T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Talebiniz
Sayın .........
BİMER aracılığı ile bir örneği Bakanlığımıza gönderilen tarihli elektronik posta
iletiniz incelendi.
Dilekçe içeriğinden, evlenmeden önce edindiğiniz mallarınıza ilişkin olarak boşanma
esnasında eşinizin hak talep edip edemeyeceği hususunda bilgi verilmesini talep ettiğiniz
anlaşılmaktadır.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin (d) bendi uyarınca,
kişilerin özel nitelikteki başvuruları üzerine Bakanlığımızca inceleme yapılması ve görüş
bildirilmesi mümkün değildir.
Talebiniz özel nitelikte olduğundan Bakanlığımızca idari yönden yapılacak herhangi
bir işlem bulunmamaktadır.
Diğer taraftan hukuki konularda avukatlardan görüş alabilirsiniz. Şayet avukat tayin
edecek maddi imkanınız bulunmuyorsa 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ve devamı
maddeleri uyarınca tarafınıza avukat görevlendirilmesi için bulunduğunuz yer Baro
Başkanlığına veya Adli Yardım Bürosuna başvurabilirsiniz.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
_______________________________________________________________________________________________
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat :Bilgi Edinme Bürosu
Telefon: 0 312 218 75 09 Faks:0 312 219 44 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
Download

Özel Nitelikli Talepler - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü