ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
2014-2015 AKADEMİK YILI
E R ASMUS+ ÖĞR ENİM H A REKETLİLİĞİ
Bİ LGİLENDİRME TO PLANTISI
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR
Tel: 222 229 0433 (direkt)
Tel: 222 239 3750 (dahili: 1235-1236-1237-1238)
Faks: 222 229 0314
E-posta: [email protected]
Dr. Burcu TOĞRAL KOCA
Kurum Koordinatörü
Tel: 222 239 750 (1238)
E-posta: [email protected]
Uzm. Müge TANBERK
Erasmus Koordinatörü
Tel: 222.239.3750 (1236)
E-posta: [email protected]
Staj Hareketliliği
Personel Hareketliliği
İkili Anlaşmalar
Şef Özdem ZAFER
Tel: 222.239.3750 (1237)
E-posta: [email protected]
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
Gökhan ÜNAL
Tel: 222.239.3750 (1235)
E-posta: [email protected]
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
3
 Erasmus+ Programı nedir, ne değildir?
 Sürecin Başlaması
 Gitmeden Önce Hazırlanacak Belgeler – I (Başvuru Aşamasında)
 Görevlendirme ve Ders Denkliği
 Erasmus+ Dil Yeterliliği ve Desteği
 Gitmeden Önce Hazırlanacak Belgeler – II (Kabul Edildikten Sonra)
 Hibe Ödemesi
 Hibe Kesintisi ve İadesi
 Hibe Miktarları
 ESOGÜ Kayıt
 Gittikten Sonra Tamamlanacak Belgeler
 Dönüş Belgeleri
 Akademik Tanınma Belgesi
 ESOGÜ Not Dönüşüm Tablosu
 Randevu Sistemi
 Soru ve Cevap
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
4
ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?
 ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği
yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Programıdır.
 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik
programları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir döneme girmiştir.
 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları adı ile
yürütülmekte olan programlar 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında
uygulanmaya devam edecektir. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla
birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
5
ERASMUS+ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?
 Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
 Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
 Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
6
SÜRECİN BAŞLAMASI
Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından, Erasmus aday öğrencisi olduğunuz, iletişim
bilgileriniz ile birlikte misafir olacağınız üniversiteye e-posta ile bildirilir.
Karşı üniversite, birimimiz aracılığı ile veya direkt sizlere başvuru prosedürlerini
belirten bir e-mail gönderir.
Başvuru sürecinde, ilgili üniversitenin web sayfasında bulunmayan her türlü bilgi
için (ders listeleri, ECTS kredileri, konaklama, akademik takvim vs.) eğitim
alacağınız üniversite ile iletişime geçebilirsiniz.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
7
PASAPORT
 Erasmus öğrencileri pasaport harç ücreti ödemezler.
 Bunun için birimimiz tarafından «Harçsız Pasaport» yazısı verilmektedir.
 Bu yazıyı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nda onaylattırdıktan sonra, Pasaport
Şube Müdürlüğüne pasaport başvurusu yapabilirsiniz.
 Başvuru formları ile birlikte pasaportunuzun fotokopisi istendiği için bir an önce
pasaport işlemlerinize başlamanız faydalı olacaktır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
8
PASAPORT
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından istenilen
diğer belgeler (Güncel bilgiler için, lütfen ilgili kurumun web sayfasını kontrol
ediniz):
1. TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
2. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf.
3. Varsa daha önceden alınmış pasaport.
4. Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
5. Pasaportlar Ankara’da tanzim edildikten sonra PTT aracılığı ile adrese teslim
edilmektedir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
9
GİTMEDEN ÖNCE HAZIRLANACAK BELGELER
- IBaşvuru Aşamasında:
ESOGÜ tarafından istenilen belgeler:
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taahhütname
Öğrenim Anlaşması Denklik Formu
Başvuru Belgeleri:
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre
değişiklik gösterebilir.
1-Başvuru Formu (Application Form)
2-Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
Öğrenim Anlaşması Denklik Formu
3-Konaklama Formu (Accommodation Form)
4-Fotoğraf
5-Pasaport Fotokopisi
6-ESOGÜ-Transkript
7-Özgeçmiş (CV) (İsteniyorsa)
8-Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..) (İsteniyorsa)
9-Dil Belgesi (isteniyorsa)
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
10
BAŞVURU FORMU
Application Formu
 Her öğrenci eğitim alacağı üniversitenin başvuru tarihlerini takip etmekle
yükümlüdür.
 Eğitim alacağınız üniversitenin web sayfasını inceleyip başvuru süreci hakkında
bilgi sahibi olduktan sonra ilgili formları indirip, doldurmanız gerekiyor.
 Belgeler üniversitelerin son başvuru tarihlerinden en geç 10 gün öncesine kadar
hazırlanıp, birimimize teslim edilmelidir. Belgelerin son başvuru tarihine kadar
birimimize teslim edilmemesi halinde
doğabilecek olumsuz sonuçlardan
öğrenci sorumludur.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
11
ÖĞRENİM ANLAŞMASI
Learning Agreement
Sürecin en önemli aşamalarından olan learning agreement (öğrenim anlaşması) karşı
üniversiteden alınacak dersleri belirtir.
Ders
seçimlerini
kesinlikle
Erasmus
Bölüm
Koordinatörünüzün
onayıyla
gerçekleştirilmelisiniz. Alınmış ve başarılı olunmuş dersler tekrar edilmez. Not yükseltmek
için ders alınmaz. Ancak başarısız olunan FF dersleri tekrar alınabilir.
Her iki üniversite yetkilileri tarafından onaylanan ve Erasmus faaliyeti esnasında
öğrencinin ders yükümlülüğünü gösteren bu form, yurtdışında alınan kredilerin
denkliklerinin yapılmasını garanti eder.
Onaylı kopyasının mutlaka öğrenci dosyasında bulunması zorunludur.
Öğrenim Anlaşmasıyla seçilecek derslerin kredi toplamı mutlaka 30 ECTS/AKTS olmak
zorundadır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
12
ÖĞRENİM ANLAŞMASI DENKLİK FORMU
Öğrenim anlaşmasında yer alan derslerin karşılığında ESOGÜ’de muaf sayılacak
dersleri gösteren, "Öğrenim Anlaşması Denklik Formu" 3 adet hazırlanır.
Bölüm koordinatörlerinin danışmanlığında hazırlanan bu formlar öğrenci aracılığı
ile imzalı olarak Uluslararası İlişkiler Birimine iletilir.
Kurum koordinatörünün
onayından sonra formların bir nüshası yönetim kurul kararı için ilgili birime
gönderilir.
Denklikler için; öğrencinin alacağı derslerin ECTS/AKTS kredilerinin toplamı ile
öğrencinin ESOGÜ’de muaf sayılacağı derslerin ECTS/AKTS kredileri toplamının
denk olması gerekmektedir (± 2 kredi olabilir).
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
13
KONAKLAMA FORMU
Accommodation Form
Öğrenci kalacak yerini kendisi temin etmek zorundadır. Bu konuda karşı üniversitenin
yetkilileri ile iletişime geçip, şartlarınıza uygun kalacak yer bulmalısınız.
Kalacak yer temin eden üniversiteler, web sayfalarında “Application Form”unun yanında
“Accommodation Form” da yayınlamaktadır. Bu form doldurulup, başvuru belgelerine
eklenmelidir.
Başvuruları online kabul eden üniversiteler ise “Accommodation Form”u da online olarak
almaktadır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
14
GÖREVLENDİRME VE DERS DENKLİĞİ
GÖREVLENDİRME ve DERS DENKLİĞİ
(Uluslararası İlişkiler Birimi)
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL
(Yönetim Kurulu Kararı)
ÜNİVERSİTE
(Yönetim Kurulu Kararı)
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
15
ERASMUS+ DİL YETERLİLİĞİ VE DESTEĞİ
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından online dil desteği verilmektedir. Bu destek başlangıçta 5 yaygın
dil olan Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca için verilecektir.
Üniversite tarafından yerleştirilen öğrenci faaliyetten önce ve sonra zorunlu olarak online dil sınavına
girecektir. Gitmeden önce dil değerlendirme testinin sonuçları, öğrencilerin hareketlilik faaliyetlerine
katılmalarına engel olmayacaktır. Dil seviyesi yetersiz olan öğrenci faaliyeti süresince zorunlu olarak
online ders alacaktır. Yeterli olan öğrenciler ise isteğe bağlı olarak online ders alabilecektir.
Diğer diller için isteğe bağlı olarak aylık hibe desteği verilecektir. Böylece, yaygın diller haricindeki az
kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, öğrenciler Erasmus dönemince yerel
dil kurslarına katılabilecekler ve bu kurslar için hibe desteği alabileceklerdir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
16
GİTMEDEN ÖNCE HAZIRLANACAK BELGELER
-IIKabul edildikten sonra:
1-Kabul Belgesi Fotokopisi ve Hibe Yazısı
2-Vize İşlemleri ve Vize Fotokopisi
3- Banka Hesabı (Hesap Cüzdanı Fotokopisi)
4-Sözleşme
5-Taahhütname
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
17
KABUL BELGESİ
Letter of Acceptance
Karşı üniversite, Erasmus öğrencisinin başvurusunun uygun bulunması halinde öğrenci adına
düzenlenmiş kabul mektubunu (Letter of Acceptance) gönderir. Kabul mektubu öğrencinin
başvuru formunda belirttiği adrese gönderilebileceği gibi, birimimiz adresine de gönderilmektedir.
Kabul mektubunun orijinali öğrencide, fotokopisi birimimizde bulunmalıdır.
HİBE YAZISI
Financial Proof
Kabul mektubu gelen öğrenciye birimimiz tarafından hazırlanan hibe yazısı (Financial Proof) verilir.
Hibe yazısı, öğrencinin Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacağını belirtir ve gideceği ülkeye göre
alacağı aylık hibe miktarını gösterir ve vize başvurusunda kullanılır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
18
VİZE İŞLEMLERİ VE VİZE FOTOKOPİSİ
Vize işlemleri ve masrafları tamamen Erasmus öğrencisinin sorumluluğundadır.
Kabul mektubunun ve hibe yazısının alınması ile vize başvuru süreci başlamış olur.
Vize için gerekli diğer belgeler (sağlık ve seyahat
rezervasyonu...vb.), ilgili ülkenin konsolosluklarından öğrenilebilir.
sigortası,
uçak
Yeşil Pasaport sahibi olanların da de vize almaları zorunludur.
Kalınacak süre 3 aydan fazla olduğu için bazı ülkelerde (Finlandiya, Çek
Cumhuriyeti, İsveç...gibi) alınacak vize oturma izni olmaktadır. Oturma izni ve vize
işlemleri bazı ülkeler için uzun sürdüğü için vize başvuruları mümkün olduğunca
erken yapılmalıdır.
Vize alındıktan sonra pasaporttaki vize sayfasının fotokopisinin birimimize
verilmesi zorunludur.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
19
BANKA HESABI VE SÖZLEŞME
Hibe ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan sözleşme, tarafların yasal haklarını ve
hibe ödeme bilgilerini içermektedir.
Sözleşmenin yapılabilmesi için, öğrencinin gitmeden önce mutlaka T.C. Ziraat Bankası
Eskişehir Şubesi’nde (Şube Kodu: 117) avro hesabı açtırıp, hesap cüzdanı fotokopisini
birimimize teslim etmesi gerekmektedir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
20
TAAHHÜTNAME
Erasmus öğrencisi ile kurumumuz arasında, öğrencinin yerine getirmekle yükümlü olduğu
sorumlulukları belirten “Erasmus Öğrenci Taahhütnamesi” imzalanmalıdır.
Taahhütname ile öğrenci, gitmeden önce, gittikten sonra ve döndükten sonra teslim etmesi
gereken evrakları tamamlayıp, zamanında teslim edeceğini taahhüt eder. 2 adet hazırlanır.
Bir kopyası öğrenciye verilir, diğeri öğrencinin dosyasında bulundurulur.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
21
HİBE ÖDEMESİ
Başvuru sürecindeki tüm evrakların tamamlanması ve son olarak vize fotokopisinin
birimimize teslim edilmesinden sonra ilk hibe ödemesi için birimimiz tarafından
ödeme talimatı verilir.
Faaliyetin başlangıcında, kabul mektubunda belirtilen tarihlere göre hesaplanan
toplam hibenin %80’i öğrencinin hesabına ilk ödeme olarak yatırılır. Kesin
hareketlilik süresi, öğrencinin dönüşte teslim edeceği katılım belgesindeki tarihler
ile pasaportundaki giriş çıkış tarihlerine göre hesaplanır ve en kısa tarih
aralığındaki belgeye göre kesin hibe miktarı belirlenir. Geriye kalan %20lik kısım
ise, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve
“pasaport giriş/çıkış tarihleri“nde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin
başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
22
HİBE KESİNTİSİ VE İADESİ
Sorumluklarını yerine getirmeyen, belgelerini zamanında teslim etmeyen ve başarısız öğrencilerin hibelerinde
kesinti yapılması söz konusudur. Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en
az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, almış olduğu ECTS kredilerinin tümünden başarısız olması halinde kalan %20 hibe miktarı kesinlikle
ödenmez.
Ayrıca, belgelerini en geç 31 Ekim 2015 tarihine kadar birimimize
öğrencilerin de kalan %20 hibe miktarı kesinlikle ödenmez.
teslim etmeyen
Öğrenci öğrenim hareketliliği süresince evraklarını istenilen sürede tamamlayıp, ESOGÜ
Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmek zorundadır. Eksik belge olması halinde döndükten
sonra kalan %20 lik hibenin %10’u için kesinti yapılır.
Eğer öğrenci derslerine devam etmeyerek tüm derslerinden başarısız olmuş ise, Erasmus öğrencisi olma
sorumluluğunu yerine getirmemiş olacağı için kendisine ödenmiş olan hibe miktarının tamamının iadesi istenir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
23
HİBE MİKTARLARI
Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını karşılamaya yönelik olmayıp, sadece maddi bir destektir.
Erasmus+ programında öğrenim hareketliliği hibe miktarları, ülkelerin yaşam maliyetlerine göre 3 gruba
ayrılmıştır.
Ülke Grupları
Ülkeler
1. Grup
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya,
Lihtenştayn, Norveç
500
2. Grup
Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Güney
Kıbrıs, Hırvatistan, Hollanda, İspanya,
İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya,
Yunanistan, Türkiye
400
3. Grup
Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Macaristan,
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
300
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
Öğrenim Hibesi
Aylık (€)
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
24
ESOGÜ KAYIT
Erasmus öğrencileri gittikleri ülkede üniversite için herhangi bir ücreti ödememektedir. Öğrenci
kendi üniversitesine kayıt ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle, kayıt ücreti ödemekle
yükümlü öğrenciler gitmeden önce kayıt ücretini yatırmalı veya bu işlem için bir yakınını
görevlendirmelidir.
Ders kaydı için herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Sistemde Erasmus öğrencisi olduğunuz
belirtilmektedir. Sadece, danışman hocanız veya bölümünüz tarafından kayıt çıktısının alınmasını
sağlayabilirsiniz.
Yurtdışında bulunulan süre boyuncu, öğrencinin Türkiye’den aldığı öğrenim kredisi vb. burslarında
kesinti olmayacaktır.
UNI VERSITY
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
25
GİTTİKTEN SONRA TAMAMLANACAK BELGELER
Gittikten sonra ders değişikliği yapılması durumunda;
1- Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formu (Learning Agreement-Changes)
2- Öğrenim Anlaşması Değişikliği Denklik Formu
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
26
ÖĞRENİM ANLAŞMASI DEĞİŞİKLİK FORMU
Changes to Original Learning Agreement
Eğitim alacağınız üniversiteye gittikten sonra öğrenim öncesinde hazırlanan ve onaylanan
öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerde her hangi bir değişiklik olması durumunda, bölüm
koordinatörünün onayı ve bilgisi dahilinde değişiklik formunu doldurmanız gerekmektedir.
Formda silinen (deleted) ve yeni eklenen (added) derslerin belirtilmesi zorunludur.
Ders değişiklikleri mutlaka bölüm koordinatörünün bilgisi dahilinde yapılmalıdır. Aksi takdirde
bölüm ders denkliğini kabul etmeme hakkına sahiptir.
Bu formun, değişiklik yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde e-posta ile birimimize ulaştırılması
gerekmektedir.
Öğrenim anlaşmasında yapılacak değişiklik sonrasında derslerin kredi toplamı, bir dönem için
mutlaka 30 ECTS olmak zorundadır (olamaması durumunda, öğrenci tarafından üniversitenin
birimimizi bilgilendirmesi sağlanır).
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
27
ÖĞRENİM ANLAŞMASI DEĞİŞİKLİĞİ
DENKLİK FORMU
“Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formu”nda belirtilen değişiklikler için yeni “Denklik Formu”
hazırlanır.
Bölüm koordinatörlerinin danışmanlığında hazırlanan ve ekle-sil sonrasında alınacak olan
derslerin güncel durumunu belirten bu formlar öğrenci tarafından e-maille Uluslararası
İlişkiler Birimine gönderilir.
Bölüm/Fakülte Koordinatörü ve Kurum koordinatörünün
imzalarından sonra önceden alınmış olan yönetim kurulu kararının güncellenmesi için ilgili
birime gönderilir.
Denklikler için; öğrencinin alacağı derslerin ECTS/AKTS kredilerinin toplamı ile öğrencinin
ESOGÜ’de muaf sayılacağı derslerin ECTS/AKTS kredileri toplamının denk olması
gerekmektedir (± 2 kredi olabilir).
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
28
DÖNÜŞTE GETİRİLECEK BELGELER
1- KATILIM BELGESİ
2- PASAPORT GİRİŞ-ÇIKIŞ TARİHLERİ
3- TRANSKRİPT
4- NİHAİ RAPOR FORMU
5- GERİ BİLDİRİM FORMU
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
29
KATILIM BELGESİ
Certificate of Attendance
Türkiye’ye dönmeden önce misafir olduğunuz üniversiteden, öğrenimin
başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) Katılım Sertifikası
almak zorundasınız.
Bu belgenin kendinizde de bulunmasını istemeniz halinde iki nüsha
hazırlanmasını talep etmelisiniz.
Hibe Hesaplaması gün ve ay üzerinden yapıldığı için katılım sertifikasındaki
tarihler mutlaka gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
30
KATILIM BELGESİ
Certificate of Attendance
Örnek Form:
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
ATTENDANCE CERTIFICATE
For Erasmus Students
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
31
PASAPORT GİRİŞ-ÇIKIŞ TARİHLERİ
Geri kalan hibe ödemelerinin hesaplanabilmesi için pasaportta bulunan Türkiye’ye giriş
ve Türkiye’den çıkış tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisi birimimize teslim edilmelidir.
Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile
misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması
durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe
ödemesi yapılmaz.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
32
PASAPORT GİRİŞ-ÇIKIŞ TARİHLERİ
Örnek:
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
33
TRANSKRİPT
Transcript
Yurtdışında aldığınız dersleri, ECTS kredilerini ve notları gösteren belge (transkript),
hareketlilik sonrasında misafir olduğunuz üniversite tarafından birimimize gönderilir veya
öğrenci tarafından dönüş sonrasında birimimize teslim edilir.
Öğrencinin almış olduğu ECTS kredilerinin tümünden başarısız olması halinde kalan %20
hibe miktarı kesinlikle ödenmez. Eğer öğrenci derslerine devam etmeyip, aynı zamanda
tüm derslerinden de başarısız olmuş ise, Erasmus öğrencisi olma sorumluluğunu yerine
getirmemiş olacağı için kendisine ödenmiş olan hibe miktarının tamamının iadesi istenir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
34
NİHAİ RAPOR FORMU
Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmeleri içeren belgedir.
Web sayfamızda bulunan nihai rapor formunun faaliyet dönemini tamamladıktan sonra
doldurup, e-posta ile [email protected] adresine gönderilmesi zorunludur.
Erasmus öğrencisi olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tüm evraklarını noksansız
olarak tamamlayan öğrenciye, nihai raporu birimimize ilettikten sonra kalan hibe
ödemesi yapılır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
35
GERİ BİLDİRİM FORMU
Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmeleri içeren belgedir.
Web sayfamızda bulunan nihai rapor formunun faaliyet dönemini tamamladıktan sonra
doldurup, e-posta ile [email protected] adresine gönderilmesi zorunludur.
Erasmus öğrencisi olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tüm evraklarını noksansız
olarak tamamlayan öğrenciye, nihai raporu birimimize ilettikten sonra kalan hibe
ödemesi yapılır.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
36
AKADEMİK TANINMA BELGESİ
Proof of Recognition
Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında eğitim alınan üniversite tarafından verilmiş olunan
transkriptin birimimize ulaşması ile birlikte Akademik Tanınma ile ilgili süreç başlamış olur. Öğrenim
Anlaşmaları, Denklik Formları ve Transkript birlikte değerlendirilir. Öğrencinin Learning Agreement’ında
yer alan tüm derslerin ECTS/AKTS kredileri için akademik tanınmanın yapılması esastır.
Akademik Tanınma bölüm tarafından yapılır. Akademik Tanınma Belgesi 3 adet hazırlanır ve Uluslararası
İlişkiler Birimine iletilir. Birim tarafından belgenin bir kopyası öğrenciye verilir, bir kopyası öğrencinin
dosyasına konur, bir kopyası ise Yönetim Kurulu Kararı için ilgili birime gönderilir.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
37
ESOGÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
ECTS (AKTS)-ESOGÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
ECTS Notu
ESOGÜ Notu
Tanım
A
AA
Mükemmel
B
BA
Çok İyi
C
CB
İyi
D
CC
Orta
E
DC
Geçer
FF
Başarısız
FX
F
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
38
RANDEVU SİSTEMİ
Erasmus Öğrenim Hareketliliğiniz sürecince görüşme taleplerinizi web sayfamızda
bulunan "Randevu Sistemi"ne giriş yaparak birimimize iletiniz. Sistemde görüş sebebi
belirtildiği için gelmeden önce talep ettiğiniz belgeler hazırlanmış olacak ve böylece
zaman kaybı yaşanmayacaktır.
Sistem girişi için başvuru sırasında belirttiğiniz e-mail adresini ve doğum tarihinizi
(gün.ay.yıl) kullanmalısınız.
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
39
Soru ve Cevap
2014-2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Bilgilendirme Toplantısı
25.03.2014
Download

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi