T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.99
Fonksiyon Kodları
01
Adı :İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
Genel Hizmetler
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
00
00
00
08
02
08
02
00
08
02
00
09
04
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
04
02
09
04
02
09
06
09
06
00
09
06
00
09
09
09
09
09
09
09
09
1
Cari Yıl (N)
399.453,19
47.282,43
Genel personel hizmetleri
47.282,43
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
30.506,85
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
30.506,85
Diğer genel hizmetler
321.663,91
Diğer genel hizmetler
321.663,91
36.025,07
36.025,07
Kültür hizmetleri
36.025,07
Kültür hizmetleri
36.025,07
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
Ay :
Genel personel hizmetleri
Kültür hizmetleri
00
2015
399.453,19
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
Yılı:
Yükseköğretim Hizmetleri
2.498.583,90
2.424.516,98
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
2.366.689,97
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
2.363.477,87
09
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
00
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
Eğitime yardımcı hizmetler
00
73.658,63
Eğitime yardımcı hizmetler
73.658,63
408,29
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
408,29
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
408,29
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
15/04/2015 12:46
57.827,01
73.658,63
Eğitime yardımcı hizmetler
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
00
3.212,10
57.827,01
2.934.062,16
Sayfa 1 / 1
Download

1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 01 08 09