Neverbalna komunikacija Doc dr Ljiljana Cvejanov Kezunović Medicinski fakultet u Podgorici VERBALNA, PARAVERTEBRALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA •  ŠTA je rečeno – sadržaj – verbalna komunikacija •  KAKO je rečeno (karakteris<ke glasa) – paraverbalna komunikacija •  ŠTA JE PRATILO govor (kontekst) – neverbalna komunikacija Baš mi je drago što te vidim I ja se veselim KOMUNIKACIJA Osobine paraverbalne komponente komunikacije a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
Brzina Ritam Jačina glasa Boja glasa ArIkulacija Melodija Jasnoća Smijanje i drugi glasovi NAGLASCI U PARAVERBALNOJ KOMUNIKACIJI Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras?
Ne sviđam I se? A ne neku drugu? A ne neko drugi? Ima li razloga? Umjesto da ideš sama? Umjesto da ostaneš kući? A ne sutra? KAKO PARAVERBALNIM ZNAKOVIMA POBOLJŠATI KOMUNIKACIJU? 1. KorisImo ton zavisno od onoga šta se govori 2. Reagujmo na signale koje nam šalju drugi ljudi 3. Pažljivo slušajmo šta nam drugi govore 4. Reagujmo na emocije drugih 5. Iskažimo zahvalnost osobi koja nas pažljivo sluša 6. ObraImo pažnju kako drugi reaguju na naše riječi Neverbalna komunikacija •  proces komunikacije kroz primanje i slanje neglasovnih poruka •  Charles Darwin:The Expression of the EmoAons in Man and Animals-­‐1872 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA Potvrđuje izgovoreno, Oblikuje, mijenja, dopunjuje verbalno, Izražava emocije, namjere i očekivanja, Pruža informacije o reagovanju na dato saopštenje, •  Pruža informacije o nama. • 
• 
• 
• 
ODNOS VERBALNE I NEVERBALNE
KOMUNIKACIJE
1.  Neverbalna poruka može zamijeniI verbalnu 2.  Neverbalna poruka može daI veću snagu verbalnoj poruci 3.  Jedna poruka može protivriječiI drugoj KANALI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE Kontakt očima Izrazi lica Pokre< glavom Gestovi i pokre< tijela Držanje i stav (postura) Razdaljina i orijentacija Dodir Izgled Kontakt očima Značenje: -­‐ Treptanje -­‐ uznemirenost, ljutnja, krivica -­‐ Oči širom otvorene -­‐ strah, iznenađenje -­‐ Trljanje očiju -­‐ sumnja -­‐ Gledanje preko naočara -­‐ traženje novih informacija -­‐ Nemiran pogled -­‐ zabrinutost, nedostatak samopouzdanja Savjet: •  Gledajte sagovornika u oči •  ...ali nemojte da buljite •  gledajte u lice, uvijek se vraćajte na oči Izraz lica Lice je najizražajnija i najprepoznatljivija karakteristika svih ljudskih
bića. Njime se izražavamo, a da ne upotrebljavamo riječi.
-­‐ Mogu se prepozna< 6 emocija: sreća, tuga, strah, bijes, iznenađenje, gađenje. -­‐ Ljudi često po<skuju emocije i stavljaju masku. -­‐ Facijalni izražaji su pod većom kontrolom nego govor tijela. RAZDALJINA I ORIJENTACIJA Psihološka podjela prostora: •  INTIMNI prostor: 15 – 45 cm (produžetak Ijela) •  LIČNI prostor: 45 – 120 cm (komunikacija sa poznaIma) •  SOCIJALNI prostor: 1,2 – 3,5 m (sa nepoznaIma) •  JAVNI prostor: više od 3,5 m (susreI sa grupom ljudi) Razdaljina
stepen fizičke blizine koji su dozvoljeni zavisno od
intimnosti odnosa s osobom s kojom smo u
komunikaciji Govor tijela
Govor tijela pokriva znakove dodira, orijentacije
tijela, držanja tijela, gestove rukama i klimanja
glavom.
Govor ruku •  Gestovi rukama usklađeni su sa govorom i
predstavljaju važnu dopunu emocionalnim izrazima
lica.
•  Oni su toliko integralan dio našeg verbalnog iznošenja
da ponekad gestikuliramo čak i kad razgovaramo s
nekim preko telefona.
Spoljni izgled
odjeća koju nosimo,
način na koji se češljamo,
koristimo šminku i ukrašavamo tijelo,
lična higijena...
Savjet •  IzbjegavaI ekscentričnosI, biI pristojno obučen/a •  Urednost je jako značajan faktor u uspostavljanju dobre (ne)verbalne komunikacije Paralingvistički znaci
Razni propratni šumovi i zvukovi pri izgovaranju glasova riječi, cijelih riječi i rečenica, kao i posebni glasovi i njihove kombinacije koji prate govor, a ne formiraju riječi: "aaa", "hmm“, “oho”, “ccc” itd. Stav pri razgovoru i pregledu •  Uočeno da je najbolji “fluid” izmedju pacijenta i ljekara ako je lijeva strana jednog paralelna sa desnom stranom drugog subjekta •  Naginjanje nije neophodno ali ukazuje na povećanu pažnju •  Ne treba pokazivaI znake dosade ili odbojnosI •  Ljekari često koriste gestove rukom da bi podcrtali ono što iznose (ne pretjerivaI u tome) •  Povremeno mimikom ili rječju treba da pokažemo da slušamo pacijenta Intonacija i glas •  Treba da izbjegavamo monotoniju i jednobojnost u glasu, •  Treba da naglasimo bitne segmente govora •  Vodimo računa o tome da pacijenI jako različito tumače grimase ljekara u toku razgovora •  Uskladimo facijalnu ekspresiju sa onim što se trenutno izgovara LIJEČENJE ZAPOČINJE OSMJEHOM!!!! 
Download

Neverbalna komunikacija