OSNOVNI SUD U MITROVICI PP. Br. 363/2012
PPS113/2012 25. juli 2014
EULEX-ov sudija James Hargreaves, delujući kao sudija za prethodni postupak u krivičnom predmetu
protiv:
Stevan VULOVIĆ, trenutno prebivalište nepoznato;
i ostali;
Pod istragom za krivično delo Omogućavanje bekstva licima lišenim slobode,
kao izvršilac i saizvršilac sa nepoznatim osumnjičenima, omogućavajući
upotrebom sile i ozbiljne pretnje bekstvo lica koja su u pritvoru na osnovu zakonite odluke za lišavanje
slobode, krivično delo koje je učinjeno u saizvršilaštvu od strane više od jedne osobe, preciznije
bekstvo iz policijske stanice u Zubinom Potoku osumnjičenjog Slobodana Sovrlića, koji je bio pritvoren
po nalogu EULEX-ovog Tužilaštva u Mitrovici, u suprotnosti sa članom 406, stav 3 i 4, u vezi sa članom
31 Krivičnog zakona Kosova na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela, što je kažnjivo zatvorom od 1 do
8 godine,
odlučujući po Zahtevu za izdavanje naloga za hapšenje (Zahtev), od 25. jula 2014 i podnesenog sudu
25. jula 2014 od strane EULEX-ovog tužioca Pascala Persoonsa ispred EULEX-ovog Tužilaštva u
Mitrovici;
shodno članu 175 Zakona o krivičnom postupku Kosova (ZKP), Zakon br. 04/L-123 usvojen 13.
decembra 2012, na snazi od 1. januara 2013, donosi sledeći:
NALOG ZA HAPŠENJE
STEVANA VULOVIĆA
Organi za sprovođenje zakona će uručiti Nalog o hapšenju okrivljenome i zatražiće od njega da im se
pridruži. Ako okrivljeni odbije da se povinuje, organi za sprovođenje zakona će ga primorati da se
pojavi, shodno članu 175 (4) ZKP.
Nakon njegovog hapšenja, okrivljeni će biti obavešten o razlozima njegovog hapšenja na jeziku koji
razume shodno članu 175 (6) ZKP. Okrivljeni će takođe biti obavešten o njegovim pravima shodno
članovima 166,167 i 168 (1) ZKP.
Nakon hapšenja, organi za sprovođenje zakona će odmah sprovesti okrivljenog pred dole potpisanog
sudiju, shodno članu 175 (7) ZKP.
OBRAZLOŽENJE
Dana 25. jula 2014, tužilac je podneo sudu Zahtev tražeći od sudije za prethodni postupak da izda
Nalog za hapšenje Stevana Vulovića, koji je pod istragom za gore navedena krivična dela, a koji se nije
pojavio nakon što mu je bio uredno uručen poziv od strane tužioca.
Shodno članu 175 (1) ZKP, sudija za prethodni postupak može izdati nalog za hapšenje, inter alia,
nakon zahteva od strane državnog tužioca "...ako pozivi ne mogu biti uredno uručeni i ako je evidentno
iz okolnosti da okrivljeni izbegava da primi pozive."
Jasno je iz tužiočevog zahteva i popratne dokumenatcije koja se sastoji od policijskih poziva i medijskih
izveštaja, da je okrivljeni bio uredno pozvan od tužioca da se pojavi na pretpretresnom ispitivanju u
kancelariji Tužilaštva i da, unatoč raznim pokušajima da se okrivljenom uruči poziv, on nije mogao biti
službeno uručen, iz čega je evidentno da okrivljeni izbegava da primi poziv.
Konkretno, dana 11. jula 2014, Tužilaštvo je poslalo pozive okrivljenima Stevanu Vuloviću i Slaviši
Ristiću da pristupe intervuju u vezi sa krivičnom istrago
5.
Intervju oba okrivljena je bio planiran za 17. juli 2014.
6. Dana 16. jula 2014 Kosovska policija - stanica Zubin Potok, prijavila je da nisu uspeli uručiti
pozive ni jednom od ta dva okrivljena.
7. Istog tog dana policajci su govorili sa suprugom okrivljenog Vulovića, gospođom Todorkom Vulović
i obavestili je o tim pozivima. Gospođa Vulović obavestila je policajce da je njen muž na poslovnom
putu u Republici Srbiji i da će doći nazad za 3 ili 4 dana. Ona će pokušati da nazove telefonom svog
muža kako bi ga obavestila o pozivima.
8. Nako toga, istog tog dana 16. jula 2014, isti policajci otišli su u stan okrivljenog Slaviše Ristića. G.
Ristić nije bio kod kuće, ali policajci su bili u mogućnosti da govore sa njegovim bratom, Dragišom
Ristićem. G. Dragiša Ristić obavešten je o pozivu u vezi sa njegovim bratom. G. Dragiša Ristić
obavestio je policajce da je okrivljeni Slaviša Ristić trenutno u Republici Srbiji na lekarskim
pregledima u banji. On je rekao da će da obavesti svog brata čim dođe kući.
9. U vezi sa ovim gore, Tužilaštvo je poslalo pozive obojici okrivljenih, Vuloviću i Ristiću.
Intervju je bio zakazan za 22. juli 2014.
>
10. Dana 21. jula 2014 Tužilaštvo je zahtevalo od zamenika komandandira kosovske policijske stanice u
Zubinom Potoku, Jugoslava Bogavca, da obavesti telefonom, pored pismenih poziva, oba okrivljena
o činjenici da trebaju prisustvovati intervjuu dana 22. jula 2014 u Tužilaštvu suda u Mitrovici.
11. Dana 21. jula 2014, brat g. Vulovića i gđa. Adriana Hodžić došli su u Tužilaštvo u EULEX- ovu
Logbazu u Mitrovici, kako bi se zalagali za okrivljenog Vulovića. Bili su uglavnom zabrinuti da će se
gospodin Vulović možda naći u sudskom prit''nrn
«
12. Dana 22. jula 2014 g. Bogavac odgovorio je da nije mogao dobiti okrivljenog Ristića
(C
) niti okrivljenog Vulovića (r ~
_
’) na telefon.
13. Dana 22. jula 2014 ni jedan od okrivljenih nije se pojavio na intervjuu. Trenutni gradonačelnik
Leposavića pojavio se u Tužilaštvu suda u Mitrovici kako bi se založio za okrivljenog Vulovića. Opet,
jedina briga gradonačelnika Leposavića bio je rizik da će okrivljeni Vulović biti suočen sa sudskim
pritvorom.
14. Dana 22. jula 2014 u 14:59 h, Tužilac je stupio u kontakt sa okrivljenim Vulovićem (
•
). G. Vulović izjavio je da je bio na putu iz Beograda u Mitrovicu zbog intervjua,
ali da je, zbog neočekivanih zdravstvenih problema, morao biti hospitalizovan u Čačku. Nakon
pregleda morao je da bude prebačen u bolnicu u Beogradu, ali nakon jednog ili dva dana mogao je
biti intervjuisan u Mitrovici. On je takođe izjavio da je na raspolaganju u bilo koje vreme preko
telefona, na broju I
15. Istog dana u 15:08 h, tužilac je pokušao da kotaktira okrivljenog Ristića (
).
Njegov telefon bio je isključen.
16. Dana 23. jula 2014 advokat Ljubomir Pantović, došao je u Tužitaštvo u EULEX-ovu Logbazu u
Mitrovici. On je izjavio da je došao u ime g. Vulovića i predao je medicinsku dokumentaciju
Tužilaštvu.
17. Dana 23. jula 2014, Tužilaštvo je imalo nekoliko telefonskih razgovora (u 14:14 h, 14:53 h, 15:07 h,
15:33 h, 15:38 h, 15:40 h i 17:10 h.) sa g. Pantovićem kako bi bio omogućen intervju sa okrivljenim
Vulovićem u petak 25. jula 2014 ili u ponedeljak 28. jula 2014.
18. Za vreme tih telefonskih razgovora Tužilaštvo je primilo kontradiktorne informacije u vezi sa time
da li će se g. Vulović pojaviti na intervjuu ili ne.
12. Dana 24. jula 2014 Tužilaštvo je dobilo dodatna medicinska dokumenta koja se tiču okrivljenog
Vulovića.
13. Dana 24. jula 2014, Tužilaštvo je imalo poslednji telefonski kontakt sa braniocem g. Vulovića.
Tokom tog telefonskog razgovora, branilac je objasnio da "zbog svog zdravstvenog stanja,
njegovog klijent g. Vulović neće moći da prisustvuje intervjuu, i to na neodređeno vrijeme.
14. Uz ovu navedenu informaciju, Tužilaštvo je obezbedilo sudu "medicinsku dokumentaciju" koja
se odnosi na okrivljenog, a obezbeđena je preko branioca okrivljenog. Sud smatra da ta
dokumentacija nedovoljno opravdava propust okrivljenog da se pojavi i stavi na raspolaganje
za pozive i intervjue.
15. Nadalje, evidentno je sudu iz sleda događaja navedenog gore da okrivljeni izbegava primanje
poziva.
16. Radi toga, ovim se izdaje gore pomenuti NALOG ZA HAPŠENJE PROTIV STEVANA
VULOVIĆ A .
EULEX-ov
sudija za prethodni postupak
Osnovni sud u Mitrovica
PRAVNI LEK: Stranke imaju četrdeset osam (48) časova od primitka Naloga da pošalju prigovor, u
skladu sa članom 24 ZKP. Prigovor mora biti podnesen Osnovnom sudu u Mitrovici i u vezi sa njim
postupaće vanraspravno veće istog suda.
Download

Nalog za hapšenje Stevana Vulovića izdat 25.07.2014.