31.01.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin
6. maddesi uyarınca EKİM 2014 döneminde yayın aşamasından Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan
adayların sözlü sınavı Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde aşağıda belirtilen yer ve
tarihte yapılacaktır.
Temel Alan Kodu
1141
Temel Alan Adı
Uluslararası İlişkiler
Toplantı yeri
Galatasaray Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Mühendislik Toplantı Salonu
Toplantı tarihi ve saati
15.04.2015 10:00
Aday
Dr. Gönül OĞUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi/İİBF
Download

31.01.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak