ENERJI YÖNETIMI
DIN EN ISO 50001 Uyarınca
Uzun vadede enerji maliyetlerinin düşürülmesi
DURUM
UYGULAMA YÖNTEMİ
Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve üretimde artan
esneklik talebi göz önüne alındığında, metalürjik üretim
tesislerinde enerji tüketiminin değerlendirilmesi ve
optimizasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
şirket içindeki sistem ve proseslerin enerji verimliliğini
artıracak biçimde iyileştirilmesi gerekmektedir.
Sistemli bir enerji yönetimi ile enerji gereksinimi, maliyetler ve sera gazı emisyonu azaltılabilir. Bunun için şirketlerdeki enerji verimliliğini artıran, sistem ve proseslerin yapılandırılmasına yönelik bağlayıcı bir çerçeve
geliştirilmiştir (DIN EN ISO 50001).
Bu standart, enerji durumunu belgelendirmek ve sürekli olarak iyileştirmek için şirket bünyesinde bir enerji
yönetim sisteminin tesis edilmesini ve uygulanmasını
öngörmektedir.
Potansiyellerin belirlenmesi
ÖNLEM
PLAN
YÖNETİM
DEĞERLENDİRMESİ
- Yönetim değerlendirmesi için
girdi parametreleri
- Yönetim değerlendirmesi sonuçları
Planlama ve uygulama
Enerji yönetiminin planlanması
ve uygulanması
Enerji kullanımının ve enerji
verimliliği önlemlerinin planlanması
Yönetimin kararı Hedefler
ÖNLEM
PLAN
ENERJİ PLANLAMASI
- Yasal mevzuat
- Enerjetik değerlendirme
- Enerjetik başlangıç noktası
- Enerji performans göstergeleri
- Stratejik ve operasyonel
enerji hedefleri
KIP
Enerji verimliliğinin içsel denetimi
Kontrol ve önleme
Enerji gereksiniminin izlenmesi
KONTROL
UYGULAMA
GÖZDEN GEÇİRME
- Gözlemlemeler, ölçümler ve analizler
- Yasal mevzuata uygunluğun
değerlendirmeleri
- Enerji yönetim sisteminin içsel denetimi
- Uyumsuzluklar, düzeltmeler
- Kayıtların yönetimi
KONTROL
ISO 50001 ve PUKÖ döngüsü (Planla - Uygula - Kontrol et Önlem al) uyarınca enerji yönetim sistemi.
GİRİŞ VE UYGULAMA
- Beceriler, eğitim ve bilinç
- İletişim
- Belgelendirme
- Operasyonel kontrol
- Yorumlama
- Enerji hizmetleri alımı
UYGULAMA
SMS SIEMAG
Elektrik ve otomasyon
SAĞLANAN YARARLAR
Örnek: Bir CSP®-Flex tesisinin enerji tüketimi yaklaşık 2
TWh/yıl'dır. Elektrik fiyatı 0,05 €/KWh olduğunda bu 100
Mio. €/yıl'dır. Yüzde birlik tasarruf 1.000.000 €/yıl'dır.
YETKİLİ ORTAK OLARAK
SMS SIEMAG
SMS Siemag metalürji ve haddehane teknolojisi alanında önde gelen bir tesis kurucusudur ve enerji yönetiminde uzmandır. SMS Siemag müşteri tesislerinin
daha planlama aşamasında enerjiyi verimli kullanacak
biçimde tasarlanmasına önem verir. Ayrıca SMS Siemag
müşterilerine DIN EN ISO 50001 uyarınca enerji veri
toplaması ve enerji yönetimi konularında danışmanlık
hizmeti sunar.
Müşterilerimize bir enerji yönetiminin ve bir enerji yönetim sisteminin hedef ve yararlarını gösteriyor, bunun
DIN EN ISO 50001'e uygun olarak nasıl yapılandırılacağını açıklıyor ve bu sistemin şirket bünyesinde uygulanma yollarını belirtiyoruz.
Sunduğumuz danışmanlık hizmetinin bir diğer ağırlık
noktası ise verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasıdır. Hizmetimizin bu boyutu verilerin manuel olarak toplanmasından otomatik olarak değerlendirilmesine, bir ölçme konseptinin hazırlanmasından izleme ve
değerlendirme için gerekli yapının kurulumuna ve enerjetik verilerin değerlendirilmesine kadar uzanmaktadır.
SMS SIEMAG AG
Faaliyet alanı
Elektrik ve otomasyon
Wiesenstrasse 30
57271 Hilchenbach, Almanya
Telefon: +49 2733 29-5895
Faks: +49 2733 29 -775895
SMS Siemag müşterilerine enerji verilerinin gösterim
türü, bir enerji izleme sistemi ve enerji değerlendirme
sistemine ait gereklilikler, referans ve oransal sayı sayaçlarının gerekliliği ve X-Pact® Energy Advisor'ın temel
fonksiyonları hakkında bilgi vermektedir.
SMS SIEMAG'IN ENERJİ YÖNETİM
SİSTEMİNE YÖNELİK HİZMETLERİ
Enerji yönetim sistemine yönelik genel danışmanlık hizmeti yanında sizlere aşağıdaki hizmetleri de sunuyoruz:
- Sertifikalandırma aşamasına kadar toplam prosese
eşlik etme
- Belgelendirme ve yasal sicil kaydında destek
- Eğitim önlemlerinin ve çalışanların farkındalıklarını
artırıcı çalışmaların yürütülmesi
- İçsel denetimleri yürütme
- Enerjetik başlangıç durumu ve enerji planlaması
alanında danışmanlık
- Enerjetik değerlendirme ve enerji verimliliğini
artırıcı önlemlerin geliştirilmesi
- Ölçme konseptlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması
- Referans sayı sistemlerinin geliştirilmesi
- Tasarımdan tamamlanmış yazılıma kadar enerji
veri yönetimi
- Kesintisiz iyileştirme prosesinin sürdürülmesi ve
buna eşlik edilmesi
Danışmanlık hizmetinin yoğunluğu hizmet kapsamı gibi
yüksektir. Danışmanlıktan başlayan ve bir enerji yönetim sisteminin bütünüyle üstlenilmesine kadar varan
bütün işlerde SMS Siemag yetkili ve uzman ortağınızdır.
Ivo-Beucker-Strasse 43
40237 Düsseldorf, Almanya
Telefon: +49 211 881- 5895
Faks: +49 211 881-775895
E-posta: [email protected]
Internet: www.sms-siemag.com
A/321-1T
500/02/20013 · ky · Printed in Germany
Proseslerin ve yapıların saydam görünümü ve/veya gösterimi yoluyla önemli bilgiler ve referans sayılar bütün
katılımcıların/ilgililerin erişimine sunulmaktadır. Aşağıdaki örnekleme, sadece bir enerji yönetiminin sürekli
kullanımı ve kesintisiz iyileştirme prosesi (KİP) yoluyla
enerji maliyetlerinin uzun vadede düşürüldüğünü göstermektedir.
Download

enerjı yönetımı