TUİK: Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2015 (13.04.2015)
Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 698 361 ton inek sütü toplandı
Toplanan
inek
sütü
miktarı
Şubat
ayında
bir
önceki
yılın
aynı
ayına
göre
%2,4
arttı.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 126 522 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki
yılın aynı ayına göre %7,7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 50 914 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%4,6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 922 ton ile bir önceki yılın
aynı ayına göre %19,7 azaldı.
Yoğurt üretimi 81 792 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artış gösterdi. Ayran üretimi ise 42 810 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise
ortalama %3,2 olarak tespit edildi.
Toplanan inek sütü, Şubat 2015
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,8
arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%2,4 arttı.
Download

TUİK: Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2015 (13.04.2015) Ticari süt