Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.04.2014
SAT plus
Bez naslova
S.P.
Uredba o markiranju goriva
Napomena:
Površina:600
Tiraž:50000
Obeležavanje štiti i prodavce goriva
Nanoinspekt doo
Strana: 53
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.04.2014
SAT plus
Bez naslova
Redakcija
Uredba o markiranju goriva
Napomena:
Površina:290
Tiraž:50000
Kako do pravde na benzinskoj pumpi
Nanoinspekt doo
Strana: 8
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.04.2014
14:52
www.novosti.rs
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:488640­Cene­TNG­sve­
P. Ž.
Akcize na gorivo; Naftni derivati
Cene TNG sve nepristupačnije
2323
TNG sada prosečno skuplji za oko 25 dinara za litar nego pre četiri godineSRPSKI vozači proteklih godina
su masovno ugrađivali TNG uređaje u svoje automobile, ne bi li „vožnju za hiljadarku“ produžili za još
koji kilometar. Sada je ta moda na izdisaju, jer je plin sve skuplji. Litar TNG sada se prodaje po ceni od
90 dinara.Razlog tolikom rastu cena nije samo „redovno sezonsko poskupljenje“ (zimi je drugačija
mešavina butana i propana) kako su se pravdali naftaši. Jer, zima je prošla, a cena TNG nikako da
„ogreje“ vozače.Analiza „Novosti“ o cenama TNG krajem aprila od 2010. do danas pokazuje da je TNG
sada, prosečno skuplji za oko 25 dinara za litar nego pre četiri godine!­ TNG će biti sve manje atraktivan
za vozače jer je država namerila da poveća svoja zahvatanja u ovom gorivu ­ objašnjava za „Novosti“
Tomislav Mićović generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. ­ Akciza na TNG povećana je 1.
januara ove godine za pet dinara po kilogramu i isto se očekuje i narednog 1. januara. Benzin i dizel će,
za isti period „dobiti“ akcizu uvećanu za svega 40 para.DIZEL NAJOMILjENIJE GORIVO U strukturi
potrošnje naftnih derivata u 2013. godini, prema podacima UNKS, najviše se „točio“ dizel ­ čak 901.000
ona. U rezervoare automobila koje pokreće benzin nasuli smo 391.000 tona. Vozači sa TNG uređajima
potrošli su u istom periodu 271.000 tona auto­plina.Državi jednostavno nije u interesu da sve veći
procenat vozača vozi na TNG jer je akciza doskoro, bila dosta manja nego za benzine i dizele. Čak ni
„eko faktor“ koji je ranije bio na strani TNG derivata sa dolaskom bezolovnih benzina i evrodizela na
tržište više nije toliko značajan da bi „prislio“ nadležne da favorizuju ugradnju TNG uređaja. Po državnom
zahvatanju, koje iznosi oko 36 odsto od cene litre TNG Srbija je apsolutni lider u regionu.Naša zemlja je
veoma uvozno zavisna kada je TNG u pitanju. Uvozimo ga iz Kazahstana, Rusije, Austrije, Rumunije. Sa
oko 20 odsto u snabdevanju tržišta Srbije učestvuju „Standard gas“ i Naftna industrija Srbije.REKORDERI
U REGIONUSRBIJA ima najveći broj automobila sa TNG uređajima u regionu. Po tom broju može da nam
„parira“ samo Bugarska.Kako je TNG sve manje atraktivan opada i broj ugrađenih TNG uređaja jer sada
zaista treba da se prevali ogromna kilometraža da bi sve veće ulaganje bilo isplativo.
Nanoinspekt doo
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.04.2014
14:52
www.b92.net
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=24&nav_id=840058
Izvor: Novosti
Akcize na gorivo; Naftni derivati
TNG skoro da se više i ne isplati
2292
Beograd ­­ Tečni naftni gas sada je prosečno skuplji za oko 25 dinara za litar nego pre četiri
godine.Srpski vozači proteklih godina su masovno ugrađivali TNG uređaje u svoje automobile, ne bi li
„vožnju za hiljadarku“ produžili za još koji kilometar. Sada je ta moda na izdisaju, jer je plin sve skuplji.
Litar TNG sada se prodaje po ceni od 90 dinara.Razlog tolikom rastu cena nije samo „redovno sezonsko
poskupljenje“ (zimi je drugačija mešavina butana i propana) kako su se pravdali naftaši. Jer, zima je
prošla, a cena TNG nikako da „ogreje“ vozače.Srbija ima najveći broj automobila sa TNG uređajima u
regionu. Po tom broju može da nam „parira“ samo Bugarska. Kako je TNG sve manje atraktivan opada i
broj ugrađenih TNG uređaja jer sada zaista treba da se prevali ogromna kilometraža da bi sve veće
ulaganje bilo isplativo.Analiza Novosti o cenama TNG krajem aprila od 2010. do danas pokazuje da je
TNG sada, prosečno skuplji za oko 25 dinara za litar nego pre četiri godine. "TNG će biti sve manje
atraktivan za vozače jer je država namerila da poveća svoja zahvatanja u ovom gorivu. Akciza na TNG
povećana je 1. januara ove godine za pet dinara po kilogramu i isto se očekuje i narednog 1. januara.
Benzin i dizel će, za isti period „dobiti“ akcizu uvećanu za svega 40 para", objašnjava Tomislav Mićović
generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Državi jednostavno nije u interesu da sve veći
procenat vozača vozi na TNG jer je akciza doskoro, bila dosta manja nego za benzine i dizele. Čak ni
„eko faktor“ koji je ranije bio na strani TNG derivata sa dolaskom bezolovnih benzina i evrodizela na
tržište više nije toliko značajan da bi „prislio“ nadležne da favorizuju ugradnju TNG uređaja. Po državnom
zahvatanju, koje iznosi oko 36 odsto od cene litre TNG Srbija je apsolutni lider u regionu. Naša zemlja je
veoma uvozno zavisna kada je TNG u pitanju. Uvozimo ga iz Kazahstana, Rusije, Austrije, Rumunije. Sa
oko 20 odsto u snabdevanju tržišta Srbije učestvuju „Standard gas“ i Naftna industrija Srbije. U strukturi
potrošnje naftnih derivata u 2013. godini, prema podacima UNKS, najviše se „točio“ dizel ­ čak 901.000
ona. U rezervoare automobila koje pokreće benzin nasuli smo 391.000 tona. Vozači sa TNG uređajima
potrošli su u istom periodu 271.000 tona auto­plina.
Nanoinspekt doo
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.04.2014
14:52
www.media1.rs
http://www.media1.rs/ekonomija/ekonomska_politika/1464850/2792648/
(B92)
Naftni derivati
TNG skoro da se više i ne isplati
371
Tečni naftni gas sada je prosečno skuplji za oko 25 dinara za litar nego pre četiri godine. Srpski vozači
proteklih godina su masovno ugrađivali TNG uređaje u svoje automobile, ne bi li „vožnju za hiljadarku“
produžili za još koji kilometar. Sada je ta moda na izdisaju, jer je plin sve skuplji. Litar TNG sada se
prodaje po ceni od 90 dinara...»ostatak teksta na b92.net
Nanoinspekt doo
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Naslov: Obeležavanje štiti i prodavce goriva