T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
Isparta İli, Merkez Çünür Mahallesi 5379 parselin ‘‘Turizm Tesis Alanından’’
‘‘Sosyal Tesis Alanına’’ dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Bakanlığımızca
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.
maddesi uyarınca re’sen onaylanmıştır.
Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 13/04/2015 tarih ve 6151
sayılı yazıları ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilen onaylı 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Müdürlüğümüz İlan
Panosunda ve internet sitemizde 14/04/2015 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya
çıkarılmıştır.
ASKI TARİHİ
14.04.2015
Download

ısparta merkez çünür mahallesi 5379 nolu parselde plan değişikliği