Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3622
Suzana Trninić, novinar
Dobro jutro, dobrorošli u "Kažiprst" na B92, moje ime je Suzana Trninić, moja gošća ovoga jutra
potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, dobro jutro.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Dobro jutro.
Suzana Trninić, novinar
Mnogo tema, da krenemo od konstituisanja Parlamenta, dakle za narednu nedelju je prosto taj izbor
predsednika Skupštine, ono što mene zanima u ovom trenutku od čega zavisi ko će voditi Skupštinu?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa ne samo izbor predsednika Skupštine, nego izbor i potpredsednika Skupštine i upravo onako kako
smo mi rekli, prosto se vode završni razgovori i dogovori. Vi znate da su juče vođeni razgovori oko toga
da li će biti rotirajući predsednik, da tako kažem na godinu dana, stranke su davale svoje mišljenje.
Suzana Trninić, novinar
A od čega to sve zavisi, ko će voditi Skupštinu?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Zavisi od tih razgovora zajedničkih, dozvolite da bar još neko vreme se sedne i porazgovara se između
parlamentarnih stranaka o tome šta je najbolje i prosto moraju ljudi da se saslušaju. Juče su počeli
razgovori, nedelju dana nije veliki period da to ne bude završeno.
Suzana Trninić, novinar
Dakle to zavisi od toga a ne od toga što još nisu završeni razgovori sa SPS­om?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa dobro SPS danas ima svoje Predsedništvo, dakle ja sam prisustvovala tim prvim razgovorima u
stranci sa SPS­om, oni su vrlo raspoloženi da sprovode i realizuju program koji je Srpska napredna
stranka i njen predsednik predstavio, dakle sada su oni krajnji, završni razgovori. Budimo otvoreni, 17.
marta su tek proglašeni izbori, ovo će zaista istinski biti Vlada koja će najbrže biti formirana, dozvolite da
se obave i ti finalni razgovori.
Suzana Trninić, novinar
Šta vam je ostalo za finale?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa ostalo je tačno određivanje u smislu resora, dakle kako da ti resori budu što efikasniji, jer Vlada mora
da bude mala, mora da bude efikasna, mi smo to najavili, a program je vrlo zahtevan, vrlo ozbiljan, ne
sme da bude lufta između ministarstava i resora i onih ljudi koji treba da vode te resore.
Suzana Trninić, novinar
Samo za jedan trenutak da se zadržimo na toj originalnoj ideji sa rotirajućim predsednikom Skupštine,
dakle koja je svrha te rotacije?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa ja mislim isto da je to jedna dobra ideja u smislu da svi oni koji predstavljaju Parlament i
parlamentarne stranke, bilo da su pozicija ili opozicija prosto imaju mogućnost da budu na čelu
Parlamenta. Slušala sam raznorazne kritike, dakle mene su zanimale kritike, naročito opozicije. Kritike su
da je to treći čovek države i on će sada morati da sarađuje sa Vladom, pa zašto ne bi, mi smo ozbiljni svi
ljudi, ko god da bude bio na čelu Parlamenta ili godinu ili svake naredne godine, on će uvek imati dobru
saradnju sa Vladom zato što mi nismo neko ko.
Suzana Trninić, novinar
Ali predsednik Skupštine je nakon predsednika republike. Dakle praktično po ustavnim ovlašćenjima je
najvažnija politička figura i em to praksa najčešće demantuje zbog dominacije izvršne vlasti, em će se
sada rotirati na godinu dana.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Upravo je to odličan način da ne bude te takozvane dominacije izvršne vlasti. Izvršna vlast će dakle slati
određene zakone u Parlament pa Parlament je taj koji će o tim zakonima razgovarati, pa zašto da se svi
ne isprobaju na mestu predsednika.
Suzana Trninić, novinar
Nanoinspekt doo
1/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3746
Da se isprobaju na mestu predsednika Skupštine?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Samo sekund, čak i oni koji su trenutno opozicija, jednostavno budu ti koji će kreirati a ne da budu ti koji
će stalno biti opozicija, evo gospodo i vi iz opozicije zašto da ne vodite Parlament, ja mislim da je to
potpuno demokratski, čak mnogo više demokratski nego što je to bilo u prethodnom periodu. I ne vidim
da to treba da bude stvar kritike, ja bih to pozdravila.
Suzana Trninić, novinar
Zašto nemamo rotirajućeg premijera, rotirajuće ministre?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ne možete čak ni da poredite.
Suzana Trninić, novinar
Zašto?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Zato što je ovo Parlament, zato što su ovo političke stranke koje se u Parlamentu dogovaraju o svemu
onome kako treba da izgledaju i zakoni i sve ono što Parlament radi, dakle poštuje naravno Ustav. Zašto
ne učiniti još jedan korak ka tome da budemo zaista jedna potpuno demokratska i vlast i Parlament,
dakle da dozvolimo i onima koji su i opozicija i pozicija da budu na čelu Parlamenta.
Suzana Trninić, novinar
Zašto mislite da tu atmosferu kreirate time što ćete na godinu dana menjati predsednika Skupštine a ne
poraditi na dijalogu, na komunikaciji?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
To je takođe jedan od dijaloga, prvo da li će to tako biti ili neće odlučiće se nakon završenih razgovora sa
svim strankama u Parlamentu, znači to je već jedan dijalog. Odmah vam mogu reći da kroz odbore
Parlamenta ja sam prethodnih 18 meseci, dijalog itekako postoji. Odbori su, ja bih rekla najžučniji deo
svega onoga što se dešava pre nego što zakon sam uđe, odnosno pojavi se pred svim poslanicima. On
prolazi prvo odbor Parlamenta, verujte to jeste dijalog i mnoge stvari su se promenile i izmenile u nekim
zakonima baš na osnovu određenih sugestija koje su dolazile i od opozicije, ja to znam po zakonima iz
oblasti energetike.
Suzana Trninić, novinar
Sve ove argumente razumem ali ne razumem kako tome doprinosi promena predsednika Skupštine na
godinu dana.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ali ja ne razumem u čemu je problem sa tim da jedna stranka koja se zove Srpska napredna stranka,
koja je osvojila zaista najveće poverenje građana Srbije ne predloži i mogućnost da sve političke, dakle
da parlamentarne stranke u Parlamentu takođe predsedavaju Parlamentom. Šta je tu loše što želimo
prosto ono što se zove upravljanje Parlamentom podeilmo i sa onima koji su opozicija. Ne vidim ni jedan
ozbiljan argument koji je rekao da je to loše i da će to dovesti do usporavanja rada Parlamenta, da se
zakoni možda neće donositi, da neće biti dijaloga.
Suzana Trninić, novinar
Ali iz opozicije niste mogli da čujete ni jedan argument za, naprotiv.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Iz opozicije sam upravo juče slušala podpredsednika Demokratske stranke koja se nije izjasnila, barem
ovde kod vas u emisiji da je to loše, rekla je hajde da razgovaramo da vidimo šta se to sve zamišlja, ali
zašto da ne to ne može biti loše.
Suzana Trninić, novinar
Rekla je da nije nigde videla da se to do sada radilo i da ne vidi kako može da se obavlja kvalitetan rad
Parlamenta na takav način.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Znate šta, te kritike koje dolaze iz opozicije meni govore da opozicija nije spremna da podeli odgovornost
kada govorimo o onome što se zovu sistemski i veoma važni zakoni. Jer ako jeste i ako zaista želite da
ova zemlja dobije sve važne zakone koji su pred nama, dakle do 30. juna mi moramo da donesemo
sistemski važne zakone onda vi ne želite da podelite tu odgovornost, onda ste vi u opoziciji samo da
Nanoinspekt doo
2/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3995
kritikujete, nije to suština, da se samo kritikuje nego hajde da razgovaramo i upravo to, kroz dijalog,
dakle zajedno da donesemo najbolje moguće zakone za ovu zemlju.
Suzana Trninić, novinar
Šta je sa podelom odgovornosti kada je reč o Vladi? Dakle hajde da pričamo o onome što čeka Vladu,
dakle vi danas u jednom intervjuu za NIN, zanimljiv je naslov "Za nas više nema izgovora", dakle to je
između ostalog odgovor na pitanje izbegavate li odgovornost uvlačenjem drugih partnera u Vladu.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Jeste, upravo sam to htela da kažem, jer mnogi sada komentarišu da mi tako što će još neko biti sa
nama u Vladi izbegavamo odgovornost. Mi nismo izbegavali odgovornost ni prethodnih 18 meseci, ono
što je bilo dobro mi smo govorili, ono što je bilo loše, iako smo bili u koaliciji mi smo jasno govorili šta
nije dovoljno dobro, pre svega sve ono što se dešava i vezano je za ekonomiju.Nema za SNS nikakvog
bežanja od odgovornosti, mi smo ti koji imamo premijera i koji definišemo program, dakle program i
ekspoze premijera je nešto što će se realizovati, SNS i predsednik Vlade su odgovorni za sve što
eventualno bude ili ne bude bilo u roku urađeno i naravno i za ono što bude dobro urađeno. Pred Vladom
je ozbiljan period, pre svega ekonomskih reformi, neće biti lako ali ako imamo jednu jasnu Vladu koja
ima cilj i ako imamo sve one naše partnere koji jasno sa nama žele da realizuju sve to, građane koji će
razumeti situaciju u kojoj se nalazimo i šta želimo da uradimo, ja verujem da ćemo u tome uspeti, prosto
zbog Srbije.
Suzana Trninić, novinar
Ko su vaši ministri u Vladi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa o tome ćemo razgovarati, sasvim sigurno biće ministara iz SNS­a, biće naravno i nestranačkih ličnosti,
kao što pričamo o predsedniku Parlamenta i potpredsednicima, da su trenutno finalni razgovori u toku,
isto su tako finalni razgovori u toku vezano i za ljude.
Suzana Trninić, novinar
Zašto u okviru stranke vam treba toliko vremena da odlučite ko će biti ministar?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Zato što je ovo prvi put, kao što pričamo o rotirajućem predsedniku Parlamenta pa se svi čude kako toga
nikada nije bilo, tako isto je ovo prvi put da Srpska napredna stranka ne pravi Vladu prema ljudima,
nego pravi Vladu prema programima i pravi Vladu prema resorima i pre svega onome što mi moramo da
uradimo. Dakle mnogo je važnije kako izgleda program, šta treba da uradimo, mi smo na Predsedništvu,
čak i ovom prethodnom pre dva, tri dana tri sata razgovarali o programu iako to nije bila tačka dnevnog
reda, tačka dnevnog reda u prethodnom je bio program. Mi smo pričali o svim onim merama, do detalja
šta nas sve to čeka. To je važnije od toga da li će imenom to da bude Zoran ili bilo ko drugi. Moramo da
imamo prvo jasan program koji će se predstaviti a zatim da vidimo koji su to ljudi koji tačno taj program
mogu da ostvare i što je još važnije jesu li to timski ljudi. Možete biti savršen stručnjak, genijalan i
fantastičan, možete biti sjajan član ali morate da budete timski igrač.
Suzana Trninić, novinar
Jeste li vi timski igrač?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Verujem da jesam.
Suzana Trninić, novinar
Jel ostajete u Vladi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Očekujem da budem deo tima, ali ću isto tako sačekati naše Predsedništvo i glavni odbor koji će biti
sledećeg petka ili subote i gde ćemo tačno razgovarati o ljudima koji će voditi određene resore.
Suzana Trninić, novinar
Jel možete da kažete ko ostaje od ovih koji su do sada bili?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa ja bih zaista volela da gospodin Krstić ostane zato što mislim da se dovoljno iskalio ovih 18 meseci i
da ima dovoljno znanja da može da se bavi ovim poslom kao ministar finansija, nismo pričali o ljudima,
svaka ta priča ako bih rekla neko će ostati, neko neće, ljude možda zanima i medije ali mislim da ne sme
Nanoinspekt doo
3/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3299
biti prioritet.
Suzana Trninić, novinar
Dobro, koliko vi u stranci imate potpredsednika, šest?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Jeste.
Suzana Trninić, novinar
Zašto nisu dovoljno dobri potpredsednici da budu ministri?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Čekajte, mi sada ne pričamo o tome da mi po defoltu morate biti, ako ste potpredsednik stranke ili ako
ste u stranci da morate biti ministar ili da ljudi koji su u stranci nisu dovoljno stručni da bi bili ministri, ne
mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o programu, mi govorimo o resorima, a tek onda ćemo da vidimo
koji su to ljudi koji mogu da vode određene funkcije. I to ne znači da SNS nema dovoljno kadrova. Vi
imate recimo jednog Nikolu Selakovića koji može da bude i pokazao se kao odličan ministar pravde ali
isto tako možda će moći da bude i gradonačelnik.
Suzana Trninić, novinar
Od čega to zavisi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa sešćemo da razgovaramo ko može da da više, šta je važno, efikasnost, efekti i rezultati. Dakle da li je
Siniša Mali ili Selaković taj koji mogu da daju više rezultata u Beogradu i šta dobijamo time ukoliko
Selaković nije ministar pravde.
Suzana Trninić, novinar
Šta vi mislite?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ne mogu da se odlučim između jednog i drugog jer ono što sada trenutno radi grad, u poslednja dva, tri
meseca, ja mislim da zaista rade jako dobro i mislim da se oseća razlika u odnosu na neki prethodni
period. Mislim da dosta dobro funkcionišu kao tim, dakle to je moje mišljenje o radu gospodina Malog
sada u privremenom organu. Ali isto tako mislim da je Nikola izuzetan ministar pravde.
Suzana Trninić, novinar
A o tome će odlučiti Aleksandar Vučić?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Zajedno, ne naša su Predsedništva dosta žučna, tamo nije baš sve tako jednoobrazno. Dakle govore se
mišljenja o svemu, i o tome šta mi mislimo da li je predsednik stranke rekao nešto dobro ili nije i o tome
šta smo mi u prethodnom periodu uradili i kakva su naša mišljena.
Suzana Trninić, novinar
Jel razgovarate o tome zašto više stranačkih kadrova nema u Vladi i neće biti u Vladi, zašto ih više neće
biti u javnim preduzećima?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Neće biti, svakako će biti ljudi koji su u Vladi ali ja isto tako mislim da se ne može reći.
Suzana Trninić, novinar
Mislila sam u većem broju, jer se stalno govori o tome da se nećete oslanjati na stranku, već tražite
nestranačke ličnosti, tražite eksperte.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ne, mi hoćemo da se oslonimo na stručne ljude, da li su oni članovi stranke ili nisu nije opredeljujuće.
Možda su stručni ljudi članovi stranke, dakle ja sam u energetici 20 godina, dakle nisam nestručna u toj
oblasti a član sam stranke. Imamo i jedno i drugo, ne sme da bude glavno opredeljenje da li ste član
stranke pa ako jeste morate da prođete.
Suzana Trninić, novinar
Jel imate to nezadovoljstvo u stranci?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa više mislim da se to medijski mnogo više pominje. Ja kao potpredsednik stranke i koja sam obišla
celu Srbiju, ja nisam došla do zaključka da mi imamo nezadovoljstvo time da li je neko uključen u nekom
Nanoinspekt doo
4/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3421
preduzeću ili nije. Mi zaista kao i sve stranke na terenu imamo problema unutar samih odbora vezano za
to ko bi sve želeo da vodi određene odbore. Dakle to je potpuno drugi deo priče a o tome da li je neko
dobio posao, da li neko radi u nekom preduzeću, zašto nisu ovi ili oni, dakle ne mogu da kažem da je to.
Suzana Trninić, novinar
Dakle čeka vas razgovor još sa SPS­om, šta je tu kriterijum da li će SPS biti u Vladi i ostaje to pitanje
kada se priča SPS, to jeste SPS ili je to samo Ivica Dačić?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa prvo SPS je politička stranka i ima svog predsednika Ivicu Dačića. Dakle oni će danas na svom
Predsedništvu razgovarati o tome šta oni misle ko treba da bude deo Vlade. Po onome što smo mi vodili
do sada kao razgovore jeste da je izvesno da će oni biti deo Vlade, kako, koliko, koji je to resor koji će se
voditi o tome će se razgovarati.
Suzana Trninić, novinar
I da li smo morali onda uopšte da idemo na izbore?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Morali smo svakako.
Suzana Trninić, novinar
Znate koliko su koštali izbori?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Morali smo itekako da idemo na izbore zato što ova Vlada u ovoj strukturi, potpuno će biti drugačija
struktura nove Vlade u odnosu na strukturu prethodne Vlade. Ona je jednostavno došla do svoje granice,
ona više nije mogla, nije bilo dovoljno te političke volje da se stvari sprovedu, sa druge strane SNS je
imao jedan procenat pre 18 meseci, jedno poverenje građana i potpuno drugo poverenje u realnosti pre,
recimo mesec dana i to su izbori pokazali, to mora da se pretoči u institucije izborima a ne nekim
dogovorima i menjanjem fotelje.
Suzana Trninić, novinar
Kada govorite o programu nekoliko stvari bih volela da tu razjasnimo, iznmeđu ostalog se govori o
izmeni odnosa prema javnim preduzećima a kao nekog ko je bio u prethodnoj Vladi moram da vas pitam
ako ste imali zakon o javnim preduzećima i niste ga primenjivali, šta to sada, koje čudo može da se
dogodi da se taj posao završi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Prvo potpuno se slažem sa vama, tek je prethodna Vlada u odnosu na sve one iza prethodne donela
zakone.
Suzana Trninić, novinar
Donela je zakon ali ga niste primenjivali.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ne, čekajte, ali mi smo jedini prvo taj zakon doneli, svi prethodni su govorili o zakonu.
Suzana Trninić, novinar
Ali kao da nije ni donet, ako ga donesete a ne primenjujete ga. Čemu je služio taj zakon?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Čekajte, prvo zakon je počeo da se primenjuje i ono što je potpuno jasno to je da više nema povratka,
ova Vlada više neće moći da pravi ustupke i da delove zakona primeni a delove ne primeni.
Suzana Trninić, novinar
A šta je to garancija ovog puta u odnosu na ono što ste radili?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa ne možete da donesete zakon, i ono što je prošlo van zakona o javnim preduzećima prošlo je u onom
nekom roku pre nego što je on sam izglasan, pa u tom smislu su određeni ustupci napravljeni. Ne može,
nema vremena više, pa čak i da se hoće. Čak i da neko želi da napravi neki ustupak nekome, to više ne
može jer Srbija to više ne može da izdrži.
Suzana Trninić, novinar
A šta je mogla da izdrži u ove dve godine.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Nanoinspekt doo
5/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3739
Samo sekund, pa teško smo izdržavali, vi kao što znate nije samo pitanje zakona o javnim nabavkama.
Suzana Trninić, novinar
Zašto ste izdržavali, zašto niste primenjivali zakon?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ako govorimo o javnim preduzećima, to nije samo pitanje zakona o javnim preduzećima, to je pitanje
funkcionisanja javnih preduzeća. Već je postala čitava priča oko "Srbijagasa", dakle ako je Ministarstvo
pre godinu i po dana predložilo reformisanje "Srbijagasa" i "Srbijagas" bi danas imao profit od 110
miliona evra da je reformisan po tom planu. On nije nereformisan zbog zakona o javnim preduzećima, on
je nereformisan zato što nije bilo dovoljno političke volje da se on nereformiše, zato kažem direktori idu
na konkurse.
Suzana Trninić, novinar
Ali do sada nije bilo konkursa.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Jedno je zakon o javnim preduzećima i poslovodstvo, a drugo je politička snga i volja države da svoja
javna preduzeća reformiše i od njih napravi prosto profitabilna preduzeća a ne gubitaše. To je po meni
možda jedan od ključni razloga zašto je trebalo da se ide na izbore, a to je da ta predzeća više ne budu
gubitaši, nego da konačno se napravi red u njima.
Suzana Trninić, novinar
Rekli ste, Bajatović je deo problema i ne može da bude deo rešenja. Jel to važi i sada kada razgovarate
sa SPS­om.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
To je moje mišljenje, na pitanje oko "Srbijagasa" ja zaista mislim da ljudi koji su ga doveli u ovo stanje
ne mogu da budu deo rešenja, to svakako jeste poslovodstvo "Srbijagasa", mislim da će jedan od prvih
koraka ove Vlade, kada govorimo o javnim preduzećima, bez obzira da li će organizaciono sva ta javna
preduzeća da budu u jednom timu a pod ingirencijom direktno premijera, što uopšte ne mislim da je
loše, čak mislim da je dobro, jer neće biti upliva i mnogo gubljenja vremena između ministarstava, ali je
potpuno jasno da će to biti jedan od prvih koraka, reforma "Srbijagasa". To je najveći gubitaš u Srbiji.
Suzana Trninić, novinar
Dakle da li će Bajatović biti jedan od direktora?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ja sam svoj stav kao potpredsednik Srpske napredne stranke rekla.
Suzana Trninić, novinar
Jel to sada zavisi samo od vašeg stava, od čega to zavisi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa naravno da ne zavisi od toga ali to uopšte nije bila tema, dakle apsolutno nije bila tema priče oko toga
ko će biti direktor i tako dalje, bila je priča zaista o programu i vreme će verujem pokazati. Dakle
rezultati rada ove Vlade će pokazati da je nama mnogo važniji program od ovih drugih stvari.
Suzana Trninić, novinar
Rekli ste Srbija više ne može da trpi i plaća direktore sklone korupciji ili pojedince koji su jednako
završavali škole. Dakle kada ste pričali o javnim preduzećima. Dakle koliko je tih direktora?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa da vam kažem, kada vi čujete kako u prethodnim periodima, godinama, dakle nije pitanje samo
generalnog direktora, ja se vrlo zalažem da pored konkursa za generalnog direktora postoje konkursi i za
direktore unutar tog sistema.
Suzana Trninić, novinar
Dakle kada pričate o tome znate o kom se broju radi, koliko je takvih direktora?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Mi znamo da u EPS­u i po javnim preduzećima vi imate, pogotovo svako javno preduzeće, između 40, 60
i 70 direktora, dakle koji nisu izabrani na konkursu. Ja zaista ne znam koji su to ljudi, ali sam imala
prilike da vidim prvo njihove rezultate, a drugo da slušam njihove izjave.Meni je to apsolutno jasno da
ima ljudi koji se apsolutno nisu sreli sa onim što je njihov posao.
Nanoinspekt doo
6/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3846
Suzana Trninić, novinar
Jesu li tu i direktori "Železnice", "Kolubare", "Koridora", vaši kadrovi?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Potpuno je nevažno čiji su kadrovi.
Suzana Trninić, novinar
Važno je ako vaš kadar vodi "Železnice", a to je jedno od najzaduženijih srpskih preduzeća.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
"Železnice" nisu postale zadužene od kada imaju direktora na predlog Srpske napredne stranke,
"Železnice" su javno preduzeće koje je na subvencijama prethodnih 15 godina. Rekla bih da je urušavano
prethodnih najmanje 10 godina i tu moraju stvari da se promene, da ne govorimo o našim obavezama
koje imamo prema Evropskoj uniji upravo vezano za "Železnice".
Suzana Trninić, novinar
Direktor "Železnice" je nedavno ste mogli, ako to niste mogli od nekog drugog da čujete, ali da pročitate
u novinama, da je 10 miliona dato samo za dnevnice, a dan pre toga smo čuli sa glavnog odbora poruku
predsednika vaše stranke, ne dam da se arče narodne pare.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Tako je i neće se arčiti.
Suzana Trninić, novinar
Pa vaš kadar to radi kada ima priliku u javnim preduzećima.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa neće arčiti, dakle da se razumemo, ono što se dešavalo u prethodnih 18 godina ne možete da
iskontrolišete sve, zato i pravimo određene promene, zato i neće biti javna preduzeća na ovaj način
organizovana, da li treba da govorimo da je "Srbijagas" 40 milijardi u gubitku, da li treba da govorimo da
nismo uspeli tom brzinom da sprovedemo određene reforme koje smo trebali, pa neće više biti tako, ne
samo za dnevnice, nego i za milion drugih stvari. Prioriteti će se definisati i novca nema niti država više
može i jedan dinar da daje javnim preduzećima koja se tako ponašaju.
Suzana Trninić, novinar
U prethodnoj kampanji, jedan od oslonaca te kampanje je bila priča o zakonu o javnim nabavkama i
govorilo se da će se po tom zakonu jako mnogo uštedeti, pa koliko ste za ove dve godine uštedeli?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Kao prvo zakon je stupio na snagu prošle godine 1. aprila. Kao što znate sada bi bila godišnjica tog
zakona, taj zakon je čak i po svim izveštajima Evropske komisije, Srbija je uštedela sasvim sigurno oko
240 miliona evra. Ono što se sada videlo, dakle za ovih prethodnih godinu dana, to je da će svakako
zakon istrpeti određene izmene i dopune zato što se dešavalo da ti procesi koji se dešavaju u javnim
nabavkama jednostavno predugo traju, a vezani su za one recimo sistemska preduzeća koja moraju da
nabave ono što im je potrebno, dakle svakako će biti malih izmena i dopuna ali taj zakon je jedan po
meni od prvih reformskih zakona koje je jedna država uspela da donese, da ne govorimo da vi više
nemate one zatvorene nabavke u tom procentu u kome su bile, one su bile gotovo do 70 posto, sada su
smanjene gotovo na 30 posto.
Suzana Trninić, novinar
Dakle to su bila ta očekivanja od tog zakona?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Mi smo obećali zakon i zakon smo doneli.
Suzana Trninić, novinar
Sada se govori o smanjenu plata u javnom sektoru kako bi se uštede pravile a da li mogu veće uštede da
se prave tako što će se kontrolisati kako se postupa po zakonu o javnim nabavkama?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Potpuno ste u pravu, dakle ne samo zakon o javnim nabavkama, smanjenje plata je samo jedna od
mera, druge mere su sasvim sigurno reformisanje javnog sektora, pre svega reformisanje javnih
preduzeća, mnogo je toga u sivoj zoni. Na kraju krajeva mi imamo situaciju da smo počeli sa
markiranjem goriva, Srbija će uštedeti 40 miliona evra godišnje na tome. Dakle mnogo je stvari, mnogo
je mera koje će se na toj takozvanoj rashodnoj strani, sasvim sigurno u budžetu uraditi. Sigurno je da
Nanoinspekt doo
7/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.04.2014
TV B92
Kažiprst
Suzana Trninić
Uredba o markiranju goriva
Početak
Emisija 17.04.2014 09:30:00
Prilog 17.04.2014 09:30:00
Kraj
17.04.2014 10:00:00
17.04.2014 10:00:00
Trajanje
30:00
30:00
Gost, Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
3515
država nije bila u mogućnost, nije samo stvar u zakonima, pitanje je primene tih zakona, dakle mi
imamo zakone koji se nisu dovoljno dobro primenjivali.
Suzana Trninić, novinar
Ko je odgovoran za to što se zakoni nisu primenjivali?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa verovatno kada govorimo o zakonu o javnim nabavkama, taj zakon se primenjivao i u realnosti
pokazao određene probleme, dakle to je jedan od najboljih zakona koje Srbija trenutno ima ali vi imate
druge zakone, dakle i trgovine i inspekcija, koji se prosto nisu primenjivali. Zato smo doneli i markiranje
goriva, znači radi država na tome, samo mora da bude efikasnija da bi to funkcionisalo i mnogo drugačije
mora da se ponaša prema javnim preduzećima. I zato su između ostalog trebali izbori.
Suzana Trninić, novinar
Sada kada govorite šta je sve potrebno da uradi, ja moram da vas podsetim na stvari koje ste rekli da
ćete uraditi pa niste i u ove dve godine, dakle šta je sa ugovorom sa Etihadom, dakle obećanje nije
ispunjeno da će biti poznato javnosti do marta.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ja mislim da je to samo pitanje nekoliko dana, koliko sam shvatila, već smo čuli pre nekoliko dana da su
bili razgovori sa partnerom, partner je prihvatio i potpisao da se ugovor objavi, ja sam to čula između
ostalog i od sadašnjeg predsednika privremenog Veća, za mene je to pitanje samo trenutka kada i on
treba da bude objavljen i on će biti objavljen. Šta to još nismo uradili?
Suzana Trninić, novinar
Recimo cena struje jeftinija za 20 posto, onog momenta kada Srpska napredna stranka dobije poverenje
građana, vi lično rekli. Pa Kancelarija za brze odgovore.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Kancelarija za brze odgovore radi samo u nekoliko gradova i to je ono što nije uspelo u ovom
vremenskom periodu da se postavi na centralnom nivou, međutim zakon o Kancelariji za brze odgovore
je gotov i on će 30. juna biti usvojen u Skupštini, znači država Srbija će to imati. Što se tiče cene, samo
ću vas podsetiti da je Srbija na žalost povećala cenu električne energije 2000. godine do danas za 600
posto, u odnosu na korupciju, uvek se daje samo deo izjave na žalost, u odnosu na korupciju koja je
postojala u EPS­u ja sam rekla cena bi mogla da bude 20 posto niža.
Suzana Trninić, novinar
Samo za kraj, agresivno zapošljavanje je najavljeno, gde ste videli taj primer pa ga sada primenjujete?
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Pa vi ste imali taj primer i u Nemačkoj i u nekim okolnim državama, kada se kaže agresivno
zapošljavanje misli se pre svega na podsticaj koji će se dati i malim i srednjim preduzećima i porodičnim
firmama, mi ne možemo da budemo u situaciji da se ljudi agresivno zapošljavaju u javnom sektoru a da
privatni sektor držimo sa strane.
Suzana Trninić, novinar
Kažu da je direktor RTB­a, takođe vaš kadar pred izbore zaposlio 500 ljudi u RTB­u.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke
Ja sam tražila taj izveštaj da vidim da li je to slučaj kao i u "Kolubari" gde ste imali radnike koji su bili po
ugovoru i koji su po zakonu morali ili da izgube posao 1. aprila, a proizvodni su radnici ili da budu
zaposleni. Dakle ja sam tražila od RTB­a da vidim da li su to ti radnici, jer ako jesu to ti radnici onda je to
prosto bila rupa u zakonu koja se nije poštovala jer oni zaista rade na tim svojim poslovima i očekujem
odgovor.
Suzana Trninić, novinar
Hvala vam gospođo Mihajlović što ste bili moja gošća.
Nanoinspekt doo
8/8
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
18.04.2014
Pečat
Bez naslova
Redakcija
Cena goriva
Napomena:
Površina:150
Tiraž:0
Nove pogodnosti za korisnike Super Kartice
Nanoinspekt doo
Strana: 11
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Suzana Trninić, novinar Dobro jutro, dobrorošli u "Kažiprst" na B92