Özel Şafak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Türkiye Özel Gruplar Müzik Festivali 2
"Engelsiz Mercek" Foto Maraton Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
KONU:
Şafak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından desteklenen ve yürütülen bir festival
düzenlenecektir. Buna göre; Türkiye'de bulunan özel (engelli) gruplar tarafından çeşitli müzik
etkinlikleri yapılacaktır. Bu etkinlikler fotograf severler tarafından görüntülenecektir.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, “Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf” olarak tek bölümlüdür.
GENEL BİLGİLER ve KURALLAR
1. Foto maratonumuz 10.05.2015 tarihinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların
yapılacak festival sırasında görüntüleme şeklinde çekilmiş olması gerekmektedir.
2. Yarışmamız; Seçici Kurul ve Özel Şafak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve
TFSF temsilcisi ile onların birinci derece yakınları dışında, amatör/profesyonel tüm
fotoğrafçılara açıktır.
3. Yarışmaya katılım ücreti olarak kayıt sırasında 25 TL alınacaktır.
4. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya
verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 015
(Rumuz). Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton
boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
5. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eserle katılabilir. Teslim edilecek fotoğrafların
adları rumuz ile markalanacak olup fotoğraflara sıra numarası da verilecektir (Örnek; 015-1,
015-2 …). Birden fazla rumuzla katılım kural ihlali sayılacaktır.
6. Foto Maraton’a katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı
kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını
boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
7. Yarışma dijital ortamdadır. Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilecektir ve katılımcının
fotoğraf makinesinin çekebildiği en yüksek çözünürlükte ve jpg/JPEG formatta teslim
edilecektir.
Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Fotoğraf orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast,
aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla
yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var
olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar ile (HDR (High Dynamic
Range) ve panoramik fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Seçici Kurul bu şartlara uymayan fotoğrafları
açıklama yapmadan eleyebilir. Orijinal fotoğraf kayıtları yarışmacılar tarafından
1/4
korunmalıdır. Seçici Kurul gerek görürse fotoğrafların müdahale edilmemiş ilk görünümünü
isteyebilir.
8. Fotoğrafların üzerinde tarih, isim gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak;
kenarlarında boşluk olmayacaktır.
9. Katılımcılar yarışmaya verdikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu, fotoğrafa
dair tüm izinlerin alındığını, şartnamede belirtilen süre içerisinde çekilmiş olduğunu ve basit
müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır.
10. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir hak
tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
1. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakkı Özel Şafak Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği ile fotoğraf sahibine ait olacaktır. Kullanım hakkı, fotoğraf sahibinin izni olmadan
(özel veya tüzel) 3. şahıslara devredilemez. Özel Şafak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, bu
fotoğrafları yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer (yazılı ve görsel) ve muhteva
(kitap, takvim, broşür, gazete, dergi, sergi, tanıtım, tv programı, internet sitesi vb) sınırı
olmadan kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında sanatçıların ismini belirtilerek
kullanabilecektir. Bu konularda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
3. Foto maratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir.
Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Özel Şafak Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği’ne hiçbir sorumluluk yüklenemez.
4. Yarışmaya verilen ve fakat ödül ve sergileme almayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF
gözlemcisi nezaretinde sistemden silinecektir.
5. Ödül alan ve sergilemeye layık görülen yarışmacılar ve fotoğrafları Özel Şafak Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr web sitelerinde ilan edilecektir. Ayrıca yarışmada ödül alan fotoğraflar
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer
alacaktır.
2/4
6. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
7. Foto maratona kayıt yaptıran, katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılanlar tüm
katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
KONAKLAMA
Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir ve
rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.
FOTO MARATON TAKVİMİ ve PROGRAMI
10 Mayıs 2015 Pazar saat: 09.30 – 12.00 arası - Karabük Demir-Çelik Mühendisleri
Derneği’nde Kayıt kabul ve kahvaltı
10 Mayıs Pazar 2015 saat: 12.30 - Engelli grupların Karabük Postanesi önünden Hürriyet
Caddesi festival alanına farkındalık yürüyüşü
10 Mayıs Pazar saat: 13.00-16.00 arası - Karabük Hürriyet Caddesi’nde engelli grupların
gösterileri
10 Mayıs Pazar Saat: 16.00-18.30 arası - Panoramik Safranbolu turu
10 Mayıs 2015 saat: 17.00-20.00 arası - Fotoğraf teslimi - Safranbolu Eski Çarşı mevkii Taşev
Sanat ve Şarap Evi
10 Mayıs 2015 Pazar saat: 20.30 - Seçici Kurul toplantısı ve değerlendirme
11 Mayıs 2015 Pazartesi saat: 14.00 - Sonuçların açıklanması ve ödül töreni - Karabük
Üniversitesi Konferans salonu
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Son Kayıt Tarihi
: 10.05.2015 saat: 12.00 (TSI) - Karabük Demir-Çelik
Mühendisleri Derneği
Yarışmaya Son Fotoğraf Teslim Tarihi
: 10.05.2015 saat: 20.00 - Safranbolu Eski Çarşı mevkii
Taşev Sanat ve Şarap Evi
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi
: 10.05.2015 saat 20.30
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni :
11.05.2015 saat
Konferans salonu
14.00
Karabük
Üniversitesi
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)
Cemil BELDER
Fotoğraf Sanatçısı
Gülcan ACAR
Fotoğraf Sanatçısı
Levent Aslantaş
Yaratıcı Drama Lideri - Müzik Terapisti
Suat Cumali GÜNGÖR
KASFOT Başkanı- Fotoğraf Sanatçısı
Talat BAYBURTLUOĞLU
Fotoğraf Sanatçısı
3/4
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL
ÖDÜLLER
■ Birincilik Ödülü
: 2000.- TL
■ İkincilik Ödülü
: 1000.- TL
■ Üçüncülük Ödülü
:
750.- TL
■ Mansiyon (2 adet)
:
250.- TL
■ Sergileme (En fazla 20 adet)
:
50.- TL
YARIŞMA SEKRETERYASI (BAŞVURU ADRESİ):
Levent ASLANTAŞ
Tel: 0 551 207 52 88
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından TFSF 2015/057 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(2015/057)
4/4
Download

KASTAMONU BELEDİYESİ