T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 51859319-020/E.848
: Kontrol Pilotlarının
Değerlendirilmesi
16/04/2015
GENELGE
UOD – 2015/5
Bu Genelge; Ülkemizde hava yolu işletmeleri ile eğitim organizasyonlarında yapılan
ve yayınlanmış mevzuat ile tanımlanan kontrol uçuşlarının standardizasyonunun sağlanması
ve kontrol etkinliğinin arttırılması amacı ile düzenlenmiştir.
Bu sürecin takibinin sağlanması maksadıyla;
‒ Havayolu işletmeleri ve eğitim organizasyonlarınca; (2014 yılında kontrol uçuşu icra
etmiş) yetkilendirilmiş kontrol pilotları için, Genelge eki tablonun doldurularak 15 Mayıs
2015 tarihine kadar gönderilmesi,
‒ Bundan böyle her yıl içerisinde, ekli tablonun üçer aylık periyotlar halinde (Nisan,
Temmuz, Ekim, Ocak ayı sonlarına kadar ve mail ile [email protected] adresine)
gönderilmesi gerekmektedir.
Havayolu işletmeleri ve eğitim organizasyonlarınca sağlanacak ve Genel Müdürlüğümüz
tarafından değerlendirilecek veriler ışığında;
‒ Kokpit yol boyu kontrolleri esnasında, yeterlilik bakımından eksikliği tespit edilen
pilotun, son girmiş olduğu kontrolü icra eden kontrol pilotu, Genel Müdürlüğümüzce
değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli görülmesi halinde bir sonraki kontrol uçuşunu
Denetçi Kontrol Pilotumuz gözetiminde yapılacaktır.
‒ Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmeler ile kontrol pilotlarının ilk
yetkilendirilmeleri mümkün olduğu ölçüde Denetçi Kontrol Pilotumuz gözetiminde
yapılacaktır.
Bu kapsamda kontrol pilotlarının haberli/habersiz denetimlerine devam edilecektir.
Havayolu işletmeleri ve eğitim organizasyonları tarafından kontrol pilotlarının bu genelge
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
Bu Genelgede belirtilen gereklilikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
Eki:
-
Örnek Tablo
İlgi Mevzuatlar
5431 Sayılı Kanun
SHY-1
Daire/Birim
Şube
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Uçuş Operasyon Dairesi
Uçuş Operasyon Müdürlüğü
-
1/1
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.
861965077
Download

Genelge için tıklayınız… - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü