DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1
DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sulamanın Cinsi (hektar)
Planlaması Tamamlanan Sulamalar
(Göl-su projeleri dahil)
1 122
İnşaatı Devam Eden Sulamalar
2 966
İşletmede Olan Sulamalar
8 512
BÖLGE TOPLAM (DSİ Sulamaları)
12 600
İl Özel İdaresi Yerüstü Suyu Sulamaları
27 102
Halk Yerüstü Suyu Sulamaları
9 983
TOPLAM YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
37 085
YAS Kooperatif Sulamaları
20 230
YAS dan Şahıslarca Sulanabilen Alan
44 277
TOPLAM YERALTISUYU SULAMALARI
64 507
SULAMALAR GENEL TOPLAM
114 192
2
Download

HIZLI TREN ÇALIŞMALARI