Download

“Nekad mislim da smo sami u svemiru, a nekad da nismo. Obe ideje