T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BALLICA KAMPÜSÜ SEMİNER SERİSİ
Havacılıkta sertifikasyon:
Gerekçeleri ve sonuçları
Kıvılcım OZANER
(SHYO, Gövde Motor Bakım Bölümü )
ÖZET
Sivil havacılık sektöründe sertifikasyon; genel açıklama, sertifikasyon alanları,
mevcut durum, sertifikasyonun gerekliliği, yarattığı sonuçlar ve bunlara ilişkin
durum ve düşüncelerin aktarılması-paylaşılması. Seminerin ana çerçevesi böyle
olmakla birlikte; katılımcıların soru-yorumlarıyla seminer doğaçlama gelişme
potansiyeline açıktır.
Yer : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Odası
Tarih: 14 Nisan 2015
Saat: 15:00 (ikram)
15:15 (seminere başlama)
Download

Sıradaki Seminer - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi