A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı (Bir ders gruplara bölünerek verilse de bir ders olarak katılacaktır.)
A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı
B1- Anabilimdalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde bölüm dışında diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı
B2- B 1 deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı
C- Bir dönemde bu anabilimdalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı
D1- Bölümde kayıtlı yükseklisans öğrenci sayısı
D2-bir önceki dönem mezun sayısı
E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı
E2- bir önceki dönem mezun sayısı
Not1: Tek anabilimdalı bulunan bölümlerde tek anabilimdalına dönüşmeden önceki anabilim dalı olarak ele alınacaktır.
Not 2: Bölümün ilgili anabilim dalının araştırma faaliyetleri gerekli görülürse eklenir.
* Bölüme kayıtlı hazırlık sınıfıı hariç lisans öğrenci sayısıdır. Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı değildir.
C
D1-D2 E1-E2
(D2+E2)/(2)
B2/(2)
B1-B2
B1/(2)
İkinci Öğretim Hariç
A2/(2)
Bölümde
Kayıtlı
(3)
Öğrenci
Bölümde
Sayısı/
Kayıtlı
A1-A2
Öğrenci Öğretim Üyesi
Sayısı
Sayısı
(3/1)
*
A1/(2)
Öğr.Görevlisi
Toplam(2)
Yrd.Doç.
Doçent
Profesör
Öğr.Görevlisi
Toplam (1)
Yrd.Doç.
Doçent
Öğretim Elemanı Sayısı
Bölüm
Anabilimdalı
Profesör
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.
Anabilimdalı
Doçent
Bölüm
Talep Edilen Kadro
Adedi
Profesör
Kadro Talep Eden Birim
(D1+E1)/(2)
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Buca EğitimFakültesi
Fakültesi
Download

A 2 - Buca Eğitim Fakültesi