Petrol Laboratuvarı
EPDK denetim amaçlı
rutin analizlere mi
ihtiyacınız var? Yoksa
aracınızda yakıt
kaynaklı bir arıza mı
oluştu?
Motorin, benzin,
kalorifer-yakıtı (fuel
oil) ürünlerinde
Türkak’tan akredite
EPDK II. Kademe tüm
analizleri yapılır.
Kömür Laboratuvarı
Sondaj numunesi analizi
mi yaptırmak
istiyorsunuz? Yoksa ithal
ettiğiniz kömür Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
normlarına uyuyor mu?
Kullandığınız kömürün
külünden ,neminden ısıl
değerinden mi
şüphelendiniz?
Her türlü kömür , kok ,
kalsine edilmiş kok
numuneleri Türkak’tan
akredite ve Çevre
Şehircilik Bakanlığından
yetkill bir şekilde hızla
rapor edilir ulaştırılır.
Maden Laboratuvarı
Her türlü cevher
numunesi için yaş,
enstrümental , fiziksel
deneyler ve müşteri
odaklı testler hem
akredite hem de bilgi
amaçlı yapılmaktadır.
Çevre Laboratuvarı
Çevre Laboratuvarımız;
su -atık su, deniz suyu,
atık, toprak, çamur ,
sediman ,atık yağ ve baca
gazı numunelerinin
analizlerini kapsar.
Referanslarımız
Download

Broşür 1 - AG LAB