EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Kodu
543612002
543611001
543612001
543611003
543611002
Adı
Testler ve Ölçme
Eğitim istatistiği II:
Deneysel Desenler
Eğitim İstatistiği III:
Korelasyon ve Regresyon
Eğitim Politikası Üzerine
Kuramsal Yaklaşımlar
Ölçme Teorisi
Bütünleme Tarihi
SINAV YOK
---
Gözetmen
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
SINAV YOK
---
---
Derslik
Download

Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik Bütünleşik Doktora