15/04/2015 tarihinde, Hugo Boss firması işe alım yöneticisi Sn. Aslı AYGÜN öğrencilerimizle
bir araya gelerek, “İş Arayışında Fark Yaratmak Üzerine” başlıklı bir seminer vermiştir.
Download

15/04/2015 tarihinde, Hugo Boss firması işe alım yöneticisi Sn. Aslı