mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/024
14.04.2015
Konu: 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranına İlişkin 36 No.lu Sirküler Yayınlandı.
36 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile ticari ve zirai kazanç elde eden mükelleflerin
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının negatif
olduğu tespit edilmiştir.
Konuya ilişkin sirkülerin tam metni ektedir.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36
Konusu
: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi
: 13/04/2015
Sayısı
: KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri
: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak
hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından
kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu
döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-024 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak