DUYURU
Fakültemize Yatay Geçiş, Dikey Geçiş veya Üniversitemizin Eğitim Öğretim
Yönetmeliği’nin 23. Maddesi kapsamında (daha önce bir öğretim kurumunda okuyup ders
saydıran) kayıt yaptıran ve öğrenimi aktif olarak devam eden öğrencilerin daha önceki öğretim
kurumlarında yüzlük sistemde alıp da başarmış oldukları derslerin muafiyetleri ortalamaya
dahil olmayan “M” harfiyle notlandırılmıştı.
İlgili yönetmelik ve senato kararları gereğince ortalamaya katılmayan “M” harfiyle
değerlendirilen derslerinizin notları, Üniversitemizin Bağıl Değerlendirme Yönetmeliği
çerçevesinde ortalamaya katılan harf notlarına dönüştürülmüştü.
Ancak; yaşanılan mağduriyetler dikkate alınarak Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun
08 Nisan 2015 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; daha önceki öğretim
kurumlarından alacağınız resmi onaylı “harfli transkript, yüzlük sistemden harfli sisteme
dönüşümü sağlayacak dönüşüm tablosu ya da vb. belgeleri” 29 Mayıs 2015 Cuma günü
mesai bitimine kadar bir dilekçe ile Öğrenci İşleri’ne başvurmanız halinde notlarınız yeniden
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yeniden değerlendirme sonucunda ortalamanız (GANO)
lehinize olacak şekilde karar verilecektir. İlgili tarihe kadar bahsi geçen belgeleri getirmeyen
öğrencilerin Üniversitemizin Bağıl Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde ortalamaya
katılan harf notlarına dönüşümünü kabul etmiş sayılacak ve sonraki başvurular dikkate
alınmayacaktır.
İlgili öğrencilere duyurulur.
DEKANLIK
16.04.2015
Download

17.Nis.15 :: Genel Fakültemizde kayıtlı Yatay ve Dikey Geçiş ile 23