16 Nisan 2015, Perşembe
09.00­09.30
Açılış
SALON A
09.30­11.00 PANEL: Mavi Dil Hastalığı
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hazım GÖKÇEN
Prof.Dr. Aykut ÖZKUL ­ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji AD
Prof.Dr. Engin KENNERMAN ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD
Dr. Özden KABAKLI ­ Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
11.00­11.30
Kahve molası
STAND ALANI
11.30­12.15 I. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Aykut ÖZKUL
Koyun Keçilerde Ektoparaziter Mücadele
12.15­14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
Prof.Dr. Levent AYDIN ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD
14.00­15.30 II. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER
14.00­14.45
Koyun Besleme: Maliyet Yönü ile Farklı Yaklaşımlar
14.45­15.30
Sık Kuzulatma Sistemleri ve Uygulanabilirliği
15.30­16.00
Kahve molası
STAND ALANI
Prof.Dr. Behiç ÇOŞKUN ­ Selçuk Ünv.Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD
Prof.Dr. Mustafa OĞAN ­Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AD
16.00­17.30 III. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Engin KENNERMAN
16.00­16.45
Sütçü Keçilerin Beslenmesi
Prof.Dr. Hakan BİRİCİK ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Besl. Hast. AD
16.45­17.30
Koyun ve Keçilerde Nitelikli Damızlık Seçimi
17.30­17.45
Ara
Yard.Doç.Dr.Hakan ÜSTÜNER ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AD
17.45­18.30 IV. OTURUM
SALON A
Olgularla Koyun ve Keçilerde Önemli Olan Bazı Enfeksiyon Hastalıklar
Prof.Dr. Hasan BATMAZ ­ Uludağ Üniv. Veteriner Fak İç Hastalıkları AD
17.45­18.45 WORKSHOPLAR
Koyun ve Keçilerde Laporoskopik Suni Tohumlama
"Workshop1 canlı hayvan üzerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır ve katılım
ücreti 50 TL'dir. "
WORKSHOP 1
Doç.Dr. Recai KULAKSIZ ­ Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohum. AD
Koyun ve Keçilerde Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı
"Workshop1 canlı hayvan üzerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır ve katılım
ücreti 50 TL'dir. "
WORKSHOP 2
Doç.Dr. Abdülkadir KESKİN ­ Uludağ Üniv. Veteriner Fak Doğum ve Jinekoloji AD
Doç.Dr. Gülnaz MECİTOĞLU ­ Uludağ Üniv. Veteriner Fak Doğum ve Jinekoloji AD
17 Nisan 2015, Cuma
09.00­10.30 V. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa OGAN
09.00­09.45
Koyun ve Keçilerde Yıl Boyu Dölverimini Artırmaya Yönelik Uygulamalar
Prof.Dr. Zekariya NUR ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama AD
09.45­10.30
Koyun ve Keçilerde Abort ve Nedenleri
Doç.Dr. Abdülkadir KESKİN ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD
10.30­11.00
Kahve molası
11.00­12.30 VI. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Behiç ÇOŞKUN
11.00­11.45
Kuzu ve Oğlakların İshallerinin Tedavi ve Korumasında Güncel Yaklaşımlar
Prof.Dr. Mehmet MADEN ­ Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD
11.45­12.30
Koyun ve Keçilerde Aşılama Programları
12.30­14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
Prof.Dr. Hasan BATMAZ ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD
14.00­15.30 VII. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet MADEN
14.00­14.45
Koyun ve Keçilerde Endoparazit Mücadelesi
Prof.Dr. Bayram ŞENLİK ­ Uludağ Üniv. Veteriner Fak Parazitoloji AD
14.45­15.30
Koyun ve Keçilerde Otopside Sindirim ve Solunum Sistemi Bulgularının Değerlendirilmesi
Yard.Doç.Dr. İ.Taci CANGÜL ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji AD
15.30­16.00
Kahve molası
16.00­17.30 VIII. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bayram ŞENLİK
16.00­16.45
Kuzu ve Oğlaklarda Pneumoniler
Dr. Zafer MECİTOĞLU ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD
16.45­17.30
Kuzu ve Oğlak Beslenmesi
Yard.Doç.Dr. Çağdaş KARA ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Besl. Hast. AD
17.30­17.45
Ara
17.45­18.30 IX. OTURUM
SALON A
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Levent AYDIN
Keçi yetiştiriciliğinde bütünsel yaklaşım
Doç.Dr. Dilek ARSOY ­ Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AD
17.45­18.45 WORKSHOPLAR
Koyun ve Keçilerde Laporoskopik Suni Tohumlama
"Workshop1 canlı hayvan üzerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır ve katılım
ücreti 50 TL'dir. "
WORKSHOP 1
Doç.Dr. Recai KULAKSIZ ­ Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohum. AD
Koyun ve Keçilerde Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı
"Workshop1 canlı hayvan üzerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır ve katılım
ücreti 50 TL'dir. "
Doç.Dr. Abdülkadir KESKİN ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD
Doç.Dr. Gülnaz MECİTOĞLU ­ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD
WORKSHOP 2
Download

16 Nisan 2015, Perşembe 09.0009.30 Açılış SALON A 09.3011.00