Duha. Gospod je slomio štap mojih
tlačitelja. I ispade klin koji je na tvrdom mestu uglavljen, odseći će se i pasti i slomiće se teret koji beše na
njemu jer Gospodnja usta rekoše.
130
On Reče i bi On, naredi i postade. Tako hodam u slavnoj slobodi Božijih Sinova.
(Isa. 9,3. 4; 10,27; 14,25; 22,24. 25; Rim. 8,21.)
Mesto neprijateljskog jarma uzeo sam na sebe jaram od
Gospoda jer je predivan mom srcu i lak mojoj duši jer
pismo kaže: Njegov jaram je predivan a Njegov teret je
lak. Gospoda Isusa teret mi je na ramenu i jaram na vratu
i to je predivno i lako meni, a plodonosno Bogu. (Isa. 9,3.
4; 10,27; 14,15; Isa. 22,24. 25; Mt. 11,28-30.)
131
KAKO JE ON TAKO SAM I JA U OVOME SVETU
(Obučeni u svezama Gospoda Isusa)
Gospoda Isusa mudrost
je moja mudrost
Gospoda Isusa razum
je moj razum
Gospoda Isusa savet
je moje voñstvo
Gospoda Isusa moć
je moja vlast
Gospoda Isusa spoznaja
je moje milo blago i moj večni život
Strah prema Gospodu Isusu
je strah mojim neprijateljima
Gospoda Isusa izjava
je moje razumevanje
Gospoda Isusa svetlost
je i moja svetlost
Gospoda Isusa čistoća i bezgrešnost
je i moja bezgrešnost
Gospoda Isusa ljubav
je večni plamen u mom srcu
Gospoda Isusa misli
su i moje misli
Gospoda Isusa putevi
su i moji putevi
Gospoda Isusa mir
je i moj mir
132
Gospoda Isusa lepota
je i moja lepota
Gospoda Isusa slava
je moja svetlost
Gospoda Isusa milost
je moj iskup
Gospoda Isusa istina
je moje poistinjenje
Gospoda Isusa život
je moj večni život
Izvršavanje volje Gospoda Isusa
je moja hrana
Gospoda Isusa radost
je moja snaga
Gospoda Isusa bogatstvo
je moje nasleñe
Briga Gospoda Isusa nadamnom
je moja sigurnost
Gospoda Isusa Svemoguća desnica
je moje osloboñenje
Reč Gospoda Isusa
je moje priznanje
Gospoda Isusa krv
je moj iskup
Gospoda Isusa rane
su moje isceljenje.
Deo sam tela Gospoda Isusa
iz Njegovog tela i od Njegovih kostiju
Iz tela Gospoda Isusa sam
Savršeno zdravo telo
133
Od kostiju Gospoda Isusa sam
savršeno zdrav skelet
od vena Gospoda Isusa sam
savršeno zdrav venski sustav
Kako i u Isusovim venama kruži Božija slava
Tako u mojim venama zdrava krv
Od glave do pete sam kao
Isus Hrist jer
Na svoj duh uzimam Abu,
Oca mog duha,
na dušu svoju uzimam dragog Svetog Duha,
vodića i utešitelja moje duše
na telo svoje uzimam Prvosveštenika i Kralja
Gospoda Isusa Hrista koji je Prvosveštenik mog
svedočanstva začetnik moje vere i slavni svršitelj
na moj um uzimam Hristov razum
na moje namere uzimam Hristovu nameru
na moju volju uzimam Hristovu volju.
VEZIVANJE S VLAŠĆU
Moje misli povezujem
S mislima Gospoda Isusa
Svoje puteve povezujem
S putevima Gospoda Isusa
Moju volju povezujem
S voljom Gospoda Isusa
134
Svaku ćeliju i organ moga tela
Koji je odreñen za iscelenje povezujem
Sa Svetim ranama Gospoda Isusa,
Koje je Gospod Isus pretrpio za moje
Isceljenje jer je Bog iz Svoje volje tako to
odredio.
Da sva moja dela
budu Bogu na slavu
Da budem blagosloven na svim putevima
svojim i da mogu biti blagoslov.
Ruka Gospoda Isusa je jednaka
s mojom rukom tako
slepi progledaju, gluvi pročuju,
hromi prohodaju, a mrtvi vaskrsnu i
Božije Carstvo se propoveda u čitavom svetu.
Jer kako je On u Nebesima Ocu s desne strane
Tako sam i ja u ovome svetu.
Božija slava na Hristovom licu
je moja večna svetlost i odsjaj.
U Gospodnjoj krasoti i slavi napredujem
boreći se za istinu, smirenost pravo i
na strašna i velika dela me uči
desna ruka Gospoda Isusa.
AMIN!
135
U ovoj knjigi se nalaze molitve.Takve molitve čiji se svaki red
zasniva na temelju Božije Reči iz Biblije. Zato te molitve imaju
ogromnu snagu. Ovu istinu može svako da iskusi ko redovno
koristi ovu knjigu. Za uspeh je potrebno da izgovaramo ustima, odnosno priznamo ove svete Reči. Zašto? Zato što će se
Reč onda ukoreniti u naša srca kada je redovno uzimamo u
usta odnosno izgovaramo. Gde je tajna? „Blizu ti je Reč u
ustima tvojim i u tvom srcu... Jer ako ti ustima priznaješ...,
i u srcu veruješ… Jer srcem verujemo… ustima
priznajemo…“ (Rim. 10,8. 10.) Tu je suština. Ako u srcu veruješ i ustima priznaš! Ako priznaš Reč, raste ti vera. Ako ti je
vera sve veća sa jačom ćeš je snagom priznati. Počni još
danas! Koristi Božiju Reč jer je Bog blagoslovio Svoju Reč.
Ko hoće rezultat postići, taj mora kao u svemu ostalom
istrajan biti, Blagoslov neće izostati, Jer Božija Reč te nikad
neće izneveriti.
O uredniku
A sejač izañe sejati… Sejač, seje Reč - čitamo u 4.poglavlju
Markovog evanñelja - Jim Sanders (Texas) od 1989-e u
Mañarskoj i njoj susednim državama vrši sejanje čudesne
Božije Reči. I Reč u srcima ako je našla dobro tlo stostruki
plod raña. Rezultati ovog istrajnog posla su u Crkvi Hristove
Ljubavi gde više stotina pomazanika propoveda Božiju Reč,
mole se za bolesne, a Božija Reč ne vraća se Njemu prazna,
nego donosi plod. Božiju Reč znaci i čuda svagde prate. Na
hiljade ljudi prihvaćaju u svoja srca živoga Isusa Hrista, i
promene život iz korena. U nanovom roñenom večnom životu
i čudesnim iskupom isceljeni slave i uzvisuju Boga u Iskupiteljevom imenu Isusu Hristu.
136
Download

DŽIM SANDERS Molitve na Osnovu Biblije I.