EK 1
GENEL SEKRETERLİĞE POSTA/ KARGO İLE GÖNDERİLECEK
DOSYADA BULUNMASI GEREKENLER
√ Yazım Kılavuzu maddelerinde açıklamaları yapılan sunum paftaları. (CD İçinde)
√ Proje pazarı ön başvuru formu
√ İmzalı Taahhütname
√ Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise (Yüksek Lisans/Doktora) belgesi
√ Fotoğraflı özgeçmiş Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin ödül muvafakat belgesi
√ AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI belgesinin word sayfasına indirip,
yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmının yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak imza şekli.
(Ek 1)
EK 2
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE
17-18 Nisan 2015 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen “Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel 4. AR-GE Proje Pazarı ve
4. Komponent Tasarım Yarışması” etkinliğinde AR-GE Proje Pazarı’nda
............................................................................... isimli proje ile ......................... liralık
ödülü almaya hak kazanan ekip üyelerinin ödülü eşit olarak paylaşılması ve belirtmiş
olduğumuz banka hesaplarına yatırılmasını talep ederim.
PROJE EKİP ÜYESİ AD SOYAD - İMZA
(Ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilecektir.)
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE
17-18 Nisan 2015 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen “Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel 4. AR-GE Proje Pazarı ve
4. Komponent Tasarım Yarışması” etkinliğinde AR-GE Proje Pazarı’nda
............................................................................... isimli proje ile ......................... liralık
ödülü almaya hak kazanan ekip üyeleri adına ödülün tamamının ekip üyelerinden
Sn. .................................. belirtmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını kabul ederim.
PROJE EKİP ÜYESİ AD SOYAD - İMZA
(Ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilecektir.)
Download

Gönderilecek Belgeler - 4. Otomotiv Proje Pazarı