T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 54772961/903/4017144
Konu:Toplantı
15/04/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü' nün
10.04.2015 tarihli ve 3856751 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi
yazısına istinaden ekli listedeki okul müdürlükleri, daha önce okullarında kurulmuş olan
kamisyonla Etkileşimli Tahta Muayene ve Kabulünü yapacaktır.
Bu nedenle; Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürü Bilal AĞIR ve BT İl
Koordinatörü Muharrem AKKOÇ koordinesinde, ekli listede isimleri bulunan okul
müdürlerine, Hazım Kulak Anadolu Lisesinde, 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 10.00' da
Etkileşimli Tahta Muayene ve Kabulü konusunda bilgi vermek üzere toplantı yapılması,
toplantıya katılanların belirtilen gün ve saatte görevli izinli sayılmaları, il merkezi dışından
gelecek olanların 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğunun kurumu
tarafından ödenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınızı arz ederim.
Bilal AĞIR
Şube Müdürü
OLUR
15/04/2015
Hacı Ömer KARTAL
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Sanayi Mah.
Ayrıltılı bilgi için: Ömerül Faruk İÇLİ
E -90 Bul. No:47 Ek Valilik 3 Nolu Hizmet Binası / Aksaray
Bilgi İşlem ve Eğitek Bölümü Şefi
Elektronik Ağ: http://aksaray.meb.gov.tr/
Tel: 0382 2136840 / 162-163
e-posta: [email protected]
Faks: 0382 2136814
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
e4f2-400f-3e24-a1f7-e079 kodu ile teyit edilebilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AHMET CEVDET PAŞA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
YAVUZ SULTAN SELİM YATILI BÖLGE ORTAOKULU
OSMAN GAZİ ANADOLU LİSESİ
AKSARAY ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
HÜSEYİN CAHİT KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ
AKSARAY MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ
75.YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
SAADET GÜNEY İMAM-HATİP ORTAOKULU
HACI KERİM YARDIMLI İMAM-HATİP ORTAOKULU
NECMİYE MEHMET YAZICI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
AKSARAY TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MERKEZ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ
AKSARAY OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
ŞEHİT ALİ ER ANADOLU LİSESİ
HARMANDALI LİSESİ
ORTAKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ
ORTAKÖY ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
GÜZELYURT İMAM HATİP ORTAOKULU
ESKİL ATATÜRK YATILI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
ESKİL 75. YIL ANADOLU LİSESİ
GÜLAĞAÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
SARATLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
GÜLPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
DEMİRCİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
AĞAÇÖREN ÇPK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
AĞAÇÖREN İMAM HATİP ORTAOKULU
Download

Etkileşimli Tahta Muayene Kabul Bilgilendirme Toplantısı 15.04