Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.
23.04.2015
Doğu
Sağlık Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte Serdar Aydın, Fatma Tokpınar, Emine
1 Akdeniz
Fakültesi
n Sucu Dağ
Temizkan, Mehmet Cemal Hamderi
Üniversitesi
23.04.2015
2
23.04.2015
3
23.04.2015
23.04.2015
Dumlupınar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Sultan GÜÇLÜ
Ufuk Yüksel, Mücahit Güven Tufan Yeyen
Barış ÇETİN, Elif BABAYİĞİT, Gülfem UÇAR,
Havva ARSLAN
Hatice AYDOĞAN, Ramazan DAĞ, Sabri
YÜRÜMEZOĞLU
KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr
Afyon
Sağlık
Yeliz CİĞERCİ, Zümrüt KÜÇÜKKÖSTEPEN,Gizem
4 Kocatepe
Yüksekokulu Gülbahar
ERBEKTAŞ,Aybüke AKAY,Bediha YETİŞKİN
Üniversitesi
BEŞTEPE
Öğr.Üyesi Hacer
Karadeniz
Sağlık Bilimleri Kobya Bulut,
5 Teknik
Figen Büyükdağ,İpek Demirci, Ahmet Parlak
Fakültesi
Kıymet Yeşilçiçek
Üniversitesi
Çalık
İzmir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan
Hemşirelerin Profesyonel Davranışlarının
Belirlenmesi
POSTER
Bir Devlet Hastanesinde Yatan Kadın
Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden
Memnuniyet Düzeyleri
POSTER
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Deniz
Kirliliğine Hemşire Eli Değdi!
POSTER
Cerrahi Hemşirelerin Ameliyat Öncesi
Dönem Hasta Bakımına İlişkin Bilgi
Düzeyleri
POSTER
Cinsel İçerikli Davranış Gösteren Hasta
Karşısında Hemşirenin Yaklaşımı
POSTER
23.04.2015
İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Pınar
6 Medipol
Fakültesi
DOĞAN
Üniversitesi
Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusunda
Kürklü A., Eker B.G., Aydın S., Aras M., Köksal
Hemşirelerin Farkındalık Düzeylerinin
B.
Belirlenmesi
23.04.2015
Gülhane
7 Askeri Tıp
Akademisi
Ayşegül ERCAN
23.04.2015
Bozok
Sağlık
8
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
9
23.04.2015
10
Sağlık
Yüksekokulu
Öğr. Gör. Evrim
KIZILER
Ar. Gör. Tuğba
UZUNÇAKMAK, Eda YILDIR, Özge SÜMBÜL, Büşra
Yrd.Doç.Mahmut KABLANOĞLU
KILIÇ
POSTER
Çocuklarla Çalışan Hemşirelerin İzolasyon
POSTER
Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi
Engellilere Eğitim Veren Öğretmenlerin
Hemşirelerden Beklentileri: Niteliksel Bir
Çalışma
POSTER
Dumlupınar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Sultan GÜÇLÜ
Geleceğin Hemşirelerinin İletişim
Araş.Gör.Deniz Yiğit , Kübra Zencir , Filiz Kılınç,
Becerileri İle Duygusal Zeka Düzeyleri
Emine Akkın, Merve Akbunar, Merve Akel
Arasındaki İlişki
POSTER
Akdeniz
Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Yrd.Doç. Fatma
ARIKAN, Emine
KOL
Muhammed ALİ AKINCI
Mehmet Cuma KOÇAK
Emine İLASLAN
POSTER
Hastaların Hemşirelik Bakımından
Memnuniyet Düzeyleri Ve İlişkili
Faktörlerin İncelenmesi
23.04.2015
11
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğr. Gör. Öznur
GÖRGEN
Ahsen ULUDAĞ
23.04.2015
12
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Ebru ÖZTÜRK
ÇOPUR
Gizem GÜNEŞ
23.04.2015
13
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Umut Çıtlak, Buğra Burak Turan, Ahmet Hüdai
Emir, Hakan Bay, Naim NUR, Lale Akkaya,
Tuğba Kavalalı Erdoğan
23.04.2015
14
23.04.2015
Hastanede Çalışan Hemşire/Ebelerin
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının
POSTER
Değerlendirilmesi
Hastanede Çalışan Hemşirelerin
(Mobbing) Psikolojik Şiddete Maruziyetinin POSTER
Belirlenmesi
Hemodiyaliz Hemşirelerinin Tükenmişlik
Düzeyini Etkileyen Faktörler
POSTER
Yeditepe
Sağlık Bilimleri Dr. Meltem
Üniversitesi Fakültesi
YILDIRIM
Özlem Bayrak, Ecem R. Gezgin, Ş.Aykut Argut, Hemşirelerin Ağrı İle İlgili Klinik Karar
Sevcan Hiçdurmaz, Zeynep Genç,
Verme Yeteneklerini Etkileyen Faktörler
POSTER
15
Çukurova
Adana Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Emine Atkan,Şerife İci
Hemşirelerin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi
POSTER
Düzeyleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi
23.04.2015
16
Şifa
Sağlık Bilimleri Yrd.Doç.Dr.
Üniversitesi Fakültesi
Berna DİZER
Fatih KARATAŞLI,Havva KARA
Hemşirelerin Cerrahi Yeniliklere İlişkin Bilgi
POSTER
Düzeylerinin Belirlenmesi
23.04.2015
17
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
18
23.04.2015
19
23.04.2015
Kafkas
Sağlık
20
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
Yrd.Doç.Dr.
Meltem Akbaş
Gözde ÖZSEZER KAYMAK , Gözde CEYLAN, Hemşirelerin Dedikodu Ve Söylenti
DANIŞMAN
Öznur YAŞAR,Hamdiye UYGUN, Ayşe
Hakkında Tutum Ve Görüşlerinin
BELİRTİLMEMİŞ
GÜLSER KARADAŞ
İncelenmesi
POSTER
POSTER
Çukurova
Adana Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Meltem AKBAŞ
Zümrüt AKGÜN
ŞAHİN, Funda
KARDAŞ
ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr
Giresun
Sağlık Bilimleri
21
Yeşim YAMAN
Üniversitesi Fakültesi
AKTAŞ
Karabük
Sağlık Bilimleri Hemşire Büşra
Üniversitesi Fakültesi
GÜZELSOY
23.04.2015
22
23.04.2015
Afyon
Sağlık
23 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
Cahide ÇEVİK,
Yeliz CİĞERCİ
Ayşe Şenoğlu, Zülfiye Tekin Taparlı
Hemşirelerin İlaç Yönetimine İlişkin Bilgi
Düzeyleri Ve Uygulamaları
POSTER
Güler KARAKAYA
Hemşirelerin İletişim Ve Empatik Beceri
Düzeyleri
POSTER
Ayşe Yabacı, Cansu Ayık,
Hemşirelerin Kesici-Delici Tıbbi Aletlerin
Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları
POSTER
Maşide KAYHAN
Hemşirelerin Kornea Nakli Ve Bağışına
Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışları
POSTER
İlkyaz YETER, Mehmet Akif FISTIKÇI, Merve
Nur SAMETOĞLU1
Hemşirelik Hizmetlerinde Yürütülen Kalite
Çalışmaları Hakkında Hemşirelerin
POSTER
Görüşleri
23.04.2015
24
Şifa
Sağlık Bilimleri Pınar Tektaş2,
Üniversitesi Fakültesi
Suzan Özkan3
23.04.2015
25
Acıbadem Sağlık Bilimleri DANIŞMAN
Ocaklık D, Ocaktan N
Üniversitesi Fakültesi
BELİRTİLMEMİŞ
23.04.2015
Florence
İstanbul
Nightingale
26
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Arş. Grv. Feride
EŞKİN
BACAKSIZ
23.04.2015
Florence
İstanbul
Nightingale
27
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Arş. Grv. Feride
EŞKİN
BACAKSIZ, Yrd.
Doç. Dr. Arzu
Kader
HARMANCI
SEREN
23.04.2015
28
23.04.2015
29
23.04.2015
Çankırı
Sağlık
30 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
23.04.2015
31
Tunceli
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
32
Acıbadem Sağlık Bilimleri Hemşire Nazlı
Üniversitesi Fakültesi
Banu TARİ
23.04.2015
Gülhane
33 Askeri Tıp
Akademisi
Elif KAYAN
İntern Hemşirelerin Ekipte Etkin Olması
POSTER
İntraoperatif Mr Çekilmesi Öncesi Ve
Sonrasında Yapılan Hazırlıklar Ve
Hemşirenin Bu Süreçteki Sorumlulukları
POSTER
Aynur KAYA,Hatice Büşra GÜRCEN
İş Yerinde Sanal Kaytarma Ve Evde
Çalışma: Hemşire Akademisyenler
Üzerinde Bir Araştırma
POSTER
Hilal KARADAĞ
Kamuda Çalışan Hemşirelerin Çalışma
Düzenleri: Nöbet Listeleri Üzerinden Bir
Analiz
POSTER
POSTER
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Sağlık
Yüksekokulu
Pediatri Hemşirelerinin Empatik Beceri
Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
Sevil Çınar
Ceyda Su GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr.
Pınar
ÇİÇEKOĞLU
Zeynep COŞKUN*, Melahat ARIK*, Sema
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde
BAYRAKTAR*, Ali Kürşat EKİZOĞLU*, Elanur
Sinemanın Kullanımı
ÖZEN*
DANIŞMAN
Ömer BOZOĞLU* Ersin KUNDURACI*
BELİRTİLMEMİŞ Mehmet AKAY* Hasan AYBEK*
Yalın H
Dr. Hatice
AYHAN,Emine
İYİGÜN*, Gülşah Senem KIRLIOĞLU** , Selin YAZICI**,
KÖSE*, Sevinç
TAŞTAN*,
POSTER
POSTER
Tunceli Devlet Hastanesi Kliniklerinde
Çalışan Hemşirelerın Ağrıya İlişkin
Yaklaşımları
POSTER
Türkiyede Hemşireler Tarafından Yapılan
Ağrı Çalışmaları
POSTER
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Mekanik
Ventilatördeki Hastalarda Ağız Bakımına
İlişkin Uygulamalarının Ve Görüşlerinin
İncelenmesi
POSTER
23.04.2015
Doç.Dr. Serap
ÜNSAR1,Arş.Gör.
Trakya
Sağlık Bilimleri
34
Meryem İLMEK1, Rumeysa YAMAN
Üniversitesi Fakültesi
Arş.Gör. Lale
YACAN1,
23.04.2015
35
23.04.2015
36
23.04.2015
23.04.2015
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
Ar. Gör. Gül
Hacettepe Hemşirelik
Hatice
37
Üniversitesi Fakültesi
TARAKÇIOĞLU
ÇELİK
38
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan
Hemşirelerin Yaşlı Hastalara Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi
POSTER
Elanur Korucu, Berna Baydar, Tuğba Göre,
Gamze Nişancı
Yoğunbakım Hemşirelerinde Profesyonel
Tutumun Değerlendirilmesi
POSTER
Esra Piliç
21. Yüzyılda Toplum Hemşireyi Nasıl
Algılıyor?
POSTER
Feyzanur EKŞİOĞLU1, Ayten KELEŞ1, Birgül
SARAÇOĞLU1,
Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Adli
Vakanın Değerlendirilmesi Konusundaki
POSTER
Bilgileri
Nursen Alkan
Acil Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Adli
Vakaya Yaklaşım Konusundaki Bilgi
Düzeyleri: Pilot Çalışma
POSTER
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatan
Hastaların Yakınları Gözüyle Hemşirelik
Mesleği İmajının Belirlenmesi
POSTER
Bireyselleştirilmiş Bakımın Hasta Ve
Hemşirelerin Bakış Açılarından
Değerlendirilmesi
POSTER
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Özlem KARABACAK
ibrahim KAYABEK
Yrd.Doç.Işıl IŞIK
Burcu KARAGÖZLER
ANDSOY
Esra KAYA
Öğ.Gör. Sevgi
Mahmut DOĞAN
HÜR
Hacer ÜNAL
Hüner YEŞİLKURT
23.04.2015
39
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
40
Giresun
Sağlık Bilimleri Dilek KÜÇÜK
Üniversitesi Fakültesi
ALEMDAR
23.04.2015
41
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç. Dr Neriman
Hatice ÖRÜKAYA, Ece Nur Parlamış
Akansel
Cerrahi Ybü’de Çalışan Hemşirelerin Kanıt
POSTER
Temeli Uygulamalara İlişkin Görüşleri
23.04.2015
42
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Esra Akman
Dahili Ve Cerrahi Kliniklerde Çalışan
Profesyonel Hemşirelerin İş Stresi Ve
Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi
23.04.2015
Selahaddin
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör.
43 Eyyubi
Fakültesi
Zülfünaz ÖZER
Üniversitesi
Özgenur KURT
Nur Beril GÜLER
Halkın Gözünde Hemşirelik İmajı: Bir AVM
POSTER
Örneği
Gökcem DURU
POSTER
23.04.2015
44
Fırat
Elazığ Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Fatoş UNCU
Vahdet TUZSUZOĞLU
Nesibe ÖKSÜZ
Hastanede Çalışan Hemşirelerin Engelli
Bireylere Yönelik Tutumları
23.04.2015
45
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Ahmet Hüdai Emir, Umut Çıtlak, Hakan
Bay,Buğra Burak Turan, Tuğba Kavalalı
Erdoğan, Lale Akkaya, Selim Çam
Hemodiyaliz Hemşirelerinin İş Doyumunu
POSTER
Etkileyen Faktörler
23.04.2015
Çankırı
Sağlık
46 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
Öğr. Gör. Gül
Kadan
Hemşirelerde İletişim Kaynaklı Problem
Gülçin ALAKUŞ, Gamze TOPÇU, Emine Seda
Davranışlarının Profesyonel İş Doyumuna POSTER
Evler
Etkisi
23.04.2015
Giresun
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
47
Üniversitesi Fakültesi
Zeynep AYHAN*
23.04.2015
48
23.04.2015
Karamanoğl
u
Sağlık
49
Mehmetbey Yüksekokulu
Üniversitesi
23.04.2015
50
İnönü
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd.doç.dr.Emriye Nazan YILDIRIM*Elif AKIN*Öznur
Hilal YAYAN**
AVŞAR*Emine MAMİŞ*
Pediatri Hemşirelerinin Profesyonel
Değerlerinin Profesyonel Tutumlarına
Etkisi
POSTER
23.04.2015
51
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Araş.gör.Ebru
Öztürk Çopur
*Nevre Morca *Dilek Kacar *Nazan Karakaçan
Pediatri Hemşirelerinin Savunuculuk
Rollerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
Arş.Gör. Pınar
ZORBA,
Yrd.Doç.Dr.
Gülten
KOÇ
Tuğçe Duman, Betül Yalçın
Servis Sorumlu Hemşirelerinin Eleştirel
Düşünme Eğilimleri İle Transformasyonel
Liderlik Davranışı Arasındaki İlişki
POSTER
Merve EKMEKÇİ
Aysun YALDIZ
Toplum Hemşireler Hakkında Ne
Düşünüyor ?
POSTER
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Behiza ÖZ
Yavuz Selim AKGÜL
Zeliha TİMUR
Zeynep AYHAN
Hemşirelerin Maneviyat Ve Manevi Bakım
POSTER
Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Elif Kaynar, Şadiye Akyıldız
Hemşirelikte Profesyonelliği Etkileyen
Faktörler: Profesyonelliğin Kalbi
Karaman İlindeki Kadınların Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr. Ayşe
Fatma Sultan ÖZTOPRAK, Ümmühan Yalçıner İmajı Hakkındaki Görüşleri Ve Etkileyen
Sonay Türkmen
Faktörler
23.04.2015
52
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
23.04.2015
53
Acıbadem Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Bahire ULUS
23.04.2015
54
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
POSTER
Çiğdem Canbolat
Hatice TEKİN
Seyman
POSTER
POSTER
Türkiye’de Tirajı En Yüksek Beş Gazetede
POSTER
Hemşirelikle İlgili Haberlerin İncelenmesi
Emrullah GÜZEL Murat ŞAHİN Talip ARSLAN
İbrahim Halil AKSU Yahya METE Osman
BAŞDEMİR
Yatarak Tedavi Gören Hastaların
Hemşirelerden Beklentileri
POSTER
23.04.2015
Acıbadem Sağlık Bilimleri
56
Şahin G, Uslu Y
Üniversitesi Fakültesi
Kübra ONARAN, Merve BAYRAK
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA
ÖLÇÜM ARAÇLARININ
KULLANILMASI:GEÇERLİK
GÜVENİRLİK
POSTER
23.04.2015
Çankırı
Çankırı
57 Karatekin
Karatekin
Üniversitesi Üniversitesi
M. FURKAN ÜRÜN, Ebru Cibran, ihsan Eriş,
Yunus Uğurlu,Arif Çınar, Kübra Demirkula, Elif
Sefer, Halil Turan
HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK
DAVRANIŞININ PROFESYONEL İŞ
DOYUMUNA ETKİSİ"
POSTER
23.04.2015
58
Işıl Işık ANDSOY, Özlem KARABACAK,İbrahim KAYABEK,Burcu
Karabük
Sağlık Bilimleri
Arş.Gör.Sevgi
KARAGÖZLER,Esra KAYA,Mahmut
Üniversitesi Fakültesi
HÜR
DOĞAN,Hacer ÜNAL,Hüner YEŞİLKURT
Bir Araştırma Hastanesi'nde Yatan
Hastaların Yakınları Gözüyle Hemşirelik
Mesleği İmajını Belirlenmesi"
POSTER
23.04.2015
59
Düzce
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Seval OKCU
Android Teknoloji İle Hemşirelik Eğitim Ve
POSTER
Uygulamaları
23.04.2015
Karabük
Sağlık
60
Üniversitesi Yüksekokulu
Erol KİRAZ*, Tansu ÇİLLER**,
Hastanede Çocuklara Bakım Veren
Hemşirelerin Aile Merkezli Bakım
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
POSTER
23.04.2015
61
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
DANIŞMAN
Handan ÖZCAN, Zeynep TAŞ, Dila HANBAY,
BELİRTİLMEMİŞ Burak Çağrı AĞÇAY
Hemşire Adaylarının Öz Güven Ve
Problem Çözme Becerilerinin
Değerlendirilmesi
POSTER
23.04.2015
Çankırı
Sağlık
62 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
M. Furkan ÜRÜN*, Ebru CİRBAN*, İhsan
ERİŞ*, Yunus UĞURLU*, Arif ÇINAR*, Kübra
DEMİRKULA*, Elif SEFER*, Hilal TURAN*,
Özge YILDIZ*, Fatma BİLGİÇ*, Cansu
BASILGAN*
Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyi Ve İş
Doyumlarının İncelenmesi (Çankırı
Örneği)
POSTER
23.04.2015
Doğu
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr.
63 Akdeniz
Sevcan ÇİM, Duygu ÖZOĞUL
Fakültesi
Handan SEZGİN
Üniversitesi
Hemşirelerin Mesleki Profesyonel
Tutumları Ve Etkileyen Faktörler
POSTER
23.04.2015
Yıldırım
Sağlık Bilimleri Sibel
64 Beyazıt
Fakültesi
KARABACAK
Üniversitesi
Hemşirelerin Meslekte Profesyonel Tutum
POSTER
Düzeylerinin Belirlenmesi
23.04.2015
55
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Öğr. Grv Gül
KADAN
Feray
GÖKDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Özle
m ÖZTÜRK***
Öğr. Gör. Gül
KADAN
Cansu ERSAN
23.04.2015
Akdeniz
Hemşirelik
65
Üniversitesi Fakültesi
23.04.2015
66
23.04.2015
Bozok
Sağlık
67
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
Kırklareli
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Selma
Sabancıoğulları,
Fatih Toğantimur, Alper Tugay Arslantaş
Emine Kol, Ferda
Ülker.
Hemşirelerin Profesyonel Benlik Düzeyleri
POSTER
Etik Karar Verme Durumlarını Etkiler Mi?
Öğr. Gör. Ebru
DERELİ
Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama
Hacer KARASU, İsmail ÇOBAN, Sibel YAŞAR
Ar. Gör. Tuğba
UZUNÇAKMAK, Büşra KABLANOĞLU***, Özge SÜMBÜL***,
Yrd.Doç.Mahmut Eda YILDIR***
KILIÇ
Serdar AĞAHATUN, Ramazan DEMİRER,
İnönü
Malatya Sağlık Doç.Dr. Rukuye
68
Serkan KARAMAN, Semiha ERKOCA, Duygu
Üniversitesi Yüksekokulu AYLAZ
KAYAR
POSTER
Hidrosefaliye Bağlı Görme Kaybı Yaşayan
Birey Ve Ailesinin Nanda Tanılarına Göre POSTER
Hemşirelik Bakımı
Kadınların Toplumsal Alanda
Güçlenmesinde Hemşirenin Rolü
POSTER
23.04.2015
Gülhane
69 Askeri Tıp
Akademisi
23.04.2015
Kocatepe
Afyon Sağlık
70
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
71
23.04.2015
Öğr. Gör. Baybek
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık H** Kıvrak
72 Koçman
Çeltek Ö* Könül G*
Yüksekokulu A**Taşkın Duman
Üniveristesi
H**
23.04.2015
73
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015
74
Celal Bayar Manisa Sağlık Doç.Dr. Adalet
Üniversitesi Yüksekokulu KUTLU
Şeyma Nur Çetin, Hamza Büyükaydoğdu, İpek
Bir Grup Çalışması Örneği: Yalnızca Bir
İdil Bostancı, Ceren Çatılı, Emine Biçici, Serap
Öğrenci Değilim Benim Adım Var
Bağlıcak, Gözde Çetinkaya, Nurcan Bilgin
POSTER
23.04.2015
75
Okan
Sağlık Bilimleri
NurayKolay,
Üniversitesi Yüksekokulu
Esra Uğur, Elif Koyuncuoğlu
Bir Vakıf Üniversitesinde Okuyan
Hemşirelik Öğrencilerinin Akran Desteği
Algısı
POSTER
Sağlık
Yüksekokulu
Aksaray
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç. Dr. Vesile
Ünver
Gamze KARA, Tuğba Kaya, Gözde Kozan,
Sevgi Çolak
DANIŞMAN
Pakize ÖZYÜREK Mustafa HIZ Hatice
BELİRTİLMEMİŞ GÜNYÜZÜ
Arzu Yüksel**
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Yeni Mezun Ve Deneyimli Hemşirelerin
Ağrı İle İlgili Bilgi, Davranış Ve Klinik Karar POSTER
Verme Düzeylerinin Karşılaştırılması
Yoğun Bakım Ünitelerinde Basınç Yarası
Gelişme Riski Olan Hastalara
Hemşirelerin Uyguladıkları Önleyici
Bakımların Belirlenmesi
Mine Seçir*, Gamze Güzel*, Gülseren Doğan*, Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi
Nevin Acar*,
Davranışları
Seçil BULUT
POSTER
POSTER
Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil
Kalp Hastalıklarında Görülen Ekg
POSTER
Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme
Düzeyleri
Amasya Sağlık Yüksekokulu
Öğrencilerinin Tüberküloz Farkındalık
POSTER
Düzeyinin Belirlenmesi
23.04.2015
76
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
Furkan Uruş**, Kadir Tuna**, Serap Ekici**
Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde
Genel Sağlık Düzeyinin Problemli Telefon POSTER
Kullanımına Etkisi
23.04.2015
77
Celal Bayar Manisa Sağlık
Dilek Çeçen
Üniversitesi Yüksekokulu
Adem Yıldız**, Esra Kavasoğlu**, Muhammet
Ali Tuncay**, Yeşim Yüksel** Nalan Taşkın**
CBÜ Hemşirelik Eğitimi Alan Ve Almayan
Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine
Bakışlarının Değerlendirilmesi
POSTER
23.04.2015
78
Sakarya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Dahiliye Ve Cerrahi İntörn Öğrencilerinin
İntörn Programı Hakkındaki Görüşleri:
Pilot Çalışma
POSTER
23.04.2015
79
Dicle
Atatürk Sağlık Dr. Altun BAKSİ
Sultan Kiper, Eda Çoraplı
Üniversitesi Yüksekokulu ŞİMŞEK
Dördüncü Sınıf Hemşirelik Öğrencileri
Olarak Profesyonelliği Nasıl Algılıyoruz?
POSTER
23.04.2015
80
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Melike DEMİR
DOĞAN1
Yasin ERDOĞAN
Erkek Öğrencilerin Kendi Kendine Testis
Muayenesi Yapma Durumu
POSTER
23.04.2015
81
Bozok
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
DoçDr. Şeyda
DÜLGERLER
**Bircan KARA ***Canberk AKDENİZ
***İbrahim KAVASLAR *** Özge ÇETİN ***
Deniz Çağla DURMUŞ
Evde Ve Yurtta Kalan Hemşirelik
Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun
İncelenmesi
POSTER
23.04.2015
Niğde
Üniversitesi
Zübeyde
82 Hanım
Hemşirelik
Sağlık
Yüksekokul
u
EKSİK
Aycan ATABİLEN
Evde Ve Yurtta Kalan Sağlık Yüksekokulu
Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının POSTER
Değerlendirilmesi
23.04.2015
83
EKSİK
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Organ POSTER
Bağışına İlişkin Bilgi Ve Görüşleri
Betül ÇİLDOĞAN, Akkız Tuğçe ÇETİN, Kübra
ADAKALE,
Geriatri Hemşireliği Dersinin Hemşirelik
Öğrencilerinin Yaşlı Bakımına İlişkin
Görüşleri Ve Yaşlılara Karşı Tutumları
Üzerine Etkisi
POSTER
Ayten GÖKÇE, Ünzile ÇÖPOĞLU, Asiye
BERBER
Gümüşhane Üniversitesinde Okuyan
Öğrencilerde Reçetesiz İlaç Kullanım
Düzeylerinin Belirlenmesi
POSTER
DANIŞMAN
Canan Arslan, Zeynep Tat, Dilek Aygin, Havva
BELİRTİLMEMİŞ Sert
Gazi
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Canan
Üniversitesi Fakültesi
BİRİMOĞLU
23.04.2015
Hacettepe Hemşirelik
84
Üniversitesi Fakültesi
23.04.2015
85
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Araş, Gör. Ayşe
ARIKAN
DÖNMEZ Yard.
Doç. Dr. Gülten
KOÇ
Ar. Gör. Murat
SEMERCİ, Yard.
Doç. Melike
Demir DOĞAN
23.04.2015
Doğu
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr.
İrem ÖZGÜDER, Duygu ÖZOĞUL, Sevcan
86 Akdeniz
Fakültesi
Handan SEZGİN ÇİM, Didem COŞKUN
Üniversitesi
23.04.2015
87
23.04.2015
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
88 Çelebi
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
23.04.2015
Adnan
Aydın Sağlık
89 Menderes
Yüksekokulu
Üniversitesi
23.04.2015
Öğ.Gör.Nilüfer
Şifa
Sağlık Bilimleri YILDIRIM,
90
Üniversitesi Fakültesi
Yrd.Doç. Suzan
ÖZKAN
Hatice Kübra BECEREK, Ayşegül KILINÇ,
Gülsen YAŞAR, Ümmü Gülsüm VURAL
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel
POSTER
Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi
23.04.2015
İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Pınar
91 Medipol
Fakültesi
DOĞAN
Üniversitesi
EKSİK
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kesici
Ve Delici Alet Yaralanmaları İle İlgili
Farkındalık Düzeyi
23.04.2015
92
Dumlupınar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Vedat AYCAN, Tuba UZUN, Kadriye DÖNGEL
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Topluma
POSTER
Hizmet Uygulamaları
23.04.2015
93
Ankara
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Handan VAROL
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman
Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi
POSTER
23.04.2015
Hacettepe Hemşirelik
94
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin
Duygusal Zeka Düzeyleri İle İletişim
Becerileri Arasındaki İlişki: Kohort Tipi Bir
Çalışma
POSTER
23.04.2015
95
Özlem KOCA
Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Kadın
Akademisyenlik Algısının Belirlenmesi
POSTER
Şifa
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Hemşire Öğrencilerin SosyotropikOtonomik Kişilik Özellikleri Ve İlişkili
Faktörler
POSTER
Aslı KILINÇ
Hemşireler Ve Hemşirelik Öğrencilerinin
Manevi Destek Algısının Belirlenmesi
POSTER
Sümeyye ZEHİR
Hemşireli Öğrencilerinin Çocuk İstı̇smarı
ve İhmalinin Belı̇rtı̇ Ve Rı̇sklerı̇nı̇ Tanılama POSTER
Durumları
BELİRTİLMEMİŞ Güneş F, Koruk E, Arslantaş H, Güneş Z
Yrd. Doç. Dr
Sultan GÜÇLÜ
Ar. Gör. Pınar
ZORBA
Şifa
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr.
Üniversitesi Fakültesi
Berna Dizer
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde
Uykusuzluk Ve İlişkili Faktörler
POSTER
POSTER
23.04.2015
Öğr.Gör.Candan
Yıldırım
Sağlık Bilimleri Deliduman, Yrd.
96 Beyazıt
Fakültesi
Doç. Dr. Birgül
Üniversitesi
Özkan
97
23.04.2015
98
Dicle
Atatürk Sağlık Öğr.Gör. Evin
Mazlum Demir, Agit Ekinci
Üniversitesi Yüksekokulu Kasımoğlu Evinç
Hemşirelik Öğrencileri Ve Tıbbi Hata:
Tanık Olma, Yapma Ve Eğilim Durumları
POSTER
23.04.2015
99
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Hemşirelik Öğrencilerinde Anemi Sıklığı
Ve Yorgunluk
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinde Dismenore İle
Başetme Yöntemleri Ve Dismenorenin
Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinde Dismenore
Sıklığı Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
POSTER
23.04.2015
23.04.2015 100
EKSİK
Meral ÇALIŞKAN
Sağlık
Yüksekokulu
POSTER
POSTER
Fatma ŞEN
Dicle
Atatürk Sağlık Öğr. Gör. Mesude
EKSİK
Üniversitesi Yüksekokulu DUMAN
Gülhane
23.04.2015 101 Askeri Tıp
Akademisi
Hemşirelik Öğrencileri Şizofreni
Hastalığını Nasıl Algılıyor?
Dr. Gönül KURT EKSİK
23.04.2015 102
Gazi
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Yasemin
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
GÜMÜŞ
Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel
Düşünme Eğilimi
POSTER
23.04.2015 103
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
BELİRTİLMEMİŞ Ümmühan Seren KARABIÇAK
Hemşirelik Öğrencilerinde
Gastroözofageal Reflü Sıklığı
POSTER
23.04.2015 104
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinde Konstipasyon
Ve Stres İlişkisi
POSTER
23.04.2015 105
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
BELİRTİLMEMİŞ Melike KUTSAL, Büşra KÖSE, İdil KAYA
Hemşirelik Öğrencilerinde Polikistik Over
Sendromu
POSTER
23.04.2015 107
Mersin
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Asiye Uzel, Tuba
Güner Emül,
Semih AVCI
Doç.Dr. Duygu
Yılmaz
Hemşirelik Öğrencilerinde Şiddet Olgusu
Ve Çiftler Arası Şiddeti Kabul Etme
Düzeyleri
23.04.2015 108
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Diler AYDIN2
Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik
Düzeyi Ve Tükenmişlik Düzeyini Etkileyen POSTER
Faktörler
Bahar DEMİR
23.04.2015 106
POSTER
Seda BAYDEMİR
POSTER
Karadeniz
Sağlık Bilimleri
23.04.2015 109 Teknik
Nesrin NURAL
Fakültesi
Üniversitesi
Bihter Özterzi, Pınar Kutlu, Meryem Kutlu
Hemşirelik Öğrencilerine Göre Kliniklerde
POSTER
Hasta Haklarının Uygulanma Durumu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Hepatit
Eğitiminin Hepatit Farkındalık Düzeyine
Etkisinin Belirlenmesi
POSTER
Pınar
ÇİÇEKOĞLU
Ufuk ADAK
Hemşirelik Öğrencilerinin Amiyotrofik
Lateral Skleroz (Als) Konusundaki Bilgi
Düzeylerinin İncelenmes
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd. Doç. Dr
23.04.2015 112 Koçman
Yüksekokulu Gazi CONTUK
Üniveristesi
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Amniyosentez
Komplikasyonları Hakkındaki Bilgilerinin
Değerlendirilmesi
POSTER
Gazi
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Canan
Üniversitesi Fakültesi
BİRİMOĞLU
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım
Davranışını Algılamaları
POSTER
Mizgin ERTEM
Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı
Ve Zorbalığa Uğrama Durumları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
POSTER
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar
Okuryazarlıkları İle Bilgisayar ÖzPOSTER
Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç.Dr. Sevim
ÇELİK
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Cilt Kanseri
Hakkındaki Bilgi Durumlarının Ve Önleyici POSTER
Davranışlarının Belirlenmesi
EKSİK
Güler KARAKAYA
Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözüm
POSTER
Becerisi
23.04.2015 110
23.04.2015
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Çankırı
Sağlık
111 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
23.04.2015 113
23.04.2015 114 Üniversite
23.04.2015 115
Sağlık
Yüksekokulu
Marmara
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Gülten
Üniversitesi Fakültesi
OKUROĞLU
Bülent
Zonguldak
23.04.2015 116 Ecevit
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015 117
EKSİK
Kafkas
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Gülhane
23.04.2015 118 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
Uzm. Hem.
EKSİK
Meltem UĞURLU
Yusuf
Yrd. Doç.
Kilis 7 Aralık Şerefoğlu
23.04.2015 119
Dr.Derya ÖZBAŞ Esin SAPÇI
Üniversitesi Sağlık Yüksek
GENÇARSLAN
Okulu
Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Salonu
Uygulamalarındaki Kaygı Düzeylerinin
Belirlenmesi
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka
Düzeylerinin İncelenmesi
POSTER
23.04.2015 120
Mersin
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015 121
Fırat
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Talip
Üniversitesi Fakültesi
MANKAN
23.04.2015 122
Sinop
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Afyon
Sağlık
23.04.2015 123 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
Prof. Dr. Sabire
YURTSEVER
Candan Kale, Tuba Mutlu, Özlem Öger,
Yasemin Avşar, Ramazan Gökdaş
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka
Ve Öz Duyarlılıkları Arasındaki İlişki
POSTER
Esra Nur KÖRÜN, Gülsüm DUMANDAĞ, Serpil
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stres
ÖTERKUŞ, Hacer BAZNA, Zülfüye TOLAN,
POSTER
Düzeyleri
Ferhat DAŞBİLEK, Uğur ÖNER
Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik
Yrd.Doç.Dr.Bilge
Gülhan Özdemir, Yasemin Dilmeç, Derya Özbay Eğilimleri İle Yaşlılığa Yönelik Tutumlarının POSTER
Bal Özkaptan3
Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr
Yeliz CİĞERCİ
Şerife ÇELEBİ, Hatice KURT, Adem ASLAN,
Hemşirelik Öğrencilerinin Endotrakeal
Aspirasyona İlişkin Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi
POSTER
EKSİK
Kadriye TUZCU
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık
Düzeylerinin Belirlenmesi
POSTER
23.04.2015 124
Adıyaman Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
23.04.2015 125
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
Meral Kelleci
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşire
Olmakla İlgili Duygu, Düşünce Ve
POSTER
Algılarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi
23.04.2015 126
Cumhuriyet Sağlık Bilimleri
Hatice Tel Aydın
Üniversitesi Fakültesi
Ayşe YAŞAR, Büşra Şahin
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik
Bilişimi Hakkındaki Düşünceleri
POSTER
E. Seda EVLER
Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Ve İş
Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet
Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörler
POSTER
Çankırı
Sağlık
23.04.2015 127 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
EKSİK
Adnan
Söke Sağlık
23.04.2015 128 Menderes
Yüksekokulu
Üniversitesi
Öğr. Gör. Nükhet
Elif HAYAR, Gönül GÜDÜ, Emine KANDEMİR
KIRAĞ
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd. Doç. Dr
23.04.2015 129 Koçman
Yüksekokulu Gazi CONTUK
Üniveristesi
Tuba Asla
Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet
Bağımlılık
POSTER
Yıldırım
Sağlık Bilimleri
23.04.2015 130 Beyazıt
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Duygu DEMİRCAN
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı
Hemşirelik Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi
POSTER
23.04.2015 131
Gaziantep Sağlık Bilimleri Özlem Ovayolu1,
Ezgi ERALP
Üniversitesi Fakültesi
Nimet Ovayolu1
Gülhane
23.04.2015 132 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
Doç.Dr. Sevinç
TAŞTAN, Öğr.
Gör. Gülşah
KÖSE
Doğu
Sağlık Bilimleri
23.04.2015 133 Akdeniz
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanser Ve
Tarama Testleri İle İlgili Farkındalıkları
POSTER
Pınar ŞAHİN, Kübra ÖVEZ
Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine
Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri İle
Başarıya Yönelim Durumları Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi
POSTER
Emine TEMİZKAN
Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine
Öğrenmeye Hazıroluş Düzeylerinin
Belirlenmesi
POSTER
POSTER
23.04.2015 134
Dicle
Atatürk Sağlık Dr. Altun BAKSİ
EKSİK
Üniversitesi Yüksekokulu ŞİMŞEK
Hemşirelik Öğrencilerinin Kitap Okuma
Alışkanlıklarının İncelenmesi… Okuyor
Muyuz?
23.04.2015 135
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
Murat Şeyhvelioğlu, Ebuzer Erdinç
Hemşirelik Öğrencilerinin Kopya Çekmeye
POSTER
İlişkin Tutumları
23.04.2015 136
Dicle
Atatürk Sağlık Öğr. Gör. Leyla
Üniversitesi Yüksekokulu ZENGİN
Habun Demir
Hemşirelik Öğrencilerinin Manevi Bakıma
POSTER
İlişkin Algılarının İncelenmesi
23.04.2015 137
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Gamze GÖKGÖZ
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki
Örgütlenme Konusundaki Görüşleri
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin Mevcut Eğitim
Sistemi Hakkındaki Görüşleri
POSTER
EKSİK
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri Hatice YILDIRIM
23.04.2015 138 Çelebi
Sümeyye ZEHİR
Fakültesi
SARI
Üniversitesi
23.04.2015 139
Gazi
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Çankırı
Sağlık
23.04.2015 140 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
Nazlı ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Satı
Burcu COŞKUN
DİL
Hemşirelik Öğrencilerinin Namus Algısına
Yönelik Tutumları İle Çiftler Arası Şiddeti POSTER
Kabul Etme Düzeyleri Arasındaki İlişki
Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüme Karşı
Tutumları İle Durumluk Süreklilik Kaygı
Düzeyleri Arasındaki İlişki
POSTER
23.04.2015 141
Gediz
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Buket MANAVOĞLU
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme
Becerileri İle Ders Başarı Durumları
POSTER
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
23.04.2015 142
Adıyaman Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Kübra KEZER
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme
POSTER
Becerisi
EKSİK
23.04.2015 143
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
İzmir Katip
ESRA AKIN
Sağlık Bilimleri
23.04.2015 144 Çelebi
KORHANFakültesi
Üniversitesi
Doç.Dr.
İzmir Atatürk
Ege
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
Gülhane
Sağlık
23.04.2015 146 Askeri Tıp
Yüksekokulu
Akademisi
23.04.2015 145
Büşra GÜNAY
Mehmet Alper SATIL
Gizem Beycan
Ekitli2,Ayça
Gürkan3
Arife GÜR
Dr. Semra
AÇIKSÖZ
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel
Davranışları Uygulayabilme Durumlarının POSTER
Belirlenmesi
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel
Değerlerinin Ve Değerlere İlişkin
POSTER
Algılarının Belirlenmesi: Bir Fenomenolojik
Çalışma
Hemşirelik Öğrencilerinin
Psikofarmakoterapiye Yönelik Bilgi
POSTER
Düzeyleri, İnanç Ve Tutumları
Hemşirelik Öğrencilerinin Reçetesiz İlaç
Kullanımı
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal
Hastalıklara Yönelik İnançları
POSTER
Ondokuz
Sağlık
23.04.2015 148 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr
Afitap
ÖZDELİKARA
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algılarının
POSTER
Belirlenmesi
Akşehir Kadir
Selçuk
Yallagöz
23.04.2015 149
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
Öğr. Gör. Halil
İbrahim TUNA
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Sınav Kaygı
Düzeyi Ve Bunu Etkileyen Etmenler
POSTER
Dr.Songül
DURAN
İlknur AKKAYA, Anıl GÖZETEN
Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Ve
Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
POSTER
Yrd. Doç. Dr
Afitap
ÖZDELİKARA
Seval AĞAÇDİKEN, Nuran MUMCU BOĞA
Hemşirelik Öğrencilerinin Sorumluluk
Durumu Ve Davranışlarının Şiddet Eğilimi POSTER
İle İlişkisi
23.04.2015 150
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 151 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
24.04.2015 152
Yakın Doğu Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Mine ÖZTÜRK
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa
Çıkma Tarzları Ve Etkileyen Etmenler:
Lefkoşe Örneği
POSTER
24.04.2015 153
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Teknolojiyi
Kullanım Özellikleri
POSTER
Nuran MUMCU BOĞA
Seval AĞAÇDİKEN
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme
Tutumunun Belirlenmesi
POSTER
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 154 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr
Afitap
ÖZDELİKARA
24.04.2015 155
24.04.2015 156
Ordu
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Burçin
IRMAK
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerininde Sağlık
Anksiyetesi Düzeylerinin Belirlenmesi
Kırklareli
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğr.Gör.Ebru
Dereli, Öğr.Gör.
Sibel Coşar,
Doç.Dr.Hicran
Yıldız
Hacer KARASU, İsmail ÇOBAN
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Genel
Yetkinlik İnancının Duygusal Zeka
POSTER
Düzeyine Etkisinin Belirlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr
Afitap
ÖZDELİKARA
EKSİK
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde
Profeyonelliğin Belirlenmesi
POSTER
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 157 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
POSTER
24.04.2015 158
Şifa
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Özlem KOCA
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik
Zaman Yönetimi
POSTER
24.04.2015 159
Ege
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Enstitüsü
Hülya DOĞAN
Hemşirelik Ve Tıp Öğrencilerinin Stresle
Başa Çıkma Tarzları: İzmir Örneği
POSTER
Hemşirelik Yüksekokulu 1. Ve 4.
Sınıflarında Okuyan Üniversite
Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Ve Temel
Gereksinimleri İle Sosyal Yönden
Kendilerini Değerlendirmeleri Arasındaki
İlişki
POSTER
Hemşirelikte Yönetim Dersi Alan Ve
Almayan Öğrencilerin Liderlik Yönelim
Durumlarının Karşılaştırılması
POSTER
24.04.2015 160
Haliç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Gülcan
KENDİRKIRAN,
Canan Perim, Selma Canikli
Yrd.Doç.Dr.
Makbule Batmaz
Arş. Gör. Nurcan
Celal Bayar Manisa Sağlık BİLGİN, Doç. Dr. Nazmiye GÜNGÖR, Selver GÖKDEMİR, Tahir
24.04.2015 161
Üniversitesi Yüksekokulu Adalet KOCA
ERYILMAZ
KUTLU
Acıbadem Simülasyon
24.04.2015 162
Üniversitesi Laboratuvarı
Case Hemşirelik
Eğitmeni Oya
SAĞIR
EKSİK
24.04.2015 163
Mevlana
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğr. Gör. Hatice
DÖNMEZ
Sevinç F., Üner B.,Yılmaz F., Gül H
24.04.2015 164
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. İlkay
ÇULHA
EKSİK
İleri Yaşam Desteği Simülasyon
Uygulamalarında Hemşirelik 4.Sınıf
POSTER
Öğrencilerin Performanslarının
Değerlendirilmesi
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin
Obezite Farkındalık Düzeyleri, Obezite
POSTER
Görülme Oranları Ve Etkileyen Etmenlerin
Değerlendirilmesi
İlkokul Öğrencilerinde Besin Ve Bireysel
Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin
POSTER
Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Yasemin
Gazi
Sağlık Bilimleri GÜMÜŞ
Merve DEMİR
24.04.2015 165
Üniversitesi Fakültesi
Doç. Dr. Yeter
Özge ÖZTÜRK
KİTİŞ
24.04.2015 166
Katip Çelebi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Sütçü İmam Sağlık
24.04.2015 167
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 168 Kmü
Sağlık
Yüksekokulu
EKSİK
EKSİK
Seda EMİROĞLU
Ar. Gör. Demet
ÇELİK
Şeyma KORKMAZ, Berfin KIZMAZ
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 169 Çelebi
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
24.04.2015 170
Çisem ÇETİN
Kırıkkale
Sağlık Bilimleri Yrd.Doç.Sevil
Üniversitesi Fakültesi
Albayrak
Seda KARAKAYA
Fatma Erol, Burcu Pulatkan, Özlem Demir,
Sevilay Kurt
Mehmet Akif
Sağlık
24.04.2015 171 Ersoy
Yüksekokulu
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr
EKSİK
Şevkinaz KONAK
Afyon
Sağlık
24.04.2015 172 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr
Yeliz CİĞERCİ
Necmettin
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 173 Erbakan
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
24.04.2015 174
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Bahadır
TERCAN
İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptıkları
Ev Ziyaretlerinde Omaha Sistemini
POSTER
Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
İntörnlük: Hemşire Ve Öğrenci Gözüyle
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin
Depresyon Düzeyleri Ve Stresle Baş Etme
Yöntemlerinin Belirlenmesi
Karaman Sağlık Yüksek Okulu
Öğrencilerinde İletişim Becerileri
Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilme,
Uygulama Ve Meme Kanseri Korku
Düzeyi: Bir Grup Üniversite Öğrencisinin
Sonuçları
Kız Yurdunda Kalan Üniversite
Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme
Muayenesi Yapma Ve Meme Kanseri
Farkındalık Düzeyi
Klasik Eğitim Programı Uygulanan
Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine
Öğrenmeye Hazıroluş Ve Problem Çözme
Becerilerinin İncelenmesi
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
İlyas KÜÇÜK, Yeliz DEMİR, Mühibe POYRAZ
Klinisyen Hemşirelerin Uygulamaya Gelen
Öğrenci Hemşirelere Yönelik
POSTER
Düşüncelerinin Belirlenmesi
Özge ÖZCAN
Konya’da Bir Anasınıfı Öğrencilerine
Verilen ‘Tuvalet Hijyeni Ve El Yıkama’
POSTER
Eğitimine Gelen Öğrencilerin Tuvalet
Eğitimi Ve El Hijyeninin Değerlendirilmesi
Yeşim Saka, Sedanur Kasap, Seren Gün
Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim
Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe
Bakış Açıları
POSTER
24.04.2015 175
Kırıkkale
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
24.04.2015 176
Dicle
Atatürk Sağlık Öğr. Gör. Mesude
Dilara Özbalkan
Üniversitesi Yüksekokulu DUMAN
Niğde
Üniversitesi
Zübeyde
24.04.2015 177 Hanım
Hemşirelik
Sağlık
Yüksekokul
u
Burcu PULATKAN
Yrd. Doç.Dr.
Sedef ONAR
Hanife ÖZÇELİK2
24.04.2015 178
Zirve
Sağlık Bilimleri Prof.Dr Ahsen
Üniversitesi Fakültesi
Şirin
24.04.2015 179
Çukurova
Adana Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Mehmet DOĞAN
Meme Kanseri Farkındalığını Artırmada
Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamaları
POSTER
Neden 10 Hemşirelik Öğrencisinden
7’sinde Okulu Bırakma Eğilimi Var..?
POSTER
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin
POSTER
Tıbbi Hataya Eğilimleri Ve Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Öğrenci Hemşirelerde Anksiyete Ve
Başetme Düzeylerinin Akademik Başarıya POSTER
Etkisi
Öğr. Hemşire
Umut Güzeller2, İsmail Diş
Umut GÜZELLER
Öğrenci Hemşirelerin Aile İçi Şiddete
İlişkin Tutum Davranış Ve Görüşleri
POSTER
Erzincan
Sağlık
24.04.2015 180
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Uğur KARTAL
Öğrenci Hemşirelerin Etkili İletişim
Düzeylerinin Ve Kariyer Yönelimlerinin
Belirlenmesi: Bir Sağlık Yüksekokulu
Örneği
POSTER
24.04.2015 181
Ç.Ü. Adana
Çukurova
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
EKSİK
Gamze UZUN
Öğrenci Hemşirelerin İlaç Uygulama
Hatalarına İlişkin Bir Değerlendirme
POSTER
24.04.2015 182
Ege
Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
Canberk AKDENİZ
Öğrenci Hemşirelerin İntihar Eğilimlerinin
İncelenmesi
POSTER
Nafiye GÜRBÜZ
Öğrenci Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin
ve Yaşam Amaçlarının Madde Kullanan
Bireye Yönelik Tutumlarına Etkisi
POSTER
Sümeyye AKÇOBAN
Öğrenci Hemşirelerin Klinik, Sınıf Ve Ders
Dışı Ortamda Öğretim Elemanlarından
POSTER
Beklentileri
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 183 Çelebi
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
24.04.2015 184
Ç.Ü. Adana
Çukurova
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
EKSİK
İzmir Katip
Yrd.Doç.Dr Leyla
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 185 Çelebi
BAYSAN
Ebru AYDEMİR
Fakültesi
Üniversitesi
ARABACI
Öğrenci Hemşirelerin Madde Bağımlılığı
Neden Ve Tedavisine İlişkin Algı Ve
Tutumları
POSTER
Yrd. Doç. Dr
Gökçe DEMİR
EKSİK
Öğrenci Hemşirelerin Profesyonel
Davranışları Uygulayabilme Durumlarının POSTER
Belirlenmesi
EKSİK
Beyza BİNGÜL
Öğrencilerin Antibiyotik İlaç
Kullanımlarının Değerlendirilmesi
POSTER
Arzu Yüksel
Büşra KONUKLU
Öğrencilerin Ders Seçimini Etkileyen
Faktörler
POSTER
EKSİK
Çiğdem Zümrüt DEDEOĞLU
Öğrencilerin Ötanaziye İlişkin Düşünceleri POSTER
İzmir
Sağlık
24.04.2015 190
Üniversitesi Yüksekokulu
Naile Alankaya
İmge Yurdakan, Pelin Yumukoğlu, Azize Koldaş,
Ezgi Doğan, Seda Türkmen, Ceren Çiçek, Elif Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme
Kazan, Serengül Dağduran, Cansu Hazal
Alışkanlıklarının İncelenmesi
Yanardağ
Afyon
Sağlık
24.04.2015 191 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
Dr. Yasemin
ÇELİK
İlkyaz YETER, Gülbahar BEŞTEPE
Öğrencilerin Stoma Bakımı Hakkında Bilgi
POSTER
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
24.04.2015 186
Ahi Evran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi
Muğla Sağlık
24.04.2015 187 Muğla
Yüksekokulu
Sağlık
Yüksekokul
u
24.04.2015 188
Aksaray
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi
Muğla Sağlık
24.04.2015 189 Muğla
Yüksekokulu
Sağlık
Yüksekokul
u
POSTER
24.04.2015 192
Üsküdar
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Elif
Üniversitesi Fakültesi
ARDIÇ
EKSİK
Özel Bir Üniversitedeki Öğrenci Ve
Çalışanların Tip 2 Diyabet Risk
Durumlarının Belirlenmesi
POSTER
24.04.2015 193
Harran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Güler YUVANÇ
Riskli Sağlık Davranışları Ve Medyanın
Etkisi: Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle
POSTER
Baylan Badisabah, Hacısalihoğlu Aslıhan,
Özdemir Merve, Saraç Ceyda
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Algısı
POSTER
EKSİK
Karadeniz
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Aydanur
24.04.2015 194 Teknik
Fakültesi
AYDIN
Üniversitesi
24.04.2015 195
Trakya
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
24.04.2015 196
Yrd. Doç. Dr
Biruni
Sağlık Bilimleri
Azime KARAKOÇ EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
KUMSAR
Zirve
Sağlık Bilimleri Prof.Dr Ahsen
24.04.2015 197
Üniversitesi Fakültesi
Şirin
Özge UZAL
Kübra KAYMAKÇI
24.04.2015 198
Yrd. Doç. Dr
Biruni
Sağlık Bilimleri
Azime KARAKOÇ EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
KUMSAR
24.04.2015 199
Şifa
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Gönül AKTAŞ
24.04.2015 200
Atatürk
Sağlık Bilimleri
Aynur AYTEKİN
Üniversitesi Fakültesi
Elif Seda UĞURLU
Eda Albayrak
Sadık KİREÇ
24.04.2015 201
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Gülseda BAYTÜRK, Gamze HACIKÖYLÜ
Öğr. Gör. Aslı
YILMAZ
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
24.04.2015 202 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
Doç.Dr. Duygu
VEFİKULUÇAY
YILMAZ
Doç.Dr. Duygu
VEFİKULUÇAY
YILMAZ
EKSİK
24.04.2015 203
Mersin
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 204
Mersin
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 205
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Derya BAYRAKLI
24.04.2015 206
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Betül BIYIK,
Songül DURAN
Anıl GÖZETEN
EKSİK
Öğr. Gör. Umut ÖKSÜZ, Öğr. Naime BİNİCİ,
Öğr. Handan ÇAVGA, Öğr. Beyhan ŞİMŞEK,
Öğr. Meltem KAYA, Öğr. Çiğdem YÜCE
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin
Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı Ve Akıllı
Telefon Bağımlılık Düzeyleri
POSTER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin
POSTER
Benlik Saygısı Ve İletişim Beceri Düzeyleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin
Bitkisel Ürün Kullanımına İlişkin
Uygulamalarının Ve Görüşlerinin
Belirlenmesi
POSTER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin
İletişim Beceri Düzeylerinin Öz-Etkililik Ve POSTER
Yeterlik Düzeylerine Etkisi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf
Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin
Belirlenmesi
Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Mobil
Telefonu Problemli Kullanma Durumlarının
Belirlenmesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kız
Öğrencilerinde Genital Hijyen
Uygulamalarının Belirlenmesi
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Yatağa Bağımlı Hastaları
Basınç Yarasından Korumaya Yönelik
Önlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme
Becerilerinin Belirlenmesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Empati Becerilerinin
Belirlenmesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Maneviyat Ve Manevi
Bakımla İlgili Algıları
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde
Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme
Takıntısı) Belirtilerinin İncelenmesi
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğretim Üyesi
24.04.2015 207 Koçman
Yüksekokulu Hülya BAYBEK
Üniveristesi
Gürer F, Arzu KIVRAK
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Çocuk
İstismar Ve İhmalinin Fiziksel Belirtileri
POSTER
Konusuyla İlgili Bilgi Düzeyleri
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
24.04.2015 208 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
EKSİK
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Fistül
Bakımı Ve Korunması Hakkındaki Bilgi
Düzeyleri
Mardin
Mardin Artuklu Gülcan
24.04.2015 209 Artuklu
Üniversitesi
ÇİFTÇİOĞLU1
Üniversitesi
Kader ZENGER
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tıbbi
POSTER
Hatalar Hakkındaki Tutum Ve Davranışları
24.04.2015 210
Celal Bayar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
EKSİK
Sevgi TÜRKMEN
24.04.2015 211
Yeditepe
Sağlık Bilimleri Dr. Meltem
Üniversitesi Fakültesi
YILDIRIM
24.04.2015 212
Dicle
Atatürk Sağlık Öğr. Gör. Mesude
Eda Çoraplı
Üniversitesi Yüksekokulu DUMAN
24.04.2015 213
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 214
Gediz
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
İzmir Katip
Yrd. Doç. Dr
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 215 Çelebi
Gülay OYUR
Fakültesi
Üniversitesi
ÇELİK
Erciyes
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 216
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
24.04.2015 217
Tunceli
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Tuğba KIZILAY, Tuba HANDEMİR, Özlem
GÜNEŞ
Ayşe Değer
Merve ERSOY
EKSİK
Mehtap DEMİR
Münevver BAYIR
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Zor
Hasta Algısı Ve İletişim Becerilerinin
Belirlenmesi
Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan
Üniversite Öğrencilerinde Analjezik
Kullanımı
Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin
Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarının
İncelenmesi
Sosyal Bilimler Öğrencilerinin
Alternatif/Tamamlayıcı Tedavi Haberlerine
İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi
Temel Hemşirelik Becerileri Ve
Uygulamalarının Eğitim Programındaki
Yeri İle İlgili Öğrenci Görüşleri
Tıbbi Atık Yönetiminde Öğrenci
Hemşirelerin Bilgi Düzeyi
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
Toplumsal Dışlanma Ve Engelliler’ Projesi:
Toplumda Engelliliğe Bakış Açısını
POSTER
Değiştirmede Hemşirelik Öğrencilerinin
Uygulama Yaklaşımları
Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uyku
POSTER
Alışkanlıkları Ve Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
24.04.2015 218
Artvin Çoruh Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Afyon
Sağlık
24.04.2015 219 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
Hatice
KAHYAOĞLU
SÜT
Fatma PAYAM
Türk Kız Öğrencilerde Premenstrual
Sendrom Semptomlarının Menstrual
Tutumlar Ve Uyku Kalitesi İle İlişkisi
Nuri
SEFEROĞLU,
Hatice
GÜNYÜZÜ,
Gökçen OĞUZ,
Hatice GÖZEL,
Pakize
ÖZYÜREK
Mustafa HIZ
Türkiye’ Deki Üniversite Öğrencilerinin
Kanser Konusunda Farkındalık Düzeyleri : POSTER
Bir Literatür İncelemesi
24.04.2015 220
Sakarya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 221
Gaziantep Sağlık Bilimleri Dr. Sevgül
Üniversitesi Fakültesi
DÖNMEZ
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 222 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
24.04.2015 223
Erzincan
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Havva SERT
Türkiye'deki Hemşirelik Öğrencilerinin
Mesleki Örgütlenme Konusundaki Bilgi,
POSTER
Görüş Ve Düşünceleri
Türkiye'nin Batı Ve Doğu Bölgesinde
Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Servikal
Öğr.Eylem KARAKUŞ, Öğr.Çiğdem GÜNGÖR,
Kanser Ve HPV’ye Yönelik
POSTER
Öğr.Furkan GUZEY, Öğr.Merve SÖNMEZ
Farkındalıklarının Ve Bilgi Düzeylerinin
Belirl
İbrahim KAVASLAR
Doç.Dr. Zeliha
KOÇ
EKSİK
Üniversite Öğrencileri Arasında Madde
Kullanım Durumunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
Ar. Gör. Gülsün
Ayran AYRAN
Kübra TAHTA
Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin
Kendi Kendine Meme Muayenesi
POSTER
Davranışlarına Ve Benlik Saygısına Etkisi
EKSİK
Üniversite Öğrencilerinde Boyun, Sırt Ve
Bel Ağrısına Yönelik Bir Risk Faktörü:
Telefon Bağımlılığı
POSTER
EKSİK
Üniversite Öğrencilerinde İnternet
Bağımlılığı Sıklığı Ve Etkileyen Etmenler
POSTER
Burcu COŞKUN
Üniversite Öğrencilerinde Self-Hipnozun
Anksiyete Ve Stres Üzerine Etkisi
POSTER
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr
Biruni
Sağlık Bilimleri Azime
24.04.2015 225
Üniversitesi Fakültesi
KARAKOÇ
KUMSAR
24.04.2015 224
Çankırı
Sağlık
24.04.2015 226 Karatekin
Yüksekokulu
Üniversitesi
POSTER
EKSİK
POSTER
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 227 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Doç.Dr. Zeliha
KOÇ
Melisa Ergeç
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi
Ve Doyumu İle Riskli Sağlık
Davranışlarının Belirlenmesi
POSTER
Handan ÖZCAN
Yasin ERDOĞAN, Büşra GÜVEN, Tuğba
GÖKÇE
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete
Maruziyetleri
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd. Doç. Dr
24.04.2015 229 Koçman
Yüksekokulu Gazi CONTUK
Üniveristesi
EKSİK
Üniversite Öğrencilerinin
Atılganlık/Girişkenlik Düzeylerinin
İncelenmesi
POSTER
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 230 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Emre Akbaş, Ayşe Duran, Rümeysa Eraslan,
Rukiye Özyurt, Metin Baki Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Ve
İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının POSTER
Belirlenmesi
24.04.2015 228
24.04.2015 231
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 232 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Zeliha Koç**,
Zeynep
Sağlam***
Gözde ÖZSEZER
KAYMAK, Sezer Öznur YAŞAR, Merve DİKOĞLU
ER GÜNERİ
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla
Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Ve
Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
Doç.Dr. Zeliha
KOÇ
Simenya Zeynep Çakır, Melisa Ergeç, Emre
Akbaş
Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B Ve
Aşısı Konusunda Bilgi Tutum Ve
Davranışları
POSTER
Cansu Kadriye YENİ
Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı
Konusundaki Bilgi Tutum Ve Davranışları
POSTER
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 233 Çelebi
Feyza DERELİ
Fakültesi
Üniversitesi
24.04.2015 234
Artvin Çoruh Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Birsen ÖZCAN
Üniversite Öğrencilerinin Premenstrual Ve
POSTER
Menstrual Yakınmalar İle Başetme Yolları
24.04.2015 235
Gümüşhane Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Handan ÖZCAN
Dila HANBAY, Burak Çağrı AĞÇAY, Zeynep
TAŞ
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri POSTER
24.04.2015 236
Dumlupınar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Sultan GÜÇLÜ
Nuran Becer, Fadime Evliya, Esma Algın,
Elif Kasımoğulları
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Ve
Saldırganlık Eğilimleri: DPÜ Örneği
POSTER
Florence
İstanbul
Nightingale
24.04.2015 237
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Ar. Gör. Makbule
EKSİK
TEZCAN
Karadeniz
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 238 Teknik
Nesrin NURAL
Fakültesi
Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları
Ve Üniversite Eğitimine İlişkin Beklentileri POSTER
Arasındaki İlişki
Nezaket CİN, Müge TEZEL, Mine KOL, Hüseyin Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi
POSTER
DAĞLI, Havva GENÇOSMAN
Becerileri
24.04.2015 239
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
EKSİK
Üniversite Öğrencilerininde Aneroksiya
Nervoza Prevelansı Ve Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
POSTER
24.04.2015 240
Bozok
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Büşra ŞEN
Üniversite Öğrencilerininde Dismenore
Görülme Sıklığının Belirlenmesi
POSTER
24.04.2015 241
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Gözde ÖZSEZER KAYMAK
24.04.2015 242
Haliç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Gülcan
KENDİRKIRAN
Asuman MERT, Dilara ÇILDIR, Gülbike Selin
COŞKUN
24.04.2015 243
Yeditepe
Sağlık Bilimleri Dr. Meltem
Üniversitesi Fakültesi
YILDIRIM
EKSİK
24.04.2015 244
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ve Türkiye
POSTER
24.04.2015 245
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Yalnızlığın Hemşirelik 1.Sınıf Öğrencileri
Üzerindeki Etkisi
POSTER
24.04.2015 246
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Bir Devlet Üniversitesinde Öğrenim Gören
Ümran ÖNDER, Ahu Özkan, Merve Özdemir Z Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Sağlık
POSTER
Durumlarının Değerlendirilmesi
24.04.2015 247
Harran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Fadile Çidem,
Fatma Ersin
Leyla TURAN, Mülkiye BİLAL
Erkek Öğrencilerin Kadına Yönelik Şiddete
POSTER
Bakışları ve Etkileyen Faktörler
24.04.2015 248
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Kevser TARI
SELÇUK
Canan DEMİR
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Etik
Duyarlılık Düzeyi Ve Etkileyen Etmenler
Üniversitede Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Problem Çözme
Becerilerinin İncelenmesi
Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin
Genital Hijyen Alışkanlıklarının
Belirlenmesi
Üniversitede Okuyan Migrenli Kız
Öğrencilerde Menstruel Migrenin Ve
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
Harun ÖZBAY, Ezgi TAMER, Sefa GÖLBAŞI
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bakım
Uygulamaları Ve Bu Uygulamalara
Öğretim Elemanlarının Rehberlik Etme
Durumları
POSTER
Ümmühan YALÇINER
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin
Hemşirelik İmajı Hakkındaki Görüşlerini
Etkileyen Faktörler
POSTER
Ankara
Sağlık Bilimleri Necati Buğra
24.04.2015 251
Üniversitesi Fakültesi
KUDDAŞ
Çağla ALAER, Merve KÜTÜKOĞLU, Jebağı
Canberk AYDIN
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin
Lezbiyen, Gey, Biseksüel Ve Travesti
(Lgbt) Bireylere Yönelik Tutumlarının
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
POSTER
Florence
İstanbul
Nightingale
24.04.2015 252
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Ar. Gör. Tuba
ÇÖMEZ
Yasemin Ak, Seda Güzel
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli
Bireylere Yönelik Damgalamaya İlişkin
POSTER
Düşünceleri Ve Uygulamaları
Ar. Gör. Sevcan
TOPTAŞ
FadimeYILMAZ,Emine UYANIK, Filiz
ÇETİNKAYA
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin
Hastaların Psikososyal Gereksinimlerini
Belirleme Durumları
POSTER
Ar. Gör. Nihan
ALTAN
SARIKAYA
EKSİK
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin
Romantik Yakın İlişki Şiddeti Kabul Etme
Düzeyleri
POSTER
EKSİK
Dicle ZENGİN
Hemşirelik Lisans Öğrencilerin Uzaktan
Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
Karadeniz
Dr. Havva
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 249 Teknik
KARADENİZ
Fakültesi
Üniversitesi
MUMCU
Karamanoğl
u
Sağlık
24.04.2015 250
Mehmetbey Yüksekokulu
Üniversitesi
24.04.2015 253
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Florence
İstanbul
Nightingale
24.04.2015 254
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
24.04.2015 255
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
24.04.2015 256
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
24.04.2015 257 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
*Arı Gamze, Osman Şahan
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
POSTER
24.04.2015 258
Gediz
Sağlık Bilimleri Öğr. Üyesi
Üniversitesi Fakültesi
Nurcan Uysal
Hülya ÇELİK, Yeliz Kılıç
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Seçme
Nedenleri Ve Mesleğe İlişkin Görüşlerinin
Belirlenmesi
POSTER
24.04.2015 259
Akdeniz
Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Mesut AKGÜL
Serdar İYİCE
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel
Davranışları Uygulayabilme Durumları
POSTER
Yrd.Doç Nilgün
AKSOY
24.04.2015 260
Ordu
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
24.04.2015 261
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Gazi
Sağlık Bilimleri Öğ.Gör. Canan
24.04.2015 262
Üniversitesi Fakültesi
BİRİMOĞLU
Ege
Üniversitesi
Ödemiş
Ödemiş Sağlık
24.04.2015 263
Sağlık
Yüksekokulu
Yüksekokul
u
Florence
İstanbul
Nightingale
24.04.2015 264
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Gülhane
Sağlık
24.04.2015 265 Askeri Tıp
Yüksekokulu
Akademisi
Ayşegül ÖZ
Ayşen ÖNDER
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Benlikleri
Ve Zaman Yönetimi Becerileri Arasındaki POSTER
İlişkinin İncelenmesi
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Suriye Göçüne
Bakışı
POSTER
Kübra AYDEMİR
Sevgi GÜZELYURT
Tuba GÜLER
Muhammet Fatih GÜNEŞ
Hemşirelik Öğrencilerinin Transkültürel
Hemşirelik İle İlgili Bilgi Düzeyine İlişkin
Nitel Bir Araştırma
POSTER
Emine Betül ERKAYA Rüveyda ÖLMEZ
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin
POSTER
Mesleki İmaj Algılarının Değerlendirilmesi
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin
POSTER
Darülaceze’deki Sosyal Sorumluluk
Çalışmaları
Öğrenci Hemşirelerin Kariyer Planlama
BELİRTİLMEMİŞ Tülay BAŞAK, Ceyran YILDIRIM
Durumları, Zaman Yönetimi Becerileri Ve POSTER
Akademik Özyeterlik Düzeyleri
Emine Ela KÜÇÜK, Eda GÜDÜK, Zeliha
Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinde
Giresun
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 266
Gökçem Duru
BAŞTÜRK, Gökcem DURU, Havva ÖZDEMİR, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve
POSTER
Üniversitesi Fakültesi
Deniz ÖZCAN
Akademik Başarıya Etkisi
Yrd Doç Pınar
Çankırı
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin
Sağlık
Çiçekoğlu, Öğr. Serkan TEMEL* Elif YÖNTER* Zeliha KIZMAZ*
24.04.2015 267 Karatekin
Hemşirelik Mesleğini Ve Üniversite
POSTER
Yüksekokulu Grv. Canan
Soner BARIÇ* İsmail SERT*
Üniversitesi
Öğrencilerini Algılama Durumları
Sürmeli
Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri
Uludağ
Sağlık
Doç.Dr. Hicran
Gözüyle Başhemşirelik Ve Sağlık Bakım
24.04.2015 268
Meryen Gündoğdu Serap Yılmaz
POSTER
Üniversitesi Yüksekokulu YILDIZ
Hizmetleri Müdürlüğünün Hemşireliğin
Profesyonel Gelişimine Etkisi
Ergül Aslan2,
Havva Öz2
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık
24.04.2015 269 Koçman
Bildirilmemiş
Yüksekokulu
Üniversitesi
Sümeyye Ertürk, İlke Tanır, Mehmet Turgut
Göktepe, Esat Alcan, Özge Bahar Sertkaya
Funda GÜRER
Hemşirelik Öğrencilerini yaşlı bakımı
konusundaki bilgi düzeyi
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd.Doç.Dr.Hülya
24.04.2015 270 Koçman
İjlal ÇAMLIBEL
Yüksekokulu BAYBEK
Üniversitesi
İskenderun
24.04.2015 271
Üniversitesi
24.04.2015 272
Diyarbakır
Dicle
Atatürk Sağlık Sultan KİPER
Üniversitesi
Yüksek okulu
Samsun
Ondokuzma
24.04.2015 273
yıs
Üniversitesi
24.04.2015 274
Bildirilmemiş
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Soner İKEDERUN
Arş.Gör.Altun BAKSİ ŞİMŞEK, Arş.Gör.Evin
EVİNÇ
fethiye sağlık yüksek okulu öğrencilerinin
yaşam bulguları bilgi düzeyi
FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN
AKRABA EVLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DÜZEYLERİ
HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF
ÖĞRENCİLERİ OLARAK
PROFESYONELLİĞİ NASIL
ALGILIYORUZ?
POSTER
POSTER
POSTER
Öğr. Gör. Seval
Ağaçdiken,
Seval Umut
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik
Mesleğine İlişkin Yargıları: Bir Sağlık
Yüksekokulu Örneği
POSTER
EKSİK
Büşra ULUÇAY
Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin
Hemşireliğin İmajı İle İlgli Düşünceleri
POSTER
24.04.2015 275
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Yağmur KUL
24.04.2015 276
Ege
Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
Deniz Çağla DURMUŞ
24.04.2015 277
Acıbadem Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
24.04.2015 278
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğ.Gör. Songül
DURAN, Sibel
ERGÜN
İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Pınar
24.04.2015 279 Medipol
Fakültesi
DOĞAN
Üniversitesi
Büşra TAŞDÖĞEN
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Dersi Kapsamında Klinik/Saha
Uygulamalarına Çıkan Öğrencilerin Staj İle POSTER
İlgili Beklenti Ve Deneyimlerinin
İncelenmesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve
Hemşirelik Yüksekokulu 1.Sınıf
POSTER
Öğrencilerinde Alkol Kullanımı Ve
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Hemşirelik Araştırmalarında EvrenÖrneklem: Hemşirelik Öğrencileri
POSTER
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Şeyma ER, Fatma KARAKAŞ, Ayşe KARADAŞ Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
POSTER
Özdamar M., Demirtaş Y., Kale A, Elmalı, E.Y.,
Öztürk M
POSTER
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Etik
Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Mustafa
Hatay Sağlık
24.04.2015 280 Kemal
Yüksekokulu
Üniversitesi
EKSİK
Hatice Kübra BOZKURT
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin
Profesyonel Değerler Bilgisi
POSTER
Florence
İstanbul
Nightingale
24.04.2015 281
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Gamze Fışkın
Burcu DİŞLİ
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Aile
Planlaması Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi
POSTER
EKSİK
Hemşirelik Hazırlık Sınıfını Okuyan
Öğrencilerin Meslek Seçiminie İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel
Düşünmeyi Etkileyen Faktörlerin
İncelenmesi
POSTER
Selahaddin
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör.
24.04.2015 282 Eyyubi
Fakültesi
Zülfünaz ÖZER
Üniversitesi
Adnan
Aydın Sağlık
24.04.2015 283 Menderes
Yüksekokulu
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr
Hosseın ASGAR EKSİK
POUR
24.04.2015 284
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinde Güdülenme:
Profesyonel Benlik Kavramı, Benlik
Saygısı Ve Diğer Değişkenlerle İlişkisi
POSTER
24.04.2015 285
Gazi
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Canan
Üniversitesi Fakültesi
BİRİMOĞLU
BELİRTİLMEMİŞ
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Algısı
POSTER
Ayten TÜRKAN
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı
Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum POSTER
Ve Davranışları
Karamanoğl
u
Sağlık
24.04.2015 286
Mehmetbey Yüksekokulu
Üniversitesi
EKSİK
24.04.2015 287
Pamukkale Denizli Sağlık Doç. Dr. Türkan
Üniversitesi Yüksekokulu TURAN
Çiğdem GÖK, Sinem GÖRAL TÜRKÇÜ, Mürsel Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar
ÖTKEN, Bakiye PINAR, Gülçin TÜRKMEN
Verebilme Düzeylerinin Belirlenmesi
24.04.2015 288
Ordu
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ali ALTUN
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Bakım
Algılarının Değerlendirilmesi
POSTER
24.04.2015 289
Yrd. Doç. Dr.
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride
Üniversitesi Yüksekokulu
Takınyılmaz
Esra AR
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik
Şiddete Ve Şiddette Mesleki Role İlişkin
Tutumları Ve Etkileyen Faktörler
POSTER
EKSİK
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğretim Üyesi
24.04.2015 290 Koçman
Yüksekokulu Hülya BAYBEK
Üniveristesi
Hemşirelik Öğrencilerinin Manevi Bakıma
POSTER
İlişkin Görüşleri
Yıldırımer E, Baki Y
Doğu
Sağlık Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte
24.04.2015 291 Akdeniz
Fatma Tokpınar*, Mehmet Cemal Hamderi*
Fakültesi
n Sucu Dağ
Üniversitesi
Karadeniz
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 292 Teknik
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Bahar AKSOY
Mehmet
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr.
24.04.2015 293 Kalyoncu
Mehmet BARAN
Fakültesi
Çiğdem KÖÇKAR
Üniversitesi
Ondokuz
Sağlık
24.04.2015 294 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Öğr. Gör. Seval
AĞAÇDİKEN
Karadeniz
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 295 Teknik
Nesrin Nural
Fakültesi
Üniversitesi
24.04.2015 296
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Özel Kariyer
Mesleki Ve
24.04.2015 297 Teknik
Anadolu
Lisesi
EKSİK
Özel Kariyer
Mesleki Ve
EKSİK
Teknik Anadolu
Lisesi
24.04.2015 298
Sakarya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Havva SERT
24.04.2015 299
Yeditepe
Sağlık Bilimleri
Şenay Uzun
Üniversitesi Fakültesi
Nazan ALAR
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Seçme
Nedenleri Ve Meslek Seçimini Etkileyen
Faktörler
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Seçme
Nedenleri Ve Mezuniyet Sonrası Çalışma
POSTER
Alanlarına Yönelik Düşüncelerinin
Değerlendirilmesi
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN
MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMAK
İSTEDİKLERİ KLİNİKLERİN VE YÜKSEK POSTER
LİSANS DOKTORA YAPMA
TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
EKSİK
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel
Davranışları Uygulayabilme Durumları
POSTER
Seher Çakmak, Pınar Kutlu, Bihter Özterzi,
Meryem Kutlu,
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel
Davranışlarının Belirlenmesi
POSTER
Eda KADDER
Hemşirelik Öğrencilerinin Tolerans
Düzeyleri İle Öfke Kontrolleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
POSTER
Sena DAŞKAN
Hemşirelik Öğrencilerinin, Mesleki İmaj Ve
Değerlerine İlişkin Görüşlerinin
POSTER
Belirlenmesi
EKSİK
İlke Erden, Duygu Terim, Şule Nur Kaşka
İlk Defa İntörn Programına Alınacak
Öğrencilerin İntörn Programı Hakkındaki POSTER
Görüşleri
İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme Eğilimi Ve İntörn Uygulamasına POSTER
İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Sibel ÇAKIR
İstanbul’daki Bir Meslek Lisesi
Öğrencilerinin Omaha Hemşirelik
Sınıflandırma Sistemine Göre Sağlık
Problemleri
POSTER
İstanbul
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
25.04.2015 301 Aydın
Fakültesi
Güliz ONAT
Üniversitesi
EKSİK
Lise Düzeyi Hemşirelik Öğrencileri Ne
Kadar Bilinçli Meslek Seçimi Yapıyorlar?
POSTER
Karadeniz
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Seher
25.04.2015 302 Teknik
Fakültesi
ÇAKMAK
Üniversitesi
EKSİK
Öğrenci Gözüyle Klinik Hemşirelerinin
Bakım Vermesini Etkileyen Faktörler
POSTER
Ödemiş Sağlık
EKSİK
Yüksekokulu
Fazilet Gül DİNÇ
Öğrenci Hemşirelerin Bakışıyla:
Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinde
Yayınlanan “Hemşirelikte Araştırma”
Konulu Makalelerin İncelenmesi
POSTER
Sağlık
Yüksekokulu
Hatice Kübra YEŞİLYURT, Pınar TETIK
Öğrenci Hemşirelerin Basınç Yaralarını
Değerlendirmeye Yönelik Bilgi Ve
Becerilerinin İncelenmesi
POSTER
Damla HASAR
Öğrenci Hemşirelerin Profesyonelliğe
Bakış Açısı
POSTER
Nuh Naci
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 306 Yazgan
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Esra SAĞLAMTAŞ
Öğrencilerin Profesyonel Hemşirelik
Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitici
Faktörü
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğretim Üyesi
25.04.2015 307 Koçman
Yüksekokulu Hülya BAYBEK
Üniveristesi
Gülten A, İskenderun S, Baybek
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Akraba
POSTER
Evliliği Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
25.04.2015 308 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
EKSİK
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Öğrencilerinin Yaşlı Bakımı Konusunda
Bilgi Düzeyleri
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
25.04.2015 309 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
EKSİK
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Akraba
POSTER
Evliliği Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Bezmialem
Sağlık Bilimleri
24.04.2015 300 Vakıf
Duygu SEZGİN
Fakültesi
Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
Ödemiş
25.04.2015 303
Sağlık
Yüksekokul
u
Gülhane
25.04.2015 304 Askeri Tıp
Akademisi
25.04.2015 305
Dr. Hatice
AYHAN
Yeni Yüzyıl Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
POSTER
25.04.2015 310
Ahi Evran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Suzan SARIKAYA
Teknik Uygulama Becerilerinde Hemşirelik
POSTER
Öğrencileri:Nasıl? Neden?
25.04.2015 311
Bozok
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Ümmü Gülsüm ÇELİK
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete
Yönelik GörüşlerininmBelirlenmesi
25.04.2015 312
Gaziantep Sağlık Bilimleri Öğr.Gör. PINAR
Üniversitesi Fakültesi
GÖV
Cahide GÖRKMEN, Murat KARAGÖZ, Rabia
CEVRİ, Gülşen DİLEK, Hatice KARAKAŞ
25.04.2015 313
Ankara
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Handan VAROL
Yrd . Doç. Dr.
Çiğdem Güngör, Furkan Güzey, Merve
Banu Karaöz, Dr.
Sönmez, Eylem Karakuş
Sevgül Dönmez
25.04.2015 314
Doç. Dr. Sevilay
Karadeniz
Sağlık Bilimleri HİNTİSTAN, Arş. Cüneyit AKYEL, Şule KÖSEOĞLU, Nurseli
25.04.2015 315 Teknik
Fakültesi
Gör. Burcu
SOYLU, Bahar AKSOY
Üniversitesi
TOPÇUOĞLU,
25.04.2015 316
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 317
Yakın Doğu Sağlık Bilimleri Samineh
Üniversitesi Fakültesi
Esmaeilzadeh
EKSİK
POSTER
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Öğrencilerinin Çocuk İstismarını
POSTER
Tanılamadaki Profesyonellik Düzeyi Ve
Bakış Açısı
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin
Profesyonellikle İLgili GöRüŞLerinin
POSTER
Belirlenmesi
Türkiyenin Avrupa ve Asyaya açılan Eğitim
Kapılarında İki Farklı Sistem İle Eğitim
Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleki
POSTER
Hazıroluşluk ve Profesyonellik
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Dahiliye Hemşirelerinin “Profesyonellik”
Özellikleri
POSTER
Fatma KARAKAŞ
Hemşirelerin Profesyonellik Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
POSTER
Mustafa KARAKÖSE
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik
Algısının İncelenmesi
POSTER
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik
Düzeyi Ve İlişkili Faktörler
POSTER
İlçe Devlet Hastanesinde Çalışan
Hemşirelerin Mesleki Profesyonellik
Düzeylerinin Ve Buna Etki Eden
Etmenlerin İncelenmesi
POSTER
Adnan
Söke Sağlık
25.04.2015 318 Menderes
Yüksekokulu
Üniversitesi
Öğr. Gör. Nükhet Fatma DEMİREL, Gizem ASOĞLU, Emirhan
KIRAĞ
KARAŞ
Akşehir Kadir
Selçuk
Yallagöz
25.04.2015 319
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
Ar. Gör. Pınar
TUNÇ TUNA
Funda ÖZPULAT, Halil İbrahim TUNA, Eren
SEDEF, Berat GÜÇLÜ, Öznur SEL, Ayşe
ÖZDEMİR
İnönü
Malatya Sağlık Ar. Gör. Gülçin
25.04.2015 320
Üniversitesi Yüksekokulu NACAR
25.04.2015 321
Mersin
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Kadın Sağlığı Alanında Çalışan Ebe Ve
Hemşirelerin Hasta Refakatçılarına Bakış
Tansu Yiğit, Tansu Dönmez, Gamze Değirmenci
POSTER
Açıları Ve Mesleki Profesyonellik Tutumları
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Doç.Dr. Duygu
VEFİKULUÇAY
YILMAZ, Öğr.
Gör. Tuba
Hazal Seval YUMUŞAK, Halil KAÇA
GÜNER EMÜL,
Öğr. Gör. Umut
ÖKSÜZ, Öğr.
Gör. Asiye UZEL
Lisans Mezunu Hemşirelerin Mesleki
Profesyonellik Tutumlarının Belirlenmesi
POSTER
POSTER
Ege
Üniversitesi
Ödemiş
Ödemiş Sağlık
25.04.2015 322
EKSİK
Sağlık
Yüksekokulu
Yüksekokul
u
Rüveyda ÖLMEZ
Öğrenci Hemşirelerin Bakışıyla:
Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinde
Yayınlanan “Profesyonellik” İle İlgili
Makalelerin İncelenmesi
Nuh Naci
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 323 Yazgan
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Hilmi ATIÇ
Öğrenci Hemşirelerin Profesyonellik
Tutumlarının Belirlenmesi
POSTER
Profesyonellikte Güçlü Bir Adım: Mesleki
Örgütlenme
POSTER
Türkiye’de Yapılan Araştırmalarda
Hemşirelik Ve Profesyonellik
Kavramlarının Değerlendirilmesi
POSTER
POSTER
Nuh Naci
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 324 Yazgan
BELİRTİLMEMİŞ A.TUĞBA YILDIZ, VESİLE KORMAZ
Fakültesi
Üniversitesi
25.04.2015 325
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç Dr. Neriman
Naciye ERCAN, Büşra Uluçay
Akansel
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 326 Çelebi
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Öykü KARA
“İyi Hemşire Kimdir?”: Bir Fenomenolojik
Çalışma
Afyon
Sağlık
25.04.2015 327 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
BELİRTİLMEMİŞ
Ameliyathane Hemşirelerinin İntraoperatif
POSTER
Dönem Hasta Bakımı Bilgi Düzeyi
Yrd. Doç. Dr
Yeliz CİĞERCİ
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd. Doç. Dr
25.04.2015 328 Koçman
Yüksekokulu Gazi CONTUK
Üniveristesi
Gazi Contuk, Yasemin Keskin
25.04.2015 329
Bozok
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Tuğba
UZUNÇAKMAK
EKSİK
25.04.2015 330
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Nurşen ZÜNBÜL
25.04.2015 331
Ahi Evran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Ali
KAPLAN
EKSİK
Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yayın Yapan
Gazetelerde Yer Alan Tüp Bebekle İlgili
Haberlerin İncelenmesi
Özel Eğitim Merkezine Devam Eden
Engelli Çocukların Ailelerinde Saptanan
Aile Yükü Ve Depresyon İlişkisi
Hastanede 0-2 Yaş Grubu Bebeği Yatan
Annelerin Anne Sütü Ve Emzirmeye
Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Postpartum Dönemindeki Kadınların
Ruhsal Durum Ve Sosyal Destek
Düzeyleri
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğretim Üyesi
25.04.2015 332 Koçman
Yüksekokulu Hülya BAYBEK
Üniveristesi
Dinçer C
Serada Çalışan Kadınların Sağlığı
Koruyucu Davranışları
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 333
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Tansu AKKURT
Total Histerektomi Ameliyatı Geçirmiş
POSTER
Kadınlarda Beden İmajı Ve Benlik Saygısı
EKSİK
Necmettin
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 334 Erbakan
Aliye ÇAYIR
Fakültesi
Üniversitesi
POSTER
Halime ALPTEKİN, M.Ali ÇİFTÇİ, Kadriye
ULAŞ, Zeynep TURA, Betül EŞKİ, İrem EGE,
Bir Hanımlar Lokalinde Bulunan Kadınların
Fatmanur ERBAY, Esra SARAÇOĞLU, Sedagül
Karşılaştıkları Ev Kazalarına İlişkin İlk
POSTER
DOĞAN, Tuba TAŞPINAR, Aslıhan TOKAY,
Yardım Davranışlarının Belirlenmesi
Sıdıka ASLAN, Büşra ERTURUN, Sedat BİLİCİ,
Alime AKTAŞ
25.04.2015 335
Cumhuriyet Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Şeyda YILDIRIM
0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin
Ateş İle İlgili Bilgi Ve Uygulamaları
POSTER
25.04.2015 336
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
BELİRTİLMEMİŞ
18 Yaş Üstü Bireylerde Diyabet
Farkındalığı Ve Diyabet Hastalık Riskinin
Belirlenmesi
POSTER
EKSİK
Sümeyye ERTÜRK
4-12 Haftalık Bebeği Olan Babaların
Bebeklerine Bağlanma Durumu
POSTER
Doç.Dr.Özlem
ÖRSAL
Dürdane KARABULUT, Sevinç MOLLA,
7-8 Yaş Çocuklarda Hastane Araçlarına Ve
Sadettin KAYA, Can LAFÇI, Çilem KOCATÜRK,
POSTER
Tıbbi İşlemlere Karşı Korku
Kübra KOLBAŞI, Hülya KÖK*,
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 337
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
25.04.2015 338
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 339
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Marziye Aslı ATALAY
9-10 Yaşındaki Çocuklarda Dijital Oyun
Bağımlılığı İle Yalnızlık
POSTER
25.04.2015 340
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Merve ÇAKIRLI
Annelerin Çocukluk Örselenme
Yaşantılarının Çocukların Örselenmesine
Etkisi
POSTER
Gazi Contuk, Mustafa Öztürk
Annelerin Sütannelik Ve Anne Sütü
Bankası Konusunda Bilgi Tutum Ve
Davranışları
POSTER
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Yrd. Doç. Dr
25.04.2015 341 Koçman
Yüksekokulu Gazi CONTUK
Üniveristesi
25.04.2015 342
Adıyaman Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Gülhane
25.04.2015 343 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
EKSİK
Seda KAYGUSUZ
Uzm. Hem. Derya Mert M, Demirhan M, D Yıldız, B Eren Fidancı,
SULUHAN
E Kızıler
Necmettin
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 344 Erbakan
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
Bir Anaokulunda Velilere Verilen Çocuk
Cinsel İhmal Ve İstismar Eğitimin
Değerlendirilmesi
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde,
Preterm İle Term Doğan Çocuğa Sahip
Ebeveynlerin Tuvalet Eğitiminde
Kullandıkları Yöntemlerin Ve Yaşadıkları
Güç
POSTER
POSTER
Hamide Beyza TUNÇ
Bir Sevgi Evinde Bulunan Adölesan
Dönemi Çocukların Kişisel Hijyen Durumu POSTER
Değerlendirilmesi
25.04.2015 345
İzmir Atatürk
Ege
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
EKSİK
Serpil KUDRET
Bir Söylem Analizi Örneği; Yazılı Basında
Yenidoğan Hakları
POSTER
25.04.2015 346
Harran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Şerivan KARAKUT
Çocuk Acile Başvuran Göz Travması
Olgularının İncelenmesi
POSTER
25.04.2015 347
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Çocuk İstismarına Bakış
POSTER
25.04.2015 348
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ar. Gör. Pınar
DURU
Ece CEYLAN, Gonca GÖKYAR, Fatma
KUTUR, Meryem SAĞLAM, Burcu TUNA,
Çocuklarda Kalp Sağlığının Geliştirilmesi:
POSTER
Bir Sağlık Eğitim Müdahalesi
EKSİK
Mine AYDEMİR
Çocuklarda Kan Alımı Öncesi Oluşan
Stresin Azaltılması İçin Kan Tüpü
Meteryali Geliştirilmesi
Afyon
Sağlık
25.04.2015 349 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
POSTER
Gülhane
25.04.2015 350 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Berna EREN
FİDANCI
EKSİK
Doğum Antropometrik Ölçümlerinin Ve
Sosyodemografik Faktörlerin Menarş Yaşı POSTER
İle İlişkisi
EKSİK
Münevver ÇEŞMECİ
Doğum Yapmış Olan Annelerin Doğum
Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler
POSTER
Duha ÇAVUŞ
Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin
Yaşadıkları Sorunlar Ve Depresyon
Düzeyleri
POSTER
25.04.2015 351
Sağlık
Mevlana
Hizmetleri
Üniversitesi
Yüksekokulu
25.04.2015 352
Giresun
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Gülhane
25.04.2015 353 Askeri Tıp
Akademisi
Gülhane
25.04.2015 354 Askeri Tıp
Akademisi
25.04.2015 355
Sağlık
Yüksekokulu
Uzm. Hem.
EKSİK
Meltem UĞURLU
Gebe Kadınlarda Lumbopelvik Ağrı
Deneyimi Ve Başa Çıkma Stratejileri
POSTER
Sağlık
Yüksekokulu
Dr. Gülşah KÖK EKSİK
Gebelerin İlaç Kullanma Davranışlarının
İncelenmesi
POSTER
Kadına Verilen Sosyal Haklar Erkekleri
Şiddete Mi Yöneltiyor
POSTER
POSTER
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Ondokuz
Sağlık
25.04.2015 356 Mayıs
Yüksekokulu
Üniversitesi
Öğr.Gör Nazlı
BALTACI, Yrd.
Gökçe GÜLSEVEN, Özlem ORHAN
Doç.Dr Esra Tural
BÜYÜK
Kadınlarda Meme Kanseri İle İlgili Bilgi,
Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi
Gülhane
25.04.2015 357 Askeri Tıp
Akademisi
Uzm. Hem.
Cemre GİRGİN
Meltem UĞURLU
Kadınların Doğum Şekline İlişkin Görüş Ve
POSTER
Deneyimlerinin Belirlenmesi
EKSİK
Münevver ÇEŞMECİ
Kadınların Genital Kanserler Hakkındaki
Bilgi Düzeyleri Ve Erken Tanılanmasına
İlişkin Davranışları
POSTER
Sağlık
Yüksekokulu
25.04.2015 358
Sağlık
Mevlana
Hizmetleri
Üniversitesi
Yüksekokulu
25.04.2015 359
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Kadınların Meme Kanserin Bakışı
POSTER
25.04.2015 360
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Özlem AKKAYA
Kadınların Menopoz Dönemine Yönelik
Bilgi Ve Tutumlarına Menopoz Eğitiminin
Etkisi
POSTER
Talasemili Çocuklar Tedavi Ve Takip
Sürecinde Neler Yaşıyor?
POSTER
Gülhane
25.04.2015 361 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
EKSİK
Uzm. Hem. Derya
A TAŞKIRAN
SULUHAN
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 362
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Ordu
Sağlık
25.04.2015 363
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Diş Polikliniğine Gelen Çocuk Hastalarda
Oyun Oynama Yönteminin Anksiyete
Üzerine Etkisi
POSTER
EKSİK
Ayfer GÜVENÇ
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin
Öz Etkililik-Yeterlik Düzeylerinin Aile
Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutumuna
Etkisi
POSTER
Bir İlköğretim Okulu’nda Verilen Hijyen
Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi
POSTER
Ar. Gör. Özge
SUKUT
25.04.2015 364
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğr. Gör. Semra
KARACAOĞLU
BELİRTİLMEMİŞ
25.04.2015 365
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
BELİRTİLMEMİŞ
Rıdvan Top, İbrahim Caner Dikici, Işıl Işık
Andsoy, Sevda Ural
Uzm. Hem.
Betülay KILIÇ
BELİRTİLMEMİŞ
Gülhane
25.04.2015 366 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
Akademik Bir Yaklaşımla Tamamlayıcı Tıp:
Akademisyenlerin Tamamlayıcı Tıp
POSTER
Hakkındaki Bilgi,Tutum Ve Davranışları
Astımı Tetikleyen Faktörler İle Astım
Kontrolü Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki
POSTER
İlişkinin İncelenmesi
Bir Üniversite Hastanesinde Dâhiliye
Kliniklerinde Tedavi Gören Hastalarda
POSTER
Aleksitimi
25.04.2015 367
Gazi
Sağlık Bilimleri Doç.Dr.Nermin
Üniversitesi Fakültesi
Gürhan
Muhammet ORTAKAŞ
25.04.2015 368
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Böbrek Yetersizliği Riski Açısından Böbrek
POSTER
Taşı Ve Diyabet Birlikteliğinin İncelemesi
25.04.2015 369
Atatürk
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Ayşegül
Üniversitesi Fakültesi
YAYLA
EKSİK
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda
Hızlandırılmış İyileşme Protokollerinin
Uygulanma Durumu
POSTER
Dr. Yasemin
ÇELİK
İlkyaz YETER, Gülbahar BEŞTEPE
Diyabet Hastalarının Hastalık Hakkındaki
Bilgi Düzeyleri
POSTER
Sedef ŞERMENT,
Kübra ÜÇGÜL, Çiğdem BALIKTAY, Pınar
ARSLAN, Funda ŞEN
Diyabet Komplikasyonlarının Yaşam
Kalitesine Etkisi
POSTER
EKSİK
Diyabet Polikliniğindeki Hastaların Diyabet
POSTER
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Afyon
Sağlık
25.04.2015 370 Kocatepe
Yüksekokulu
Üniversitesi
25.04.2015 371
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
25.04.2015 372 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Pınar
25.04.2015 373 Medipol
Fakültesi
DOĞAN
Üniversitesi
25.04.2015 374
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 375
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 376
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
EKSİK
EKSİK
EKSİK
Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların
Diyabetik Ayak Açısından
Değerlendirilmesi Ve Risk Faktörlerinin
Belirlenmesi
POSTER
Emine GÜNGÖR
Diyaliz Hastalarının Duygusal Ve Sosyal
Sorunlarının Belirlenmesi
POSTER
Zeynal Akbaş,İsmail Özçil, Dinçer Alkış,Salih
Akşam, Mehmet Kılınç, Sahatmurat Berdanov
Doğru İlaç Kullanımı
POSTER
Hanife ÇAKIR
Dudak Kanserinde Brakiterapi
POSTER
En Çok Hangi Hastalıktan Korkuyoruz?
POSTER
25.04.2015 377
Yrd. Doç. Dr
Cumhuriyet Suşehri Sağlık
Feride TAŞKIN
Üniversitesi Yüksekokulu
YILMAZ
EKSİK
25.04.2015 378
Osmangazi Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Erişkinlerin Kardiyovasküler Hastalık Risk
Betül BAYSAL, Merve Nur DEMİRCİLER, Öznur
Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyleri:Okul
POSTER
DEMİREL, Zahide FİDAN, Meryem GÜNGÖR
Temelli Bir Örnek
25.04.2015 379
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Firdevs Gür Halise Çiftçi, Leyla Kıskanç, Zehra
Genç Kızların Meme Kanserine Bakışı
Osmanoğlu, Zeynep Bayram, Seyhan İneç
25.04.2015 380
Giresun
Sağlık Bilimleri A. ÇEBİ
Üniversitesi Fakültesi
KÜTÜKCÜ
Gülsüm YEŞİLYURT, H. ABİR, M. AYDIN, H.
YİĞİT, O. UYSAL, Ş. ÇİFTÇİ
Giresun İlinde Sağlık Çalışanlarının Sigara
İçme Prevalansı Ve Nedenlerinin
POSTER
Belirlenmesi
25.04.2015 381
Çukurova
Adana Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Hastane Çalışanlarının Bidirimi Yapılan
Kesici/Delici Aletle Yaralanma Oranları
POSTER
25.04.2015 382
Yakın Doğu Sağlık Bilimleri Uzman Ezgi
Üniversitesi Fakültesi
BAĞRIAÇIK
EKSİK
Hipertansiyon Hastası Olan Bireylerin
İlaca Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi
POSTER
25.04.2015 383
Koç
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
Melike ERDOĞAN
Hipertansiyon Ve Öfke
POSTER
Dokuz Eylül Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Araş.Gör
Yasemin AYHAN,
Kader MUTLU, Tuğba BOZDOĞAN, Neslihan
Doç.Dr. Şeyda
AKYÜZ, Oğuz KOYUNCU,
Seren
İNTEPELER
İnsülin Kullanımına Bağlı Gelişen
Lipodistrofi Önleme Şablonu Geliştirme
Çalışması
POSTER
25.04.2015 384
Ar. Gör. Pınar
DURU
Öğr. Hemşire
Şerife İCİ
POSTER
25.04.2015 385
Yeditepe
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Gülhane
25.04.2015 386 Askeri Tıp
Akademisi
Gülhane
25.04.2015 387 Askeri Tıp
Akademisi
Fatma AKÇAKAYA
Kan Bağışında Bulunan Bireylerin Kan
Bağışına İlişkin Bilgi Ve Uygulamalarının
İncelenmesi
Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda
Postoperatif Ağrının Ve İlişkili Faktörlerin
İncelenmesi
Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Kronik
Hastalık Yönetimine İlişkin Algıları Ve
İlişkili Faktörler
POSTER
Sağlık
Yüksekokulu
Dr. Hatice
AYHAN
Gamze KARA
Sağlık
Yüksekokulu
EKSİK
Sümeyye COŞKUN
Fatma Ersin
Şerivan KARAKUT
Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlıklı
POSTER
Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr
Giresun
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 389
Yeşim YAMAN
Üniversitesi Fakültesi
AKTAŞ
Burcu Can, Gizem Ekin, Nazlı İpekçi
Lomber Disk Hernisi Tanısı Alan
Hastaların Deneyimledikleri Ağrı Düzeyleri
POSTER
Ve Ağrının Günlük Yaşam Aktivitelerine
Etkisi
Karadeniz
Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Aydanur
25.04.2015 390 Teknik
Fakültesi
AYDIN
Üniversitesi
EKSİK
Mastektomi Olan Hastaların Lenfödeme
İlişkin Bilgileri: İlk Sonuçlar
25.04.2015 388
Harran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 391
POSTER
POSTER
POSTER
25.04.2015 392
Atatürk
Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
25.04.2015 393
Harran
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 394
Atatürk
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr Afife
Semih GÜL
Üniversitesi Fakültesi
YURTTAŞ
25.04.2015 395
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 396
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
25.04.2015 397
POSTER
Sadık KİREÇ Elif Seda UĞURLU Eda
ALBAYRAK
Yrd.Doç.Dr.Hülya
Kadir EĞİ
Karataş
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
POSTER
Şanlıurfa İlinde Çocuk Acile Başvuran
Travmalı Olguların İncelenmesi
POSTER
Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler:
Literatür İncelemesi
POSTER
Şadiye Akyıldız, Elif Kaynar, Yasemin Karakuş, Toplumda Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı Ve
Sena Nur Yapar, Merve Bozdemir, Rana Konya, Alternatif Tedavi(Tat) Kullanımının
POSTER
Sefa Sağlamer
Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr
Şeyda GÜNAŞTI, Güleser GÖZÜAÇIK, Elif
Emine ŞENYUVA avCI
Acıbadem Sağlık Bilimleri
EKSİK
Üniversitesi Fakültesi
Obez Kişilerde Kinezyofobi Varlığının
Belirlenmesi
Neriman Özge ÇALIŞKAN
Toplumun Organ Bağışına İlişkin Bilgi Ve
Tutumları
POSTER
Türkiye’de Hemşirelerin İnkontinans
Konulu Araştırmalarının İncelenmesi
Sistematik Araştırma
POSTER
25.04.2015 398
25.04.2015 399
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ordu
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 400
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Elif BAŞYAMAN, Gülçin BAT, Aycan GÜLMEZ,
Sedanur TÜFEKÇİ
Yrd. Doç.Dr.
Nurgül
Ayşe Gül KUŞ, Şule ŞENCAN, Kübra
BÖLÜKBAŞ, Arş.
KIZILENİŞ
Gör. Burçin
IRMAK
Yard. Doç. Dr.
Tuluha Ayoğlu,
Şura İŞCİ
Araş. Gör.
Zeynep Temiz
25.04.2015 401
Acıbadem Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Bahire ULUS
Emine Yüksel Delice
25.04.2015 402
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Günnur Gülcan, Muhammet Çakır
EKSİK
Medine KAPLAN
Gülhane
25.04.2015 403 Askeri Tıp
Akademisi
Sağlık
Yüksekokulu
Üniversite Gençliğinde Tip2 Diyabet Riski POSTER
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastası Olan
Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi
POSTER
Eksülsere Triple/ Üçlü Negatif Meme
Kanserli Hastanın Yaşam Modeline Göre
İncelenmesi-Olgu Sunumu
POSTER
Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti
POSTER
Toplumda Yatak Tedavisinde Tamamlayıcı
Ve Alternatif Tedavi(Tat) Kullanımının
POSTER
Belirlenmesi
Anksiyete Bozukluğu Ve Depresyon Tanısı
Konan Hastalarda Algılanan Sosyal
POSTER
Desteğin İncelenmesi
25.04.2015 404
Acıbadem Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Buzlu S,
Emine Ezgi ÖZÇELİK
Üniversitesi Fakültesi
Ar.Gör. Şahin G
Bedensel iyiliğin Ruhsal iyiliğe Yansıması:
POSTER
Fiziksel Aktivite
25.04.2015 405
Bitlis Eren Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Faruk YILDIZER, Seda Oğur
Bitlis’te Görevli Sağlık Çalışanlarının
Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi Ve
Tutumlarının İncelenmesi
Doğan P., Çelebi E.Z., Kara N., Cantürk B.,
Alkan N
Hastaneye Yatan Hastalarda Hastane
Anksiyete Ve Depresyon Risk Düzeylerinin POSTER
Belirlenmesi
Ahmet Talha TEKGÜL, Kübra Gönül
GÜNAYDIN
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık
POSTER
Ve Depresyon Arasındaki İlişki
EKSİK
Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda
Görülen Düşme Riski
EKSİK
İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğr. Gör. Pınar
25.04.2015 406 Medipol
Fakültesi
DOĞAN
Üniversitesi
25.04.2015 407
Ordu
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Oya Sevcan
ORAK, Hacer
GÖK UĞUR
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Öğr. Gör. Arzu
25.04.2015 408 Koçman
Yüksekokulu KIVRAK
Üniveristesi
POSTER
POSTER
İstanbul
Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr Filiz Cansu ÇETİNER, Kübra TANISA, Damla
25.04.2015 409 Medipol
Fakültesi
OKUMUŞ
ERÇOK, Hilal ŞEN, Anjel KISADUR
Üniversitesi
25.04.2015 410
Yakın Doğu Sağlık Bilimleri Uzman Ezgi
Üniversitesi Fakültesi
BAĞRIAÇIK
Buket Çimen, Tağrık Sağdıç, Ezgi Bağrıaçık,
Ümran Dal
Kamu Ve Özel Hastanede Çalışmanın
Şiddete Maruz Kalma Üzerine Etkisi
POSTER
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dikmen
Bölgesinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Uyku POSTER
Kalitesinin Değerlendirilmesi
25.04.2015 411
İzmir Atatürk
Ege
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
Doç.Dr.Ayşegül
BİLGE, Doç. Dr.
Gülseren
KESKİN,Öğr.Gör. Fatma Gül KAYA, Nadide EMBEL
Dr. Serap
NARGAZ
AKDENİZ
25.04.2015 412
Ege
Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
İbrahim KAVASLAR
Öğrencı̇ Hemşirelerin İletişim Becerı̇lerı̇ Ve
POSTER
Etkı̇li Etmenler
25.04.2015 413
Balıkesir
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Songül DURAN,
Yrd. Doç. Sibel
ERGÜN
Sinem EROĞLU
Psikiyatrik Hastalık Tanılı Hasta Ve
Ailelerinin Eğitim Gereksinimlerinin
Belirlenmesi
POSTER
25.04.2015 414
Celal Bayar Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Öğr.Mahmut Uzun , Öğr.Özge Dirgen,
Sevgi TÜRKMEN Öğr.Yeşim Biçici
Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım
Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü Ve
Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi
POSTER
25.04.2015 415
Selçuk
Sağlık Bilimleri Arzu KOÇAK
Üniversitesi Fakültesi
UYAROĞLU
Burak PARTİGÖÇ, Oğuzhan ÇOKAKLI,Leyla
SARAÇOĞLU, Merve OCAK, Pelin DOĞAN,
Zeynep BÜYÜKKARAKURT,Esma YİĞİT
Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Maruz
Kaldıkları Şiddetin Belirlenmesi
POSTER
25.04.2015 416
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Merve Esmek, Aynur Arslan, Döne Kökçüoğlu,
Ziynet Aslan, Büşra Yıldırım
Sağlık Mesleği Seçimi Özellikleri
POSTER
25.04.2015 417
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Ensari Dertli, Hatice Çıtız, Gökçe Çadırcı,
Mustafa Çoşkun, Mehmet Öncebe
Sınav Psikolojisi
POSTER
25.04.2015 418
Prof. Dr. Buzlu S,
Acıbadem Sağlık Bilimleri
araş. grv. Şahin Merve METE
Üniversitesi Fakültesi
G.,
Şizofreniyi Anlamada İnternet Aldatmaca
Mı?
POSTER
Celal Bayar Sağlık
25.04.2015 419
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Öğr.Gizem Arslan, Öğr.Tuğba Bayraktar
Sevgi TÜRKMEN
Müziğin Ruh Sağlığına Etkisi
POSTER
Soma Maden Kazasında Yakınlarını
Kaybeden Ailelerin Sosyal Destek, Stresle
POSTER
Başetme Yöntemleri Ve Ruhsal Durum
Değerlendirilmesi
25.04.2015 420
Prof.Dr. Buzlu S,,
Acıbadem Sağlık Bilimleri
Arş. Gör. Şahin
Buket ÖZTÜRK
Üniversitesi Fakültesi
G.,
Adnan
Söke Sağlık
25.04.2015 421 Menderes
Yüksekokulu
Üniversitesi
25.04.2015 422
Bozok
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
İzmir
Sağlık
25.04.2015 423
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 424
Terapötik mi Non terapötik mi? Hemşİrelik
Öğrencilerinin “Guguk Kuşu” Filmi
POSTER
Terapötik Ortam Analizleri
Doç.Dr.Derya
ADIBELLİ
Benay ÖZDEMİR, Emel KARABAY
Tütün Kontrolü Politikalarına İlişkin
Gençlerin Görüşleri: Politikalarımız Etkin
Değil!
POSTER
Nazan KILIÇ
AKÇA
Bircan KARA
Ülkemize Gelen Turistlerin Sağlık
Kurumlarında Karşılaştıkları Kültürel
Bakım İle İlgili Sorunlar
POSTER
EKSİK
Cansu Hazal Yanardağ, Pelin Yumukoğlu, Azize
Koldaş, Ezgi Doğan, Ceren Çiçek, Seda
Yemek İçin Yaşama, Yaşamak İçin Ye
Türkmen, Elif Kazan, Serengül Dağduran, İmge
Yurdabakan, Naile Alankaya
Trakya
Sağlık Bilimleri Hatice Kahyaoğlu
Nazlı Gül DEMİR
Üniversitesi Fakültesi
Süt
Acıbadem Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
25.04.2015 425
Üniversitesi Fakültesi
Bahire ULUS
POSTER
Eleştirel Düşünme Eğilimleri
POSTER
Çiğdem Yiğit
Ayaktan Tedavi Hizmeti Veren Özel Bir
Sağlık Kuruluşunda Çalışanların El
Yıkama Davranışlarının Gözlem Yolu İle
Değerlendirilmesi
POSTER
25.04.2015 426
Çukurova
Adana Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Öğr. Hemşire
Ayşe Gül
KÖKSAL
Meltem Akbaş, Bahar Mızrak
Sağlık Çalışanlarının Kan Transfüzyonuna
POSTER
İlişkin Bilgi Ve Uygulama Durumları
25.04.2015 427
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
EKSİK
Müberra BAŞARAN
Sağlık Personellerinin Terapötik Abortusa
İlişkin Görüşleri
POSTER
25.04.2015 428
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Elanur Korucu, Ayşe Değer
Sizce Nargile Kullanımı Kansere Neden
Olur Mu?
POSTER
25.04.2015 429
Yakın Doğu Sağlık Bilimleri Ar. Gör. Samineh Zekiye OKÇUOĞLU, Fatma YALÇIN, Sibel
Üniversitesi Fakültesi
ESMAEİLZADEH AKYIL
Ulukışla Köyündeki Bireylerin Hepatit B
Hastalığı Hakkındak Bilgi Tutum Ve
Davranışları
POSTER
Merve KÖMÜRCÜ
Bakımda Hasta Savunuculuğu Rolünün
Önemi
POSTER
Pınar DURAN, Zeynep GEÇER
Bakımda Kalite Göstergesi Basınç
Ülserinde Bilgi Düzeyimiz
POSTER
İzmir Katip
Sağlık Bilimleri
25.04.2015 430 Çelebi
EKSİK
Fakültesi
Üniversitesi
25.04.2015 431
Maltepe
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
EKSİK
25.04.2015 432
Acıbadem Sağlık Bilimleri
Hayat Yalın
Üniversitesi Fakültesi
25.04.2015 433
İzmir Atatürk
Ege
Sağlık
Üniversitesi
Yüksekokulu
BELİRTİLMEMİŞ Burcu BABACAN
25.04.2015 434
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Muhammed ÇAKIR, Günnur GÜLCAN
25.04.2015 435
Amasya
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr
Eylem TOPBAŞ
Çağla TAŞTAN
Bireylerin Böbrek Nakline Bakış Açısı
POSTER
25.04.2015 436
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
EKSİK
Kozmetik Ürünlerin Kanserojen Etkisi
POSTER
25.04.2015 437
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Necla AYGÜN, Fadime GİLİK, Teyfik GEZER,
Gökhan GÖRGÜN, M.Salih ŞAHİNALP
Radyasyonun Çevreye Etkileri Ve Halkın
Radyasyon Bilinci
POSTER
25.04.2015 438
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Ayşe Değer, Tuğba Erdoğan
Saç, Yüz Ve Cilt Bakımında Tamamlayıcı
Ve Alternatif Tedavi (Tat) Kullanımı
POSTER
25.04.2015 439
Gaziantep Sağlık Bilimleri Yrd. Doç. Dr
Üniversitesi Fakültesi
Rabia SOHBET
Songül Kaplan, Menekşe Karakaş, Serap Yel,
Belgin Karaçizmeli, İpek Özdemir
Sağlıklı Zayıflamak
POSTER
25.04.2015 440
19 Mayıs
Sağlık
Üniverstesi Yüksekokulu
Samsun İli İlköğretim 2.Kademe Sinde
Görülen Akran Zorbalığı
POSTER
Florence
İstanbul
Nightingale
25.04.2015 441
Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi
Doç.Dr. Hicran
YILDIZ
Özlem KIVANÇ, Özge Çalışkan
Serap Sezgin,
Rukiye KAPLAN, Şeyma SAYAR
Meltem Kökdöner
Bakımın Mevsimi Nedir?
Bir Mülteci Kampında Yaşayan Suriyeli
Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerini
Kullanma Durumları
Bireyin Kansere İlişkin Renk Algısının
Kanser Tedavisine İlişkin Tutum Üzerine
Etkisi
POSTER
POSTER
POSTER
Prof. Dr. Ülkü
BAYKAL
Ezgi DALKILIÇ
Eda AYGÜN
Ayşe ZeLİHA KARAGÜZ
İntörnlük Programının Değerlendirilmesi:
Niteliksel Bir Araştırma
POSTER
Öğr. Gör. Ebru
DERELİ
Özge Çalı, Sibel Yaşar
Hasta Güvenlik Kültürü
POSTER
25.04.2015 442
Kırklareli
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
25.04.2015 443
Acıbadem Sağlık Bilimleri
USLU,Y.
Üniversitesi Fakültesi
Kübra ONARAN
Merve BAYRAK
Hemşirelik Araştırmalarında Ölçüm
POSTER
Araçlarının Kullanımı: Geçerlı̇k-Güvenı̇rlı̇k
25.04.2015 444
Melikşah
Sağlık Bilimleri Öğr.Gör. Aslı
Üniversitesi Fakültesi
NEMLİ
Sema YÜCEL
Melikşah Üniversitesi Öğrecilerinin Mikrop
POSTER
Algısının belirlenmesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Dersi Kapsamında Klinik/Saha
Uygulamalarına Çıkan Öğrencilerin Staj İle POSTER
İlgili Beklenti Ve Deneyimlerinin
İncelenmesi
Hastanede Çocuklara Bakım Veren
Hemşirelerin Aile Merkezli Bakım
POSTER
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
Üniversitede Öğrenim Gören Kız
Öğrencileri Hijyenik Alışkanlıklarının
POSTER
Belirlenmesi
25.04.2015 445
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr.
Özlem ÖZTÜRK
İlkkan ÇUHA, Yağmur KUL, Tuğba GÜNGÖR
25.04.2015 446
Karabük
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr.
Özlem ÖZTÜRK
Erol KİRAZ, Tansu ÇİLLER
25.04.2015 447
Üsküdar
Sağlık Bilimleri Yrd.Doç.Dr.
Üniversitesi Fakültesi
Meftun AKGÜN
Ardıç E, Aksu İ, Tuğ B, Perçin A, Öz M, Özcan
Y, Uçar D, Tınaz M
25.04.2015 448
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Arş. Gör. Sevil
Çınar
Dicle Zengin, Merve Avşar
Hemşirelik Lisans Öğrencilerin Uzaktan
Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
25.04.2015 449
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Arş. Gör. Ebru
Öztürk Çopur
Nazan Karakaçan, Nevre Morca, Dilek Kaçar
Pediatri Hemşirelerinin Savunuculuk
Rollerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
POSTER
25.04.2015 450
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Arş. Gör. Çiğdem Hatice Tekin, Özge Polat, Sevda Öztürk, Ali
Canbolat Seyman Öğünçer
Türkiye’de Tirajı En Yüksek Beş Gazetede
POSTER
Hemşirelikle İlgili Haberlerin İncelenmesi
25.04.2015 451
Hacettepe Hemşirelik
Üniversitesi Fakültesi
Arş.Gör. Sevcan
Toptaş
Emine Uyanık, Fadime Yılmaz, Filiz Çetinkaya
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin
Hastaların Psikososyal Gereksinimlerini
Belirleme Durumları
Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA
YÖNELİK ŞİDDETE VE ŞİDDETTE
POSTER
MESLEKİ ROLE İLİŞKİN TUTUMLARI VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Nur Eda Demir
Üniversite öğrencilerinin Suriyelilere Bakış
POSTER
Açısı
Elif kaynar, Şadiye Akyıldız, Sena Nur Yapar,
Yasemin Karakuş,Merve Bozdemir, Rana
Konya, Burak Yılmaz, Sefa Sağlamer
HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİĞİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
PROFESYONELLİĞİN KALBİ
Cumhuriyet Suşehri
25.04.2015 452
üniversitesi yüksekokulu
25.04.2015 453
Gaziantep
Üniversitesi
25.04.2015 454
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Selma
Sabancıoğulları
Doç.Dr. Hicran
Yıldız
POSTER
POSTER
25.04.2015 455
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
Yıldız
25.04.2015 456
Uludağ
Sağlık
Üniversitesi Yüksekokulu
Doç.Dr. Hicran
Yıldız
Muğla Sıtkı
Fethiye Sağlık Arzu Kıvrak,
25.04.2015 457 Koçman
Yüksekokulu Hülya Baybek
Üniveristesi
25.04.2015 458
Prof.Dr. Sevim
Acıbadem Sağlık Bilimleri
Buzlu, Ayşın
üniversitesi Fakültesi
Kayış
Meryem Gündoğdu, Serap Yılmaz
Nursen Alkan
SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF
ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE
BAŞHEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
HEMŞİRELİĞİN PROFESYONEL
GELİŞİMİNE ETKİSİ
ACİL ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN
HEMŞİRELERİN ADLİ VAKAYA
YAKLAŞIM KONUSUNDAKİ BİLGİ
DÜZEYLERİ: PİLOT ÇALIŞMA
POSTER
Funda Gürer
Hemşirelik Öğrencilerini yaşlı bakımı
konusundaki bilgi düzeyi
POSTER
Karaaslan R, Kuzu T, Şahin G
Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle
Hemşire Ratched’ın Profesyonelliğine
Bakış
POSTER
Download

Liste İçin Tıklayınız! - 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi