EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
Kodu
543612002
543611001
543612001
543611003
543611002
Adı
Testler ve Ölçme
Eğitim istatistiği II:
Deneysel Desenler
Eğitim İstatistiği III:
Korelasyon ve
Regresyon
Eğitim Politikası
Üzerine Kuramsal
Yaklaşımlar
Ölçme Teorisi
Ara Sınav Tarihi
SINAV YOK
---
Gözetmen
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
Derslik
Download

Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik Bütünleşik Doktora Ara